vorige

6 oktober 1851 - 19 oktober 1851


forward
Dagboek scan

maandag 6 oktober 1851

Bezoeken afgelegd bij Taets van AmerongenJan Joost Carel Baron Taets van Amerongen tot Woudenberg (1823-1895)
Het huwelijk van Jan en Maria werd kerkelijk ingezegend door Abraham I op 8 November 1855.
pictureGeboren: zondag 14 december 1823 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 16 januari 1895 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Eerste Luitenant bij het Regement Rijdende Artillerie
Ouders: Joost Taets van Amerongen tot Woudenberg (1792-1853), Sara Johanna Hulft (1792-1838)
Echtgenote: Maria Cunegonda Louisa Johanna Barones Taets van Amerongen tot Natewisch (gehuwd 8 november 1855)
.

dinsdag 7 oktober 1851

Afdeelings Vergadering van 't Zendel[ingen]Woord voor woordenlijst
Zendeling
Zendeling is binnen het Nederlandstalige protestantisme de benaming voor een persoon die zijn religie beroepsmatig verkondigt aan aanhangers van een andere levensovertuiging. Binnen het protestantisme gaat het vooral om protestantse christenen die het christelijk geloof verkondigen aan niet-christenen in de niet-westerse wereld. Een christelijke zendeling wordt uitgezonden door een zendingsorganisatie, een kerkgenootschap, een onafhankelijke christelijke gemeenschap of door een vriendenkring.
Bron: nl.wikipedia.org
, bij van OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
gegeten. Savonds gekat[echezeerd]Woord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

woensdag 8 oktober 1851

Savonds KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
vergadering over de deputatieWoord voor woordenlijst
Deputatie
Deputatie: afvaardiging.
van den burgemeester.

donderdag 9 oktober 1851

GekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, gewerkt aan ons katechezatieWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
boek.

vrijdag 10 oktober 1851

GekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
savonds van Mevr. MuntingJacoba Margaretha de Jong (1783-1853)
Abraham noemt haar meestal "Mevrouw Munting", maar schrijft het ook soms als "Muntingh". Ze was getrouwd met Willem Nicolaas Munting (1785-1849).
Woonplaats: Leiden.

pictureGedoopt: zondag 14 september 1783 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 26 maart 1853 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Rentenierster
Ouders: Nicolaas de Jong (-1802), Christina Borski
Echtgenoten: Barend Jan Weijmar (gehuwd 3 februari 1814), Willem Nicolaas Munting (gehuwd 5 november 1829)
Kinderen: Christina Margaretha (1816-1873), Jacobus Marinus (1824-1879)
gehaald.

zaterdag 11 oktober 1851

Mij gepraepareerd voor morgen.

zondag 12 oktober 1851

Gepreekt P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
Kananeesche VrouwDe Kananese of Kanaaïtische vrouw
Vrouw met deerlijk van de duivel bezeten dochter. Mattheus 15, 21 - 28.
.

maandag 13 oktober 1851 tot zaterdag 18 oktober 1851

In deze week kregen wij onze nieuwe huisgenoot Annette Kellen die ons aanvankelijk [xxx] [xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.

zondag 19 oktober 1851

Gepreekt Smidd[ags] M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
Z15Zondag 15
Zondag 15 uit de Catechismus


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 108