vorige

13 oktober 1856 - 7 december 1856


forward
Dagboek scan

zondag 19 oktober 1856

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
en bijbeloefeningenWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
over de Zonen van Zebedaeus (nieuw).

zondag 26 oktober 1856

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
over Matt[heus] 8 Zalig zijn de reinen van harte. Tante kwam savonds bij ons.

woensdag 29 oktober 1856

Heden naar Utrecht geweest naar de Prot[estanten] reünie. Ik logeerde bij Neef BramAbraham Schim van der Loeff (1836-1870)
Een neef van Abraham (zoon van zijn broer Manta).
pictureGeboren: donderdag 30 juni 1836 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Overleden: 1870 te Onbekende plaats, Onbekende staat, Verenigde Staten
Beroep: Eerste Luitenant genie, eerv. ontsl. 1868 (tot 1868)
Ouders: Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854)
. En ook desanderendaags bij Montijn. De vergadering liep nog al wel af. Wij werden het eens over doel en grondbeginselen des levens.

zondag 2 november 1856

H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
BijbeloefeningenWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
Intogt in Jeruzalem (nieuw). Savonds bij KuenenAbraham Kuenen (1828-1891)
Kuenen zou kunnen zijn: Abraham Kuenen (1828-1891), die in 1852 buitengewoon hoogleraar theologie werd in Leiden en in 1855 gewoon hoogleraar. In 1855 huwde hij met Wiepke Muurling (1833-1883), dochter van de Groningse hoogleraar W. Muurling.
Zijn moeder Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876) was een zuster van Abrahams moeder.

pictureGeboren: dinsdag 16 september 1828 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: donderdag 10 december 1891 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands protestants theoloog, Hoogleeraar
Ouders: Johannes Petrus Kuenen (1789-1843), Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876)
Echtgenote: Wiepkje Muurling (gehuwd 2 augustus 1855)
Kinderen: Catharina Susanna Maria (1863-1940), Ida Maria (1864-1901), Johannes Petrus (1866-1922), Wilhelmina (1868-1938), Everdina Suzanna (1870-1920), Willem Abraham (1873-1951), Wiepkje Sytzske Christina (1874-1955)
.

zondag 9 november 1856

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
v[oormiddag] 104 Lazarus staat. Sm[iddags] gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
.

donderdag 13 november 1856

GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
.

zondag 16 november 1856

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
bijbeloefeningenWoord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
over Jozef Gen. 39.

maandag 17 november 1856 tot donderdag 20 november 1856

In dezen weken druk gewerkt aan eene verkort Leijdsch vraagboekjeWoord voor woordenlijst
Vraagboekje
Vraagboekje: Is hier een goede definitie van?
, waarvan mij de Redactie was opgedragen.

zondag 23 november 1856

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
255 O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
over Z. 51Zondag 51
Zondag 51 uit de Catechismus
.
Drukke correspondentie gehad ook naar de O.J.[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.

zondag 30 november 1856

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
over Z 52Zondag 52
Zondag 52 uit de Catechismus

zondag 7 december 1856

P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
over Rom[einen] 8:30:33. P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
over Z IZondag 1
Zondag 1 uit de Catechismus
. Zeer vermoeid en wat ongesteld.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 120