vorige

6 september 1849 - 15 september 1849


forward
Dagboek scan

donderdag 6 september 1849

Wederom druk gewerkt en eenige visites gedaan. Savonds laat nog bij de stervende Deisel.

vrijdag 7 september 1849

Gekatechezeerd en brieven geschreven. Smiddags KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
s Vergadering.

zaterdag 8 september 1849

Dezen ganschen dag thuis. Smorgens den Heer en Mevr. Beeftinck gehad. Mij voor morgen gepreapareerd.

zondag 9 september 1849

Smorgens gepreekt in de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
Slot v d bergrede. Smidd[ags] Z 18Zondag 18
Zondag 18 uit de Catechismus
P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
vd PotCombertus Willem van der Pot (1813-1891)
Bestudeerde leven en werk van Basilius de Grote (Biogr.lex.deel 2, p.371).
Woonplaats: Leiden, Rotterdam.

pictureGeboren: dinsdag 28 september 1813 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zondag 19 april 1891 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Remonstrantsch predikant te Haarlem (vanaf 1836 tot 1838), Remonstrantsch predikant te Leiden (vanaf 1838 tot 1853), Remonstrantsch predikant te Rotterdam (vanaf 1853 tot 1879)
Ouders: Gerrit Jz van der Pot (1775-1851), Debora Petronella Burger (1779-1867)
Echtgenote: Johanna Jacoba Heemskerk (gehuwd 26 april 1838)
bij ons.

maandag 10 september 1849

Gewerkt aan de anticritiekWoord voor woordenlijst
Anticritiek
Anticritiek: 1) Antwoord op kritiek 2) Beantwoording 3) Tegenbeoordeling.
Abraham schrijft het overigens ook af en toe als "antikritiek".
. Bezoek bij Mevr. Delfos, HubrechtPieter Glaudius Hubrecht (1805-1874)
pictureGeboren: zaterdag 19 januari 1805 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 20 september 1874 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Advocaat (vanaf 1827 tot 1829), Burgemeester en secretaris van Leiderdorp (vanaf 1829 tot 1867)
Ouders: Paul Francois Hubrecht, Maria van Lelyveld
Echtgenote: Abrahamine Arnolda Louisa Steenlack (gehuwd 25 september 1828)
en v OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
.

dinsdag 11 september 1849

GekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, overigens meestal thuis geweest.

woensdag 12 september 1849

Gewerkt. Savonds ter kerke geweest bij TichlerJacob Tichler (1804-1865)
Jacob Tichler was een collega van Abraham in Leiden.
In 1834 richtte hij in Leiden de Vereeniging tot heil der armen op. Hij was secretaris van het prov.kerkbestuur van Z-Holland en in 1865 nog vice-president van de algemene synode.

pictureGeboren: donderdag 4 oktober 1804 te Kampen, Overijssel
Overleden: woensdag 9 augustus 1865 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Egmond aan Zee (1828), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1837 tot 1865)
Ouders: Jacob Tichler (±1771-1848), Maria Diederika van Hijmenberg (±1783-1848)
Echtgenote: Anna Catharina Verduijn (gehuwd 6 januari 1828)
Kinderen: Maria Diederika Elisabeth Anna (1837-1838)
, daarna bij KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant, Predikant te Heerenberg (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1838), Predikant te Leiden (vanaf 1844 tot 1875), Emeritus Predikant (vanaf 1875)
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
Kinderen: AndriĆ«tta Christine Wesselina (1855-?), Hugo (1857-1936)
en A[gatha]Agatha Clotilda Collot d’Escury (1823-1851)
Agatha Clothilda Collot d'Escurij is de eerste echtgenote van Christiaan Krabbe, een collega van Abraham.
pictureGeboren: 1823 te Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika
Overleden: zondag 12 januari 1851 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Simeon Jacob Karel baron Collot d’Escury, Clotilde Elisabeth Barclaij (-1835)
Echtgenoot: Christiaan Krabbe (gehuwd 5 mei 1843)
.

donderdag 13 september 1849

Op mijn kamer gegeten, eenige bezoeken gedaan. Smidd[ags] gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

vrijdag 14 september 1849

Gewerkt, gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Savonds onverwacht bezoek van Oom Rutgers v HoornJohan Gaspar van Pabst Rutgers (1792-1855)
Een oom van Abraham, hij noemt hem "Oom Jan" en "Oom Rutgers".
pictureGeboren: vrijdag 2 november 1792 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: maandag 29 oktober 1855 te Hoorn, Noord-Holland
Beroep: Hypotheekbewaarder te Hoorn, Verificateur registratie en domeinen in Noord-Holland en Utrecht, Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenote: Margaretha Wijnanda Gallis (gehuwd 9 november 1820)
Kinderen: N.N. (1823-1823), Johanna Suzanna Cornelia Maria (1824-1902), Susanna Maria (1826-1898)
.

zaterdag 15 september 1849

Gewerkt. Oom RutgersJohan Gaspar van Pabst Rutgers (1792-1855)
Een oom van Abraham, hij noemt hem "Oom Jan" en "Oom Rutgers".
pictureGeboren: vrijdag 2 november 1792 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: maandag 29 oktober 1855 te Hoorn, Noord-Holland
Beroep: Hypotheekbewaarder te Hoorn, Verificateur registratie en domeinen in Noord-Holland en Utrecht, Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenote: Margaretha Wijnanda Gallis (gehuwd 9 november 1820)
Kinderen: N.N. (1823-1823), Johanna Suzanna Cornelia Maria (1824-1902), Susanna Maria (1826-1898)
nog bij ons. Smiddags met de jongens"De jongens" van Abraham.
"De jongens" van Abraham (algemeen)
gewandeld.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 099