Lijst met preken van getranscribeerde teksten.

Een lijstje met alle preken die in het dagboek genoemd worden.

Uitleg over de gebruikte afkortingen (voorzover bekend):

De preken (vooral in het geval van afkortingen) worden niet consistent geschreven: soms staat er bijv. een punt of spatie en soms niet. Dit zou nog eens "opgeschoond" kunnen worden.


't 10en gebod
4 juli 1841 
't is u niet dat ik heen ga
26 mei 1870 
't offerande
17 augustus 185124 augustus 1851 
"Door ootmoedigheid achte"
Door ootmoedigheid achte de één den ander uitnemender dan zichzelven Filippenzen 2)
10 januari 1869 
"Hebreeën 13, Geen blijvende stad"
Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende Hebreeën 13
9 mei 1869 
1 cor. 15 chr. de eersteling
11 mei 1851 
1 cor. 15:58
1 januari 1847 
1 cor.15:57
3 mei 1846 
1 cor.inthe 13
29 september 1872 
1 cor.inthe 15 slot
8 september 1872 
1 corinthe 13 toen ik een kind was
27 mei 1877 
1 corinthe 13:13
31 december 1859 
1 corinthe 15:17
1 juli 1855 
1 corinthe over het vagevuur
2 februari 1854 
1 corinthieërs 13
12 juli 1849 
1 jo 2 1 - 2
8 juni 1845 
1 joh 3:3
18 april 1847 
1 johannes 3:3 ( vernieuwde preek)
29 januari 1854 
1 johannes 3:9
24 december 1854 
1 johannes 4 n j2
19 september 1852 
1 lt
8 februari 1852 
1 petr.2
2 april 1843 
1 petrus 1:8
7 juli 1861 
1 petrus 2 zonden dragen op het hout
8 februari 1857 
1 sam 18
26 mei 1850 
1 sam 23
1 augustus 1847 
1 sam.uel 12
21 juli 1867 
1 samuel ii
12 mei 1849 
1:11
23 mei 1852 
10 geboden
3 juli 1853 
104 lazarus staat
9 november 1856 
115
22 maart 1857 
116 (de geest van christus)
5 september 1852 
12 jarige jezus
16 januari 1861 
122
14 oktober 1860 
124
11 november 186012 juli 1863 
136
3 augustus 1862 
141
13 mei 185814 mei 1863 
142
17 mei 1863 
148
21 november 1847 
15
12 augustus 1849 
164
9 mei 1861 
168
20 juni 1858 
172 spreuken 14:34
2 oktober 1864 
181
20 januari 1861 
188 johannes en petrus met de kreupelen
7 juni 1863 
194
11 december 1870 
196 genesis
9 februari 1868 
196
1 oktober 1848 
1con 15 36
21 april 1850 
1petrus 1:3
9 mei 1852 
2 48
5 mei 1850 
2 chr. jeremia bijb
28 november 1869 
2 con. 13:13 b
30 mei 1852 
2 cor 4, 11
8 mei 1842 
2 cor 8:9
4 december 1853 
2 cor. 4:18
4 oktober 1846 
2 cor.7-1
5 augustus 1842 
2 corinthe
13 juni 184414 juni 1844 
2 corinthieërs 3:11
8 juli 1849 
2 lt
23 februari 1862 
2 pet. 3:11
29 september 1843 
2 petr 1 : 10
27 december 1845 
2 sam.23:1-4 christus = de morgenzon
14 juni 1846 
2 sam.uel 2
15 december 1867 
2 samuel 7
16 februari 1868 
2 samuel de morgen zon
22 mei 1851 (...) 
2 thessalonicenzen 3 :16
4 oktober 1868 
2 timotheus 19 vaste fundament
5 juni 1864 
21.8
1 april 1850 
217
13 november 1853 
225 (aankon.)
23 december 1849 
226
25 december 1853 
233
27 juli 1862 
24
22 augustus 1852 
242
24 oktober 1858 
25 lt
10 april 185922 maart 1863 
255
23 november 1856 
266
17 augustus 1862 
271
2 juni 1867 
274
10 augustus 1862 
278
18 december 1853 
28 en 29 lt
29 maart 1846 
285 wandelt in de liefde
25 september 1864 
285
30 november 1853 
28b
9 november 1851 
29 lt
17 april 185929 maart 1863 
290
18 juli 1847 
293
9 september 1860 
294 wedergeboorte
7 december 1862 
297
25 juli 1847 
2e d.v. emmausgangers
13 april 1846 
2e gedeelte van de emmausgangers
24 april 184828 maart 1853 
2e pinksterstof
11 mei 1856 
2thess.3:16
21 juni 1846 
3 lt
27 februari 1859 
300
8 juni 1851 
305
12 september 1858 
306
14 november 1847 
324
17 september 1858 
325
26 september 1858 
330
28 januari 18493 februari 1867 
347 opstanding der dooden
10 mei 1863 
352 verdrukkingen in de wereld
11 juli 1869 
362
26 maart 1848 
382
26 juli 1863 
395
5 juni 1867 
3e lijdenstocht
24 februari 1884 
3e vraagstuk 2e gedeelte
12 december 1850 
3e vraagstuk eerste gedeelte
5 december 1850 
4 11 hoor de heerlijkheid
13 april 1856 
4 lt schikkingen tot de paaschmaaltijd
16 februari 1860 
4 lt
27 februari 1862 
448
4 januari 1863 
45 wee u chanezen
24 januari 1856 
46
2 februari 1851 
46c
7 juli 1850 
4e gebod
2 maart 1851 
4e pinksterstof
12 mei 1856 
52
9 januari 185916 maart 1862 
6e lt
23 februari 1851 
77 rijke jongeling
18 januari 1863 
79
27 juni 1858 
89
2 december 1860 
Abr.i
18 augustus 1850 
Abrah.ams offer
17 april 1864 
Abraham 2
15 september 1850 
Abraham 3
27 oktober 1850 
Abraham en lot
6 oktober 1850 
Abraham
1 december 185016 november 1857 (...) 
Abrahams leven
9 februari 185112 november 1857 
Abrahams offer
5 augustus 1849
21 augustus 1864
19 september 185219 april 1863
Abrahams offerande
6 april 1856 
Abrahams offers
7 augustus 1870 
Abrahams verbond met god
10 september 1848 
Abramal
5 januari 1851 
Ach of gij nog bekendet
20 juni 1852 
Adam waar zijt gij?
16 juli 185413 januari 1867 
Afhankelijkheid v god
9 oktober 1870 
Afhankelijkheid v. god joh.annes 14
6 juli 1864 
Afscheid van zutphen
20 mei 1883 
Afscheidspreek Leiden
De afscheidspreek van Abraham in Leiden
5 februari 1882 (...)18 februari 1882 
Afscheidspreek Noordbroek
De afscheidspreek bij het vertrek van Abraham uit Noordbroek.
12 augustus 1844
27 augustus 1844
15 augustus 1844
4 september 1844
24 augustus 1844
21 september 1844
Afscheidspreek Zutphen
De afscheidspreek bij het vertrek van Abraham uit Zutphen.
22 april 184724 april 184725 april 1847
Agrippa
21 juli 18448 januari 18542 maart 1873
Algemeene genade 1 timotheus} 2 : 9
28 oktober 1866 
Alle vleesch is als gras
22 november 1863 
Als alle dezer dingen vergaan hoe behoort gij te zijn.
5 augustus 1866 
An en s
21 juni 1874 
An en saff
6 juni 185213 juni 1852 
Ananias en saffina
15 november 1854 
Ananias en saffira
18 mei 18458 september 1850 
Andere uitnemende achter den ziel zelve
30 juli 1842 
Armen van geest
22 september 1850
13 december 1868
24 juni 18559 oktober 1864
Avondmaal thomas
30 maart 1856 
Avondmaal: keert weder afkeerige kinderen
29 juni 1856 
Barabbas
11 maart 1849 
Barmhartige samaritaan
13 januari 186110 januari 18648 januari 1868
Beeld en dienst
9 februari 1851 
Beeldendienst
17 januari 1864 
Beenbreking
1 april 18494 april 185222 april 1859
Beginselloosheid van pilatus
18 maart 1852 
Beide broeders
9 juni 1861 
Bekeering z33
9 augustus 1857 
Bekeering
17 januari 184119 januari 1851 
Bekooring
17 juni 1855 
Belang v jezus verzoeking
20 november 1870 
Belijdenis voor cajafas
13 maart 1859 
Belijdenis voor pilatus
27 maart 1859 
Belofte en verzoening
22 december 1867 
Belsasar
24 augustus 1845 
Belsason
20 juli 1851 
Belzazar
16 augustus 185711 september 1857 (...) 
Bereidt de weg des heeren
23 december 1856 
Berouw van judas
7 maart 1852 
Bestendig aandenken aan god
8 november 1874 
Bestendig denken aan god
7 september 1862 
Bevestig uwer roeping
29 december 1861 
Bevestigt uwer roeping
27 december 1857 
Bewaar en ze in uw hart
29 maart 1868 
Bezetenen te gadara
26 januari 1851 
Bezit uwen zielen
29 juni 1851 
Bijb. 2 samuel 13
9 augustus 1868 
Bijb. daniel 2
12 december 1869 
Bijb. math.mattheüs 7:23
11 juni 1871 
Bijb.els hand.boek 27
26 juli 1863 
Bijna christen
6 juni 1858 
Blijdschap in god
20 juni 184727 juni 1869 
Blijvende stad
30 augustus 1868 
Blinde te jericho
30 oktober 1864 
Blinde van jericho
2 februari 186823 januari 1870 
Bovennatuurlijke geboorte
20 december 1854 
Bruiloft te kana 203
26 januari 1862 
Bruiloft te kanaän
8 juli 185515 juli 1855 
Bruiloft te kana
29 juli 1855 
Catech. z20
2 augustus 1846 
Catechismus 23
4 oktober 1863 
Chr. de ware wijnstok
3 augustus 1845 
Chr.istelijke vrijheid
6 november 1870 
Christelijke barmhartigheid
7 februari 1841 
Christelijke blijdschap
13 mei 1843 
Christelijke eerzucht
22 juli 184319 april 185718 september 1870
Christelijke onbezorgdheid phil. 2
30 januari 1859 
Christelijke onbezorgdheid
1 januari 186913 november 188120 augustus 1882
Christelijke ootmoed 288
7 oktober 1856 
Christelijke vergenoegzaamheid 3 timotheus 6
29 januari 1860 
Christenen verdrukkingen en de wereld
4 februari 1852 
Christus als voorbeeld van ijverige werkzaamheid
15 januari 1843 
Christus de hoop der heerlijkheid
9 januari 1851 
Christus eerzucht
1 december 1861 
Christus en augustus
10 februari 1845 
Christus en vredestichting
15 november 1868 
Christus het geopenbaarde leven
26 december 1852 
Christus het leven
26 december 1843 
Christus het ware leven
25 december 1862 
Christus hoop der
27 april 1851 
Christus in 't huisgezin
20 oktober 1844 
Christus om de zonde geleden
3 juli 1868 
Christus zielsverheffing
26 november 1862 
Col 1 3
17 mei 1857 
Col.3:1
5 juni 1859 
Col.3:17
23 juni 1850 
Controversprediking
10 november 1853 
Corinthe 12. ik wijs u een weg die uitnemender is
10 januari 1850 
David 2
25 september 1853 
David en jonathan
18 november 18469 juni 1850 
David en michael
11 november 1846 
David en nabul
22 augustus 1847 
David en nathan
1 december 185018 januari 18547 september 1870
David en saul in de spelonk
26 augustus 1855 
David ii
18 september 1853 
David nebucadnezars droom
15 januari 1854 
Davids val
3 maart 1844
19 november 1854
18 januari 1846
14 juni 1868
24 november 1850
De afhankelijkheid van god ( jakob 4)
27 september 1857 
De band onzer kerkgemeenschap met god
4 april 1847 
De barmhartige samaritaan
23 januari 1850 
De barmhartigen samaritaan
23 januari 1848 
De blijdschap in den heer
26 september 1852 
De blijdschap in god
7 december 1845 
De blijdschap van god
17 juni 1855 
De blijvende nabijheid v christ
1 juni 1845 
De blinde te jericho
15 augustus 184729 oktober 184817 oktober 1855
De breede en smalle weg
1 januari 1861 
De broeders van de rijke man
6 februari 1859 
De chr. ootmoed
29 juni 1845 
De christelijke consciëntie
6 september 1864 (...) 
De christelijke ootmoed
3 augustus 1856 
De christenregeering
25 juni 1848 
De dood van stefanus
10 juli 186417 juli 1864 
De doop der 3000
26 mei 1850 
De emmausgangers
27 maart 184222 maart 1845 
De ergernis van oog en hand
13 september 1846 
De gadarenen
24 januari 1858 
De geest van christus
24 september 1849 (...) 
De gelijkenis van den farizeeër
20 juli 1879 
De gemeenschap der heilige geest
2 januari 1848 
De gemeenschap des heilige geest
27 mei 1857 
De gemeenschap des heilige geestes zij met u
4 juni 1854 
De gemeenschappelijke godsdienstoefening
22 november 1846 
De genoodigde gasten
19 juni 1857 
De heer is vrede
15 november 1863 
De heer is waarlijk opgestaan
8 april 1860 
De hemelsche zorgeloosheid
31 december 1855 
De Kananese of Kanaaïtische vrouw
Vrouw met deerlijk van de duivel bezeten dochter. Mattheus 15, 21 - 28.
30 juli 1843
10 augustus 1851
16 januari 1853
24 november 1872
29 januari 1846
12 oktober 1851
21 augustus 1859
24 januari 1875
27 oktober 1847
17 oktober 1852
25 november 1866
7 februari 1875
De kracht des gebeds. 311
7 oktober 1860 
De kracht van een christelijk gebed
25 november 1843 
De kruisdraging
24 maart 184428 februari 1845 
De les van tiberias
22 mei 1859 
De mensch onderdrukte zijn weg
4 juni 1871 
De mensch overdenkt zijn weg
5 juli 185118 oktober 1874 
De moeder en de zonen van zeb
26 januari 1845 
De naam jezus
31 december 1854 
De onderworpenheid aan god
29 juni 1845 
De ongelijke broeders
31 augustus 1848 
De onschuld van jezus in zijn lijden
25 maart 1843 
De opstanding der dooden
26 april 1845 
De parel
23 juli 1862 
De prikkel der dood in de zonde
22 oktober 1848 
De prikkel des doods in de zonden
9 januari 1853 
De rust van 't volk gods
21 mei 1848 
De sleutelen
12 januari 1851 
De stille zachtmoedige geest
23 juni 1867 (...) 
De stokbewaarder
23 juni 1850 
De tempelreiniging
30 oktober 1859 
De tooveresse van Endor
1 Samuel 28
24 juli 1842 
De valsche schaamte
8 november 1846 
De verheerlijking op de berg
15 februari 1846 
De verloochening van petrus
2 maart 1847 
De verloren zoon
30 september 185529 september 1861 
De verschijning aan het meer van tiberius
28 april 1850 
De voorbereiding met de kruiswording
6 april 1855 
De vruchten des vredes met god
28 juni 1857 
De waarde van t leven
23 juli 1882 
De wapenrusting gods
3 november 1844 
De wapenuitrusting g
5 november 1854 
De ware wijnstok
3 november 185014 september 1862 
De weg, de waarheid en het leven
27 augustus 1854 
De wijze en dwaze maagden
13 december 1846 
De wijzen uit het oosten
30 december 1849 
De zaadzaaijer
28 november 18416 juni 1847 
De zaligheid der vervolgden om de gerechtigheid wille
14 september 1845 
De zaligheid der vrede stichten
29 november 1846 
De zondvloed
6 januari 1856 
De zonen van zebedaeus (nieuw)
19 oktober 1856 
Den 7 zondag
14 mei 1848 
Den apostolische zegenwensch
3 januari 1847 
Den christens vaderland
1 februari 1846 
Den dood van christus
15 mei 1859 
Den dood van stefanus
3 juli 1864 
Den engelenzang
24 december 1844 
Den geest van christus
24 juli 1853 
Den h. geest
5 september 1841 
Den jongeling te nain
6 februari 1848 
Den lijden des heilands in gethsemane
21 februari 1841 
Den mensch een tempel gods
4 juni 1882 
Den prikkel des doods
23 augustus 1846 
Den rijken jongeling
31 januari 1847 
Den schuldige voor den regtbank gods en de menschen
22 november 1846 
Den weenenden jezus
23 juli 1845 
Den weg des levens en des doods
1 januari 1864 
Den zaadzaaijer
13 oktober 1844 
Den zandjaager
30 juni 1850 
Die deze hoop enz op hem heeft
30 april 1871 
Doel van jezus vergelding
15 januari 1871 
Dood van johannes de dooper
26 november 1854 
Dood waar is uw prikkel
18 april 1845
17 april 1853
3 december 1848
20 augustus 1854
10 april 1853
12 augustus 1866
Doodslaan
5 augustus 1855 
Doop van t kindje van mazel
8 november 1863 
Door lijden geheiligd
24 februari 1867 
Dubbeltjes preek
4 oktober 1852 (...) 
E vraagstuk
19 december 1850 
Echtbreuk
12 augustus 1855 
Een werks gods en den mensch
26 januari 1850 (...) 
Een ziel behouden jakob 5
12 november 1854 
Eensgezindheid der eerste christenen
15 mei 1864 
Eerste christenen
7 juni 1857 
Eerste gebod
6 januari 1850 
Eertijds waart gij duisternis, nu licht
4 november 1855 
Emmausganger
13 april 1868 
Emmausgangers 1'ged
1 april 1850 
Emmausgangers 1e-90
21 april 1851 
Emmausgangers 2e deel
24 maart 1856 
Emmausgangers voor god
9 april 1855 
Emmausgangers
5 april 1847
9 april 1860
9 april 1849
21 april 1862
13 april 1857
Engelenzang (nieuw)
25 december 1856 
Engelenzang
25 december 1848 (...)
25 december 1858
26 december 1874
25 december 1850
25 december 1863
25 december 1855
25 december 1869
Eph 5 14
9 september 1843 
Eph. 2:17:18 christendom en vredestichting
24 april 1853 
Eph. 4:11,12
9 mei 1847 
Eph. 5.2.285 wandelt in de liefde
2 juli 1848 
Eph. 5:14
10 mei 184616 januari 1848 
Ephese 6:13
10 november 1843 
Ergens onbedachtzaamheid
25 oktober 1874 
Ezau
25 oktober 186312 juni 1864 
Ezaus onbedachtzaamheid
3 juli 1853 
Felia
17 november 1850 
Felix, gevangenen abraham
8 december 1850 
Fillippus en de kamerling
28 november 1858 
Gal 5:1
6 november 1853 
Gal. 4
23 februari 1847 
Gal.aten 5.1
1 november 1863 
Galaten 6 oogstpreek
15 september 1872 
Gebed om den heilige geest
15 mei 18535 juni 1870 
Geboorte van johannes den dooper
10 december 1854 
Gedachten aan god
24 november 1867 
Gedenkt aan uwer schepper
9 december 1855 
Gedurig aandenken aan god
4 januari 1846 
Geef ons heden ons dagelijksch brood
5 september 1841 
Geest van christus
13 december 185729 mei 1871 
Geleden
8 mei 1859 
Gelijk gij christus hebt aangenomen
16 april 184818 september 1864 
Gelijk gij christus hebt aangenoomen
25 maart 1860 
Gelijkenis van den zaaijer
15 november 1857 
Geloof en aanschouwen
4 april 1875 
Geloof en niet aanschouwen 255
30 september 1860 
Geloof en werken
5 december 185813 juni 1869 
Gelooft gij niet?
28 december 1862 
Gelooft gij nu
21 december 185128 december 1851 
Gemeenschappelijke godsd.ienst
25 oktober 1868 
Gen 3:9
11 november 1842 
Gen. 3 : 9
22 november 1845 
Gen.esis 12
29 november 1863 
Gen.esis 5
6 september 1863 
Genade en vrede zij u
1 januari 1856 
Genade zij u en vrede
1 januari 18671 januari 1875 
Genezing der armen
6 september 1863 
Gerechtigheid verhoogt een volk
4 oktober 1874 
Geregtigheid verhoogt een volk
3 oktober 1860 
Geregtigheid verhoogt
20 juni 1869 
Gesantschap van joh.annes de doper
13 januari 1869 
Gethsaemanee
1 maart 1857 
Gethsemane 360
27 februari 1848 
Gethsemane
26 februari 1846
28 februari 1875
28 februari 184619 februari 1852
Gethsemanee en gevangenneming
2 maart 1851 
Gevangenneming
9 maart 1873 
Gezantschap van johannes den dooper
17 januari 1858 
Gij zijt het zout der aarde 273
9 juli 1848 
Gij zijt het zout der aarde
14 augustus 18535 augustus 1855 
Gij zult de naam des heren niet ijdel gebruiken
6 mei 1855 
Gij zult niet doodslaan
5 juni 1853 
Gij zult niet steelen
11 oktober 1857 
God behoedt tegen zonden
10 juni 1855 
God bewaart ons tegen de zonden
15 november 1874 
God geve de vrede
23 oktober 1870 
God is licht en liefde
29 augustus 1843 
God wil dat alle menschen z w 1 trin
14 oktober 1857 
God wil dat alle menschen zalig worden
7 november 1852 
God wil dat alle menschen
8 augustus 1855 
Gods almacht
19 november 1871 
Gods almagt
24 september 1848 
Gods koningen kom allen
11 augustus 1850 
Gods koningrijk n 69
24 juni 1860 
Gods rechtvaardigheid en zijn bestuur over 't mensen lot
16 juli 1882 
Gods vrijmagt 105
20 januari 1859 
Godsdienst de grondslag van huisselijk geluk 264
3 oktober 1858 
Godsdienst en jeugd
16 oktober 1864 
Godsdienstige blijdschap
25 juni 1843 
Goede en slechterikken
22 juli 1866 
Goede herder
14 oktober 1866 
Goedertierenheid gods tot bekering leiden
11 september 1853 
Haagar 1:2
4 mei 1856 
Hand. verkondiging der regtvaardiging
1 november 1857 
Handelingen 13. 37. 38. regter van 't geloof
31 oktober 1858 
Handelingen 16 26
2 november 1862 
Handelingen 16 27
9 november 1862 
Handelingen 16
26 oktober 1862 
Handelingen 2. al v ch
26 januari 1850 (...) 
Handelingen iii
24 november 1861 
Handelingen iv 31 v 11
8 december 1861 
Hebr. 11 13,14 het zoeken der vaderlands
30 oktober 1850 
Hebr. 11
17 mei 1846 
Hebreeën 10:23
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw);
9 december 1843 
Hebreeën
15 januari 1871 
Hebreeen 7:22
3 september 1848 
Hebrewen 13 christus jezus gisteren en heden dezelfde
26 december 1858 
Hebrewen 2 jezus in alles verzocht
1 februari 1863 
Hebrewen wij hebben hier geen blijvende stad
30 november 1851 
Hebt gij mij lief
21 april 185428 april 186115 mei 1870
Heeft u iets ontbroken
31 december 1857 
Heeft u ook iets ontbroken?
31 december 186131 december 1874 
Heeft u ook iets ontbroken
31 december 1850 
Heft uw oogen op
13 juli 1870 
Heilige vader
21 september 18519 oktober 1861 
Heiligt en liefde in god
2 september 1868 
Herodus
11 maart 1855 
Het ééne noodige
14 november 1841 
Het 2e vraagstuk
28 november 1850 
Het 5e gebod
22 januari 184310 februari 185024 augustus 1856
Het 7e gebod
29 november 1844 
Het 8e gebod
26 februari 1843 
Het bedanken van collega lauvillard
24 juli 1859 
Het beginsellooze karakter van pilatus
22 maart 1846 
Het belang van jezus verzoekingen
27 januari 1856 
Het eenige noodige
31 juli 1859 
Het hart der mensch overdenken
8 september 1861 
Het is nog niet geopenbaard 162
6 mei 1860 
Het is u niets enz..7
14 mei 1884 
Het koningrijk gods niet u woorden
26 juli 1857 
Het leven christus het sterven gewin
14 september 1859 
Het leven is mij christus
17 november 1867 
Het slot der bergrede
26 augustus 1843 
Het sterven geen eis
19 juli 1857 
Het vaste fundament g slaan
12 september 1852 
Het vaste fundament gods staat
6 november 1859 
Het vaste fundament gstad
26 april 1846 
Het vastefundament
9 juli 1854 
Het verbond tusschen godsdienst en geluk
10 augustus 1879 
Het verloren schaap 120)
13 juni 1847 
Het verloren schaap
21 oktober 1855 
Het vierde fundamentsartikel
11 november 1866 
Het ware geloof aan de onsterfelijkheid
23 april 1854 
Het ware geloof aan de onsterflijkheid
18 mei 1862 
Het wederzien na den dood
18 april 184120 april 1851 
Het woord is vleesch geworden joh. 1:14
26 december 1859 
Het woord is vleesch geworden
26 december 1847 
Hieraan hebben wij de liefde gekend
5 juli 1857 
Hierin is de liefde gods ons geopenbaard
19 september 1858 
Hierin is de liefde gods
26 december 1860 
Hij heeft gezegd: ik zal u niet begeren noch verlaten
1 januari 1841 - deel c 
Hiskia
21 augustus 185320 november 1853 
Hofbeambte te capernamen
28 augustus 1853 
Honger en dorst naar geregtigheid
7 november 1869 
Houdt u gedachtenis dat jezus christus uit de dooden is opgewekt
28 maart 1856 
Ik ben de goede herder
30 oktober 1853 
Ik ben de opstanding en het leven
19 september 1869 
Ik ben de weg de waarheid en het leven
9 september 1866 
Ik ben de weg, de waarheid
9 augustus 1846 
Ik ben gevangen
31 december 1856 
Ik ellendige mensch
22 december 186129 juni 1862 
Ik heb de wereld overwonnen
1 juli 1855 
Ik ken de weg
20 december 1863 
Ik stel mij de heer gedurig voor
16 januari 1859 
Ik vare op tot mijn vader
19 mei 1858 
Ik zal u niet begeren
1 januari 1854 
Ik zal u ruste geven
28 september 1850 (...) 
In de gemeenschap des heilige geestes
24 mei 1858 
In de vrezen in de toekomst
24 april 1875 
In menschen welbehagen
24 december 1842 
Indien uw oog uw ergert
17 oktober 1852 
Intogt in jerusalem
21 februari 1875 
Intogt in jeruzalem (nieuw)
2 november 1856 
Intogt in jeruzalem
13 februari 18513 februari 18558 februari 1863
Intogt van jezus
24 januari 1869 
Inzegening 2 timotheus 2:19
12 september 1869 
J de opstanding en het leven
20 juli 1845 
Jacob 4:13
13 juli 1849 
Jacobsladder
22 januari 1860 
Jak.obus 5:3
2 juli 1871 
Jakob 16, 20 christelijke droefheid
21 november 1858 
Jakob overspelen enz. vriendschap des wereld.
18 oktober 1857 
Jakobsladder
15 oktober 18432 augustus 186821 november 1869
Jakobus 6
27 juni 1871 
Jakobus afhankelijkheid van god
2 augustus 1857 
Jeremia 3 keert weder
4 juli 1846 
Jes 52 13
2 februari 1848 
Jes 52 en 53
25 februari 1843 
Jes 55
16 januari 1845 
Jes. 53 9-12
20 augustus 1848 
Jes. 53 no. 1
19 februari 1847 
Jes.40 6-8
6 november 1842 
Jessaja 40 1-3
23 november 1851 
Jessaja 55
26 oktober 1851
21 juli 1858
17 april 1853
12 januari 1862
11 juni 1854
Jezus dood
29 maart 184921 maart 1856 
Jezus doop
28 januari 185510 januari 1875 
Jezus gewijd
3 januari 1875 
Jezus hart
15 mei 1861 
Jezus kindschheid
11 januari 1860 
Jezus magtig, gewillig en zachtmoedig
3 februari 1861 
Jezus moeder
13 december 1874 
Jezus mogt alomtig en gewillig helpen
24 januari 1849 
Jezus onschuld
16 maart 1851 
Jezus op zee
5 oktober 1851 
Jezus rigterambt
3 juni 1845 
Jezus voor cagafas
19 maart 1843 
Jezus voor Cajefas
Cajefas (of "Kajafas") was de hogepriester die het Sanhedrin voorzat tijdens de berechting van Jezus.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
16 maart 1844 
Jezus voor herodus
8 maart 1849 
Jezus voor pilatus onschuld
14 maart 1875 
Jezus weende
12 augustus 184922 oktober 1871 
Jezus zegent de kinderen
6 december 1874 
Jezus' lijden en gethsemane
20 februari 1841 
Jezus. den vertegenwoordiger der menschheid; in hoeverre ook den zondige
10 oktober 1843 
Jjezus is christus gisteren en heden
20 september 1868 
Joël
12 mei 184523 mei 1847 
Jo.15 1-8
5 oktober 1842 
Job 1
18 april 1847 
Job 36:26
Zie, God is groot en wij begrijpen het niet; er is ook geen onderzoeking van het getal Zijner jaren. De oneindigheid. Een ontroerend Bijbelcitaat.
13 augustus 1843 
Job: god is groot en wij begrijpen hem niet
12 oktober 1856 
Joh 12-24 het tarwengraan
2 augustus 1846 
Joh 16 - 5
16 oktober 1844 
Joh 16 1-6
5 november 1844 
Joh 16.5-10
18 oktober 1844 
Joh 16:16
20 november 1844 
Joh 16
19 oktober 184414 november 18444 december 1844
Joh 17. 5-29
15 januari 1845 
Joh 17.20
28 januari 1845 
Joh 17:24
30 april 1845 
Joh 17
2 januari 1845 
Joh 21
21 mei 1845 
Joh 6 - 42
8 juni 1845 
Joh. 1 vs 5
13 december 1845 
Joh. 13:1
31 oktober 1847 
Joh. 14
9 mei 1850 
Joh. 15:1-8
3 mei 1846 
Joh. 16,32
19 december 1847 
Joh. 3 1-6
27 november 1842 
Joh. 6 32-35
26 september 1847 
Joh. den dooper
24 januari 1847 
Joh.14:1
25 april 1847 
Joh.15:1-8
26 april 184612 juli 184619 september 1847
Joh.3:1-6 over de wedergeboorte
17 januari 1847 
Joh.3:1,2
11 april 1847 
Joh.6:44
1 november 1846 
Joh.6:44a
7 juni 1846 
Joh.annes den dooper
12 januari 1873 
Johannes 1 1:11
20 mei 1860 
Johannes 11
9 juni 186119 januari 1862 
Johannes 14:1
25 december 1848 (...) 
Johannes 15 21 16-6
20 oktober 1861 
Johannes 17 1-5
15 april 186029 april 1863 
Johannes 17 1-6
3 november 1861 
Johannes 17 1:5
23 juli 1854 
Johannes 17 en 5
15 juli 1855 
Johannes 17
29 oktober 18541 mei 1859 
Johannes 19:30
31 december 1863 
Johannes 21,22,23 voorbarig verdiepen in de toekomst
18 mei 1851 
Johannes 21
10 november 1853 
Johannes 3,2
15 april 1855 
Johannes 4 46
18 juli 1847 
Johannes 6:35
Ik ben het brood des levens
27 september 186826 april 1885 (...)3 mei 1885 (...)
Johannes 6
18 november 186013 september 1868 
Johannes 8:9. ik moet werken zoolang het dag is
30 augustus 1857 
Johannes de dooper
19 december 1852 
Johannes den dooper
21 december 1850 
Johannes droom
2 september 1855 
Johannes xi 1
14 juli 1861 
Johannes xi 2
28 juli 186112 augustus 1861 
Johannes} 16:31
17 maart 1872 
Jonas
20 januari 1875 
Jongeling te naïn
13 september 1863 
Jos.usa 1. wees sterk en heb goede moed
1 januari 1871 
Josef
9 januari 184211 januari 1846 
Joshua 1
1 januari 1873 
Jozef gen. 39
16 november 1856 
Jozef, potifar 444
23 oktober 1864 
Jozef
29 januari 185710 juli 1870 
Judas berouw
4 maart 184913 maart 1851 
Judas dood
24 februari 1850 
Judas' berouw
20 februari 1845 
Judas'uiteinde
7 maart 1847 
Judas
12 maart 184620 maart 1859 
Kalech 16
17 juni 1860 
Kanaeasche
17 augustus 1851 
Kat. 39
3 oktober 1858 
Katech 47
12 januari 1845 
Keer weeder tot uwe zuster
24 juni 1866 
Keert weder enz
2 oktober 1857 (...) 
Kersttekst
21 december 1857 (...) 
Kinderen in 't verstand
5 december 1869 
Kindschheid van jezus
23 januari 1842 
Kom en zie
1 oktober 18541 december 18589 december 1860
Koninkrijk gods in woorden
18 oktober 1863 
Kracht des gebeds 311
21 oktober 1868 
Kruis van christus
4 november 1849 
Kruisiging en bede
25 maart 18559 maart 1856 
Laagheid, de moeder van de stoffelijke en geestelijke armoede
6 augustus 1882 
Laat ons de onwankelbare belijdenis vasthouden
5 april 1857 
Laat ons toegaan ( chr. vrijmoed)
27 juni 1852 
Lazarus 1
9 juni 1872 
Lazarus 2
15 oktober 1850 
Lazarus n4
10 oktober 1847 
Lazarus slaapt
25 juli 1841
23 oktober 1859
26 november 184813 oktober 1850
Lazarus
Lazarus is een mannennaam die in het Nieuwe Testament voorkomt. Daarin is sprake van twee mannen die Lazarus heten.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
15 juli 1841
21 juli 1844
17 oktober 1850
29 juli 1841
7 oktober 1850
19 oktober 1850
14 augustus 1841
16 oktober 1850
21 oktober 1850
Lectio 01 (?)
30 januari 1853 
Lectio 02 (?)
7 februari 1869 
Lectio 03 (?)
10 februari 1861 
Lectio 04 (?)
11 februari 1849
26 februari 1868
3 februari 185622 februari 1857
Lectio 05 (?)
Voetwassching (?)
25 februari 185711 februari 186314 februari 1872
Lectio 06 (?)
14 februari 184926 februari 18541 maart 1868
Lectio 07 (?)
Gethsemani (?)
15 februari 186310 maart 1867 
Lectio 08 (?)
10 februari 185613 februari 186114 februari 1869
Lectio 09 (?)
15 februari 1858 (...)17 februari 1861 
Lectio 10 (?)
25 februari 1855
7 maart 1869
15 februari 1858 (...)2 maart 1862
Lectio 11 (?)
Cajafas (?)
8 maart 185720 februari 186121 februari 1869
Lectio 12 (?)
12 februari 185017 februari 185024 februari 1861
Lectio 13 (?)
9 maart 18544 maart 18559 maart 1862
Lectio 14 (?)
12 maart 185424 maart 1867 
Lectio 16 (?)
15 februari 1858 (...)15 maart 1868 
Lectio 17 (?)
20 maart 18673 maart 1872 
Lectio 18 (?)
27 februari 185319 maart 18549 maart 1862
Lectio 19 (?)
7 maart 18492 maart 1853 
Lectio 21 (?)
18 maart 185510 maart 1872 
Lectio 22 (?)
14 maart 1869 
Lectio 23 (?)
26 maart 1854 
Lectio 24 (?)
Kruisdraging (?)
9 maart 1850 (...)15 februari 1858 (...) 
Lectio 25 (?)
13 maart 185310 maart 1861 
Lectio 26 (?)
11 maart 1850 (...)15 februari 1858 (...) 
Lectio 28 (?)
15 februari 1858 (...)28 maart 1858 
Lectio 29 (?)
20 maart 185322 maart 1868 
Lectio 31 (?)
3 april 184615 februari 1858 (...) 
Lectio 33 (?)
28 maart 1847 
Lectio of Lijdenstekst
Dit zou kunnen duiden op een lectio, een lezing volgens een vast lectionarium, een vast leesrooster, waarbij per zondag aangegeven stond welke Bijbelteksten gelezen moesten worden op de zondagochtend. (onzeker)
Het zou ook een Lijdens Tekst kunnen zijn.
8 februari 1849
6 april 1862
26 februari 1871
19 maart 1871
23 maart 1873
17 maart 1862 (...)
3 april 1868
5 maart 1871
18 februari 1872
30 maart 1862
5 april 1868
12 maart 1871
16 maart 1873
Liefde de uitmuntende weg
5 februari 1871 
Liefde de uitnemenste weg
15 oktober 1854 
Liefde tot verheerlijking van god
21 september 1862 
Liefelijke reuk
14 maart 1847 
Lijd 4
14 februari 1858 
Lijden en verheerlijking
6 augustus 1854 
Lijden van joh openbaring der zonden
8 maart 1843 
Lijdenspredikatie
10 april 1870 
Lijdenstekst 2
19 februari 1871 
Ls iv
3 februari 1850 
Ls. 32 kruiswonden
24 maart 1850 
Lt mijn god mijn god waarom hebt gij mij verlaten
1 april 1860 
Luc 5:26, de parabolische opvulling der wonderen van jezus
25 oktober 1846 
Lucas 2.29.30 nu laat gij heer mij
14 september 1851 
Lucas 21 28: de christelijke zielsverheffing
22 juli 1849 
Lucas 28.26.27
21 mei 1848 
Lukas 1 geboorte van johannes de dooper
10 mei 1857 
Lukas 11:13
27 september 1854 
Lukas 12:34
30 april 1854 
Lukas 2 15,17
26 december 1856 
Lukas 21:5 voorbereiding op rampen
15 januari 1860 
Maakt de paden den heer regt
21 december 1850 
Maakt de paden der heer regt
19 december 1869 
Manarge-bekeering
19 juli 1846 
Manasses bekeering 242
15 juli 1849 
Manasses bekeering
5 mei 18502 oktober 1859 
Mannasses bekooring
20 juli 1862 
Maria jezus moeder
20 december 1857 
Maria magdalena 365
8 april 1849 
Maria magdalena
23 maart 1845
23 maart 1856
12 april 184631 maart 1850
Martha en maria
10 oktober 18521 juni 1856 
Math.5 het chr.voorbeeld
14 juni 1846 
Matheus ix 1-8
23 juli 1871 
Matt 11.29
12 januari 1845 
Matt 19.17.22 rijke jongeling
28 november 1847 
Matt 21-23 vergevingsgezindheid
26 augustus 1846 
Matt 24 : 39
30 december 1845 
Matt 5:8
30 augustus 1846 
Matt. 5:5
8 november 1846 
Matteus 11 jezus magtig, gewillig en zachtmoedig
31 januari 1858 
Mattheus 11.29.30
28 september 1851 
Mattheus 11
24 maart 1861 
Mattheus 18.22. vergevingsgezindheid
6 september 1856 
Mattheus 19, 21 een rijke jongeling
4 oktober 1856 
Mattheus 5.10-12 de vervolgden om den gen
26 november 1848 
Mattheus 5:10:12
8 oktober 1841 
Mattheus 5:13, :14
15 oktober 1841 
Mattheus 5:3
22 juni 1860 
Mattheus 8 zalig zijn de reinen van harte
26 oktober 1856 
Men moet god meer gehoorzamen dan de menschen
27 mei 1883 
Met christus verheerlijkt worden
13 augustus 1854 
Mijn god, mijn god
1 april 1855 
Mijn vader werkt tot nu toe
8 augustus 1869 
Mijn vrede geef ik u
18 juli 1852 
Mijne genade en zegeningen
17 september 1854 
Mijne vrede geef ik u
5 juli 1868 
Moordenaar aan 't kruis
6 april 1851 
Moordenaar aan t kruis
9 april 1848 
Moordenaars aan 't kruis
27 maart 1852 
Moordenaars aan het kruis
25 maart 184916 maart 1856 
N 122
8 juli 1860 
N 20
14 januari 1849 
N 269
1 september 1847 
N 345
1 juli 1860 
N 38
25 december 1861 
N152
4 juli 1847 
N163
1 juli 1849 
N31
25 december 1859 
Neemt elkander aan gen.esis
30 september 1866 
Neemt elkander aan
4 februari 1872 
Neemt mijn juk op u
7 juli 1867 
Niemand kan tot mij daar
30 augustus 1856 
Niemand kan tot mij komen
10 december 184828 juli 1861 
Niet in woorden maar in kracht
8 september 1852 
Niet inwaarts
2 juni 1869 
Niet voorspoed, maar tegenspoed brengt den mensch tot god
22 oktober 1848 
Nieuw jaar
2 januari 1859 
No. 2 van jes. 53
21 februari 1847 
No. 3 van jes. 53
26 februari 1847 
Nu laat gij heer uwen dienstknecht
16 oktober 1859 
Och of gij nog
3 oktober 1861 
Onbezorgdheid
6 november 1864 
Ongelijke broeders
15 december 185026 augustus 1860 
Ongelijke bronnen
29 november 1871 
Onregtvaardige rentmeester
6 februari 1870 
Ontwaakt gij die slaapt
15 juli 186019 juni 187021 mei 1871
Onveranderlijkheid v. christus
28 mei 1843 
Onvruchtbare vijgeboom
31 december 1858 
Onwankelbaar belijdenis
21 september 1860 
Onze plichten jegens de xx kerk
27 augustus 1882 
Onzienelijke dingen
17 december 1851 
Onzienlijke dingen 283
4 augustus 1861 
Onzienlijke dingen
3 juli 187012 juli 1874 
Oogstpreek 73
16 september 1860 
Oost en west
12 november 1871 
Ootmoed 288
2 februari 1862 
Op. 1:17
22 april 1860 
Openb 21.5
29 oktober 1842 
Openb. 3 : 20
4 april 1845 
Openbaring 3:20
25 mei 1856 
Openbaringen 3:20
29 juli 1843 
Openbaringen 3
5 januari 1868 
Oppermachtige god
31 oktober 1869 
Opst. der dooden
19 april 1846 
Opstanding der dooden
7 mei 184829 april 184917 april 1872
Opvoeding van kinderen tot godsdienst
5 november 1845 
Opwekking van lazarus nieuwe testament
8 augustus 1847 
Opwekking van lazarus
4 oktober 1850 
Opzien naar de hemel
17 mei 1860 
Oude pinksterstof
23 mei 1858 
Over de reinen van harte
4 juni 1848 
Over de wisselingen van ons lot, beschouwd als eene stof tot verheerlijking gods
24 januari 1841 
Overleving der rc kerk
9 februari 1870 
Overtogt van de jordaan
8 juli 1866 
Ozuas 1 wees sterk en heb goede moed
1 januari 1857 
Parabolische strekking van jezus wonderen
20 februari 1859 
Parel der christenen
28 juli 1872 
Parel des chronos
29 juli 1860 
Paul en silas
16 juni 1850 
Paulus 7:15
4 september 1864 
Paulus aan tessalonicenzen
19 januari 1873 
Paulus bekeering n 1
21 oktober 1849 
Paulus bekeering n2
28 oktober 1849 
Paulus bekering
14 juli 1867 
Paulus en silas 1
4 januari 1873 
Paulus en silas n2
23 juli 1848 
Paulus en silas
16 juli 1848
21 juni 1868
11 november 18499 juni 1850
Paulus gods almacht
20 september 1874 
Paulus in pesida antiochie
24 augustus 1862 
Paulus priedie
9 augustus 1874 
Paulus te athene
23 augustus 1874 
Paulus van agrippa
6 september 1874 
Paulus van alwetenden
27 september 1874 
Paulus van felias
30 augustus 1874 
Paulus van schipbreuk
13 september 1874 
Paulus voor agrippa
26 januari 1873 
Petrus 3: 18
15 september 1843 
Petrus in den storm
24 april 1842 
Petrus op zee
2 september 1849 
Petrus verloochening 1e gedeelte
9 maart 1851 
Petrus verloochening
16 februari 1845 
Petrus: alle vleesch is als gras
11 september 1859 
Phil 4 3
22 juli 1842 
Phil in de kamerling
5 juli 1874 
Phil. 1.8,9
13 juli 1851 
Philippus en den kamerling
11 juli 1841 
Pilatus bij de veroordeling van jezus
23 maart 1851 
Ps 139 5-9
19 oktober 1862 
Ps 14b winterpreek
8 januari 1871 
Ps 4:7,8
20 november 1842 
Ps 84
23 november 1862 
Ps 91
1 januari 1863 
Ps winterpreek
13 februari 1870 
Ps. 131
18 oktober 184811 juli 185225 november 1855
Ps. 133
18 november 1855 
Ps. 139 waar zou ik zijn
22 juni 1851 
Ps. 29
29 augustus 1852 
Ps. 34 vers 11
20 juni 1847 
Ps. 4
2 mei 1858 
Ps. 73 11 goed nabij god
25 oktober 1857 
Ps.131
2 juni 1850 
Ps.133
16 september 1849 
Ps.137 43
15 oktober 1848 
Ps.267
7 januari 1849 
Ps.3 persoonlijke baten van christus tot het cham
25 december 1854 
Ps.32 11. blijden enz
4 juli 1858 
Ps.4.7.8
19 november 1848 
Ps.73:28b
5 september 1847 
Ps.8
27 april 185625 oktober 1857 
Psalm 100
14 mei 185415 juni 185630 augustus 1863
Psalm 131 keer weder tot uwer ruste
27 september 1856 
Psalm 139
6 mei 1849 
Psalm 147
16 januari 1867 
Psalm 29
9 augustus 1846 
Psalm 4
7 augustus 1864 
Psalm 8
12 september 184725 november 1849 
Psalm 84
28 augustus 186416 juli 1871 
Psalm 9
1 januari 1868 
Psalm 91:14
1 januari 1851 
Psalm 91
22 augustus 1869 
Redevoering van petrus
1 juni 185713 juni 1859 
Reiner van hart
16 november 1862 
Reiniging met hoop
23 september 1860 
Rigters 3
12 november 1848 
Rijk man
20 december 1868 
Rijke jongeling
27 oktober 18611 december 1867 
Rijke man
23 augustus 1868 
Rom 5.8
2 maart 18432 april 1843 
Rom 5:8
14 februari 1847 
Rom 7-24
25 juli 1842 
Rom 7,24
24 juli 1842 
Rom 8,14
24 juli 1842 
Rom 8.9
9 november 1845 
Rom. 5:1
29 oktober 1843 
Rom.11:17
27 december 1846 
Rom.15:7a
20 december 1846 
Rom.15:7b
20 december 1846 
Rom.7:23
3 juli 1846 
Rom.einen 7 23,24
4 augustus 1872 
Rom.einen 8 die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft
20 september 1863 
Romeinen 13 4
15 september 1861 
Romeinen 14
18 januari 1841 
Romeinen 2:4
2 mei 1849 
Romeinen 7 ik ellendig mensch
31 juli 1853 
Romeinen 8-17e ( lijden en verheerlijking)
17 december 1852 
Romeinen 8:14
De brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8 vers 14.
14 mei 1842 
Romeinen 8:29,30
2 januari 1848 
Romeinen 8:30:33
7 december 1856 
Romeinen 8:5 (157)
4 februari 1849 
Sam 24
14 juli 1850 
Sam.uel 12
14 juli 1867 
Sam.uel
1 augustus 1867 (...) 
Samuel 1
12 mei 1867 
Samuel 18
23 oktober 1853 
Samuel 3
19 mei 1867 
Samuel 5
26 januari 1868 
Samuel 6.7
4 januari 1852 
Samuel vii
26 mei 1867 
Samuel
10 januari 184612 januari 184711 januari 1852
Samuels dood
18 februari 1846 
Sauls dood
18 december 1842 
Saulus bekeering 3
6 september 1845 
Saulus bekeering i
19 juli 1874 
Saulus bekeering ii
26 juli 1874 
Saulus bekeering iii
2 augustus 1874 
Saulus bekeering
31 augustus 1845 
Schat en hart
10 januari 18473 november 1858 
Schatten vergaderen
11 november 1855 
Schatten vergaren
9 december 1866 
Simeon
7 januari 185511 januari 185512 januari 1868
Simeons blijmoedigheid en de dood
7 oktober 1855 
Simeonverlost
3 oktober 1869 
Sleutelen der h
10 oktober 1847 
Slot der bergrede
28 september 1850 (...) 
Slot v d bergrede
9 september 1849 
Slot van de ontmoeting van jezus met rijke jongeling
15 augustus 1869 
Sodoms verwoesting
26 januari 1851 
Spijziging der 5000
17 november 1861 
Spijziging
22 juni 1856 
Spr.14:34
6 december 1846 
Spreuken 14.34
12 december 1847 
Sta op gij die slaapt
27 juli 1856 
Staat dan onze vrijheid
1 november 1874 
Staat op in de kennis
23 juni 1872 
Stefanus dood
4 juli 1841
22 juli 1877
23 juni 184425 juli 1852
Stefanus dood256
13 juni 1847 
Stefanus
2 juli 187128 juni 1874 
Stichting
17 december 1871 
Stille zachtmoedige geest
19 juli 1868 
Stokbewaarder 315
11 oktober 1868 
Stokboeven en te philippe
29 november 1857 
Strijd des geloofs
12 september 1847 
Strijd om in te gaan
13 september 1856 
Swijze die niet vergaat
22 juli 1860 
Tarwe en graan
21 mei 1843 
Tarwegraan
7 november 1858 
Thomas
3 april 1842
18 april 1852
23 april 1845
22 april 1855
3 april 1850 (...)
25 april 1858
Tiberias
18 april 1875 
Tollenaar en phar
4 augustus 1850 
Toornige v endor
18 augustus 1850 
Twaalfjarige jezus
14 januari 1855 
U komt de beloften enz
19 mei 1861 
Uw droefheid zal tot blijdschap worden
1 augustus 1869 
Uw koninkrijk kome
3 september 1854 
Uw wil geschiede op aarde
12 december 1858 
Uw wil geschiede
7 augustus 1853 
Uwe droefheid zal tot blijdschap worden
28 oktober 186016 augustus 186323 april 1871
Uwer droefheid zal t bl. w zal tot blijdschap worden
30 juni 1867 
V con 13.13
3 augustus 1851 
V263
7 juli 1850 
Vader uw wil enz.
13 mei 1860 
Vader vergeef het hun
8 april 1843 
Vader vergeef ons onze schulden (zond. 6.1.)
29 juli 1848 
Valsche getuigenis
26 augustus 1855 
Valsche schaamte
11 juli 1858 
Valsche schaare
21 januari 1872 
Van jesus dood
3 april 1863 
Veel gegeven veel geeischt
25 juni 1848 
Verantwoording naarmate ons meer gegeven
17 januari 1855 
Vereeniging der wereld met god
6 februari 1855 
Vereeniging der wereld. 2 corinthe 5
11 december 1859 
Vergadert de schatten in de hemel
21 oktober 1855 
Vergankelijkheid prikkel tot heiligmaking
15 december 1861 
Vergeevingsgezindt
20 januari 1850 
Vergelding des lams
7 september 1851 
Vergeving en bekering, voor wie nodig
29 augustus 1843 
Vergeving v zonden
21 mei 1843 
Vergeving van zonden
9 februari 1873 
Vergevingsgezinden
14 juli 1844 
Vergevingsgezindheid
24 oktober 185826 augustus 186319 januari 1868
Verheerlijking op den berg 205
9 mei 1858 
Verheerlijking op den berg
9 februari 1862 
Verloochening van petrus
12 maart 184825 februari 184929 februari 1852
Verloochening xx? van petrus
7 maart 1875 
Verloren schaap
16 juni 185019 december 185829 november 1874
Verloren zoon
16 november 1870 
Verlossing van de vrees des doods
13 oktober 1861 
Vernieuwing aller dingen 292
26 mei 1861 
Vernieuwing aller dingen
7 april 1861 
Vers 268
29 augustus 1847 
Verschijning aan de herders
26 december 1866 
Verschijning aan de zee van tiberias
29 april 1855 
Verschijning van jezus aan de zee van tiberias
3 mei 1868 
Vervolg van de rede van petrus
28 mei 1855 
Vervolg van den rijke jongeling
5 december 1847 
Vervolg van petrus redevoering
17 mei 1869 
Vervolging om den gezindheid
10 oktober 1858 
Verzaeking van jezus
31 januari 1875 
Verzoeking in de woestijn
13 januari 1856 
Verzoekingen geschieden
22 januari 1871 
Verzoening der wereld met god 2 corintiërs v
24 juni 1864 
Verzoening
29 december 1867 
Voetwassching
21 februari 18464 oktober 1852 (...)19 februari 1860
Voetwassing (nieuw)
12 februari 1854 
Voor de over den chr. ootmoed
25 januari 1852 
Voor koning en oranje
7 mei 1871 
Voorbarig indringen in de taak
18 april 1864 (...) 
Voorbarig indringen in de toekomst
17 januari 1849 
Voorbereiding op rampen
4 januari 1857 
Voorspelling van petrus
6 maart 1859 
Vrede alle tijd en in allerlei wijze
29 mei 1853 
Vrede in allerlei opzicht
1 januari 1858 
Vredestichters
9 juni 184721 juli 1847 
Vredestichting epheziers
26 juni 1864 
Vreemde talen
16 mei 185027 mei 186028 mei 1871
Vreemdeling op aarde
31 december 1871 
Vriendschap der wereld
26 januari 1849
9 januari 1870
24 juli 186431 juli 1864
Vrijmagt gods
17 januari 1841 
Waakt en bidt
14 mei 1862 
Waar uw schat is daar zal uw hart zijn
20 augustus 1845 
Waar uw schat is, daar zal uw hart zijn!
26 juli 1846 
Waar uw schat is
22 april 1849 
Waar uw schat
2 mei 1852 
Waarborg en voorspoed in de toevlucht
24 mei 1868 
Wachten bij het graf
28 maart 1869 
Wandelen door geloof
11 april 1869 
Wandelen op zee
21 oktober 1866 
Want open de kennis
25 juli 1869 
Wapenrusting gods
31 oktober 1847 
Ware wijnstok
14 november 18693 december 1871 
Wast op in de kennis
3 juli 185923 december 1860 
Wedergeboorte
19 augustus 185514 oktober 1866 
Wederzien na de dood
1 augustus 1858 
Wederzien
4 april 185811 april 1858 
Weest in geen ding bezorgd
17 juli 1870 
Weest sterk en hebt goeden moed
1 januari 1862 
Wegleiding naar golgotha
26 maart 1857 
Wegleiding
17 maart 1861 
Werk en geen dag bezorgd 450
19 oktober 1864 
Werken zolang het dag is
3 september 1882 (...) 
Werken zoolang het dag is
3 januari 1869 
Werpt al uwe bekreunen op god
23 september 1855 
Werpt uwe lek op god
2 oktober 1853 
Werpt uwen beschouwingen op god
18 september 1859 
Wien veelgegeven is
21 november 1852 
Wij hebben hier geen blijvende stad
5 augustus 185722 september 186111 januari 1863
Wij wandelen in geloof
12 april 1863 
Wij zijn gods mede arbeiders
7 augustus 1859 
Wij zijn mede arbeiders gods
3 januari 1858 
Wijngaardenier
17 december 1854 
Wijze en dwaze maagden
17 december 1848 (...)4 september 18536 oktober 1861
Wijzen uit het oosten
29 december 185028 december 185627 december 1874
Wonderen zinnebeelden
27 januari 1861 
Wordt geene kinders in 't ver-
5 december 1852 
Zaad zaaijen
14 juli 1872 
Zaadzaijer
22 november 1874 
Zaadzayen
20 november 1867 
Zacharias
14 juni 1857 
Zacherias
18 januari 1857 
Zacheus
27 oktober 1844
3 oktober 1852
20 mei 1855
16 november 1845
25 juni 1854
26 juni 1859
14 april 1850
2 juli 1854
6 juli 1859
Zagcheus
28 juli 1850 
Zagheus
3 juli 1842 
Zalig de vermalijden
29 november 1868 
Zalig de zachtmoedigen
17 juli 1859
7 januari 1872
4 december 186431 oktober 1866
Zalig die treuren
14 oktober 185527 november 186422 juni 1866
Zalig zijn de reinen van harte
17 augustus 1856 
Zalig zijn de zachtmoedigen
18 november 185215 juli 1863 
Zalig zijn ze die hongeren en dorsten mag
28 oktober 1855 
Zie den mensch sm z28
13 februari 1853 
Zie den mensch
30 maart 1859 
Zie op de vergelding des loons
18 april 1858 
Zie, ik maak alle dingen nieuw
1 november 1868 
Ziel behouden v d dood
13 november 1864 
Zielbehouden van den dood
14 november 1858 
Ziet den mensch en ziet uwen koning
23 maart 1851 
Ziet den mensch
18 maart 184611 maart 1849 
Ziet ik maak alle dingen nieuw
14 juni 1871 
Ziet ik make alle dingen nieuw
4 januari 1852 
Ziet ik verk
26 december 1854 
Ziet ik verkondig u grote blijdschap
25 december 1847 
Ziet ik verkondig u
25 december 1860 
Zijn voorloper
20 december 1874 
Zoekt de dingen die boven zijn
1 mei 1864 
Zond 16
29 oktober 1843 
Zondag 1
Zondag 1 uit de Catechismus
21 maart 1847
7 december 1856
19 maart 1848
12 februari 1860
11 november 1855
15 juli 1866
Zondag 10
Zondag 10 uit de Catechismus
8 februari 185729 april 186027 november 1870
Zondag 11
Zondag 11 uit de Catechismus
21 september 185120 januari 185614 januari 1872
Zondag 12
Zondag 12 uit de Catechismus
22 juli 184927 november 1853 
Zondag 13
Zondag 13 uit de Catechismus
28 juli 1849
3 februari 1856
29 juli 1849
22 november 1868
31 oktober 1852
28 januari 1872
Zondag 14
Zondag 14 uit de Catechismus
30 mei 18475 augustus 18493 juni 1860
Zondag 15
Zondag 15 uit de Catechismus
27 juni 1846
21 januari 1855
16 juli 1848
17 februari 1856
19 oktober 1851
Zondag 16
Zondag 16 uit de Catechismus
23 juli 1848
23 augustus 1863
14 november 185228 januari 1855
Zondag 17
Zondag 17 uit de Catechismus
29 juli 18482 november 1851 
Zondag 18
Zondag 18 uit de Catechismus
18 juli 1846
9 september 1849
18 februari 1855
19 juli 1846
13 oktober 1850
18 november 1866
27 juni 1847
5 december 1852
8 december 1867
Zondag 19
Zondag 19 uit de Catechismus
8 mei 1842
26 juli 1846
16 november 1851
17 augustus 1862
18 juli 1846
23 september 1849
12 december 1852
25 juli 1846
13 oktober 1850
8 juli 1860
Zondag 2
Zondag 2 uit de Catechismus
15 maart 1846
14 december 1856
6 mei 1849
29 juli 1866
18 november 1855
6 september 1868
Zondag 20
Zondag 20 uit de Catechismus
11 juli 1847
16 mei 1858
20 augustus 1848
19 juni 1859
23 november 1851
2 december 1866
Zondag 21
Zondag 21 uit de Catechismus
5 februari 1854
4 augustus 1861
30 mei 185822 juli 1860
Zondag 22
Zondag 22 uit de Catechismus
3 september 1848
29 juli 1860
14 oktober 18497 december 1851
Zondag 23
Zondag 23 uit de Catechismus
3 juli 1842
16 januari 1853
30 juli 1847
23 oktober 1864
1 augustus 1847
Zondag 24
Zondag 24 uit de Catechismus
24 september 184828 oktober 1849 
Zondag 25
Zondag 25 uit de Catechismus
24 maart 1844
8 september 1861
6 september 1846
28 september 1862
24 juli 1859
Zondag 26
Zondag 26 uit de Catechismus
7 oktober 1848
12 oktober 1862
8 oktober 184812 maart 1854
Zondag 27
Zondag 27 uit de Catechismus
29 augustus 184711 januari 1852 
Zondag 28
Zondag 28 uit de Catechismus
4 september 18475 september 1847 
Zondag 29
Zondag 29 uit de Catechismus
4 december 1864 
Zondag 3
Zondag 3 uit de Catechismus
14 november 184112 mei 184918 september 1853
Zondag 30
Zondag 30 uit de Catechismus
1 februari 185215 juni 1856 
Zondag 31
Zondag 31 uit de Catechismus
23 april 185411 april 1869 
Zondag 32
Zondag 32 uit de Catechismus
16 november 1848
15 februari 1852
17 november 1848
6 juli 1856
19 november 1848
27 oktober 1861
Zondag 33
Zondag 33 uit de Catechismus
30 december 1849
25 april 1869
14 mei 185413 juli 1856
Zondag 34
Zondag 34 uit de Catechismus
21 oktober 1860 
Zondag 35
Zondag 35 uit de Catechismus
7 maart 1852 
Zondag 36
Zondag 36 uit de Catechismus
14 maart 1852
23 mei 1869
9 oktober 1859
21 juli 1872
4 november 1860
Zondag 37
Zondag 37 uit de Catechismus
26 januari 1850 (...)18 april 1858 
Zondag 38
Zondag 38 uit de Catechismus
3 februari 1850 
Zondag 39
Zondag 39 uit de Catechismus
30 november 18457 januari 184925 november 1860
Zondag 4
Zondag 4 uit de Catechismus
17 mei 1863 
Zondag 40
Zondag 40 uit de Catechismus
14 januari 1849 
Zondag 41
Zondag 41 uit de Catechismus
21 januari 1849
13 november 1859
24 februari 1850
9 december 1860
17 oktober 1858
24 juli 1870
Zondag 42
Zondag 42 uit de Catechismus
16 mei 185223 mei 185220 november 1859
Zondag 43
Zondag 43 uit de Catechismus
11 februari 1849 
Zondag 44
Zondag 44 uit de Catechismus
19 januari 186214 augustus 1870 
Zondag 46
Zondag 46 uit de Catechismus
30 januari 184818 december 1859 
Zondag 47
3 juni 1866 
Zondag 47
Zondag 47 uit de Catechismus
1 januari 186012 juli 1868 
Zondag 48
Zondag 48 uit de Catechismus
13 februari 184820 februari 184810 juni 1866
Zondag 49
Zondag 49 uit de Catechismus
7 mei 1843
30 mei 1851 (...)
4 maart 1849
14 oktober 1855
18 maart 1849
17 juni 1866
Zondag 5
Zondag 5 uit de Catechismus
29 maart 1845
4 mei 1862
9 december 1855
31 mei 1863
14 april 1861
Zondag 50
Zondag 50 uit de Catechismus
28 februari 184715 juni 185115 oktober 1871
Zondag 51
Zondag 51 uit de Catechismus
5 maart 1848
1 juli 1866
23 november 18562 januari 1859
Zondag 52
Zondag 52 uit de Catechismus
28 mei 1843
20 december 1857
8 oktober 185430 november 1856
Zondag 6
Zondag 6 uit de Catechismus
30 juli 1843
2 juni 1849
31 januari 1858
19 april 1846
16 oktober 1853
21 april 1861
7 mei 1848
19 november 1854
Zondag 7
Zondag 7 uit de Catechismus
16 juni 1849 (...)
24 december 1871
23 oktober 185318 januari 1857
Zondag 8
Zondag 8 uit de Catechismus
12 augustus 184325 januari 18575 mei 1861
Zondag 9
Zondag 9 uit de Catechismus
1 juli 1849
1 februari 1857
12 mei 1861
6 november 1853
22 april 1860
13 januari 1856
27 mei 1860
Zondag xx
Onbekende Zondag ("xx") uit de Catechismus
14 januari 184429 oktober 1871 
Zondvloed
31 december 186631 december 186731 december 1872
Zoo god voor ons is enz. 462
9 mei 1860 
Zoo god voor ons is
16 augustus 1868 
Zoovelen door den geest gods enz.
20 mei 1861 
Zoovelen door den geest gods geleid worden
27 juni 1847 
Zoovelen door den geeste gods gebaad worden
22 juli 1855 
Zou ik zoogroot een kwaad doen
22 oktober 1854 
Zou ik zulk een groot kwaad doen
28 november 1852