vorige

17 april 1854 - 14 mei 1854


forward
Dagboek scan

maandag 17 april 1854

2e PaaschdagWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".
bij de BlaauwHenri Thierry de Blaauw (1818-1858)
Henri Thierry de Blaauw was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: dinsdag 21 juli 1818 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: maandag 10 mei 1858 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Gapinge (vanaf 1845), Predikant te Hoorn (vanaf 1847), Predikant bij de Nederduitse hervormde gemeente te Leiden (vanaf 1852)
Ouders: Dirk de Blaauw, Hendrika van der Wis
Echtgenote: Maria Anne Tak (gehuwd 30 november 1852)
in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
geweest en daarna een feestelijke zangstonde gehouden bij de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
.

vrijdag 21 april 1854

Voorbereiding in de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
: Hebt gij mij lief.

zondag 23 april 1854

O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
voormiddag Het ware geloof aan de Onsterfelijkheid. Tusschen beide naar de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
en smiddags weer O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
Z31Zondag 31
Zondag 31 uit de Catechismus
.

zondag 30 april 1854

Smorgens naar de MilitairenLeiden, Militaire kerk
Luk[as] 12:34 en daarna bij de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
met veel stigting het AvondmaalWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
bediend.

maandag 1 mei 1854

Gewerkt voor het Zend[elingen] BiduurWoord voor woordenlijst
Zendelingsbiduur
Zendelingsbiduur: wat is dit precies?
, dat ik heden avond hield.

dinsdag 2 mei 1854

Mijn 46e verjaardag. Groote vreugde was er onder de huisgenooten en ook blijdschap in mijn hart over de zegeningen, die wij genieten en de sterkte, die wij ontvangen onder de groote zorgen der ambte en des huisgezin.

zondag 7 mei 1854

In de kerk geweest bij Damsté. Sm[iddags] bij de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
. Savonds Bijb[eluur] H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
Dan[iel] 5.

donderdag 11 mei 1854

Op de vergadering tot redelijke verbetering der gevangenen ten Amsterdam geweest met veel genoegen. Ik maakte aangename kennissen: Warnink, Jollen, Prins enz.

zondag 14 mei 1854

Bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
gepreekt Ps[alm] 100. Smidd[ags] M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
Katr[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
Z33Zondag 33
Zondag 33 uit de Catechismus
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 114