vorige

19 maart 1849 - 25 maart 1849


forward
Dagboek scan

maandag 19 maart 1849

Gerritsen van Vlijmen bij mij geweest, ook Boon van Medemblik, doch toen was ik niet thuis. Smiddags boomen ontvangen van Oorschot. Savonds gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en Vergadering van HulpbetonenWoord voor woordenlijst
Christelijk Hulpbetoon
Christelijk Hulpbetoon: Abraham was van 1844-1878 lid van het hoofdbestuur van de protestantse vereniging Christelijk Hulpbetoon.
.

dinsdag 20 maart 1849

Reeds vroeg naar t huisLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
om de tuin aan te leggen. Overigens gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

woensdag 21 maart 1849

Godsdienstige oefeningen gecorrigeerd. Smiddags bij Mevr. Gaal, naar de kerk bij BrownAlef Brown (±1796-1856)
Alef Brown was een collega van Abraham.
pictureGeboren: ca. 1796 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 1 juni 1856 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: John Brown, Johanna Weekholt
Echtgenote: Willemina Neletta Jongeneel (gehuwd 18 februari 1825)
. Savonds krans bij Tichler die zeer aangenaam afliep. Gezelschap bij vd PotCombertus Willem van der Pot (1813-1891)
Bestudeerde leven en werk van Basilius de Grote (Biogr.lex.deel 2, p.371).
Woonplaats: Leiden, Rotterdam.

pictureGeboren: dinsdag 28 september 1813 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zondag 19 april 1891 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Remonstrantsch predikant te Haarlem (vanaf 1836 tot 1838), Remonstrantsch predikant te Leiden (vanaf 1838 tot 1853), Remonstrantsch predikant te Rotterdam (vanaf 1853 tot 1879)
Ouders: Gerrit Jz van der Pot (1775-1851), Debora Petronella Burger (1779-1867)
Echtgenote: Johanna Jacoba Heemskerk (gehuwd 26 april 1838)
.

donderdag 22 maart 1849

Huisbezoek gedaan. Smiddags gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

vrijdag 23 maart 1849

Godsd[ienst] Oefeningen gecorrigeerd. GekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
svergadering.

zaterdag 24 maart 1849

Mij voorbereid voor morgen, met de jongens"De jongens" van Abraham.
"De jongens" van Abraham (algemeen)
naar t huisLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
geweest.

zondag 25 maart 1849

Sm[orgens] mij gepreapareerd voor savonds, toen in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
gepreekt over de moordenaars aan het kruis.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 096