vorige

26 juni 1861 - 14 juli 1861


forward
Dagboek scan

woensdag 26 juni 1861

Het bezienswaardige der Stad in oogenschouw genomen. 't Theater, Stadhuisplein, Paleis van Justitie met de groote schilderingen, St. Guderlekerk met de fraaie preekstoel, Vergaaderzalen der 1e en 2e kamer, Leopoldszaal, Oudheden kabinet, Zoologische tuin, Wierst schilderijen en van der Malem museum. Na het diné koffie gedronken voor de Mille colonnes en de avond gepasseerd in 't park waar muziek was.

donderdag 27 juni 1861

sMorgens te 7½ op de treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
naar Antw[erpen], waar wij aange[name] uren in de Dierentuin doorbragten en mij wat aanleg en rijkdom van voorwerpen beter beviel dan eenige anderen mij bekend. Vandaar op de trein naar Moerdijk en verder per bootWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
naar R[otterdam] 't Was nog vroeg genoeg om bij tante OffersLydia Jacoba van der Loeff (1788-1874)
Abraham noemt haar "Tante Offers". Woonplaats: Rotterdam.
pictureGeboren: donderdag 25 december 1788 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: maandag 4 mei 1874 te Rotterdam, Zuid-Holland
Ouders: Manta Meijndert van der Loeff (1752-1823), Johanna Maria de Bergh (1750-1804)
Echtgenoot: Adrianus Offers (gehuwd 14 februari 1809)
Kinderen: Abraham (1809-1894)
, den Heer Dijxhoorn en Breukelman een kort bezoek te brengen, waarna ik met de laatste trein naar Leijden vertrok. Ik vond 4 zonenZonen van Abraham
Zonen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
aan 't station en had het geluk al de mijnen in de besten welstand te ontmoeten. Regt blijde en dankbaar was ik over al 't genotene in de laatste dagen.

vrijdag 28 juni 1861

Velerlei drukte en werkzaamheden wachtte mij en ik heb moeite mij weer in het gareel te dwingen.

zondag 30 juni 1861

Gepreekt in 't GarnisoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
en bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
.

zondag 7 juli 1861

AvondmaalWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
bedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
1 petrus 1:8. Bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
bevestiging.

zondag 14 juli 1861

GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
. sAvonds Bijbeloef[ening]Woord voor woordenlijst
Bijbeloefening
Bijbeloefening: Is hier een goede definitie van?
Joh[annes] XI 1.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 127