vorige

25 mei 1883 - 31 mei 1883


forward
Dagboek scan

zondag 27 mei 1883

Bij SchefferWessel Scheffer (1823-1904)
Wessel Scheffer was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: woensdag 25 juni 1823 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: donderdag 9 juni 1904 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Amstelveen (vanaf 1846), Predikant te Zwaag (vanaf 1853), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Enschede (vanaf 1855), Predikant bij de Nederduitse hervormde gemeente te Leiden (vanaf 1861 tot 1890)
Ouders: Albrecht Scheffer, Engelina Mierdink
Echtgenotes: Maria Margareta Eggers (gehuwd 10 december 1846), Trijntje Brat (gehuwd 12 juli 1855), Olympia Maria Willer (gehuwd 1 juni 1864)
Kinderen: Geertruij (1847-1856), Albrecht Jilles (1849-1853), Engelina Maria Margaretha (1850-1853), Maria Wesselina (1852-1871), Engelina Maria Margaretha (1853-?), Wijntje (1857-?), Albrecht Jilles (1858-1858), Wessel George Hector (1865-1904)
in de kerk over men moet God meer gehoorzamen dan de menschen. Overigens visites gehad en stillekens thuis gebleven. Maandag briefkaart van MarkusMarkus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
Een zoon van Abraham. Formeel wordt zijn naam met een "k" geschreven (bijv. in zijn geboorte-akte), maar het komt ook vaak met een "c" voor (bijv. in zijn overlijdens-advertentie). Abraham gebruikt het allebei door elkaar, soms zelfs op dezelfde dag!
pictureGeboren: maandag 9 augustus 1847 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 31 oktober 1897 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor, dirig. off. van Gez. Kon. Marine
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
, dat hij te N[ieuwe] Diep binnen was en nu voor een Kruistocht op de Z[uider]Zee bestemd was. Hem geantwoord. Bezoek bij de kinderen van wijlen mijn vriend L.C. Meijer, bloemen aangenomen en de tuin aldaar in orde gebracht. Voorts bezoeken op de beide KW[eek]S[cholen]Woord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
, bij de oude Brandhoff, die een beroerteWoord voor woordenlijst
Ziekte - Beroerte
Beroerte
gehad had, bij den heer Ariela, Mevrouw Muller en Pleijter, ook op de drukkerij. Brief van den Minister HeemskerkJan Heemskerk (1818-1897)
pictureGeboren: donderdag 30 juli 1818 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 9 oktober 1897 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Lid van de Rechtbank (1853), Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 1866 tot 1868), Minister van Justitie (a.i.) (vanaf 1867 tot 1868), Voorzitter van de Ministerraad (vanaf 1874 tot 1877), Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 1874 tot 1877), Minister van Binnenlandse Zaken (vanaf 1883 tot 1888), Voorzitter van de Ministerraad (vanaf 1883 tot 1888)
Ouders: Abraham Heemskerk (±1782-1848), Joanna Jacoba Stuart (1789-1853)
Echtgenote: Anna Maria Heemskerk (gehuwd 1 oktober 1846)
Kinderen: Theodorus (1852-1932)
, dat hij Woensdag onze KW[eek]S[chool] RapenburgWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
zou komen bezoeken. Eenige uren voor de verwachte komst, kregen wij telegrafisch contrabericht. Dien avond Ministerie ten mijnen huizen.

donderdag 31 mei 1883

ZendelingenWoord voor woordenlijst
Zendeling
Zendeling is binnen het Nederlandstalige protestantisme de benaming voor een persoon die zijn religie beroepsmatig verkondigt aan aanhangers van een andere levensovertuiging. Binnen het protestantisme gaat het vooral om protestantse christenen die het christelijk geloof verkondigen aan niet-christenen in de niet-westerse wereld. Een christelijke zendeling wordt uitgezonden door een zendingsorganisatie, een kerkgenootschap, een onafhankelijke christelijke gemeenschap of door een vriendenkring.
Bron: nl.wikipedia.org
vergadering concelaire P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
. Met SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
eens weder eene flinke wandeling gedaan. Ons plan om naar Bennebroek te gaan, vastgesteld op 9 Juni a[an] st[aande].

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 196