vorige

13 januari 1849 - 15 januari 1849


forward
Dagboek scan

zaterdag 13 januari 1849

Gewerkt voor morgen schoon ik mij nog altijd Verkouden gevoel. Smiddags ging ik naar Braer en kocht het huisLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
voor ƒ 2850,--. Gods zegen ruste op dezen beslissende stap. Thuis komende werd ik bij MuntingWillem Nicolaas Munting (1785-1849)
Woonplaats: Leiden
pictureGeboren: maandag 24 oktober 1785 te Charlois, Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 13 januari 1849 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Dirk Munting (±1754-1836), IJda Sophia Pot (-1800)
Echtgenotes: Anna Aleida van der Weide (gehuwd 15 mei 1811), Jacoba Margaretha de Jong (gehuwd 5 november 1829)
Kinderen: IJda Sophia (1812-1898), Diderica Carolina (1817-1838), Lambert Willem Roelof (1823-1827), Alida Kirina (1826-1851)
geroepen en vond hem reeds overleden. Daar ik als benoemd Voogd van zijne minderjarige dochterMunting, dochter
Onbekend welke dochter dit is. Ze was minderjarig bij het overlijden van haar vader Willem Nicolaas Munting in 1849.
hiervan over sommige dingen geconsulteerd werd, had ik mijn hoofd geweldig vol en ging vermoeid naar bed. Dagvaarding voor de regter.

zondag 14 januari 1849

Een der drukste dagen in mijn gansche leven. Ik predikte in de P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
voormiddag N 20, daarna een bezoek bij Hanegraaf, waar het langverwachte Sterfgeval van Bieam[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
eindelijk had plaats gehad. Smiddags gepreekt Zondag 40Zondag 40
Zondag 40 uit de Catechismus
in de H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
daarna gegeten en wat uitgerust. Vervolgens naar PlanjerJacobus Planjer (1791-1849)
Een vriend van Abraham uit Leiden. Hij was koopman en aannemer, en adviseerde Abraham o.a. over de aankoop van zijn huis aan de Oude Vest in januari 1849. In datzelfde jaar overleed hij (aan cholera) op 22 juli 1849, drie dagen later werd hij begraven.
pictureGedoopt: zondag 10 april 1791 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 22 juli 1849 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Koopman in afbraak (1817), Koopman (vanaf 1818 tot 1848), Aannemer (1849)
Ouders: Jacobus Planjer (-1809), Jacoba Veefkind
Echtgenote: Debora van Luijn (gehuwd 4 december 1817)
Kinderen: Debora Jacoba Maria (1818-1849), Jacobus Johannes (1820-1879), Leendert Aarnout (1822-1822), Leendert Jacobus (1823-?), Jacoba Debora (1826-1906), Jannetje (1828-1829), Jannetje Debora (1830-1904), Willem Fredrik (1832-1833), Marianna Wilhelmina (1835-1910)
om hem met de koop van mijn huis bekend te maken. Toen naar Mevr. MuntingJacoba Margaretha de Jong (1783-1853)
Abraham noemt haar meestal "Mevrouw Munting", maar schrijft het ook soms als "Muntingh". Ze was getrouwd met Willem Nicolaas Munting (1785-1849).
Woonplaats: Leiden.

pictureGedoopt: zondag 14 september 1783 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 26 maart 1853 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Rentenierster
Ouders: Nicolaas de Jong (-1802), Christina Borski
Echtgenoten: Barend Jan Weijmar (gehuwd 3 februari 1814), Willem Nicolaas Munting (gehuwd 5 november 1829)
Kinderen: Christina Margaretha (1816-1873), Jacobus Marinus (1824-1879)
om condoleance brieven te schrijven. Intusschen ook nog naar VerweijAbraham Verwey (1793-?)
Abraham Verweij was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Deventer, Overijssel
Overleden: Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: President der synode, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Zwammerdam (vanaf 1816 tot 1820), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leidschendam (vanaf 1820 tot 1822), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1822 tot 1852)
Ouders: Berend Verwey, Willemke van Schooten
Echtgenote: Johanna Proper (gehuwd 23 april 1817)
om hem over mijne dagvaarding te raadplegen en vervolgens nog verder mijne zaken bij Mevr. Munting afgedaan. Zeer afgemat ging ik naar bed en kon van Spanning en Vermoeidheid bijkans niet slapen.

maandag 15 januari 1849

Een proef gecorrigeerd van een stukje in 't Chr[istelijk] Album. Smiddags te 2 uur moest ik als Praes[es] van de Kerkeraad voor de Regter Commissaris verschijnen. Ik beantwoorde Zijne vragen met Vrijmoedigheid en deed daarvan smiddags in de KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
s vergadering Verslag van. Savonds had ik vd PotCombertus Willem van der Pot (1813-1891)
Bestudeerde leven en werk van Basilius de Grote (Biogr.lex.deel 2, p.371).
Woonplaats: Leiden, Rotterdam.

pictureGeboren: dinsdag 28 september 1813 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zondag 19 april 1891 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Remonstrantsch predikant te Haarlem (vanaf 1836 tot 1838), Remonstrantsch predikant te Leiden (vanaf 1838 tot 1853), Remonstrantsch predikant te Rotterdam (vanaf 1853 tot 1879)
Ouders: Gerrit Jz van der Pot (1775-1851), Debora Petronella Burger (1779-1867)
Echtgenote: Johanna Jacoba Heemskerk (gehuwd 26 april 1838)
bij mij.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 094