vorige

1 juli 1863 - 27 juli 1863


forward
Dagboek scan

woensdag 1 juli 1863

Na voormiddag nog eenige merkwaardigheden van Keulen gezien te hebben en wat vroeg gedineerd gingen wij te 2 uren op den sneltreinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
naar Rotterdam en kwamen daar te 9 uren behouden aan regt voldaan van wat wij gezien en genoten hadden. Mijn verlangen naar huis was nu zeer groot geworden zoodat ik (...)

donderdag 2 juli 1863

met blijdschap heden op den treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
ging en het voorregt had al de mijnen in welstand weder te zien. Jammer dat ik terstond KatechiseerenWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
moest en het dien ganschen dag nog al druk had met allerlei zaken die op mij hadden gewacht. BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
was ook nog thuis, (...)

vrijdag 3 juli 1863

maar ging heden naar Varsseveld om de intrede van zijn vriend Geerts bij te wonen. Ik moest weer een paar maal KatechezeerenWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en bezocht de mij bekende zieken.

zaterdag 4 juli 1863

Vergadering van de K[weekschool]Woord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
en verder mij voor morgen geprepareerd.

zondag 5 juli 1863

Ik bediendeWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
met veel opgewektheid het AvondmaalWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
in de H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
en preekte in 't GevangenhuisLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
.

zondag 12 juli 1863

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
124 en in gevangenisLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.


[Deze tekst heeft betrekking op de periode 12 t/m 18 juli 1863, en stond daarnaast geschreven]
In dezen tijd in spanning om ArnoudPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, IndonesiĆ«
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, IndonesiĆ« (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
s examen, dat echter gelukkig afliep.

woensdag 15 juli 1863

P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
Zalig zijn de Zachtmoedigen

zaterdag 18 juli 1863

GarnizoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
dito

zondag 26 juli 1863

Vroegpreek 382 [Garnisoen gevangenen??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
En 's av[onds] Bijb.[els] Hand.[boek] 27.

maandag 27 juli 1863

Mij geprepareerd om woensdag op reis te gaan naar Groningen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree
Scan nummer: 131