vorige

27 februari 1843 - 5 maart 1843


forward
Dagboek scan

maandag 27 februari 1843

Koos OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
gehad en daarna de begraafnis van Timmers kindje. Vervolgens H. Hemmes. 'snamiddags geweest bij Oostindien en Atzema. Daarna werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
vergadering. Ik ging vervolgens nog een bezoek afleggen bij Biene Hemmes die zeer erg is en wandelde toen naar Slochteren waar ik den avond gedeeltelijk bij N. Dijkhuizen, gedeeltelijk bij den Burgemeester aangenaam door bracht.

dinsdag 28 februari 1843

Na snachts bij Boelmans geslapen te hebben ging ik met zijne schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
maar Groningen waar moederJohanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
De moeder van Abraham.
Woonplaats: Groningen.

pictureGeboren: vrijdag 19 februari 1779 te Amersfoort, Utrecht
Overleden: vrijdag 2 december 1859 te Groningen, Groningen
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenoot: Abraham Schim van der Loeff (gehuwd 9 november 1802)
Kinderen: Manta Meijndert Schim (1803-1870), Suzanna Maria (1804-1828), Sara Elizabeth (1806-1837), Abraham (1808-1885), Jacobus Cornelis (1809-1870), Paulus Adrianus (1811-1866), Maria Catharina Jacoba (1812-1882), Matthias Jacobus (1814-1843), Dorothea Lydia Louiza (1816-1894), N.N. (1818-1818), Johan Gaspar (1818-1821), Geertruida Catharina Maria (1820-1890), Margaretha Wijnanda (1822-1901)
mij met blijdschap ontving. MietjeMaria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)
Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882). In 1839 weduwe geworden, en in 1850 hertrouwd met Willem Muurling. Abraham noemt haar "Mietje" of "Ietje".
pictureGeboren: zondag 4 oktober 1812 te Hattem, Gelderland
Overleden: zondag 17 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenoten: Pieter Arnoud Dijxhoorn (gehuwd 30 mei 1838), Willem Muurling (gehuwd 7 augustus 1850)
was nog het zelfde met haar pijnen. Ik bracht dien morgen stil thuis door en ging 'smiddags een bezoek afleggen bij tante RutgersEva Justina Brugmans (1773-1845)
Waarschijnlijk bedoelt Abraham Eva Justina Brugmans als hij het over "Tante Rutgers te Groningen" heeft.
pictureGeboren: zondag 16 mei 1773 te Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 7 februari 1845 te Groningen, Groningen
Ouders: Antonius Brugmans, Johanna Frederika Manger
Echtgenoot: Johannes Rutgers (gehuwd 21 oktober 1799)
Kinderen: Paulus (1800-1875), Johanna Frederika (1802-1841), Antonie (1805-1884), Abraham (1807-1878), Sebald Justinus (1810-1901), Carel Pieter Louis (1812-1877)
en mevrouw TjassensTjassens, mevrouw (uit Groningen)
Abraham ging volgens het dagboek een aantal keren op bezoek bij "Mevrouw Tjassens uit Groningen".
Wellicht woonde ze in hetzelfde huis (of in ieder geval vlakbij) "Tante Rutgers (Eva Brugmans), want toen zij nog leefde bezocht Abraham ze eigenlijk altijd op hetzelfde moment.
Geen verdere informatie bekend.
, met wien ik zeer veel te praten had. 'Savonds hadden wij vergadering over het adres. MuurlingWillem Muurling (1805-1882)
Prof.dr. Willem Muurling, hoogleraar godgeleerdheid, die 7.8.1850 in 2e echt trad met Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1805-1882).
pictureGeboren: zaterdag 27 april 1805 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: zaterdag 9 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Stiens (vanaf 1832), Hoogleraar aan het Rijks Athenaeum te Franeker (vanaf 1837), Hoogleraar Kritiek en exegese N.T., Practische Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1840 tot 1872)
Ouders: Jochem Willems Muurling (±1782-1808), Wiepkjen Siemons de Haas
Echtgenotes: Ytje Westerbaan (gehuwd 14 oktober 1832), Maria Catharina Jacoba van der Loeff (gehuwd 7 augustus 1850)
Kinderen: Wiepkje (1833-1883), Sytze Westerbaan (1835-1835), Sytze Westerbaan (1836-1876), Tjitske (1840-?)
nam het op zich waarover ik mij zeer verblijde en God bidde dat hij wijsheid en kracht er toe ontvange.

woensdag 1 maart 1843

Dezen morgen weder thuis geweest bij moederJohanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
De moeder van Abraham.
Woonplaats: Groningen.

pictureGeboren: vrijdag 19 februari 1779 te Amersfoort, Utrecht
Overleden: vrijdag 2 december 1859 te Groningen, Groningen
Ouders: Abraham Rutgers (1751-1809), Suzanna Maria van Pabst (1753-1824)
Echtgenoot: Abraham Schim van der Loeff (gehuwd 9 november 1802)
Kinderen: Manta Meijndert Schim (1803-1870), Suzanna Maria (1804-1828), Sara Elizabeth (1806-1837), Abraham (1808-1885), Jacobus Cornelis (1809-1870), Paulus Adrianus (1811-1866), Maria Catharina Jacoba (1812-1882), Matthias Jacobus (1814-1843), Dorothea Lydia Louiza (1816-1894), N.N. (1818-1818), Johan Gaspar (1818-1821), Geertruida Catharina Maria (1820-1890), Margaretha Wijnanda (1822-1901)
en 'Smiddags met de Broekster schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
vertrokken. De tijd viel mij niet lang door gesprekken en lectuur van Boelens Mysteriën. Verheugd en dankbaar was ik toen ik thuis komende allen welvarend vond. Ik begon dien avond nog te werken aan een preek voor donderdag avond; Doch het wilde niet regt vlotten.

donderdag 2 maart 1843

Heden namiddag daar aan doorgewerkt. Intusschen zag ik wel niet klaar te zullen komen en koos daarom een oude preek Rom 5.8. Na smiddags twee malen gekathegiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
te hebben deed ik die preek met veel opgewektheid en had daarna kerkenraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
svergadering waarin onder anderen ook behandeld werd de vraag of de kerkenraad toestemming kon geven aan de afkondigingen in de kerk. Welk door het merendeel met neen beantwoord werd.

vrijdag 3 maart 1843

Smorgens wat gelezen in Hulshofs Voldoening. Mijne dag en preekboek ingeschreven. Overigens gekathegiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

zaterdag 4 maart 1843

Mij geprepareerd voor zondag. Savonds ontvingen wij de treurige tijding van de dood van Keetje Folk[ersma]Cornelia Dijxhoorn (1806-1843)
Cornelia Dijxhoorn was de tweede echtgenote van Johannes Folkersma (een zwager van Abraham).
Abraham noemt haar "Keetje".

pictureGeboren: donderdag 20 februari 1806 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: donderdag 2 maart 1843 te Hemelumer Oldeferd, Friesland
Ouders: Johannes Dijxhoorn (1770-1836), Jacoba Radijs (1767-1820)
Echtgenoot: Johannes Folkersma (gehuwd 26 mei 1841)
.

zondag 5 maart 1843

Met opgewektheid voorbereiding voor 't avondmaalWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
gehouden. Na de middagpreek nog naar Veendam gewandeld, waar 'sandersdaags Iedse zou begraven worden. MoederEllegonda Durandina Dijck (1783-1851)
De moeder van Romelia, oftewel de schoonmoeder van Abraham.
pictureGeboren: donderdag 21 augustus 1783 te Gasselternijveen, Aa en Hunze, Drenthe
Overleden: donderdag 20 februari 1851 te Veendam, Groningen
Ouders: Johannes Dijck (1742-1806), Margaretha Verschuir (1742-1806)
Echtgenoot: Michael van der Tuuk (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Margaretha (1812-1889), Romelia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
was zeer blijde mij te zien en wij bragten dien avond genoeglijk en familie door.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 037,038