Overzicht van stukken uit het archief
van de familie Rutgers van der Loeff

Dit is een overzicht van de stukken in het archief van Familie Rutgers van der Loeff.
Van sommige stukken is een foto beschikbaar (het kleine camera icoontje naast het volgnummer).
Aan de linkerkant staat een overzicht van alle personen in de lijst met de op hun van toepassing zijnde archiefnummers.

Klik hier voor een lijst met de archiefitems per individu.

Archief van herkomstVolgnummerTitel/nr van mapje/enveloppeBeschrijvingDatumFysieke omschrijving, waaronder aantalOver/van Abraham I?AuteurTranscriptie wenselijk? Andere bijzonderheden?
1Map met het dagboek van Abraham I 
Manta/Bram1a
Scan aanwezigfoto link
Het originele gerestaureerde dagboek van Abraham ITranscriptie is voltooid!
2Map met diverse correspondentie van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) 
Manta/Bram2aHistorisch Museum R’dam over opschrijfboekjes Heeren in zaken Walburg Pers (1998)Brieven1876-1998DiversenJaDiversen 
Manta/Bram2bBrief Centraal Bureau voor Genealogie inzake Susanna van Bijlwerff Fransdr (1629-1723) uit (1992)Brieven1876-1998DiversenJaDiversen 
Manta/Bram2cKopie krantenartikel over Abraham I over tusschenschool/kweekschool (29 september 1876)Brieven1876-1998DiversenJaDiversen 
Manta/Bram2dKopieen uit de Groninger Encyclopedia door K. ter Laan, deel 1 en 2, met personen die voor onze stamboom interessant zijn (Cleveringa, Loeff, Trip, Tuuk, Vos, etc.). Uitgegeven 1954/1955 in Groningen.Brieven1876-1998DiversenJaDiversen 
Manta/Bram2eArtikel "Enige aanvullingen en verbeteringen op de genealogie Van der Loeff" door W.A. van RijnBrieven1876-1998DiversenJaDiversen 
Manta/Bram2fGrote getekende stamboom, opgesteld door Paul Adriaan van der Loeff (1849-1904), maar ook door anderen(?) aangevuld met gegevens na 1904.Brieven1876-1998DiversenJaDiversen 
3Map over de Kerk in Noordbroek 
Manta/Bram3aZes briefkaarten/foto’s van de Kerk in NoordbroekFoto’sJuli 1984?Zes foto’sNeen.v.t. 
Manta/Bram3bBoek met foto’s over Kerk in NoordbroekBoekJuli 1984?BoekNee 
4-5Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram4aBoek "Militaire monumenten en Godsdienstige Krijgsleuzen". Tweetal toespraken in het Kamp bij Millingen, gehouden door Dr. Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) in 1872Boek1872BoekJaAbraham I 
Manta/Bram4bBoek "Feestrede bij de plegtige viering van het halve-eeuwfeest der Militaire Willemsorde", door Dr. Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) uit 1865. Eerste DrukBoek1865BoekJaAbraham I 
Manta/Bram4cAndere documenten en krantenknipsels over WillemsordePapierDivers 
Manta/Bram5Proefschrift Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) - Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogonieen ter verkrijging van den graad van doctor in de godgeleerdheid aan de rijks-universiteit te Leiden.Boek18 December 1895Twee identieke boekenNeeAbraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) 
6Map over Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945) 
Manta/Bram6aDrie lofdichten op Haarlem, uitgegeven door Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945), bibliothecaris der Stads-BibliotheekBoek25 maart 1905BoekNeeJohan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945) 
Manta/Bram6bLevensbeschrijving van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945), uit het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1946-1947, page. 134-138.Papier1946Geprint 
Manta/Bram6cKrantenartikel uit "Oprechte Haarlemsche Courant" van 26-11-1927 over Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945) in het kader van 25 jaar gemeente-bibliothecaris.Papier1927Krantenartikel 
7Map over Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) 
Manta/Bram7aLevensbericht van Abraham Rutgers van der Loeff door D. Drijver - Overdruk uit de levensberichten van de maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Twee maal.Boek1928OverdrukD. Drijver 
Manta/Bram7bLevensbeschrijving van "Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)". (vooronderzoek van Derk Jansen Nov 99).Boek1999OverdrukDerk Jansen 
Manta/Bram7cTijdschrift DNK "Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800", december 1999, met een artikel van Derk Jansen "Teekenen des tijds, tweemaandelijksch tijdschrift in vrijzinnig godsdienstigen geest, (1899-1919)". O.a. over Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927).Boekje1999Gedrukt, artikel is ca. 36 pagina’s. 
Manta/Bram7d
Scan aanwezigfoto
Foto van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)Foto 
Manta/Bram7eLevensbeschrijving van "Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)". Auteur is onduidelijk, maar papier is nogal vergeeld dus waarschijnlijk wel van een tijd geleden.PapierGetypt, 3 pagina’s. 
Manta/Bram7f
Scan aanwezigfoto
Extract uit het huwelijksregister van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) en Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908) d.d. 3 mei 1900Papier3 mei 1900Handgeschreven 
Manta/Bram7g
Scan aanwezigfoto
Extract uit het huwelijksregister van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) en Cornelia Ebelina Rutgers van der Loeff (1873-1937) d.d. 4 september 1914Papier4 september 1914Handgeschreven 
8-14Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram8aDe "verblijfplaats voor jeugdigen ontslagenen" te Leiden. Artikel van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) in het "Maandblad voor berechting en reclassering", 44e jaargang, december 1965TijdschriftDecember 1965TijdschriftJaManta Rutgers van der Loeff (1920-2008) 
Manta/Bram8bKrantenartikel Leydsche Courant 21 dec 1857 (no. 152) over "verblijfplaats voor jeugdigen ontslagenen" waarin W.H. Suringar en Abraham I genoemd worden.Krantenartikel21 December 1857KrantenartikelJaManta Rutgers van der Loeff (1920-2008) 
Manta/Bram9Brief van Abraham I aan ouders ("A. Schim van der Loeff") d.d. 23 juni 1833 uit Neuwied.
Kaart "Regierungs-Bezerk Coblenz"
Brief23 Juni 1833Brief + kaart als bijlage.JaAbraham IMooi om te transcriberen! Scans beschikbaar (lage kwaliteit).
Manta/Bram10Getekende stamboom ter gelegenheid van 50-jarig huwelijk Abraham I en Romelia van der Tuuk, met vermelding van alle kinderen.Tekening1885Tekening op kartonJan.v.t. 
Manta/Bram11a linkNegen brieven/katernen ten tijde van Tiendaagse Veldtocht en daarna (1830-1833) van diverse personen. "Sannes brieven" volgens Manta.
De eerste drie katernen (een omschrijving van zijn veldtocht) zijn getranscribeerd, de andere zes katernen (brieven) nog niet.
Brieven/katernen1830-1833Negen brieven/katernen, ieder van meerdere pagina’sJaDiversenDe eerste drie katernen zijn getranscribeerd, de resterende zes brieven zijn mooi om te transcriberen! Scans beschikbaar.
Manta/Bram11bKopie van voorblad van "Krijgsliederen voor de Groningsche Studenten", door T.P. Tresling.Papier?Kopie voorbladJa 
Manta/Bram12aFotoalbum van Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929) tijdens studietijd.Fotoalbumca. 1928FotoalbumNeen.v.t. 
Manta/Bram12b
Scan aanwezigfoto
Foto van Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908), moeder van Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929).Fotoca. 1928FotoNeen.v.t. 
Manta/Bram12cMenukaartenPapierca. 1928MenukaartenNeen.v.t. 
Manta/Bram12dFoto van Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908).FotoFotoNeen.v.t. 
Manta/Bram12e
Scan aanwezigfoto
Huwelijksfoto van Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908) en Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)Foto3 mei 1900FotoNeen.v.t. 
Manta/Bram12f
Scan aanwezigfoto
Jeugdfoto van Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978) of Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929).FotoFoto 
Manta/Bram12gIn Memoriam van Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929), uit het Virtus Concordia Fides van 16 januari 1930.Papier16 Januari 1930Gedrukt, 1 pagina. 
Manta/Bram12hIn memoriam van Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929), uit het Mirabile Lectu van Januari 1930. Twee maal.PapierJanuari 1930Gedrukt 
Manta/Bram12i
Scan aanwezigfoto
Afschrift geboorteregister van Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929)Papier13 januari 1908Formulier met handmatige invulling 
Manta/Bram13Brief aan een vader die zijn zoon op de Kweekschool voor Zeevaart wil doen.Boekje1856BoekjeJaAbraham I 
Manta/Bram14Fotoboek met verzamelde portretten van alle takken der familie van der Loeff, samengesteld en geschonken door Arius Rutgers van der Loeff (1885-1969) aan zijn neef Mr. Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008). Veel van deze foto’s zijn gelijk aan het album in map A001, maar sommige familietakken/foto’s zijn verschillend.Fotoboek?Fotoboek met losse bijlagen.JaArius Rutgers van der Loeff (1885-1969) 
15Map voor zilveren en gouden bruiloft Abraham I en Romelia van der Tuuk (1813-1886) 
Manta/Bram15aHandgeschreven verslag van de zilveren bruiloft van Abraham I en Romelia van der Tuuk (1813-1886) d.d. 2 februari 1860.Boekje2 Februari 1860Boekje, 36 pagina’s (18 velletjes papier)JaOnbekend.Scans beschikbaar.
Manta/Bram15bNog een handgeschreven verslag met ook feestliederen/gedichten t.g.v. zelfde gelegenheid?Boekje2 Februari 1860VerslagJaOnbekend.Scans beschikbaar.
Manta/Bram15cBoekje "Allegorische voorstelling van het Zilveren Bruidspaar"Boekje2 Februari 1860BoekjeJaOnbekend.Scans beschikbaar.
Manta/Bram15dBoekje handgeschreven met toneelstuk van de kinderen voor dezelfde gelegenheid.Boekje2 Februari 1860BoekjeJaOnbekend.Scans beschikbaar.
Manta/Bram15eLiedtekst, ter gelegenheid van den Gouden bruiloft 2 februari 1885, na afloop van het diner toen het bruidspaar met kinderen en kleinkinderen reunie hield in de achilleszaal.Papier2 Februari 1885Handgeschreven kopie, 2 pagina’s.Scans beschikbaar.
16(leeg, naar Bram Den Haag) 
17-18Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram17Boekje "Voor ’t Reddingshuis" door Dr. E. Laurillard, met voorwoord van Abraham I uit 1858. (+ krantenknipsel over Eliza Laurillard).Boekje1858BoekjeJaE. Laurillard en Abraham I. 
Manta/Bram18Boekje "Mijn bezoek in Mettray" door W.H. SuringarBoekje???BoekjeNeeW.H. Suringar 
19Twee handgeschreven boekjes 
Manta/Bram19a linkHandgeschreven boekje over "het wederkerig verband tusschen Natuurkunde en Godsdienst" voorgelezen in Physica the Zutphen in December 1845.Boekje1845BoekjeJaHet "Zutphen" boekje is getranscribeerd.
Manta/Bram19bHandgeschreven boekje "Beschouwing van den Oorlog"Boekje1845Boekje??Onbekend. 
20-33Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram20aBiografische aantekeningen en levensbeschrijving over Abraham I. Ook literatuurlijst met publicaties van Abraham I.Papier?? (vrij recent)Vijf A4 vellen.JaManta? 
Manta/Bram20b
Scan aanwezigfoto
Een andere levensbeschrijving over Abraham I, opgesteld door zoon Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921), in verschillende versies (klad, definitief, getranscribeerd/getypt).PapierNovember 1910PapierJaWijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)Scans (foto’s) beschikbaar.
Manta/Bram20c"Een spiritist op de kansel", uitgebreide verhandeling over Abraham IPapier?? (vrij recent)PapierJaManta? 
Manta/Bram20dKopie van bovenstaande Biografische aantekeningenPapier?? (vrij recent)KopieJaManta? 
Manta/Bram20e
Scan aanwezigfoto link
Opera Omnia van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), opgesteld door zijn zoon Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921), met een zeer uitgebreide inventarisatie van alle "Werken en Geschriften" van Abraham I.
1. Verhandelingen en Recensieen in het tijdschrift "Waarheid in Liefde".
2. Gedrukte verhandelingen, preken en toespraken.
3. Grootere en kleinere boekwerken.
4. Leidsche Vraagboekjes, opgesteld door H.H. Leidsche Predikanten.
5. Philantropische Inrichtingen.
6. Spiritisme.
7. Varia.
8. Flankeurscompagnie der Groninger en Franeker Studenten.
9. Courantartikelen.
10. Stukken betreffende de Beroeping te Leiden tot 20 april 1847
PapierBoekje, 24 pagina’s, handgeschreven.JaWijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)Getranscribeerd
Manta/Bram21aBiografische aantekeningen en levensbeschrijving over Mr Michael Rutgers van der Loeff (1840-1899)Papier?? (vrij recent)Aantal A4 vellen.Manta (zeer waarschijnlijk) 
Manta/Bram21bUitleg over het kaartspel "Schutjassen" (?), vermoedelijk opgeschreven door Michael Rutgers van der Loeff (1840-1899)Papier??1 pagina, dubbelzijdig, handgeschreven.NeeMichael Rutgers van der Loeff (1840-1899) 
Manta/Bram22Diverse boekjes met liederen en een krantenartikel (Leydsche Courant, zaturdag 2 november) over het vieren van Nederlands 50-jarige onafhankelijkheid in 1863. Zo te zien geen relatie met familie Rutgers van der Loeff, maar geeft mooi tijdsbeeld.Boekjes en papieren1863DiversenNeeDiversen 
Manta/Bram23Diverse boekjes met handgeschreven toespraken en andere zaken over de 10- tot 55-jarige reunies van de "vrijwillige flankeur-kompagnie Groninger en Franeker studenten".Boekjes en papieren1841-1886DiversenJaDiversenMooi om te transcriberen! Scans beschikbaar (lage kwaliteit).
Manta/Bram24Verzamelde diverse krantenartikelen en boekje over de Bewaarschool en Kweekschool.Krantenartikelenca. 1875-1883Krantenartikelen en boekjeJaDiversen 
Manta/Bram25Brief van Universiteitsmuseum Groningen d.d. 5-11-1986 met foto van de portefeuille met het wachtrooster erin en de pijp van Abraham I.Brief met foto1986DiversenJaDiversen 
Manta/Bram26aBrief van gemeente Leiden d.d. 4 maart 1965 over gebouw/locatie van de Verblijfplaats van Jeugdige Ontslagenen.Brief1965-1986BriefJaDiversen 
Manta/Bram26bUitgave t.g.v. het 115-jarig jubileum van Neerlands Bewaarschool (1982)Boek1965-1986BoekJaDiversen 
Manta/Bram27aKopie dagorder m.b.t. Tiendaagse VeldtochtPapierDiversDiversenJaDiversen 
Manta/Bram27bKopie boekje "Merkwaardigheden uit den Tiendaagschen Veldtocht der Nederlanders in Belgie" door J. Olivier (1834)BoekjeDiversBoekjeJaDiversen 
Manta/Bram27cGedicht bij uitreiking van het vaandel uit naam van de Groningsche Juffers. (m.b.t. Tiendaagse Veldtocht)PapierDiversDiversenJaDiversen 
Manta/Bram27dBrief van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) (onduidelijk) (m.b.t. Tiendaagse Veldtocht)PapierDiversBriefJaDiversen 
Manta/Bram27eCertificaat waarin Abraham I vrijgesteld wordt van dienst voor de Nationale Militie, met signalement.Papier12 Mei 1832VerklaringJaAbraham I 
Manta/Bram27fLijst met Groninger Vrijwillige FlankeursPapierOnbekend 
Manta/Bram27gKopie voorblad "Welkomstgroet aan de dappere kweekelingen der Groningsche Hoogeschool", van Mr. H.A. Spandau. (geen relatie met tiendaagsche veldtocht toch?)PapierOnbekend 
Manta/Bram28Biografie van Paulus Rutgers (1721-1801) met begeleidende brief van Wim de Mooij uit Driebergen d.d. 1991PapierDiversDiversenNeeWim (?)Mooi om te transcriberen! Scans beschikbaar (lage kwaliteit).
Manta/Bram29Brief aan "Protestantsche Stadgenooten" d.d. 23 sept 1845 uit Zutphen met verzoek om gift, getekend door Abraham I als "Scriba" van de "breede Kerkenraad der Hervormde Gemeente van Zutphen".Brief1845Brief + kaart als bijlage.JaAbraham IMooi om te transcriberen! Scans beschikbaar (lage kwaliteit).
Manta/Bram30Brief van Constantia Catharina Felicia van der Loeff (1922-) d.d. 5 December 1974 met vraag over familiewapen.Brief5 december 1974Brief + kaart als bijlage.NeeConstantia Catharina Felicia van der Loeff (1922-) 
Manta/Bram31Boekje "Iets over de opvoeding van ouders door Kinderen" door Abraham I
+ brief "geachte leden"
Boekje???Boekje (overdruk) + handgeschreven briefJaAbraham IMooi om te transcriberen!
Manta/Bram32Uitwerking van kladje betreffende de kinderen van de ouders v. Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859), moeder van stamvader Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885).Papier???Handgeschreven papierJaManta 
Manta/Bram33Brief van Stadsarchief Zutphen d.d. 11 feb 1998 met een foto van een gevelsteen in een poortje van de "Protestantsche Inrichting van Weldadigheid".Brief met foto1845Brief met fotoJan.v.t. 
34Map over Helenaveen 
Manta/Bram34a link3 nov 1867 Inwijdingsreden (handgeschreven) van Kerk HelenaveenDiversen1867DiversenJan.v.t.Transcriptie is voltooid!.
Manta/Bram34bToespraak (ook handgeschreven) bij inwijdingsreden der nieuwe protestantse kerk in het Helenaveen 3 nov 1867Diversen1867DiversenJan.v.t.Scans beschikbaar.
Manta/Bram34cHelenaveen 125 Jaar - Oecumenische dienst. Tekstblad, vier foto’s (o.a. gevelsteen van E.B. Swalue), en brief.Diversen1867DiversenJan.v.t.Scans beschikbaar.
35Map zonder titel 
Manta/Bram35aCorrespondentie van W. Bax met verzoek om informatie over Abraham I voor het "Biografisch Woordenboek van Prot. Godgeleerden in Nederland" uit 1942/1943.Brieven1942/1943BrievenJaW. Bax 
36Map over Abraham I 
Manta/Bram36a
Scan aanwezigfoto
Diverse documenten over Abraham I:
- Vijf krantenknipsels over trouwen/overlijden van Abraham I en zijn vrouw Romelia.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36bDiverse documenten over Abraham I:
- Boekje "Gedachten van C.F.G. Stockhardt" over Christelijk leven, godgeleerdheid, predik- en herdersambt en vriendschap. Uit het tijdschrift "Waarheid in Liefde", Jaargang 1844.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36cDiverse documenten over Abraham I:
- Brief met weergave van uitspraak van Prof. P. Hofstede de Groot (Latijn) over Abraham I d.d. 26-9-1850.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36dDiverse documenten over Abraham I:
- Brief van P. Hofstede de Groot d.d. 1-2-1849.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36eDiverse documenten over Abraham I:
- Kopie uit Nieuw Nederlandsch Biografische Woordenboek II pag. 834, Leiden 1912, met pagina over Abraham I. (twee keer)
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36fDiverse documenten over Abraham I:
- "Beschikking na mijn overlijden", handgeschreven door Abraham I? Slecht leesbaar.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36gDiverse documenten over Abraham I:
- Kerkelijke Courant 27 februari 1858 - Geen link met Abraham I gevonden
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36hDiverse documenten over Abraham I:
- Twee foto’s van de kerk in Slochteren (zijn eerste standplaats)
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36iDiverse documenten over Abraham I:
- Contract, handgeschreven door Abraham I, over een uit te geven catechiseerboekje, getiteld "Beknopt onderwijs in de Christelijke waarheid", door A. Rutgers van der Loeff, Predikant te Leyden. 1 februari 1850.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36jDiverse documenten over Abraham I:
- Brief d.d. 29 april 1879, waarin Abraham I benoemd wordt tot erelid van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36kDiverse documenten over Abraham I:
- Handgeschreven kaartje van Abraham I d.d. 21 April 1880 waarin hij "Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962)" feliciteert met zijn (4e) verjaardag.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36lDiverse documenten over Abraham I:
- Circulaire 1867 van het Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen met een "naamlijst der leden van de Leydsche afdeling".
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36mDiverse documenten over Abraham I:
- Akte van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden, waarin Abraham I tot lid wordt aangenomen d.d. "9 van Wintermaand 1848".
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36nDiverse documenten over Abraham I:
- Boekje "Rapport der Commissie van Samenwerking van de Protestantsche Maatschappijen Welstand, Unitas en Christelijk Hulpbetoon", d.d. 1876, opgesteld door H.L. Oort, J.G. Kist en Abraham I.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36oDiverse documenten over Abraham I:
- Krantenartikel over Jan Cornelis de Vos, waarin Abraham I wordt genoemd (Jan Cornelis heeft bij Abraham I ingewoond).
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36pDiverse documenten over Abraham I:
- Kopie van een stuk over P. Hofstede de Groot, auteur W.R.H.K.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36qDiverse documenten over Abraham I:
- Een pagina uit het uittreksel dagboek van Manta, begonnen op 1 januari 1882.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36rDiverse documenten over Abraham I:
- Akte van Overlijden van Gemeente Zutphen van Ellegonde Durande Rutgers van der Loeff (1844-1846) d.d. 28 januari 1846.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36sDiverse documenten over Abraham I:
- Geboorteakte d.d. 4 juli 1844 van Ellegonde Durande Rutgers van der Loeff (1844-1846)
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Sommige stukken te transcriberen. Scans beschikbaar
Manta/Bram36t
Scan aanwezigfoto
Diverse documenten over Abraham I:
- Afschrift van extract uit geboorteregister van Abraham Rutgers van der Loeff (1835-1835) d.d. 11 september 1835. Dus het allereerste kind wat heel kort geleefd heeft.
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Ja? Scans beschikbaar.
Manta/Bram36u
Scan aanwezigfoto
Diverse documenten over Abraham I:
- Afschrift van extract uit overlijdensregister van Abraham Rutgers van der Loeff (1835-1835) d.d. 12 september 1835. Dus het allereerste kind wat heel kort geleefd heeft. Transcriptie waardig?
DiversenDiversDiversenJan.v.t.Ja? Scans beschikbaar.
37Map zonder titel 
Manta/Bram37aHandgeschreven brieven over activiteiten van Abraham I in de vereniging tot afschaffing van de sterke drank, eindigend met zijn uittreden.PapierDiversPapierJaDiversenMisschien te transcriberen indien belangstelling.
38Map over Abraham I 
Manta/Bram38aDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Koninklijk besluit waarin Abraham I door Willem III benoemd wordt tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw d.d. 5 oktober 1859.
Papier5 oktober 1859Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38bDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Koninklijk besluit waarin Abraham I benoemd is tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw d.d. 5 oktober 1859 - Tweede brief van dhr. Lucas.
Papier5 oktober 1859Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38cDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Brief van de "Minister van Marine" d.d. 8 oktober 1859 waarin Abraham I geluk gewenst wordt met zijn benoeming tot Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Papier8 oktober 1859Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38dDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Koninklijk besluit waarin Abraham I benoemd is tot Ridder der vierde Klasse van de Militaire Willemsorde d.d. 24 oktober 1831.
Papier24 oktober 1831Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38eDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Brief inzake pensioen voor Militaire Willemsorde d.d. 27 februari 1841.
Papier27 februari 1841Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38fDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Brief inzake uitbetaling "Ridder soldij" d.d. 27 februari 1841.
Papier27 februari 1841Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38gDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Verzoek om terugzending Militaire Willemsorde na het overlijden van Abraham I d.d. 7 september 1885.
Papier7 september 1885Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38hDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Verzoek van M. Rutgers van der Loeff in september 1885 om de Militaire Willemsorde van Abraham I niet terug te hoeven sturen maar te mogen behouden.
Papierseptember 1885Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38iDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Antwoord van Kanselier der beide Nederlandsche Orden d.d. 23 september 1885 (aan Wijnand?) dat de Militaire Willemsorde terug gestuurd moet worden.
Papier23 september 1885Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38jDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Verklaring van Kanselier der beide Nederlandsche Orden d.d. 7 oktober 1885 dat ze de decoratie van Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw van wijlen Abraham I hebben terug ontvangen.
Papier7 oktober 1885Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38kDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Boekje over "Wet van 30 april 1815" houdende instlling van de Militaire Willems-Orde.
Papier?Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38lDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Verzoek om terugzending versierselen van "Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw" na het overlijden van Abraham I d.d. ?? september 1885.
Papierseptember 1885Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38mDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Brief aan "flankeurs" d.d. 4 juni 1832 waarin ze bij terugkomst een medaille uitgereikt krijgen voor "loffelijk en manmoedig gedrag".
- Ook twee foto’s van deze "Eerepenning der Groninger en Franeker Flankeurs".
Papier4 juni 1832Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38nDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Certificaat d.d. 22 juni 1832 waarin verklaard wordt dat Abraham I gerechtigd is tot het dragen van het "bewijs van aandenken" na te hebben deelgenomen aan de "krijgsverrigtingen van 1830 en 1831".
Papier22 juni 1832Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38oDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Franstalig document van "Grand-Duc de Luxembourg" waarin Abraham I benoemd wordt tot "Commandeur de Notre Ordre de la Couronne de Chene" d.d. 10 juli 1865.
Papier10 juli 1865Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38pDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Nederlandstalige bevestiging van het Franse document d.d. 24 juli 1865 waarin Abraham I benoemd wordt tot "Kommandeur der Luxemburgsche orde van de Eikenkroon".
Papier24 juli 1865Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38qDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Franstalig document met het "reglement" voor deze onderscheiding.
Papier?Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38rDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Document d.d. 1 December 1839 waarin is verklaard dat Abraham I "gewapend is uitgetrokken en vrijwillig heeft gediend" van "8 november 1830 tot den 22 Junij 1832" voor de "Den tiendaagschen Veldtogt".
Papier1 december 1839Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38sDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Verklaring van "Koninkrijk der Nederlanden" dat Abraham I heeft gediend, met persoonsomschrijving en fysieke kenmerken d.d. 22 juli 1832.
Papier22 juli 1832Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38tDiverse documenten over de onderscheidingen van Abraham I:
- Bevestiging d.d. 7 oktober 1885 waarin verklaard wordt dat de decoratie van "Ridder 4e klasse" is teruggegeven.
Papier7 oktober 1885Brieven, oorkonden, verklaringenJan.v.t. 
Manta/Bram38uUitnodiging d.d. 3-12-1878 aan Abraham I voor een "kameraadschappelijk Diner te ’s-Gravenhage" op 20 februari 1879.Papier3 december 1878Gedrukt 
39Map zonder titel 
Manta/Bram39aCorrespondentie met Derk Jansen over spiritisme, inclusief handgeschreven brieven van Abraham I (in kopie) hierover.Papierca. 1875Kopie van brieven, papierJaAbraham I e.a.Handgeschreven kopieen wellicht transcriberen als interesse? Scans beschikbaar.
Manta/Bram39bToespraak van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) over spiritisme in de 19e eeuw (hij schrijft zelf 18e, maar dat moet een foutje zijn).PapierHandgeschreven, 13 pagina’sScans beschikbaar.
40Map over Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) en echtgenote Hanna van Essen (1905-1992) (zie ook map 76!) 
Manta/Bram40a
Scan aanwezigfoto
Vele diverse documenten (zie 40c) 
Manta/Bram40bVele diverse documenten (zie 40c) 
Manta/Bram40cInhoud preken en toespraken van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) en echtgenote Hanna van Essen (1905-1992), opgesteld door Romelia Rutgers van der Loeff (1939-). Een inhoudsopgave van 40a en 40b dus. 
41-42Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram41aDagverhaal der Veldtogt in 1830 en 31. Bijgewoond door A. en C.P.L. Rutgers onder de Comp.ie Vrijwillige Flankeurs.
Volgens pagina 1 gaat het hier om "Carel Pieter Louis Rutgers (1812-1877)" en zijn broeder "Abraham" oftewel "Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)".
Papier1830-1831Kopie van handgeschreven boek in moderne multomap.Waarschijnlijk wel, maar waarom "Abraham Rutgers".Onbekend, is niet het handschrift van Abraham.Misschien, indien geinteresseerd in 10-daagse veldtocht.
Manta/Bram41bBoek "De Groninger Vrijwillige Flankeurs en de Belgische Opstand 1830-1831" door 4 auteurs. Universiteitsmuseum Groningen 1982.Boek1982BoekJaDiversen 
Manta/Bram42Veel diverse correspondentie van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) inzake archief, waaronder:
* Brief over schenking van familiearchief van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) aan Gemeentearchief Amsterdam.
* Idem "Michael brieven" aan Groninger archief, inclusief details.
Moet apart uitgezocht worden: ca. 100 brieven over diverse onderwerpen.
Papier1999BrievenNeeDiversen 
43Map over diverse boekjes en correspondentie van Abraham I 
Manta/Bram43aBoekje "Bewaarschool en emancipatie der vrouw in onderling verband" door Dr. A. Rutgers van der Loeff.Boekjemei 1884Boekje (27 pag)JaAbraham I 
Manta/Bram43bBoekje (handgeschreven) "Godsdienstige Toespraak in het Kamp te Milligen", gehouden 4 september 1864 door Dr. A. Rutgers van der Loeff, Predikant te LeijdenBoekje4 september 1864Boekje (20 pag)JaAbraham IMisschien
Manta/Bram43cBoekje "Het zwaard en de godsdienst". Godsdienstige toespraak in het Kamp te Milligen, gehouden den 15 september 1861 door Dr. A. Rutgers van der Loeff, Predikant te Leyden. Ten voordeele der Kweekschool voor Zeevaart te Leyden.Boekje15 september 1861Boekje (20 pag)JaAbraham I 
Manta/Bram43dHandgeschreven brief van "Frederik Pr. Der Nederlanden" waarin hij Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) bedankt voor toezending van boekje uit 43c.Papier8 november 1861BriefJaWillem Frederik Karel van Oranje-Nassau (1797-1881) 
Manta/Bram43eBoekje "Militaire monumenten en Godsdienstige Krijgsleuzen". Een woord tot den Nederlandschen Soldaat. Tweetal toespraken in het Kamp bij Milligen, gehouden door Dr. A. Rutgers van der Loeff, in 1864 en 1872.Papier1864 en 1872Boekje (28 pag) uit 1872.JaAbraham I 
Manta/Bram43fHandgeschreven brief van "Frederik Pr. Der Nederlanden" waarin hij Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) bedankt voor toezending van boekje uit 43e "Een woord tot den Nederlandschen Soldaat".Papier14 november 1872BriefJaWillem Frederik Karel van Oranje-Nassau (1797-1881) 
Manta/Bram43gHandgeschreven brief van "Adjudant en Bibliothekaris des Konings" waarin hij Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) bedankt voor toezending van boekje uit 43e "Een woord tot den Nederlandschen Soldaat".Papier5 december 1872BriefJaAdjudant en Bibliothekaris des Konings 
Manta/Bram43hHandgeschreven brief van "Bibliothecaris van Z.K.H. den Prins van Oranje" waarin hij Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) bedankt voor toezending van boekje uit 43e "Een woord tot den Nederlandschen Soldaat".Papier19 november 1872BriefJaBibliothecaris van Z.K.H. den Prins van Oranje 
44-52Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram44Almanak van het Leidsche Studenten Corps voor het jaar MCMXXXV (1935), aangeboden door de redactie aan A. Rutgers van der LoeffPapier7 december 1934BoekNeeLeidsch Studenten Corps 
Manta/Bram45aArtikel "Spiritualismus im hollaendischen Protestantismus: der Fall von Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) door Derk Jansen. Met begeleidende brief.Papier1 april 200117 vellen papierJaDerk Jansen 
Manta/Bram45bKopie uit Biografisch Lexison voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme" over Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927).Papier?2 vellen papierNeeDerk Jansen 
Manta/Bram46Proefschrift "Groninger Godgeleerdheid in Friesland 1830-1872" door Rienk Klooster, geboren op 16 juli 1947 te Oosterwolde (Fr.). Alleen kopieen van pagina’s waar Abraham I geciteerd wordt.Papier15 maart 200110 vellen papierJaRienk Klooster 
Manta/Bram47aBoekje "Inwijdingswoord voorzitter der commissie naar aanleiding van de Opening van het Uitspanninsglokaal der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden", 13 mei 1885.Papier1885BoekjeJa 
Manta/Bram47bKrantenartikel met foto over "Gezondheidscentrum in ’oude’ Zeevaartschool" d.d. 31-1-1992.Papier31 januari 1992Krantenartikel 
Manta/Bram47cArtikel "Opleiding voor de zeevaart een en ander over de kweekschool voor zeevaart te Leiden" uit "Het Nederlandsche Zeewezen", maart/april 1903. Kopie.Papiermaart 1903Kopie artikel, ca. 25 pag.Ja 
Manta/Bram47dBoek "Geschiedenis der Kweekschool voor Zeevaart te Leiden" ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan. 1855-1895. Door C.H. de Goeje, directeur der Kweekschool voor Zeevaart.Boek9 maart 1905Boek (71 pag)C.H. de Goeje 
Manta/Bram47eDiverse krantenartikelen over zeevaart en zeevaartschoolPapierDiversDiversen 
Manta/Bram48
Scan aanwezigfoto
Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) - Veel documenten (universiteitsaktes, verklaring Kerkeraad Leiden, boedelverdeling).
Ook foto van echtgenote Cornelia Ebelina Rutgers van der Loeff (1873-1937).
Nader uit te zoeken.
PapierMet name ca. 1885-1890DiversenNee 
Manta/Bram49Boekje met blauw fluwelen buitenkant. Bevat "Namen van Commissarissen en Oud-Commissarissen der Kweekschool voor Zeevaart die deel hebben genomen aan het Huldeblijk. Aangeboden aan Dr. Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) bij zijn 50-jarig Huwelijkfeest.".Boekje1885Boek, 11 pagina’s met persoonsnamen, rest lege pagina’s.Ja 
Manta/Bram50
Scan aanwezigfoto
Dagboek van "Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889)", vanaf 1 januari 1882 t/m 5 januari 1889 (dus t/m 13 dagen voor zijn overlijden)Boek1882-1889Boek, handgeschreven, 271 pagina’sNeeManta Rutgers van der Loeff (1848-1889)JA! Scans beschikbaar.
Manta/Bram51Tafereelen uit de geschiedenis der Christelijke Kerk - Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd. Door G. van Sandwijk, opnieuw bewerkt door Dr. A. Rutgers van der Loeff, Predikant te Leiden. Met 4 gekleurde platen.Boekje???Boekje, ca. 30 pag.NeeG. van Sandwijk / Abraham INee, maar vragen aan Theo Gielen.
Manta/Bram52Naamlijst van Leden der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leiden en andere vrienden, die hebben bijgedragen tot het geschenk aan Dr. Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), aangeboden bij gelegenheid zijner 25 jarige Evangelie bediening aldaar. 9 mei 1872.Boek9 mei 1872Boek, ca. 30 pag.Ja 
53Map over de komst van Abraham I naar Leiden en de bezwaren en protesten daartegen 
Manta/Bram53aHandgeschreven brieven, waaronder een brief uit 1846 over bezwaar tegen de komst van Abraham naar Leiden c.q. zijn leer.Papierca. 1846 (Zutphense tijd)Handgeschreven brieven (ca. 5)JaJa
Manta/Bram53bBoekje "Waarom is er te Leyden geprotesteerd tegen het beroep van Ds. A Rutgers van der Loeff"Boekje1847Boekje, ca. 16 pagJa 
Manta/Bram53cBoekje "Waarschuwing tegen en teregtwijzing van de brochure: "Waarom is er te Leyden geprotesteerd tegen het beroep van Ds. A Rutgers van der Loeff"Boekje1847Boekje, ca. 24 pagJa 
Manta/Bram53dBoekje "Stukken betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A Rutgers van der Loeff, V.D.B. te Zutphen, no 1".Boekje30 november 1846Boekje, ca. 35 pagJa 
Manta/Bram53eZie 54d, maar dan tweede druk.BoekjeBoekje, ca. 35 pagJa 
Manta/Bram53fBoekje "Stukken betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A Rutgers van der Loeff, V.D.B. te Zutphen, no 2".Boekje26 januari 1847Boekje, 47 pagJaDiversen 
Manta/Bram53gBoekje "Stukken betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A Rutgers van der Loeff, V.D.B. te Zutphen, no 3".Boekje8 februari 1847Boekje, ca. 45 pagJaDiversen 
Manta/Bram53hBoekje "Stukken betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A Rutgers van der Loeff, V.D.B. te Zutphen, no 4".Boekje10 februari 1847Boekje, ca. 30 pagJaDiversen 
Manta/Bram53iBoekje "Stukken betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A Rutgers van der Loeff, V.D.B. te Zutphen, no 5".Boekje1847Boekje, ca. 52 pagJaDiversen 
Manta/Bram53jBoekje "Stukken betreffende de beschuldiging tegen de leer en de beroeping van Ds. A Rutgers van der Loeff, V.D.B. te Zutphen, no 6".Boekje1847Boekje, ca. 75 pagJaDiversen 
Manta/Bram53kBoekje "Beknopt verslag wegens den zakenlijken inhoud van verschillende bij de sijnodale vergaderin dezes jaars 1842 ingediende adressen, ter zake van algemeene kerkelijke aangelegenheden.
Mitsgaders besluit der synode d.d. 18 Julij 1842.
Boekje1842Boekje, ca. 18 pagJa 
Manta/Bram53lBoekje "Antwoord aan den heer P.J. Elout" op Z.E.G. Brief aan A. Rutgers van der Loeff, over het adres van dezen aan de algemeene synode.Boekje1842Boekje, ca. 48 pagJa 
Manta/Bram53mBoekje "Brief aan den heer A. Rutgers van der Loeff, over Z.W.E. adres aan de algemeene synode".Boekje1842Boekje, ca. 15 pagJa 
Manta/Bram53nBoekje "Adres aan de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, ter zake van een adres aan dezelfde synode over de formulieren, de academische opleiding der perdikanten, het onderwijs en het kerkbestuur".Boekje14 juni 1842Boekje, ca. 34 pagJa Abraham I 
Manta/Bram53oBoekje "Het Haagsche Zevental".Boekje1843Boekje, ca. 10 pag 
54Brieven en boeken geschreven door Abraham I 
Manta/Bram54aBrief van Abraham I over anonieme gift van 1000 gulden t.b.v. Ned. Noordpool expeditie.Brief1879Handgeschreven briefJaAbraham I 
Manta/Bram54bBrief van Abraham I, lang en nog niet gelezenBrief4 juni 1840Handgeschreven briefJaAbraham I 
Manta/Bram54cBoekje "Mijn eerste Latijnsche redevoering", Gymnasium Groningen, 1825.Boekje1825Handgeschreven boekje, LatijnJaAbraham I 
Manta/Bram54dBoekje "Excerpta Critices". Uittreksel uit boek A. Muntinghe en T.A. Clarisse (?). Samenvattingen van Abraham In het Latijn, handgeschrevenBoekje1827Handgeschreven boekje, LatijnJaAbraham I 
Manta/Bram54eBoekje "Iets over de welsprekendheid", 1827Boekje1827Handgeschreven boekje, 19 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54fBoekje "Voorlezing over de magt der Roms hierarchie tot op Gregorius VII"Boekje1827Handgeschreven boekje, ca. 20 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54gBoekje "Disputatio de … (latijn)"Boekje1828Handgeschreven boekje, ca. 20 pag, LatijnJaAbraham I 
Manta/Bram54hBoekje "Mijn eerste schets en 2 colleges van v. Oort"Boekje1829Handgeschreven boekje, ca. 20 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54iBoekje "Mijn eerste werk als student, het is volbragt!"Boekje19 januari 1830Handgeschreven boekje, ca. 20 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54jBoekje "Iets over het instinkt der Insekten"Boekje???Handgeschreven boekje, ca. 20 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54kBoekje "Voorlezing van de oorzaken en gevolgen der weersverandering in de Dep. Vergadering te Slochteren, 22 sept 1834". Ook "Oct 1837?"Boekje1834Handgeschreven boekje, ca. 20 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54lBoekje "Volkslezing" (?)Boekje???Handgeschreven boekje, ca. 20 pagJaAbraham I 
Manta/Bram54mBoekje "Over Onsterfelijkheid"Boekje27 maart 1871Handgeschreven, ca. 14 pag. 
55-62Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram55Diverse documenten, boekjes en correspondentie over/van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927)PapierDiversBrieven, boekjes en documentenNeeAbraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) 
Manta/Bram56a"Een opstel over Aafje mijn zusje" van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) over Aafjen Sjabbina Rutgers van der Loeff (1881-1965).Papier27 januari 1881Handgeschreven paginaNeePaulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) 
Manta/Bram56b"Een reisjournaal" van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949)Papier1883Handgeschreven paginaNeePaulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) 
Manta/Bram56c"Journalen van een voetreis door Gelderland in 1888 en een door ’t Teuteburgerwald in 1889" van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949)Papier1888-1889Handgeschreven paginaNeePaulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) 
Manta/Bram56dProefschrift "Overgang van de verbintenis uit credietborgtocht op de erfgenamen" van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949)Papier1895Boekje, 35 pagina’sNeePaulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) 
Manta/Bram56eCorrespondentie tussen de harmonie en Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) t.a.v het "vonnis" over hem.Papier1892-1894 
Manta/Bram56f
Scan aanwezigfoto
Foto van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949) in zijn studententijd, Gron. Stud. Gezelschap Theater Spriet, tijdens de schorsing als lid van de "Harmonie". Op de foto staan ook P. Hofstede de Groot, van Calcar, van Vierssen Trip.FotoFoto met bijschrift 
Manta/Bram56g
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht van Margaretha Jacoba Vos (1878-1973) op 1 augustus 1973.Papier1 augustus 1973Gedrukt 
Manta/Bram57a
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht Rudolf Arnoud Kern (1875-1958)Krant23 maart 1958Kleine advertentieNee 
Manta/Bram57bTwee kaarten over Hendrik Wilhelmus Teengs (?) met verzoek om informatieKaartjes1846Twee kaartjesNee 
Manta/Bram57c
Scan aanwezigfoto
ALBUM STUDIOSORUM der Rijksuniversiteit Leiden. Overzicht van verschillende Loeven met hun plaats van herkomst, leeftijd, faculteit en datum eerste inschrijving. Opgesteld door Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982), "man van schrijfster".Papier1575-1925Getikt papiertjeNeeMichael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram57dLijst met diverse documenten, opgesteld door Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008)PapierOnbekendHandgeschreven A4tjeNeeManta Rutgers van der Loeff (1920-2008) 
Manta/Bram58a
Scan aanwezigfoto
Brieven en krantenartikelen na "vaders overlijden" (Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)). Veel brieven, krantenartikelen, etc. O.a.:
- officieel extract uit het overlijdensregister van de Gemeente Leiden.
- brief van "Minister van Marine" aan Romelia van der Tuuk (1813-1886) waar hij haar condoleert met het verlies.
PapierDiversDiversenJaAbraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)Nader uit te zoeken.
Manta/Bram58bToespraak d.d. 2 februari 1935, dus exact 100 jaar na het huwelijk tussen Abraham I en Romelia van der Tuuk (1813-1886), wellicht gehouden door Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962) als "oudste in leven zijnde Abraham RvdL".Papier2 februari 1935Handgeschreven kopie, 3 pagina’s.Ja 
Manta/Bram59aBoekje "Het tweede eeuwgetyde van Amersfoorts Hervorming, plechtig gevierd in eene leerrede over DEUTER. VI: 20--25. Uitgesproken in de groote of S. Joris Kerk den 28. van Lentemaand 1779.
Door ABRAHAM RUTGERS, mededienaar van het evangelie aldaar.
Betreft dus Abraham Rutgers (1751-1809), de grootvader van Abraham I.
Boekje177980 pagina’s 
Manta/Bram59bDocumenten over "Lydia Jacoba van der Loeff (1788-1874)" en "Offers"PapierDiversDiversen 
Manta/Bram59c
Scan aanwezigfoto
Brief van J. Schim van der Loeff (uit 1966) met vragen aan gemeentearchief Maassluis, met veel informatie over stamboom van Schim van der LoeffPapier1966Getypt A4 vel 
Manta/Bram59dProefschriften van Mr Stephanus Adriaan Verniers van der Loeff (1769-1818), Mr Manta Stephanus van der Loeff (1746-1816)Papier1787Kopieen 
Manta/Bram59e
Scan aanwezigfoto
Familiehistory "Van Bosvelt" uitgeschreven.Papier???Handgeschreven, 5 pagina’s 
Manta/Bram59fOverzicht fam. Spieringshoek met trouwdata en geboortedata kinderen van diverse echtparenPapier18e/19e eeuwHandgeschreven, 1 pagina (dubbelzijdig) 
Manta/Bram59gHandgeschreven overzicht van diverse data uit het dagboek van Abraham I met overgenomen teksten.Papier???Handgeschreven, 1 pagina (dubbelzijdig) 
Manta/Bram59hOverzicht fam. "van Oostenrijk" (en van Dort?) met namen en kinderen eind 18e eeuwPapierEind 18e eeuwHandgeschreven, 1 pagina (dubbelzijdig) 
Manta/Bram59i"Enige herinneringen omtrent de laatste ziekte van onze lieve Moeder, naderhand door mij opgetekend". Afschrift van origineel, Geschreven door Suze, oudste dochter van Abraham I). Origineel opgesteld door Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882). De moeder is "Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)".Papierv.a. 26 november 1859HandgeschrevenJohanna Dorothea Rutgers (1779-1859)Ja?
Manta/Bram59jSchaduwknipsels/silhouetten van Ds. Johannes Rutgers (1758-1834) en (waarschijnlijk) Eva Justina Brugmans (1773-1845).Papier?Uitgeknipte silhouetten 
Manta/Bram59kKopie van memorie van aangifte van Abraham Schim van der Loeff (1778-1839)PapierMaart 1839Papier (kopie)Abraham Schim van der Loeff (1778-1839) 
Manta/Bram59l
Scan aanwezigfoto
Brief aan Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (1816-1894) ("Door") van haar vader Abraham Schim van der Loeff (1778-1839).
Aangehecht brief van Dhr. Kuipers met vermelding van de kinderen van Dorothea en Sjoerd van Hasselt (twee dochters).
Papier5 oktober 1837Uitgetypte brief (transcriptie)Abraham Schim van der Loeff (1778-1839) 
Manta/Bram59mKopie van portretten van Abraham Schim van der Loeff (1778-1839) en Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859). Lijken op beschikbare portretten in familie stamboom, maar net anders.Papier???Papier 
Manta/Bram59nRekening der nagelaten boedels van Anna Meijnderts Rijnvis (1689-1744) door de ex??? Gedaan volgens inventaris. Veel handgeschreven pagina’s. Ook een later geschreven index hiervan met details/samenvatting.Papier1744?Veel handgeschreven pagina’s (kopie) 
Manta/Bram59oCorrespondentie van mw. Meulendijk geb. Offers met Manta. 
Manta/Bram59pGenealogische gegevens van Sara Elizabeth van der Loeff (1806-1837).1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram59qGenealogische gegevens van Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram59rGenealogische gegevens van Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram60Verhandelingen van Abraham I, onduidelijk waarom deze zo te zien in Duitsland terecht kwamen, bij vriend Staehlin van Abraham III.Papier?Veel handgeschreven verhandelingenJaAbraham I 
Manta/Bram61aGeslachtlijst der nakomelingschap van Harmen Lambert van der Tuuk (1625-1679). Zowel origineel handgeschreven (vaag / slecht leesbaar) als een veel beter leesbare kopie.Papier?Handgeschreven en kopie, ca. 40 pagina’s.Harmen Lambert van der Tuuk (1625-1679) 
Manta/Bram61bDiverse portretten van fam. Van der Tuuk 
Manta/Bram61cUit het boekwerkje "Historische verkenningen in de Veenkolonien 2" van Wim Doudt - "De kwaaie advocaat van Buitenwoel".PapierGedrukt, ca. 15 pag. 
Manta/Bram61d1
Scan aanwezigfoto
Afbeelding van "Grietie van der Tuuk": Margaretha van der Tuuk (1793-1879). Ze is de dochter van Marcus van der Tuuk) en Romkje van Terwisga).PapierGeknipt zwart/wit. 
Manta/Bram61d2
Scan aanwezigfoto
Afbeelding vanJohan Bertram Breukelman (1779-1854), de echtgenoot van Grietie van der Tuuk).PapierGeknipt zwart/wit. 
Manta/Bram61eStukken van Mr. Michael van der Tuuk (1781-1842) inzaken van Frans Lambrechts te Veendam tegen Jan Jans ik te Veendam.
Met juridische documenten over Bouchien Pik (?), weduwe van Geert Beishuizen.
Papier1863DiversMichael van der Tuuk (1781-1842) 
Manta/Bram61fStamboom gegevens van Frits de Groot over familie Van der TuukPapier1 Pagina, getekend. 
Manta/Bram62aTheses Theologicae quas praeside P. Hofstede de Groot over Abraham IPapier10 maart 1830Oorkonde, LatijnJa 
Manta/Bram62bFacultas Theologica Audito - Kandidaatsbul van Abraham I? Summa Cum Laude.Papier10 september 1829Oorkonde, LatijnJa 
Manta/Bram62cToelating tot examen en tot den "Predikdienst van het Provinciaal Kerkbestuur van Vriesland" van Abraham I.Papier6 mei 1830OorkondeJa 
Manta/Bram62dKandidaats Theoretische Filosofie en Letterkunde van Abraham IPapier25 mei 1826Oorkonde, LatijnJa 
Manta/Bram62eOorkonde (ere doctoraat?) van "Rector et Professores Universitatis Groninganae" voor Abraham I, mede ondertekend door Hofstede de Groot, Pareau en W. Muurling. Drie maal.Papier24 mei 1850Oorkonde, Latijn 
Manta/Bram62fBrief van Hofstede de Groot aan Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) met het verzoek om toch vooral te promoveren, d.d. 1 februari 1839. Getranscribeerd (door Manta).Papier1 februari 18391 Pagina, handgeschreven.Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) 
63Map over Ellegonda Duranda Rutgers van der Loeff (1850-1935) 
Manta/Bram63a1
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Ellegonda Duranda Rutgers van der Loeff (1850-1935)Papier1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram63a2
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over echtgenoot Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff (1846-1910)Papier1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram63b1
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Romelia Abramina Kalff (1887-1968)Papier1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram63b2
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over echtgenoot Walrave Boissevain (1876-1944)Papier1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram63c1
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk overJohanna Maria Kalff (1874-1959)Papier1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram63c2
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over echtgenoot Emile Henri René Lenormand (1882-1951)Papier1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram63dBrief aan Manta Rutgers van der Loeff (1881-1971)ca. 1890-1895 
Manta/Bram63eBalboekje en menu/souper van feest 4 dagen voor huwelijk (30 mei 1873)30 mei 1873 
Manta/Bram63fMenukaart van huwelijk4 juni 1873 
Manta/Bram63gUitnodiging aan W. RvdL voor middagmaal op zondag 5 juni??? Zilveren/gouden bruiloft?5 juni ???? 
Manta/Bram63hFoto van Ellegonda Duranda Rutgers van der Loeff (1850-1935) samen met dochters Johanna Maria Kalff (1874-1959) en Romelia Abramina Kalff (1887-1968) 
Manta/Bram63iToespraak bij huwelijk van Ellegonda in de Pieterskerk door Abraham I, met de hand door hem geschreven.4 juni 1873Abraham I 
Manta/Bram63jRapport van Ellegonda uit 9e klas van "openbare school voor meer uitgebreid lager onderwijs der 1e klasse, voor meisjes"30 november 1867 
Manta/Bram63kBrief uit 1992 over het toevoegen van een van de vier albums (poesie album) in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag aan Manta.19 november 1992 
Manta/Bram63lFoto in lijst van Gonne op oudere leeftijd 
Manta/Bram63m
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie van Louise Maria Antonia Kalff (1888-1954), de jongste dochter van Ellegonda.25 januari 1954 
Manta/Bram63nKrantenartikelen over Johanna Maria Kalff (1874-1959), dochter van Ellegonda. "Een Amsterdams meisje veroverde het Franse toneel" uit de NRC.3 juli 1954 
Manta/Bram63oKrantenartikelen over Johanna Maria Kalff (1874-1959), dochter van Ellegonda. "Marie Kalff, de Nederlandsch-Fransche conferanciere" 
Manta/Bram63p
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht van Emile Henri René Lenormand (1882-1951) - Krantenartikel19 februari 1951 
Manta/Bram63q
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie van Johanna Maria Kalff (1874-1959)19 oktober 1959 
Manta/Bram63rBrief van Ellegonda aan haar broer Theodoor Rutgers van der Loeff (1846-1917), handgeschreven19 december 1861Misschien
Manta/Bram63sKopie van de overlijdensadvertentie van Ellegonda. 
Manta/Bram63tHuwelijksuitnodiging van Ellegonda en haar echtgenoog Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff (1846-1910)21 mei 1873 
Manta/Bram63u
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie Romelia Boissevain - Kalff7 augustus 1968 
Manta/Bram63vBrief van Romelia Abramina Kalff (1887-1968) aan Manta handgeschreven22 mei 1964Misschien
Manta/Bram63wBrief van Romelia Abramina Kalff (1887-1968) aan Manta handgeschreven15 januari? 1964Misschien
Manta/Bram63xBrief van Romelia Abramina Kalff (1887-1968) aan Manta handgeschreven15 februari 1964Misschien
Manta/Bram63yBrief van Romelia Abramina Kalff (1887-1968) aan Coosje (Margaretha Jacoba Vos (1878-1973) handgeschreven14 augustus 1951Misschien
64Map over Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) Spokane Washington en Eethel Lenoir Flewelling (1888-?) 
Manta/Bram64aHandgeschreven brief van 4 pagina’s van Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) aan zijn broer Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949)Misschien
Manta/Bram64bVerhuiskaart van Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) aan Eethel Lenoir Flewelling (1888-?) in Spokane, blijkbaar was zij inmiddels overleden?22 december 1975Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) 
Manta/Bram64c1
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram64c2
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over echtgenote Eethel Lenoir Flewelling (1888-?)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram64dBrief (getypt) van Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) n.a.v. overlijden van oom Bram via een telegram aan de VARA11 december 1961Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram64eKerst/nieuwjaarswensen van "Van" zoals hij genoemd werd en Eethel, getekend, met kleine fotootjes van hun. 1958/1959/1961/19611858/1859/1861Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) 
Manta/Bram64fVeel meer kerstwensen en brieven van Abraham en Eethel, inclusief zijn eigen artwork tekeningenAbraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) 
Manta/Bram64gTranscriptie door Michael (1905) van een brief van Abraham (1935) over zijn bezoek aan Abraham (1882) in de Verenigde Staten.18 juli 1958Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram64hBoekje "Het Nikker-Boek", prentjes van Abraham (1882) en versjes van mevr. Alijda Prins-Schepers.Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) 
Manta/Bram64i
Scan aanwezigfoto
Diverse grote fotos van Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) 
Manta/Bram64j
Scan aanwezigfoto
Grote foto van Abraham Rutgers van der Loeff (1882-1961) Spokane Washington en Eethel Lenoir Flewelling (1888-?) 
65-66Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram65aBriefkaarten aan Mademoiselle J.C. Greven1899 
Manta/Bram65bFotos van Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897) 
Manta/Bram65cFoto van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945) en Francoise Jeanette van Leeuwen (1885-1974) en Mien en Hans (?) hun kinderen 
Manta/Bram65dFoto van Bartholomeus Willem Rutgers van der Loeff (1871-1923) en Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945)1878 
Manta/Bram65eKopie krantenartikel 10 november 1993 over behoud van de begraafplaats Groenesteeg, met foto van Manta.10 november 1993 
Manta/Bram65fEnkele fragmenten uit de kleine familiegeschiedenis van de familie De Mooij, over Ds. Paulus Rutgers (1721-1801), Abraham Rutgers (1751-1809), Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906) en Herman Pieter Schim van der Loeff (1879-1949). Een keer in deze map, twee keer in map 103.papier1987ca. 20 afgedrukte pagina’s.Ds Willem de MooijNader bestuderen, veel informatie over voorouders!
Scans (foto’s) gedeeltelijk beschikbaar.
Manta/Bram66a
Scan aanwezigfoto
Fotos van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949), kinderen, en familie Modderman (Hilversum).Fotos1931-1939 
Manta/Bram66b
Scan aanwezigfoto
Fotos van Margaretha Jacoba Vos (1878-1973) met kleinkinderen Paul, Romee en Frits in Tames. Ook Tubbie!Fotos1939 
67Map over Abraham Rutgers van der Loeff (1839-1886) ("Abraham II") 
Manta/Bram67aUitnodiging voor Eerste Voorstel van A. RvdL Jr op 29 januari 1862 in de Doopsgezinde (?) kerk.1862 
Manta/Bram67bFoto van de Ned. Herv. Kerk te ’s-Heerenberg 
Manta/Bram67c
Scan aanwezigfoto
Geboorte extract van de Burgerlijke Stand van de Gemente Leiden van Johanna Diderika Hartevelt (geboren 5-1-1843)25 Oktober 188? 
Manta/Bram67dPredikbeurtenlijst van Abraham IIJuli 1878 
Manta/Bram67eReunie diner 1856-1861 met heel veel namen, o.a. Abraham II. En een "Thorbecke" met de vraag van Manta of dit "de zoon van de grote" is.7 juni 1865 
Manta/Bram67fNieuw Kerkelijk Weekblad, met een stuk over de "Militaire monumenten en godsdienstige krijgsleuzen".14 november 1872 
Manta/Bram67gBoekje "De steen der bouwlieden" met een toespraak van Abraham II, predikant te ’s-Heerenberg.1 april 1872 
Manta/Bram67hExtract uit het huwelijksregister van de Gemeente Leyden van het huwelijk tussen Abraham II en Johanna Diderika Hartevelt.12 augustus 1864 
Manta/Bram67iBoekje "Ons Koningsfeest" in de kerk, ’s-Heerenberg12 mei 1874 
Manta/Bram67jBoek "Waar liefde woont, gebiedt de heer den zegen" uit 1851, door Abraham Rutgers van der Loeff (1839-1886) geschonken aan zijn zus Ellegonda Duranda Rutgers van der Loeff (1850-1935) met het bijschrift "Aan mijn zusje Gonnetje na hare allerliefste hulp bij het schoonmaken van mijne kamer" op 29 juni 1859.Papier29 juni 1859Boek 
Manta/Bram67kFoto van Abraham Rutgers van der Loeff (1839-1886) 
68Map met diverse genealogische overzichten en twee geboortebewijzen 
Manta/Bram68aGenealogisch stamboom overzicht vanaf Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) naar beneden, opgesteld in 195012 november 1950Getypt papier, 1 pagina 
Manta/Bram68bGeboortebewijs van Aafjen Sjabbina Rutgers van der Loeff (1881-1965), geboren 27 januari 188127 januari 1881 
Manta/Bram68c
Scan aanwezigfoto
Genealogisch stamboom overzicht vanaf Margaretha Jacoba Vos (1878-1973) naar boven 
Manta/Bram68dGeboortebewijs van Henrietta Paulina Cleveringa (1852-1921), gemeente Delfzijl. Het afschrift is gemaakt in 1953.16 juli 1852 
69Map over Romelia Rutgers van der Loeff (1872-1917) en Marius Cato Offerhaus (1867-1947) 
Manta/Bram69a1
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Romelia Rutgers van der Loeff (1872-1917)Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram69a2
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over echtgenoot Marius Cato Offerhaus (1867-1947)Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram69b
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Willem August Offerhaus (1912-)Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram69cBoekje handgeschreven "Toespraak bij den doop van mijn kleindochter Romelia" van Abraham I, Appingedam, oktober 1872Oktober 1872Abraham IMisschien
Manta/Bram69dSchrift met gedichtjes van "Romelia Offerhaus - Rutgers van der Loeff en van haar Vader Michael Rutgers van der Loeff".SchriftSchrift, handgeschreven, ca. 30 pagina’s. 
Manta/Bram69e
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertenties van Romelia (30 juni 1917) in de Provinciale Groninger Courant van 3 juli 19173 juli 1917 
Manta/Bram69fFeestnummer van het te Groningen gevestigd dichtlievend genootschap. Boekje met afgedrukte gedichten / liederen. Gedeeltelijk van de hand van "W. Offerhaus, publiek Notaris" (?).6 oktober 1893 
Manta/Bram69gBrief aan "Beste Miek en An" uit Groningen in 1966 van "hun Miesje": Micheline Margaretha Offerhaus (1895-?)11 januari 1966Handgeschreven brief 
Manta/Bram69hStellingen behorende bij W.A. Offerhaus, De mens en zijn lot, Groningen, December 1970december 1970Boekje, gedrukt. 
Manta/Bram69iHuwelijksaankondiging van Mr W.A. Offerhaus M. Czn en Kl. Hageman voor hun huwelijk op zaterdag 9 juli in Groningen9 juli ???? 
70Map zonder titel 
Manta/Bram70aGrafbrief, formele documenten en kwitanties waarin Michael het "uitsluitend regt voor onbepaalden tijd van de grafruimte op de Zuiderbegraafplaats, 1 Klasse, 6 Rij, No. 68, te Groningen" vastlegt. 
Manta/Bram70bNotariele akte over hetzelfde graf, uit de nalatenschap van Willem Muurling (1805-1882) en Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)7 augustus 1883 
71Map over Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978) 
Manta/Bram71a
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram71b
Scan aanwezigfoto
Foto van Anna en Cornelia Hermina Bach (1915-2007) ("Hermien") tijdens dagtocht Deltawerken 
Manta/Bram71cKrantenartikel weight watchers met foto van Anna, Huizer Courant6 februari 1975 
Manta/Bram71d
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht van Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978). Twee keer.Papier21 februari 1978Krantenadvertentie 
Manta/Bram71eBedankkaart overlijden van Anna. 
Manta/Bram71fToespraak bij het overlijden van Anna, door Jet Modderman (predikant)PapierPapier, getypt 
Manta/Bram71gLevensbericht, uitgesproken door Romelia Rutgers van der Loeff (1939-), van Anna, opgemaakt uit herinneringen van Annette, Bram en Romee en uitgesproken op 25 februari 1978 op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Naarden
(zie ook 71i)
25 februari 1978 
Manta/Bram71hDagboekaantekeningen / vakantieherinneringen van Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978) over een vakantie in Silvolde met Annette, Bram.Papier1943?Handgeschreven, 4 pag. 
Manta/Bram71iLevensbericht van Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978), opgemaakt uit herinneringen van Annette, Bram en Romee. Uitgesproken op 25 Februari 1978 op de Nieuwe Algemene Begraafplaats te Naarden
(zie ook 71g)
Papier25 februari 1978Getypt, 3 pagina’s. 
Manta/Bram71jIn Memoriam Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978), 24 Februari 1978. Uitgesproken door Jet Modderman.Papier24 februari 1978Getypt, 3 pagina’s. 
Manta/Bram71kKopie aangifte voor succesierechten nalatenschap Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978)Papier21 februari 1978 
Manta/Bram71l
Scan aanwezigfoto
Brief over vermogen van Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978) na overlijden van Cornelia Hermina Bach (1915-2007) die het vruchtgebruik had van het vermogen van Anna.Papier18 september 2007Getypt, 2 pagina’s. 
Manta/Bram71mTestament van Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978) d.d. 12 augustus 1977Papier12 augustus 1977Getypt 
72Map over Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921) 
Manta/Bram72aBrief aan Manta van gemeentelijke archiefdienst Leiden over hotel Verhaaff in de Breestraat 24 in Leiden. Volgens Manta "woonde en praktizeerde Wijnand hier".30 augustus 1984 
Manta/Bram72bLeidsch Dagblad van 11 juni 1889, over de ontmaskering van Marie van der Linden "Goeie Mie" en de rol van Wijnand hierin.11 juni 1889 
Manta/Bram72cMeer recente krantenartikelen over de zaak "Goeie Mie", o.a. 1950, 1969 en 1983 
Manta/Bram72dFoto van "Hotel en Pension Plaats Roijaal" waarbij Manta schrijft dat "Oud-oom Wijnand zijn praktijk in Leiden althans aanvankelijk niet" (?) uitoefende? 
Manta/Bram72e
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram72fAantekeningen van Manta over de adressen waar Wijnand (gedeeltelijk samen met Suze) gewoond heeft in Leiden. 
Manta/Bram72gBrief aan Wijnand van ??? (Kweekschool voor Zeevaart te Leiden)4 oktober 1910 
Manta/Bram72hKrantenartikel over een andere vergiftigingszaak (zonder Goeie Mie) waarin Wijnand geholpen heeft. 
Manta/Bram72iFilm produktie promotie boek voor een film over "Goeie Mie". Nooit gemaakt uiteindelijk?Gebruiken voor famillement?
73Map zonder titel 
Manta/Bram73aFotos van o.a. "R.P. Mees", Mr. Marten Mees, Adrianus Mees, Mr. M. Mees (president-commissaris der Holland-Amerika-Lijn).
Note: twee keer dezelfde "M(arten) Mees" genoemd?
 
Manta/Bram73bKort verslag van het leven van den wel eerwaardige en zeer geleerde heer A. Adriani, in leven Predikant bij de Hervormde Gemeente te Dokkum. Overleden den 23sten December 1830. 
Manta/Bram73cBoekje ter gelegenheid der bruiloft van den Heer Nicolaus Fockema (1784-1863) en Theodora Wibbina Aria Adriani (1797-1848), 11 september 1817. 
Manta/Bram73dKopieen van documenten met levensbeschrijving van o.a. Karel de Grote en afstammelingen. Relatie met onze familie niet duidelijk. 
Manta/Bram73eAfstammelingslijst van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) naar boven 
74Map over Manta Rutgers van der Loeff (1881-1971) en echtgenote Frieda Mielziner (1877-1948) 
Manta/Bram74aKrantenbericht over zijn huis21 juni 1974 
Manta/Bram74bOverlijdensadvertentie van Frieda - Diverse kranten 
Manta/Bram74c
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie van Manta Rutgers van der Loeff (1881-1971) 
Manta/Bram74dBedankkaart overlijden van Manta Rutgers van der Loeff (1881-1971) 
Manta/Bram74eKrantenartikel over schilderijen van Frieda - Telegraaf 19368 oktober 1936 
Manta/Bram74fEre-tentoonstelling van werken van Frieda na haar overlijden in Januari 1949 in het Internationaal Cultureel Centrum Paviljoen Vondelpark Amsterdamjanuari 1949 
Manta/Bram74gLevensbeschrijving n.a.v. overlijden van Manta Rutgers van der Loeff (1881-1971) door bridgeclub "De Oranjesocieteit".1971 
Manta/Bram74h
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht van René Rulf (1909-1982) 
Manta/Bram74iVeel diverse correspondentie. 
Manta/Bram74jBrief (kopie van handgeschreven) van Frieda Rutgers van der Loeff - Mielziner aan Mevrouw Ober - Rijpkema (schoonmoeder van Abraham 1935) over het "schilderij van Elsje".Papier14 januari 1947Kopie handgeschreven brief. 
75Map over Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870) en nazaten 
Manta/Bram75aBericht over mevrouw J. Schim van der Loeff - Mackaay als afgevaardigde naar de Verenigde Naties.september 1969 
Manta/Bram75bUitgeschreven stamboom, die begint bij Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906) 
Manta/Bram75cBrief van Drs. A.N. Schim van der Loeff uit Bereldange (Luxemburg) aan Manta met informatie over "Louise M.S. Schim" - is dat Louisa Margaret Sybilla Schim van der Loeff (1937-)?8 januari 1997 
Manta/Bram75dBoekje "De antithese Voor Denkende Menschen" van Dr. H.P. Schim van der LoeffboekjeBoekje, ca. 15 pagina’s. 
Manta/Bram75eKopie krantenartikel Alkmaarsche Courant November 1994 "Limburgse arts genoot weinig van Loeffendijk" over Herman Johan Schim van der Loeff (1891-1944)november 1994 
76Map over Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) en echtgenote Hanna van Essen (1905-1992) (zie ook map 40!) 
Manta/Bram76aArtikel over zijn overlijden in Het Remonstrantse Weekblad d.d. 20 mei 1949.20 mei 1949 
Manta/Bram76bArtikel over zijn overlijden in het Rotary-Nederland blad (met foto), 16e jaargang, no 12. Geschreven door "Van der Vliet". Twee maal. 
Manta/Bram76cArtikel over zijn overlijden, geschreven door Jan Zuurdeeg (het Weekblad?) 
Manta/Bram76d1
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram76d2
Scan aanwezigfoto
Genealogische pagina met uitzoekwerk over echtgenote Hanna van Essen (1905-1992)1 Pagina, handgeschreven.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram76eArtikel over zijn overlijden in de schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium te Hilversum, november 1949.Boekje1 november 1949ca. 10 pagina’s gedrukt. 
Manta/Bram76fArtikel over zijn overlijden in het blad "De Klop", het maandblad der afdeling Hilversum van de Nederlandse Protestanten Bond.Boekje1 juni 1949Gedrukt. 
Manta/Bram76gTeksten van de herdenkingsdienst n.a.v. zijn overlijden van de jeugdkerk en jongerenkerk, zondag 8 mei 1949 in de kerk van de Nederlandse Protestanten bond. Voorganger J. Zuurdeeg. Twee keer.Papier8 mei 1949Getypt, 4 dubbelzijdige pagina’s 
Manta/Bram76hTeksten van de rouwdienst n.a.v. zijn overlijden op maandag 9 mei 1949 in de kerk van de Nederlandse Protestanten Bond, voorganger J. Zuurdeeg. Drie keer.Papier9 mei 1949Getypt, 4 dubbelzijdige pagina’s 
Manta/Bram76iKrantenartikel over zijn begrafenis, uit "Het Vrije Volk" van 10 mei 1949.Papier10 mei 1949Krantenartikel 
Manta/Bram76jAfscheidswoorden van Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) na het overlijden van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949)PapierHandgeschreven, 3 pagina’s 
Manta/Bram76kDiverse krantenartikelen en overlijdensberichten n.a.v. het overlijden van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949).Papier5 mei 1949Papier 
Manta/Bram76lOproep voor jeugdappel aan de Hilversumse scholieren van 16 jaar en ouder en leden van Hilversumse jeugdorganisaties op de Nationale Feestdag van 5 mei 1950.
Gehouden in dezelfde opzet als het jaar daarvoor, ter nagedachtenis van het overlijden van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) op die avond.
Papier5 mei 1950Gedrukt 
Manta/Bram76mTranscriptie van de radio "Jeugduitzending van de V.P.R.O. op 11 mei 1949", met de tekst die Theo Tangelder (?) uitsprak als vervanger van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) die zes dagen eerder was overleden.Papier11 mei 1949Getypt, 5 pagina’s. 
Manta/Bram76nLied n.a.v. de 70e verjaardag van Hanna van Essen (1905-1992)Papier26 april 1975Getypt, 5 pagina’s. 
77Map over Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889), predikant in Barchem, zoon van Abraham I. 
Manta/Bram77aZes preken (intree en afscheids) van Manta1877-1888Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) 
Manta/Bram77bBoekje "Getapt zijn", wellicht van Manta maar dat is onzeker.PapierBoekje, handgeschreven, 5 pagina’s. 
78Map over de huwelijkssluiting van het echtpaar Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) en Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935). 
Manta/Bram78a
Scan aanwezigfoto
Een en ander rond hun huwelijkssluiting:
- Reglement (grappig) van ceremoniemeesters over de "regels" 2-10-1872.
- Pyramus en Thisbe, vrij gevolgd naar Midsummernights dream van Shakespeare
- Een nieuw lied van een meisje en de dominee
- Draailied, geschreven in een spiraal van buiten naar binnen op een rond papier, op de wijze van "waar is Keesje".
- En andere liederen
2 oktober 1872 
Manta/Bram78b
Scan aanwezigfoto
Extract uit het huwelijksregister van de Gemeente Leyden van het huwelijk tussen Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) en Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935).2 oktober 1872 
79Map over de belijdenis van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889). 
Manta/Bram79aBevestiging van mijn zoon Manta te Barchem 10-11-1872 door zijn vader Abraham IPapier10 november 1872Handgeschreven, ca. 25 pagina’sJaAbraham IJa?
Manta/Bram79b"Herinnering van mijne belijdenis", aan Manta, tot een aandenken aan zijne belijdenis.Papier16 maart 1866Gedrukt, ca. 8 pag.JaAbraham IJa?
80Map over het overlijden van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889). 
Manta/Bram80aDagboek, beginnend op 4 januari 1889, over de laatste twee weken van Manta (overleden op 18 januari 1889). Onbekend wie dit geschreven heeft.Papier4 januari 1889Handgeschreven, ca. 30 pagina’s. 
Manta/Bram80b
Scan aanwezigfoto
Diverse krantenartikelen over overlijden van Manta, overlijdensadvertenties, bedank advertentie.Januari 1889 
Manta/Bram80cDiverse handgeschreven toespraken bij het overlijden (of aan het graf) van Manta.Januari 1889 
Manta/Bram80dHandgeschreven brief van Gemeente Zoelen over betaling van 60 gulden voor afkoop van het onderhoud van het graf van Manta, graf no. 41, 1e afdeeling, Kapel-Avezaath.Papier2 augustus 1920Handgeschreven 
Manta/Bram80eHandgeschreven briefje van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008), geschreven op 1-7-1990, die blijkaar naar het graf is gaan kijken: "op het graf lijkt geen steen meer te liggen, wellicht lag er nooit een steen; hekje wel onderhouden".Papier1 juli 1990Handgeschreven 
Manta/Bram80fIn memoriam op rijm over Manta, geschreven door A.G. de Geer.Papier24 januari 1889Handgeschreven 
81Map over familie Fockema 
Manta/Bram81aGrote mooie foto van Nicolaus Fockema (1850-1873), overleden te Barchem in 1874 (1873?) en begraven te Zutphen. Broer van de grootmoeder van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008), oftewel een broer van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935).PapierFoto met bijschriftNicolaus Fockema 
Manta/Bram81bBrieven van "Oom Rudolf en Tante Anna", resp. broer en schoonzuster van "mijn grootmoeder vdLoeff-Fockema, oftewel Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935). Ook een foto van een huis.PapierFoto met bijschriftFam. Fockema 
Manta/Bram81cOverlijdensadvertentie van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935), krant, zie ook 82 voor de kaart met zelfde inhoud/opmaak.Papier11 april 1935GedruktFam. Fockema 
Manta/Bram81dBedankkaart na overlijden Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935)Papier18 april 1935GedruktFam. Fockema 
Manta/Bram81eHandgeschreven brief van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008), waarin hij over zijn grootmoeder Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935) schrijft, o.a. alle adressen waar ze ooit gewoond heeft.Fam. Fockema 
82Map over Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) en en Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935) 
Manta/Bram82aBoekje n.a.v. overlijden H.W. (Henry of Henny?) Bulkley van zijn moeder Bulkley-Bekking (in februari 1877 aan Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) (hij zal daarbij betrokken zijn geweest, was zij lid van zijn gemeente?)Papierfebruari 1877Handgeschreven en gedrukt boekje. 
Manta/Bram82bOudejaarsavond-toespaak, gehouden te Kerk-Avezaath door Manta op 31 december 1888. Twee exemplaren.Papier31 december 1888Gedrukt, ca. 15 pag.Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) 
Manta/Bram82cLevensbeschrijving van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889), geschreven door Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008), waarin hij ook uit het dagboek van Abraham I put.Papiermaart 1991Getypt, ca. 12 pag.Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) 
Manta/Bram82d
Scan aanwezigfoto
Krantenadvertentie over huwelijk Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) en Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935). Twee keer.Papier2 oktober 1872 
Manta/Bram82eKopie van memorie van aangifte wegens de nalatenschap van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935), overleden te Den Haag op 11 april 1935.Papieraugustus 1935Getypt, 6 pag. 
Manta/Bram82fToekenning van een beurs, waarbij Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) de begunstigde is, van "Stichting van twee bursen in den collegie der theologien tot Leyden", door den E. Heere ende Mr. Iacob van Brouckhoven, in zijn leven burgermeester der voorsz. Stede. Wellicht een studiebeurs, want Manta was toen 18/19 jaar oud.Papier28 januari 1867 
Manta/Bram82gVerklaring (gezegeld) van het Provinciaal Kerkbestuur van ZuidHolland, waarin Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) wordt toegelaten tot evangeliebediening.Papier1 mei 1872Handgeschreven, met zegel. 
Manta/Bram82h
Scan aanwezigfoto
Afschrift van burgelijke stand geboorteregister van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935)Papier7 februari 1888Handgeschreven 
Manta/Bram82iSamenspraak, waarschijnlijk van Manta en Maria, tijdens het gouden huwelijksfeest van Abraham I en Romelia. Zit ook in de Blauwe Huwelijkscassette", pagina 18.Papier2 februari 1885Handgeschreven 
Manta/Bram82jFoto van een steen in de Hervormde Kerk te Almelo, met de naam "Rutgers van der Loeff 187" (rest niet leesbaar) 
Manta/Bram82k
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935), kaart, zie ook 81c.Papier11 april 1935Gedrukt 
Manta/Bram82lEen papier/toneelstukje over Manta’s 25e verjaardag, door "Mejufvrouw Anne Pijnappel", met rollen van verschillende "Loeven".Papier18731 pagina, gedrukt. 
Manta/Bram82mVisitekaartjes (?) van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889):
- "Eerste voorstel" 31-3-1871
- "Tweede voorstel" 1-7-1871
Papier1871Twee visitekaartjes 
Manta/Bram82nAfscheidsbrief van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935) aan haar kinderen, drie jaar voor haar overlijden.Papier29 juni 1932Handgeschreven, 1 pagina. 
Manta/Bram82oBrief van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935) aan haar zoon Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962), met rozen voor zijn 65e verjaardag.Papier21 april 1931Handgeschreven, 1 pagina. 
Manta/Bram82p
Scan aanwezigfoto
Geboorteadvertentie van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) uit de krant.Papier26 augustus 1848Krantenadvertentie, 3 regels. 
Manta/Bram82qBedankbrief van de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, waarin bedankt voort voor de schenking van "een afbeelding op hout, 12x15cm. Van ds. Rutgers v/d Loeff" en een "afscheidslied gezongen door de koraalvereeniging na de afscheidsrede van den Wel. EW Heer Ds. Manta Rutgers van der Loeff in de Ned. Herv. Kerk te Almelo, den 8 April 1888.Papier14 mei 1987Brief, 1 pagina 
Manta/Bram82rKopie van het "Afscheidslied gezongen door de koraalvereeniging na de afscheidsrede van den Wel. EW Heer Ds. Manta Rutgers van der Loeff in de Ned. Herv. Kerk te Almelo, den 8 April 1888." (zie hierboven)Papier8 april 18881 Pagina, handgeschreven, moderne kopie 
Manta/Bram82sArtikel in "Kastelen en landhuizen" over echtpaar "Sickesz-van Harlingen", dat bevriend was met Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889).
Bevat ook een toelichting van Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) op de achterzijde, inclusief melding van een "Mariage a trois" (sic).
Papier19 maart 19901 Pagina, artikel en handgeschreven op achterkant. 
Manta/Bram82tKrantenartikel uit 1988 over protestantenbond en de synagoge ("met rechts daarvan het gebouw waarin de Protestantenbond onderdak vond"), waarin ook Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889) genoemd werd.Papier19 november 1988Krantenartikel 
Manta/Bram82uHandgeschreven toespraak bij afscheid in 1888 van Manta Rutgers van der Loeff (1848-1889), geschreven door "J. Wieringa, Hoofdonderwijzer en Ouderling". Ook een krantenartikel hierover.Papier23 maart 1888Papier, handgeschreven, 4 pag. 
Manta/Bram82vKrantenartikel over villa te Almelo, "gesticht door familie Rutgers van der Loeff".Papier11 april 1972Krantenartikel 
Manta/Bram82w
Scan aanwezigfoto
Geboorteadvertentie van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) op 31-3-1874 (zoon van Manta en Marie)Papier31 maart 1874Krant 
Manta/Bram82x
Scan aanwezigfoto
Geboorteadvertentie van Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962) op 21-4-1876 (zoon van Manta en Marie)Papier21 april 1876Krant 
83Map over Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866) 
Manta/Bram83a9 foto’s van de kinderen van Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866). (zijn al bekend in de stamboom)Fotos 
Manta/Bram83bOverlijdenskaart van Jan Albertus van der Loeff (1854-1920)Papier18 oktober 1920Kaart 
Manta/Bram83cBoekje met "verzen, voorgedragen bij geledenheid der bruiloft" van Johanna Dorothea van der Loeff (1839-1876) en Wilhelm Carl Anton Hajenius (1830-1885)Papier2 september 1874Boekje, ca. 10 pag 
Manta/Bram83dTafelreglement (grappig) bij gelegenheid van het feest voor de zilveren bruiloft van Jan Albertus van der Loeff (1854-1920) en Emelie Pauline Schäftlein (1861-1916) op 4-5-1905 in Den Haag. Met kleine fotoPapier4 maart 19054 pagina’s, gedrukt. 
Manta/Bram83eOverlijdenskaart van Cornelia Ebellina Cleveringa (1817-1897), 27 augustus 1897Papier27 augustus 18971 pagina, gedrukt. 
Manta/Bram83f"Bevestiging van mijn oudsten zoon te ’s-Hertogenbosch", 27 maart 1881. Onduidelijk wie dat is. Zat in de map van Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866), en zijn oudste zoon Rudolph Ebels van der Loeff (1841-1892) werd op die dag 40 jaar.Papier27 maart 1881Handgeschreven, ca. 15 pag. 
Manta/Bram83gIn memorium (krant) van Jacob Henri van der Loeff (1878-1928), kleinzoon van Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866)Papier25 juni 1928Moderne kopie van krantenartikel 
Manta/Bram83hVrij moderne brief (adres heeft postcode) van "Adviesbureau voor technische automatisering A.D. van der Loeff". Is dit Albert Dirk van der Loeff (1939-), achterkleinzoon van Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866)? Ook visitekaartje.Papier??1 pagina, gedrukt. 
Manta/Bram83iTekening "De Stadsdronkaard", getekend door A. van der Loeff. Wellicht van Albert Dirk van der Loeff (1939-)?Papier??Tekening 
Manta/Bram83jBrief van dagblad Tubantia, met een afbeelding van de plaquette van "M.J. van der Loeff": Matthias Jacobus van der Loeff (1845-1901)Papier+foto1995 
Manta/Bram83kHypotheekactie, verleend op 11-1-1913, waarschijnlijk t.b.v. Jan Albertus van der Loeff (1854-1920)Papier11 januari 1913Handgeschreven akte, twee pagina’s 
Manta/Bram83lBoekje "Op nieuw: De Kinderen van den Huize", 7 oktober 1888 met een gedicht.Papier7 oktober 1888Gedrukt boekje, 4 pagina’s 
Manta/Bram83m
Scan aanwezigfoto
Twee kranten-artikelen over het overlijden van Elisabeth Vorstman (1875-1961), echtgenote van Jacob Henri van der Loeff (1878-1928).Papiermei 1961 
Manta/Bram83nHandgeschreven aantekeningen over Rudolph Ebels van der Loeff (1841-1892)PapierHandgeschreven, door Michael 1905? 
Manta/Bram83oHandgeschreven gedicht "De Kopervaste brik Rudelgonde" (?) op 3 Augustus 1883.Papier3 augustus 1883Handgeschreven, 1 pagina 
Manta/Bram83p
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie (kopie uit krant) van Sophia Jeannetta Hesse (1857-1925), overleden op 10 november 1925.Papier10 november 1925Kopie krantenartikel 
84Map over Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) 
Manta/Bram84a
Scan aanwezigfoto
Overlijdenskaart van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964), overleden op 28 januari 1964 te ’s-Gravenhage (twee maal).
Ook vier condoleancekaartjes:
- J. Rutgers van der Loeff - Holvast
- Fam. Rutgers van der Loeff, Almelo
- Mw. Boissevain, Amsterdam
- Tante Miek, Noor, Lies en kinderen
Papier28 januari 1964 
Manta/Bram84b
Scan aanwezigfoto
Belgische toeristenkaart van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) - met pasfoto 
Manta/Bram84cBriefkaart van "Willie" aan Jan, waarschijnlijk Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964)Papier26 juli 1959Handgeschreven 
Manta/Bram84dKaart van "neef Bram en Willie" aan Jan, waarschijnlijk Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964)Papier10 januari 1960Handgeschreven 
Manta/Bram84eOrigineel paspoort van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964)Papier21 mei 1926 
Manta/Bram84fBrief van departement van oorlog, waarin het verzoek van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) om wegens ongeschiktheid van de dienstplicht te worden ontslagen, wordt afgewezen.Papier25 november 1916Getypt 
Manta/Bram84gVerklaring van de Landstorm dat Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) wegens zielsgebreken is heengezonden uit de militaire dienst.Papier8 januari 1917 
Manta/Bram84hInschrijvingsbewijs van Jan Wilhelm Abraham Rutgers van der Loeff (1888-1945) in de registers van de burgelijke stand van de gemeente ’s-GravenhagePapierGetypt 
Manta/Bram84i
Scan aanwezigfoto
Overlijdenskaart van Petronella Hendrina Scholten (1868-1957), weduwe van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923), overleden op 29 juni 1957.Papier29 juni 1957Gedrukt 
Manta/Bram84jBriefje van "Hans Smeets", waarin hij Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) condoleert met het overlijden van zijn moeder Petronella Hendrina Scholten (1868-1957). 
Manta/Bram84kExtract van kantongerecht Haarlem, waarin Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) wegens zwakheid van geestvermogens onder curatele wordt gesteld.Papier15 februari 1918Handgeschreven 
Manta/Bram84lAkte waarin het aandeel van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) wordt beschreven van de nalatenschap van zijn oom Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)Papier1921Handgeschreven 
Manta/Bram84mBrief van curator Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945) (of "Hans") (?) naar toeziend curator Benjamin Willem de Kanter (1884-1948), over tekenbevoegdheid voor effectenrekening Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964).Papier16 juni 1945Handgeschreven 
Manta/Bram84nAkte, omdat curator Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1874-1945) op 30 april 1945 in Ermelo overleden is, en de nieuwe curator wordt Jan (sic) Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949).Papier11 januari 1946Getypt 
Manta/Bram84oBevestiging van Kantongerecht Haarlem, dat Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) als curator van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) is aangesteld.Papier21 januari 1946Getypt 
Manta/Bram84pBrief van toeziend curator Benjamin Willem de Kanter (1884-1948) aan "Hans" met financiele overzicht.Papier26 november 1946Getypt 
Manta/Bram84qAfschrift akte kantongerecht Hilversum, waarin Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) de rol van toeziend curator overneemt, na het overlijden van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949).Papier22 november 1949Getypt 
Manta/Bram84rEn diverse andere brieven en overzichten inzake deze curatele kwestie.Papierca. 1946-?Getypt 
Manta/Bram84sOok diverse brieven en afrekeningen na het overlijden van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) omtrent afhandeling van zijn nalatenschap.Papier1964 
Manta/Bram84tConcept scheidingsakte met een grote afrekening.Papier 
Manta/Bram84uFoto van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923) met echtgenote Petronella Hendrina Scholten (1868-1957) en twee kinderen. 
Manta/Bram84v
Scan aanwezigfoto
Foto van de grafsteen van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923) 
Manta/Bram84wTestament van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923)Papier30 juli 1920Getypt 
Manta/Bram84xAfschrift akte van inventarisatie na overlijden van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923)Papier20 december 1923Getypt 
85Map over Petronella Hendrina Scholten (1868-1957) 
Manta/Bram85aAfrekening "Venduhuis der notarissen" voor verkoop inboedel na haar overlijden.Papier11 september 1957 
Manta/Bram85bTwee kwitanties van "R. Mees en Zonen" van in totaal 100 gulden voor verkoop goud en zilver.Papier4 september 1957 
Manta/Bram85c
Scan aanwezigfoto
Origineel paspoort van Petronella Hendrina Scholten (1868-1957). Geboortedatum 26-8-1866! 
Manta/Bram85d
Scan aanwezigfoto
Belgische toeristenkaart van Petronella Hendrina Scholten (1868-1957) - met pasfoto. Geboortedatum 26-8-1866! 
Manta/Bram85e
Scan aanwezigfoto
Persoonsbewijs van Petronella Hendrina Scholten (1868-1957). Geboortedatum 19-8-1868, dus anders als hierboven (en in Nederlands Patriciaat)???? 
Manta/Bram85f
Scan aanwezigfoto
Brief van Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) en Machteld de Vries (1919-2008) met ondertekening van vele anderen waarin ze Petronella Hendrina Scholten (1868-1957) ("Elly") feliciteren met haar verjaardag.Papier10 augustus 1949Getypt 
Manta/Bram85gBrief van Petronella Hendrina Scholten (1868-1957) over haar nalatenschap voor het geval dat zij eerder zou overlijden dan haar enige nog levende zoon Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964).Papier8 augustus 1950Handgeschreven 
Manta/Bram85hVerklaring van erfrecht over Petronella Hendrina Scholten (1868-1957), waarin haar zoon Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1890-1964) als enige in leven zijnde zoon als erfgenaam benoemd wordt (via curator).Papier3 juli 1957Getypt 
Manta/Bram85iVakantiekaart uit Berlijn (2 keer)Papier1911 
Manta/Bram85jOverzicht van de Baten en Schulden van de nalatenschap van Petronella Hendrina Scholten (1868-1957).Papier17 december 1957 
86Map zonder titel 
Manta/Bram86a
Scan aanwezigfoto
Foto van fotograaf Kiek, voor eindexamen van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923) en A. v.d. Sande Bakhuyzen, ca. 1880. Twee keer.ca. 1880 
Manta/Bram86b
Scan aanwezigfoto
Ca. 10 foto’s van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923) met echtgenote en kinderen. 
Manta/Bram86cBrief van Abraham Rutgers van der Loeff (1935-) van 17 december 1985 aan Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) over de huidige plaats van de plaquette (Abraham Rutgers van der Loeff) in de zeevaartschool.17 december 1958Nee, maar wel eens uitzoeken of die plaquette nou een plek heeft.
Manta/Bram86dFoto van de hierboven genoemde plaquette van de kweekschool, ter nagedachtenis aan Abraham I. Onderzoek nodig om welke kweekschool het nou precies gaat.Foto 
Manta/Bram86eDuitse overlijdensverklaring ("Sterbensurkunde") van Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923)Papier26 september 1923Handgeschreven ingevuld 
Manta/Bram86fKaufbrief uber Erbbegrabnis over Jan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923)Papier27 september 1923Handgeschreven ingevuld 
Manta/Bram86gBoekje "Begrabnis- und Friedhofsordnung" fur den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Oeynhausen zu WerstePapierBoekje, gedrukt. 
87Map over Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) 
Manta/Bram87a
Scan aanwezigfoto
Verschillende (voornamelijk huwelijks) fotos van Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) en Hermine Gertrude Edwards van Muijen (1904-1961)Foto1928Groto foto, ca. A4 
Manta/Bram87b
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht van Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) d.d. 30 september 1974.Papier30 september 1974Gedrukt 
Manta/Bram87cIn Memoriam over Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) door Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978) d.d. 3 oktober 1974.Papier3 oktober 1974Handgeschreven, 2 pagina’s 
Manta/Bram87dIn Memoriam over Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) door Abraham Rutgers van der Loeff (1935-) d.d. 4 oktober 1974.Papier4 oktober 1974Handgeschreven, 5 pagina’s 
Manta/Bram87eBrief van Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) aan zijn ouders over zijn eerste dagen in de opleiding tot planter in Deventer.Papier10 september 1918Handgeschreven 
Manta/Bram87fUitgesproken teksten over Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974) door Abraham Rutgers van der Loeff (1935-), tijdens de crematie plechtigheid. Uitgesproken op 5 oktober 1974.Papier5 oktober 1974Getypt, 2 pagina’s. 
Manta/Bram87gTekening met bijschrift "Aanschouw deze armzalige schets, die je met een heleboel fantasie een denkbeeld geeft van ’t emplacement Koeliehuizen" (?).PapierTekening 
88Map over de reünie van familie Rutgers van der Loeff op 2 Februari 1985 en 29 mei 1987 
Manta/Bram88aToelichting bij de op 2-2-1985 tentoongestelde familiebescheiden Rutgers v.d. Loeff, twee keer.Papier1985Getypt 
Manta/Bram88b
Scan aanwezigfoto
Uitnodigingskaart 8-10-1984, met foto van het 50-jarig huwelijksbord van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) en Romelia van der Tuuk (1813-1886). Twee keer.Papier1984Getypt 
Manta/Bram88cUitnodigingsbrief 9-1-1985 door Romelia Rutgers van der Loeff (1939-) voor de familie-reunie van 2-2-1985.
Er wordt in de brief gesproken over het oprichten van een "Familie Rutgers van der Loeff Stichting" die de kast en het archief in eigendom en beheer zou krijgen, is daar ooit iets mee gebeurd?
Papier9 januari 1985Getypt 
Manta/Bram88dHandgeschreven Leidse adressen voor de rondwandeling op 2-2-1985, door Romelia Rutgers van der Loeff (1939-)Papier2 februari 1985Handgeschreven, 1 vel papier. 
Manta/Bram88eRoutebeschrijving langs een aantal plaatsen uit het Leidse leven van onze stamouders, voor de reunie op 2-2-1985. Twee maal.Papier2 februari 1985Getypt, 1 pagina 2-zijdig. 
Manta/Bram88fGegevens over het pand Oude Singel 14, voor 1871 genummerd Wijk 5, Nr.305.Papier2 februari 1985Getypt, 1 pagina. 
Manta/Bram88gAdreslijst van alle Rutgers van der Loeven t.b.v. de reunie 2-2-1985.Papier2 februari 1985Getypt, 1 pagina dubbelzijdig. 
Manta/Bram88hUitnodigingsbrief van 14-12-1986 voor de reunie van 29-5-1987. Uitnodiging is van Abraham Rutgers van der Loeff (1949-) en Sybrand Schim van der Loeff (1949-).Papier1986Getypt 
Manta/Bram88iInleiding tot en beschrijving van het ter familie-reunie van 29 mei 1987 tentoongestelde.
Nader te bestuderen.
Papier1987Handgeschreven 2 dubbelzijdige pagina’s, kopie. 
Manta/Bram88jUitnodigingsbrief herinnering d.d. april 1987 voor de reunie van 29 mei 1987.Papier1987Papier, getypt, dubbelzijdig. 
Manta/Bram88kFoto van het familiewapen Van der Loeff, bij de uitnodiging voor de reunie van 29 mei 1987.Foto1987Foto 
Manta/Bram88lDiverse correspondentie over de reunie van 2-2-1985Papier1985 
Manta/Bram88mTekst van toespraak van Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) tijdens de reunie van 2-2-1985PapierCa. 5 pagina’s, getypt 
89-90Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram89Scriptie van Abraham Rutgers van der Loeff (1949-) - (ec.drs.)
Maslow en de wetenschap der creatieve intelligentie - nieuw licht op de humanistische psychologie.
Papierjuli 1985Boekje, 40 pag. 
Manta/Bram90Huwelijksbijbel van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) en Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908) bij de inzegening van hun huwelijk op 3 mei 1900, namens de kerkeraar der Ned. Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage.
J.W. (?) de Kanter en J. Jalink Ouderling.
Voorin handgeschreven de geboortedata van hun vier kinderen, en de overlijdensdatum van Anna Catharina die in het kraambed van Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929) overleden is op 13-1-1908.
 
91Map over Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram91aMap met kwartierstaat, door Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) opgemaakt en aangetroffen in wat zijn broer Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) in 1988 aan Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008) overhandigde.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Manta/Bram91bBedankbrief van Annie Maria Margaretha Basenau (1910-1990) n.a.v. het overlijden van haar echtgenoot Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982).Papier1982Getypt, 1 pagina. 
92Map over Vlaamse tak van der Loeff 
Manta/Bram92a
Scan aanwezigfoto
Correspondentie en registratie/gegevens van de Vlaamse tak Van der Loeff. 
93Map met documenten over Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) 
Manta/Bram93aArtikel uit R.K. artsenblad "Onbewust Katholicisme", geschreven door Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939).Boekjefebruari 1935 
Manta/Bram93b
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht en dankkaart na het overlijden van zijn dochter Marie Rose Rutgers van der Loeff (1901-1995) op 20-8-1995.Papier20 augustus 1995Kaart 
Manta/Bram93cCorrespondentie (veel) met Manta, periode 1980-1994.
Zit in map van Nicolaus, maar ondertekening is onduidelijk ("Mientie?").
"Mientie" is volgens een aantekening van Arius in 93n "Marie Rose Rutgers van der Loeff (1901-1995)".
Papier1980-1994Heel veel brieven, handgeschreven 
Manta/Bram93dBrief van Maria Elisabeth Adriana Fockema (1852-1935) uit 1927 aan haar zoon Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939)Papier1927Brief, handgeschreven 
Manta/Bram93e
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie en een herdenkingsartikel n.a.v. het overlijden van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939).Papier23 september 1939Krantenartikel 
Manta/Bram93f
Scan aanwezigfoto
Overlijdensadvertentie van Cornelia Carolina Salomonson (1872-1950)Papier30 september 1950Krantenartikel 
Manta/Bram93gHuwelijksaankondiging van Jeanne Henriette Rutgers van der Loeff (1906-?) en Jacques de Rham (1909-?) 
Manta/Bram93hToespraak (in het Frans) bij het overlijden van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939), twee exemplaren.Papier26 september 1939Getypt 
Manta/Bram93iKrantenadvertentie met dankzegging na het huwelijk van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) en Cornelia Carolina Salomonson (1872-1950)Papier23 november 1899Krantenartikel 
Manta/Bram93jKopie van de huwelijksaankondiging van Maria Elisabeth Adriana Rutgers van der Loeff (1903-1993) en Robert Max de Watteville (1897-?) d.d. 25-6-1925Papier25 juni 1925Moderne kopie van gedrukte versie. 
Manta/Bram93kVerjaarsgedicht handgeschreven voor Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) in 1934.
Onbekend van wie (maar wel "blijf mijn vriend").
Papier31 maart 1934Handgeschreven, 1 pagina 
Manta/Bram93lRede, gehouden door den oudsten aanwezige, oud-praeses op het diner en het Collegium met zijne eereleden op 2 juli 1935.Papier2 juli 1935Handgeschreven , 3 pagina’s. 
Manta/Bram93mKopie van een brief van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) waarin hij hem feliciteert met de geboorte van zijn zoon Abraham Rutgers van der Loeff (1935-). Brief is van 2-10-1935Papier2 oktober 1935Kopie van getypte brief. 
Manta/Bram93nKopie van een brief van "Oom Sam" (Aaron Aletrino 1858-1916 (?)) aan de 12-jarige "Mientie" d.d. 5-7-1912.
"Mientie" is volgens een aantekening van Arius "Marie Rose Rutgers van der Loeff (1901-1995) ".
Papier5 juli 1912Kopie van getypte brief. 
Manta/Bram93oAfschrift van het testament van Marie Rose Rutgers van der Loeff (1901-1995), overleden op 20-8-1995, waarin Manta een paar zaken nagelaten krijgt, waaronder twee silhouetten van voorouders "groottante A.H. Mees van Teutem" en "Ur-ur-grossmutter M.E.A. Mees".Papier26 oktober 1995Getypte brief 
Manta/Bram93pKopie van een brief van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949) uit maart 1930. Twee maal.Papier1 maart 1930Kopie van handgeschreven brief. 
Manta/Bram93q
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht van Hans Heinrich Gyr (1907-1997). Overleden op 4-10-1997 te RorschachPapier4 oktober 1997Gedrukt 
Manta/Bram93rSchertsblad (komische huwelijkskrant) voor Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939)Papier19 november 1899Gedrukt 
Manta/Bram93s1Diverse brieven van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962)PapierHandgeschreven brieven (ca. 25) 
Manta/Bram93s2Diverse brieven van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974)PapierHandgeschreven brieven (ca. 25) 
Manta/Bram93s3Diverse brieven van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan Manta Rutgers van der Loeff (1920-2008)PapierHandgeschreven brieven (ca. 25) 
Manta/Bram93s4Diverse brieven van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan zijn "patiënte" en nicht Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978)PapierHandgeschreven brieven (ca. 25) 
Manta/Bram93tBrief van Nicolaüs Rutgers van der Loeff (1874-1939) aan Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949)Papier2 oktober 1935.Handgeschreven, 1 pagina. 
94-98Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram94Handgeschreven ongedateerd geschrift van onbekende auteur: "Op reis!".
Omschrijving: "Ongedateerd stuk met titel "Op reis" naar ik aanneem uit nalatenschap van Mr M RvdL Patr[iciaat] 292 IXe, ook van zijn hand? Omstandige uiteenzetting over ’t recht van reizen, gevolgd door reisverslag via Hanover (?) naar Harz met niet ... reisgenoten, over Duitse officieren, Bismarck, natuur! Notoir niet Michaels Harzreis van 1881!
PapierHandgeschreven, ca. 10 dubbelzijdige pagina’sTranscriberen?
Manta/Bram95aBriefkaart van Romelia Rutgers van der Loeff (1882-1964) aan Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962), over het overlijden en de begrafenis van Romelia Rutgers van der Loeff (1882-1943).Papier11 februari 1943Briefkaart 
Manta/Bram95bDiverse briefkaarten aan Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962)PapierHandgeschreven 
Manta/Bram95cBrief van "Tante Willie" aan "Gertrud" in het Duits.
Is "Tante Willie" misschien Wilhelmina Johanna Josina Greven (1877-1967)?
PapierHandgeschreven 
Manta/Bram95dBrief aan Hendrik Barend Greven over onderlinge verzekeringsmaatschappij.Papier5 mei 1892Gedrukt 
Manta/Bram95eKrantenartikel n.a.v. het overlijden van Abraham Rutgers van der Loeff (1876-1962)Papier1962Gedrukt 
Manta/Bram96aKrantenartikel "Over de afschaffing der examina voor officieren van Gezondh. 1ste kl. Bij de Marine" van Dr. M. Rutgers van der Loeff, Officier van Gezondh. K.N.M.
Is dit Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897)?
PapierKrantenartikel 
Manta/Bram96bTwee ingezonden brieven in de krant over het "geheimzinnig steenenwerpen" van Dr. M. Rutgers van der Loeff, Officier van Gezondh. K.N.M.
Is dit Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897)?
PapierCa. 1893Krantenartikel 
Manta/Bram96cTwee krantenartikelen van Dr. M. Rutgers van der Loeff, Officier van Gezondh. K.N.M. over de "Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie".
Is dit Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897)?
PapierKrantenartikel 
Manta/Bram97aFoto’s van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) en Romelia van der Tuuk (1813-1886)Foto’sVijf foto’s 
Manta/Bram97bBoekje "Evangelische Preken", uitgegeven ten voordeele van het Algemeene Weduwenfonds van Predikanten. Door A. Rutgers van der Loeff, Theol. Doct. En Pred. Te Leiden
Uitgegeven te Groningen bij A.L. Scholtens, 1858
Boekje1858ca. 10 pagina’s gedrukt. 
Manta/Bram97cHandgeschreven boekje "Jesuitisme en Socialisme" van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)BoekjeHandgeschreven, 4 pag.Transcriberen?
Manta/Bram97d
Scan aanwezigfoto
Grote zittende mooie foto van Abraham IFotoGrote foto 
Manta/Bram98aStellingen, behorende bij het proefschrift van Hubert Philippus de Kanter Jr., geboren te Brielle. Uitgegeven in Leiden, S.C. van Doesburgh, 1908.Boekje19085 pag. 
Manta/Bram98b
Scan aanwezigfoto
Drie overlijdensadvertenties uit de krant van Johannes de Kanter (1887-1951).Papier29 maart 1951Krantenadvertentie. 
Manta/Bram98cMenukaart, franstalig, van 3 december 1903, met lintje in veiligheidsspeld aan de kaart vastgemaakt.Papier3 december 1903Papier met een lintje. 
Manta/Bram98dKaart "Vaandeldiner ’Harlemia’ 5 december 1903", met vele handtekeningen waaronder Alida de Kanter. 
Manta/Bram98eVisitekaartje van Mevrouw de Wed. Mr. H. Ph. De Kanter - Rutgers van der Loeff, Bloemendaal".PapierVisitekaartje (langwerpig) 
Manta/Bram98f
Scan aanwezigfoto
Foto van het huwelijk van Benjamin Willem de Kanter (1884-1948) en Hildegard Luise Ebeline Elisabeth Theine (1897-1980), 28 maart 1930 te ’s-GravenhageFoto28 maart 1930 
Manta/Bram98g
Scan aanwezigfoto
Huwelijks bevestigingsbriefje, waarin verklaard wordt dat Hubert Philippus de Kanter (1844-1906) en Romelia Rutgers van der Loeff (1854-1934) "zijn echte lieden, die niet alleen voor de Regering dezer Stad in den huwelijken staat vereenigd zijn, maar ook in onze Kerk in den Echt plechtig zijn ingezegend". Getekend te Leiden op 27 mei 1874, door H.G. Hagen, predikant.Papier27 mei 1874Ingevuld gedrukt formulier. 
Manta/Bram98hBrief van J. de Kanter (waarschijnlijk Johannes de Kanter (1887-1951)) d.d. 15-1-1950 aan "Neef Bram", inzake bovengenoemd huwelijksbevestigingsformulier (zie boven). Hij noemt ook "het Fonds R.v.d.L." (?)Papier15 januari 1950Handgeschreven 
Manta/Bram98i
Scan aanwezigfoto
Genealogisch overzicht van Romelia Rutgers van der Loeff (1854-1934) en Hubert Philippus de Kanter (1844-1906), uit de schriften van Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982).PapierHandgeschreven, 3 pagina’sMichael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
99Map over Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897) 
Manta/Bram99aHandgeschreven brief. Volgens Manta van Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897) aan Suzanna Maria Rutgers van der Loeff (1876-1953). Marcus was aan boord van de "Prins Willem III" op reis. Brief is geschreven op 25 maart 1896.Papier25 maart 1896Handgeschreven, vier pagina’s 
Manta/Bram99bBoekje "De voeding in het 1ste levensjaar" van Dr. M. Rutgers van der Loeff, uitgegeven in 1890 t.b.v. de kinderbewaardplaatsen.
- Ook een krantenartikel waarin dit boekje wordt aanbevolen, geschreven door Dr. H.W. de Monchy.
- Nog een ander krantenartikel hierover.
Papier1889Gedrukt, 50 pagina’s. 
Manta/Bram99cKopie van een krantenartikel over het overlijden van Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897)Papier4 november 1897Moderne kopie 
Manta/Bram99dMooie foto van Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897), waarin hij achter zijn bureau zit te schrijven.Foto 
Manta/Bram99eBoekje "Zamenspraken met inlanders van allerlei klassen, in de Laag Maleisische Taal". Relatie met stamboom is onduidelijk, misschien had Marcus het bij zich op zijn reizen?PapierBoekje, ca. 67 pagina’s. 
Manta/Bram99fGedicht "Te laat" van Markus Rutgers van der Loeff (1847-1897).
- Ook een handgeschreven briefje, slecht leesbaar, met een gedicht over sterfelijkheid.
Papier 
Manta/Bram99g"Uit de nagelaten schrifturen van Dr Marcus Rutgers van der Loeff", met een gedicht over het overlijden van zijn jongste broer Johannes Rutgers van der Loeff (1855-1889) en een gedicht over zijn eigen overlijden (getekend Departement van Marina, Batavia 1897).Papier1897Handgeschreven 
100Map over de kinderen Schipperus van Jacoba Johanna Maria Rutgers van der Loeff (1931-1984) 
Manta/Bram100aBrieven geschreven op mijn reis door Afrika, 15-10-1988 t/m 26-4-1989, geschreven door Nel Schipperus, dochter van Jacoba Johanna Maria Rutgers van der Loeff (1931-1984).Papier1988-198972 pagina’s getypt 
Manta/Bram100bOverlijdensbericht van Margreet Schipperus, overleden op 5 juli 1980. Dochter van Jacoba Johanna Maria Rutgers van der Loeff (1931-1984).Papier5 juli 1980Gedrukt 
101Map over Romelia Rutgers van der Loeff (1882-1964) en Alexander Thadeus Ludwig Maria Graf Starzenski (1874-1923) 
Manta/Bram101a
Scan aanwezigfoto
Nalatenschap van Romelia Rutgers van der Loeff (1882-1964), echtgenote van Alexander Thadeus Ludwig Maria Graf Starzenski (1874-1923), verklaring van erfrecht en specificatie.Papier30 januari 1964Getypt 
Manta/Bram101b
Scan aanwezigfoto
Foto (klein pasfotoformaat) van Romelia Rutgers van der Loeff (1882-1964)FotoKlein formaat (pasfoto) 
Manta/Bram101c
Scan aanwezigfoto
Bidprentjes (twee stuks met verschillende achterkant) van Romelia Rutgers van der Loeff (1882-1964), overleden 4 januari 1964.Papier4 januari 1964Klein papiertje, gedrukt. 
102Map over Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003) 
Manta/Bram102aFoto van Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003), waar zij in uniform staat bij uitreiking eremedaille.Foto 
Manta/Bram102bOntslagbrief van Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003) d.d. 24 april 1987 van Ministerie van Defensie, waarin haar per 1 mei 1987 eervol ontslag is verleend uit haar functie van Majoor van het dienstvak van de officieren voor speciale diensten der aan- en afvoertroepen.Papier24 april 1987Brief, getypt 
Manta/Bram102cOntslagbrief van Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003) uit naam van Koningin Beatrix, d.d. 19 maart 1987, waarin haar eervolg ontslag is verleend.Papier19 maart 1987Brief, getypt 
Manta/Bram102dVisitekaartje van Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003).PapierKaartje 
Manta/Bram102eOorkonde van de "chef staf ochtendblad" waarin zij bedankt wordt voor haar werkzaamheden als Vkr / Vrv functionaris van 5 mei 1985 tot 27 april 1987 voor het Nederlands Detachement Sinai aan "Multinational Force and Observers".Papier27 april 1987Gedrukt, 1 pagina. 
Manta/Bram102fAfschrift van het Koninklijk Besluit uit naam van Koningin Juliana d.d. 12 oktober 1979, waarin Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003) benoemd wordt tot Majoor, met begeleidende brief van de Milva ("Militaire Vrouwenafdeling / onderafdeling algemene dienst" d.d. 19 november 1979.Papier19 november 1979Gedrukt. 
Manta/Bram102gAfschrift van het Koninklijk Besluit uit naam van Koningin Juliana d.d. 23 oktober 1978, waarin Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003) benoemd wordt tot Kapitein.Papier23 oktober 1978Gedrukt 
Manta/Bram102hArtikel uit tijdschrift "De achterbanier", over de werkzaamheden van Caroline Catherine Rutgers van der Loeff (1932-2003) in het kader van de uitzending naar Libanon en alle rotaties waarvoor zij verantwoordelijk was.Papiernovember 1985Gedrukt tijdschrift 
103Map over familie De Mooij 
Manta/Bram103aEnkele fragmenten uit de kleine familiegeschiedenis van de familie De Mooij, over Ds. Paulus Rutgers (1721-1801), Abraham Rutgers (1751-1809), Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906) en Herman Pieter Schim van der Loeff (1879-1949). Twee keer in deze map, een keer in map 65.papier1987ca. 20 afgedrukte pagina’s.Ds Willem de MooijNader bestuderen, veel informatie over voorouders!
Manta/Bram103b
Scan aanwezigfoto
Overlijdensbericht Willem de Mooij, overleden op 20-1-1994 te Driebergen.Papier20 Januari 1994Gedrukt. 
Manta/Bram103cDiverse correspondentie tussen Wim de Mooij en Manta.Papier 
104-107Diverse mappen zonder titel 
Manta/Bram104leeg (naar Bram) 
Manta/Bram105Inventarisatie van boeken die aanwezig zijn in de Universiteistbibliotheek te Leiden door Manta. Getypt ca. 1980?Papierca. 1980?Twee pagina’s, getypt 
Manta/Bram106aBrief van "Administratie van het Nederduitsch Hervormd Kerkgenootschap" te Leiden, over het graf op Groenesteeg no. 44 op naam van Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921), met de namen van personen die daarin begraven zijn. De volgende personen zijn in dit graf begraven:
- Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)
- Romelia van der Tuuk (1813-1886)
- Wobbina Brechtina van der Tuuk, in Augustus 1885
- Johannes Rutgers van der Loeff (1855-1889)
- Johanna Diderika Hartevelt (1843-1890)
Papier3 juni 1935Getypt, 1 pagina 
Manta/Bram106bEigendomsbewijs van het graf op Groenesteeg no. 44 op naam van Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921), d.d. 14 juli 1885 (dus een dag na het overlijden van zijn vader Abraham I).Papier14 juli 1885Gedrukt/handgeschreven, 1 pagina 
Manta/Bram106cOntvangstbewijs voor het graf no. 316 gelegen op de Nieuwe Begraafplaats van het Nederduitsch Hervormd Kerkgenootschap aan de Groenesteeg, voor Wijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921).Papier28 september 1886Gedrukt/handgeschreven, 1 pagina 
Manta/Bram107Veel preken, artikelen en voordrachten van Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949), van de periode 1938 tot 1948. Vrijzinnige jeugdkerk, Nederlandse protestantenbond.Papier1938 t/m 1948Veel handgeschreven 
108Map over het familiewapen van de famile Rutgers van der Loeff 
Manta/Bram108aFoto van het familiewapen van Rutgers van der LoeffPapierFoto 
Manta/Bram108b
Scan aanwezigfoto
Tegel met het familiewapen van Rutgers van der LoeffTegelVierkante tegel 
Manta/Bram109
Scan aanwezigfoto
Foto van "De grootste groen [A.H. van der Hey] en de kleinste groen [F. Wolfson] die September 1888 te Leiden is aangekomen. Gemaakt door "A. of M. Rutgers van der Loeff", onbekend wie dit exact is.
Foto zit in de "scan" stapel.
FotoSeptember 1888Foto 
BArchiefstukken uit archief Manta/Bram (niet naar RAL) 
Manta/BramB001
Scan aanwezigfoto
Foto van de vier kinderen van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) en Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908) in een leren mapje:
- Abraham Rutgers van der Loeff (1901-1974)
- Anna Rutgers van der Loeff (1902-1978)
- Johan Diederik Rutgers van der Loeff (1904-1949)
- Lamoraal Albertus Aemelius Rutgers van der Loeff (1908-1929)
Fotoca. 1913Vier kleine fototjes in een leren mapje. 
Manta/BramB002
Scan aanwezigfoto
Zeven ingelijste foto’s van de familie van Abraham Rutgers van der Loeff (1865-1927) en Anna Catharina Sluyterman van Loo (1869-1908)FotoOnbekendFoto’s in lijst 
Manta/BramB003
Scan aanwezigfoto
Sierdoos met de onderscheidingen van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885):
- Ridder Militaire Willemsorde (12 oktober 1831)
- Ridder van het Metalen Kruis (22 juni 1832)
- Ridder van de Nederlandse Leeuw (5 oktober 1859)
- Commandeur van de Eikenkroon (24 juli 1865)
Doos1831 t/m 1865Sierdoos met onderscheidingen 
Manta/BramB004
Scan aanwezigfoto
Delfts blauw huwelijksbord vervaardigd ter gelegenheid van de gouden bruiloft van Abraham Rutgers van der Loeff en zijn echtgenote Romelia Rutgers van der Loeff - Van der Tuuk, op 2 februari 1885. Waarschijnlijk is voor elk van de elf toen nog levende en aanwezige kinderen van het gouden bruidspaar een dergelijk bord gemaakt.Bord2 februari 1885Huwelijksbord 
Manta/BramB005
Scan aanwezigfoto
Huwelijksglazen, aangeboden aan Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885) en Romelia van der Tuuk (1813-1886) tijdens de viering van hun 50-jarige huwelijk (?)Glazen2 februari 1885Huwelijksglazen 
Manta/BramB006
Scan aanwezigfoto
Ingekorte pijp van "sergeant student" stamvader Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), zoals tentoongesteld tijdens de expositie "De student in Groningen 1614-2014", 1 maart t/m 31 augustus 2014 in het Groninger Museum. Op het briefje aan de pijp staat: "Pijp gebruikt door de sergeant-majoor en zijne manschappen tijdens de Tiendaagsche Veldtocht 1830-1831". De pijp behoort tot de verzameling van het Groninger Universiteitsmuseum.Pijp1830-1831Pijp 
AArchiefstukken uit archief Michael/Arnoud (niet naar RAL) 
Michael/ArnoudA001
Scan aanwezigfoto
Fotoboek "Verzamelde portretten van alle takken der familie van der Loeff". Samengesteld en geschonken door Arius Rutgers van der Loeff (1885-1969) aan zijn neef Dr. Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982).
Foto’s uit dit album zijn verwerkt in de stamboom, en beginnen allen met het nummer "001".
Veel van deze foto’s zijn gelijk aan het album in map 14, maar sommige familietakken/foto’s zijn verschillend.
FotoOnbekendAlbum, 66 pagina’s.Arius Rutgers van der Loeff (1885-1969) 
Michael/ArnoudA002
Scan aanwezigfoto
Fotoalbum met veel oude foto’s.
Foto’s uit dit album zijn verwerkt in de stamboom, en beginnen allen met het nummer "002".
FotoOnbekendAlbum, 36 pagina’s 
Michael/ArnoudA003
Scan aanwezigfoto
Fotoalbum met veel oude foto’s.
Foto’s uit dit album zijn verwerkt in de stamboom, en beginnen allen met het nummer "003".
FotoOnbekendAlbum, 39 pagina’s 
Michael/ArnoudA004Veel diverse foto’s en documenten van personen uit de familie, die los in het archief zaten.
Verwerkte foto’s en documenten in de stamboom beginnen allen met het nummer "004".
Nog niet alle foto’s en documenten zijn verwerkt.
FotoOnbekendCa. 200 foto’s en documenten 
Michael/ArnoudA005a
Scan aanwezigfoto
Portret met lijst van Abraham Rutgers (1751-1809)PortretOnbekendPortret in lijstje. 
Michael/ArnoudA005b
Scan aanwezigfoto
Portret met lijst van Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)PortretOnbekendPortret in lijstje. 
Michael/ArnoudA005c
Scan aanwezigfoto
Portret met lijst van Ds. Abraham Schim van der Loeff (1778-1839)PortretOnbekendPortret in lijstje. 
Michael/ArnoudA005d
Scan aanwezigfoto
Portret met lijst van Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)PortretOnbekendPortret in lijstje. 
Michael/ArnoudA005e
Scan aanwezigfoto
Portret met lijst van Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851), met bijschrift "Romkje van Zerwisga" (?)PortretOnbekendPortret in lijstje. 
Michael/ArnoudA005f
Scan aanwezigfoto
Portret met lijst van Michael van der Tuuk (1781-1842)PortretOnbekendPortret in lijstje. 
Michael/ArnoudA005g
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Jan Albertus van der Loeff (1854-1920), met bijschrift "Oom Jan Van der Loeff".FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005h
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Gezelina Margaretha van der Loeff (1843-1909)FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005i
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Henrietta Paulina Cleveringa (1852-1921), met bijschrift "Oma met vriendinnen links".FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005j
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Henrietta Paulina Cleveringa (1852-1921), met bijschrift "H.P. Vos Cleveringa".FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005k
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Hubrecht Goemans (1803-1889), met bijgeschreven "Moeders overgrootvader Goemans, doker in Zierikzee, wonend in het grote patriciershuis schuin tegenover Hotel Mondragon, bij (niet aan) de binnenhaven".FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005l
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Johannes Rutgers van der Loeff (1855-1889), met gedenktekst op de achterkant.FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005m
Scan aanwezigfoto
Foto met lijst van Gezelina Margaretha van der Loeff (1843-1909), met bijschrift "Mijn schoonzuster Lientje Rutgers v.d. Loeff, geb. v.d. Loeff. Overleden 10 October 1909, 66 jaar. Zij was als een Moeder voor mij."FotoOnbekendFoto in lijstje. 
Michael/ArnoudA005n
Scan aanwezigfoto
Tekening met lijst van het huis van onze overgrootvader Abraham Schim van der Loeff (1778-1839). Met bijschrift "Dit is het huis van onzen overgrootvader Schim van der Loeff. ’t Stond in de Oude Ebbingestr. te Groningen naast het Groene Weeshuis en is omgegooid nadat Jhr Alberda v. Beckenstein (kamerheer van de Koningin-Moeder) er het laatst woonde. Het huis had prachtige gobelins.".TekeningOnbekendTekening in lijstje. 
Michael/ArnoudA005o
Scan aanwezigfoto
Foto met papieren lijst van Emelie Pauline Schäftlein (1861-1916), met bijschrift "Tante Melie, vrouw van Oom Jan".FotoOnbekendFoto in papieren lijst. 
Michael/ArnoudA005p
Scan aanwezigfoto
Grote foto van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949), zittende met "Van Calcar", "Piet Hofstede de Groot" en twee andere mannen.FotoOnbekendGroto foto 
Michael/ArnoudA005q
Scan aanwezigfoto
Grote foto (bijna poster formaat) van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885)FotoOnbekendGroto foto 
Michael/ArnoudA005r
Scan aanwezigfoto
Grote foto van Paulus Adrianus van der Loeff (1811-1866), Cornelia Ebellina Cleveringa (1817-1897) en veel kinderen en schoonfamilieFotoOnbekendGroto foto 
Michael/ArnoudA006
Scan aanwezigfoto
Doos met 20 glasnegatieven van diverse personen, documenten en graven.
Foto’s zijn verwerkt in de stamboom, en beginnen allen met het nummer "006".
FotoDiversGlasnegatieven, 20 stuks. 
Michael/ArnoudA007Fotoalbum met vele foto’s uit 1939/1940 ("Uit het leven van…").
Foto’s moeten nog in de stamboom verwerkt worden, en zullen allen beginnen met het nummer "007".
FotoOnbekendAlbum, 25 pagina’s 
Michael/ArnoudA008
Scan aanwezigfoto
Fotoalbumpje met diverse foto’s.
Foto’s moeten nog in de stamboom verwerkt worden, en zullen allen beginnen met het nummer "008".
FotoOnbekendAlbum, 15 pagina’s 
Michael/ArnoudA009
Scan aanwezigfoto
Vier boeken/schriften, genummerd "0", "2", "3" en "4", met heel veel gedetailleerd genealogisch uitzoekwerk van Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982). Deze schriften vormen de basis van de stamboom.
Schrift "1" ontbreekt helaas, losse pagina’s hiervan zijn gevonden in een ander archief, maar het grootste gedeelte is nog steeds spoorloos.
BoekDivers4 BoekenMichael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Michael/ArnoudA010Boek "Nederlands PatriciaaT", 40e jaargang, 1954. Twee maal aanwezig.Boekje1954Boekje 
Michael/ArnoudA011Boek "Nederlands PatriciaaT", 4e jaargang, 1913.Boekje1913Boekje 
Michael/ArnoudA012Kwartierstatenboek (twee maal), uitgegeven in ’s-Gravenhage in 1958, met veel extra kopieen/overdrukken van de kwartierstaten van de families Rutgers van der Loeff, Van der Tuuk, Cleveringa en Mees.Boek1958Boek, met extra overdrukken. 
Michael/ArnoudA013 linkOvergetypte versie van het "Dagboek, betreffende het beleg van Delfzijl, 8 November 1813 - 4 mei 1814", door Pieter Jans Vos (1788-1858).
"Gecopieerd, opgemaakt en geexcerpeerd o.a. uit een copie van het ’Dagboek P.J. Vos’ en een ’genealogie VOS’ door Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982)
Boek1949Boek, ca. 50 pagina’s getypt papier.Pieter Jans Vos (1788-1858), verwerkt door Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982)Transcriptie voltooid!
Michael/ArnoudA014Boek "Van Terwisga tot Willinge Prins", een Ooststellingwerfs familiebezit door de eeuwen heen", door Gerke P. Mulder, uitgegeven in 1974 te Groningen.
Met correspondentie tussen "P.H. van Terwisga" uit Doetinchem en MichaelRvdL.
Boek1974 
Michael/ArnoudA015Uitgewerkte stamboom van het geslacht "Van Terwisga", beginnend bij "Eyse Jan Willems van Terwisga (±1520-?)" en "Merck Syrcksendr". Los ingestoken in het boek "Van Terwisga tot Willinge Prins" (zie hierboven).Papier1974Een groot vel papier 
Michael/ArnoudA016Boekje "De twee boomen en de uitdrijving in het paradijs-verhaal", door A. Rutgers van der Loeff te Haarlem.
Overgedrukt uit theologisch tijdschrift. Een uitgave van S.C. van Doesburgh. Twee maal.
BoekjeGeen datum7 pagina’s 
Michael/ArnoudA017Afschrift van het "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden" (no. 427), d.d. 7 juli 1920, houdende de naturalisatie van Wilhelm Jahns.
Uitgegeven op 19 juli 1920.
Papier19 juli 19201 pagina 
Michael/ArnoudA018Boekje met de dissertatie van Albert Willem van Renterghem, "eenige beschouwingen betrekkelijk de leer der oorzaken van BERI-BERI.
Te verdedigen op vrijdag 7 juni 1872, ter verkrijging van den graad van "doctor in de geneeskunde" aan de Hoogeschool te Utrecht.
Uitgegeven door J.G. Broerse, 1872.
Losse krantenartikelen uit dezelfde periode ini het boekje gestoken.
Boekje18728 pagina’s 
Michael/ArnoudA019Boekje "Over den oorsprong en de bewerking der kosmogonie van Genesis I-II: 4a" door A. Rutgers van der Loeff.
Overgedrukt uit Nieuw Theologische Tijdschrift, uitgegeven Haarlem door H.D. Tjeenk Willink & zoon.
BoekjeOnbekend14 pagina’s 
Michael/ArnoudA020Boekje "Gedenkschrift van de onthulling der gebeeldhouwde plaquette in de hall van het gebouw der N.V. f/h Fa. M.J. v.d. Loeff te Enschede op 4 mei 1938.
Plaquette werd geopend door Mevrouw Elisabeth Vorstman (1875-1961), en heeft de beeltenissen van den Heeren M.J. en J.H. v.d. Loeff. (pag. 8)
Boekje1938 
Michael/ArnoudA021Boekje "Results of the Dutch Cosmic Ray Expedition 1933 - The ionisation-balance in the atmosphere", door Michael Rutgers van der Loeff.
Herdruk uit Physica, II, 8, pp. 775-. Den Haag - Martinus Nijhoff - Augustus 1936. 12 pagina’s.
BoekjeAugustus 193612 pagina’sMichael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Michael/ArnoudA022Boekje "Drie studentenliederen", toegelicht door Dr A. Rutgers van der Loeff.
Uitgegeven door de Universitaire pers Leiden, 1953. 100 pagina’s.
Twee maal aanwezig.
Boekje1953100 pagina’s 
Michael/ArnoudA023Kopie met documenten (uitnodiging, routebeschrijving, toelichting bij tentoolgestelde familiebescheiden, etc.) over de "Rutgers van der Loeff-dag" op 2 februari 1985.Papier2 februari 198510 pagina’s 
Michael/ArnoudA024Moderne kopie uit onbekend tijdschrift van het artikel "De taak van den Rijksrechercheur", geschreven door "Rutgers van der Loeff" te Amsterdam op 2 november 1929. 1 pagina.papier2 november 19291 pagina 
Michael/ArnoudA025Boek "De spoorwegramp te Ruinerwold en hard oorzaak", nota van protest voor de Weduwe van den Machinist Van der Linde, door Mr. Michael Rutgers van der Loeff (1840-1899), advokaat en Procureur te Groningen.
Geen exacte datum, maar het ongeval vond plaats op 2 januari 1888.
PapierEind 19e eeuwca. 15 pagina’sMichael Rutgers van der Loeff (1840-1899) 
Michael/ArnoudA026Map met veel divers genealogisch uitzoekwerk, correspondentie en tijdschriften, van Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982).
Nog uit te zoeken.
PapierDiversVeel pagina’s en documenten.Michael Rutgers van der Loeff (1905-1982) 
Michael/ArnoudA027Map met kopie van akte van comparitie van de gemeente Veendam / arrondissement Winschoten over Michael van der Tuuk (1781-1842) en Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851), over de voltrekking van hun huwelijk op 3 april 1811.
In dezelfde map zit een kopie van een krantenadvertentie over het overlijden van Michael van der Tuuk te Veendam op 29 januari 1842.
Papier18112 pagina’s 
Michael/ArnoudA028Map met veel nog uit te zoeken foto’s (ca. 100?):
- Een enveloppe gemarkeerd "Ds R. Pabus" met foto’s van Vos / Dorhout / Ebels.
- Een enveloppe gemarkeerd "Portretten Rutgers van der Loeff"
FotoDiversCa. 100 foto’s 
Michael/ArnoudA029
Scan aanwezigfoto
Stamboom-overzicht van familie Manschot.PapierOnbekendAan elkaar geplakte vellen A4 papier. 
Michael/ArnoudA030Handgeschreven genealogie van de familie Van der Loeff, door P.C. Offers. Rotterdam, Januari 1890. 8 pagina’s.PapierJanuari 18908 pagina’s, handgeschreven. 
Michael/ArnoudA031Getypte kopie van een brief van Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), d.d. 5 October 1837 te Groningen.Papier5 oktober 18371 pagina 
Michael/ArnoudA032Twee handgeschreven brieven van "Moeder" aan "Lieve Pip". Geschreven op Tames, resp. 8 december 1952 en maart 1955.Papier1952 en 19552 handgeschreven brieven 
Michael/ArnoudA033Boekje "Dejeuner ter ere van Arius Rutgers van der Loeff, 13 april 1885 - 13 april 1965", met foto, menu, en een aantal handtekeningen/namen van diverse personen.Boekje13 april 1965Ca. 5 pagina’s. 
Michael/ArnoudA034Korte gedrukte biografie (1 pagina, zowel Engels als Duitstalig) over Dr. Frederik Hans Basenau (1911-1939) te Amsterdam.PapierOnbekend1 pagina 
Michael/ArnoudA035Brief met enveloppe aan "Melle Coosje Vos" te Groningen: Margaretha Jacoba Vos (1878-1973).
Brief is geschreven in november 1900. Afzender is onduidelijk, nog uit te zoeken?
PapierNovember 19002 pagina’s 
Michael/ArnoudA036Handgeschreven pagina "Op de grafstenen mijner ouders" met o.a. de namen "Abraham Schim van der Loeff (1778-1839)", "Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)" en Mr Michael Rutgers van der Loeff (1840-1899)".PapierOnbekend1 pagina 
Michael/ArnoudA037Krant "Dagblad van Zuidholland en ’sGravenhage" van 28 juni 1865. Familierelatie nog uit te zoeken.Papier28 juni 18654 pagina’s 
Michael/ArnoudA038Uitnodiging voor de familiereunie van 29 mei 1987, met foto van het familiewapen.Papier29 mei 19872 pagina’s en foto 
Michael/ArnoudA039
Scan aanwezigfoto
Snuifdoos, waarschijnlijk van Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), met bijgesloten kaartje "Overgrootvaders snuifdoos met de beste wenschen op 7 Aug 1916 van Tante Suze".
Tante Suze is hoogstwaarschijnlijk Suzanna Maria Rutgers van der Loeff (1876-1953).
Gebruiksvoorwerpn.v.t.1 snuifdoosje 
Michael/ArnoudA040
Scan aanwezigfoto
Bordeaux-rood doosje met 3 lakzegels met het familiewapen "van der Loeff / Rutgers van der Loeff" (twee gekruiste bijlen)Gebruiksvoorwerpn.v.t.1 doosje met 43lakzegels 
Michael/ArnoudA041
Scan aanwezigfoto
Metalen doosje met lakzegels van "Pieter Jans Vos (1788-1858)" (twee) en "Cleveringa" (twee).Gebruiksvoorwerpn.v.t.1 doosje met 4 lakzegels 
Michael/ArnoudA042Leren mapje met twee foto’s van Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949)FotoOnbekend2 foto’s in leren mapje 
Michael/ArnoudA043Enveloppe met ca. 30 foto’s (nog uit te zoeken), gemarkeerd "Capital press".FotoDiversca. 30 foto’s 
Michael/ArnoudA044Uitgebreide levensbeschrijving van Michael Rutgers van der Loeff (1840-1899), gebaseerd op veel door Pieter Jan Rutgers van der Loeff (1909-1988) overgedragen familiepapieren. Opgesteld door "Van der Loeff te Almelo", winter 1989-1990. Getypt, 10 pagina’s.Papier1989-1990Getypt, 10 pagina’s 
Michael/ArnoudA045
Scan aanwezigfoto
Origineel boekje "Geboorte-, trouw- en sterfregister, Dr Hubr. Goemans", handgeschreven, waarschijnlijk door Hubrecht Goemans (1803-1889).BoekjeOnbekend17 pagina’s 
Michael/ArnoudA046
Scan aanwezigfoto
Origineel trouwboekje van Cornelis Goemans (1846-1909) en Albertina Cornelia van Renterghem (1839-1918).BoekjeOnbekend6 pagina’s 
Michael/ArnoudA047
Scan aanwezigfoto
Origineel "Stamboek der Familie Jacob Friedrich Basenau (1865-1930)".BoekjeOnbekend16 pagina’s 
Michael/ArnoudA048Tijdschrift "Residence" uit oktober 1990, met een artikel genaamd "Een schrijversidylle" over het woonhuis van Annie Maria Margaretha Basenau (1910-1990): "Huize Pax".
Voornamelijk gebaseerd op de biografie van Joke Linders en een interview met de huidige bewoners, want An had Pax vijf jaar daarvoor verlaten en was inmiddels overleden.
TijdschriftOktober 1990Artikel is 4 pagina’s 
Michael/ArnoudA049Map met afschriften van "Beëdigingen en benoemingen e.d. van Grootvader Paul", oftewel Paulus Adrianus Rutgers van der Loeff (1870-1949).PapierDiversCa. 20 pagina’s 
Michael/ArnoudA050Diverse correspondentie en boekjes over personen van te recente datum of met een te hoog prive gehalte. Details hiervan zijn niet in dit overzicht opgenomen. 
Michael/ArnoudA051
Scan aanwezigfoto
Het huwelijksbord van Marcus van der Tuuk (1744-1814) en Romkjen van Terwisga (1754-1798). Tekst: Domine M. van der Tuuk en mejuffrou R. van Terwisga beide op Herenfeen getrouwd den 20 Novemrer 1777.Bord20 November 1777Huwelijksbord 

Grote foto's

×
Om verschillende redenen(waaronder privacy en bandbreedte) bevat de internet-versie van deze stamboom alleen kleine foto's, meestal met een "watermerk".

Uiteraard zijn alle foto's er ook in groter formaat en zonder het watermerk. Deze zijn vooral bedoeld voor familieleden en andere directe kennissen/betrokkenen.

Voor het aanvragen van foto's kunt u contact opnemen via het Contact formulier.

Gegenereerd op: zondag 25 oktober 2020