vorige

7 januari 1848 - 16 januari 1848


forward
Dagboek scan

vrijdag 7 januari 1848

Op mijne kamer. Een brief van Meijer ontvangen. Smiddags KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
svergadering, daarna visites bij SandefortSandefort, Gerardus Petrus Lodewijk
Gerardus Petrus Lodewijk Sandefort huwde 04.08.1808 in Leiden met Charlotta Alexandra Elisabeth Haack; in 1832 was hij gehuwd met Louisa Johanna Clasina de Coningh en hij staat vermeld als professor in de medicijnen.
, SuringarWillem Hendrik Dominicus Suringar (1805-1895)
Hoogstwaarschijnlijk betreft dit Willem Hendrik Suringar (1805-1895).
pictureGeboren: zondag 13 oktober 1805 te Lingen, Hannover, Duitsland
Overleden: zondag 13 oktober 1895 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Stedelijk regent der Huiszitten- en diaconie-armen, Regent Jan Willemsz. van Woudendorpshof, Kerkvoogd Nederl. Hervormde Gemeente, Praeceptor Latijnsche school te Leiden (1826), Prorector (1838), Rector (1846), Rector Stedelijk Gymnasium te Leiden (vanaf 1847 tot 1877)
Ouders: Lucas Suringar (1770-1833), Catharina Anna Elisabeth Beckhaus (1778-1865)
Echtgenote: Rolina Petronella Los (gehuwd 28 mei 1830)
Kinderen: Lucas Daniel (1831-1880), Frederik Willem Nicolaas (1833-1874), Anna Catherina Elisabeth (1835-1835), Willem Hendrik Dominicus (1837-1896), Adrianus Johannes Martinus (1838-1921), Jan Pieter Roeland (1840-1912), Gerard Conrad Bernard (1842-1924), Willem Frederik George Lodewijk (1843-1917), Anna Catharina Elisabeth (1846-1846), Pauline Cecile Josèphe (1847-1857), Rolina Petronella (1852-1910)
, van OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
. Savonds Bax bij ons.

zaterdag 8 januari 1848

KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
snotulen ingeschreven; mij gepraepareerd voor morgen.

zondag 9 januari 1848

Het was geweldig koud. Ik preekte in de P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
nog al met opgewektheid. Smiddags bij KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant, Predikant te Heerenberg (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1838), Predikant te Leiden (vanaf 1844 tot 1875), Emeritus Predikant (vanaf 1875)
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
Kinderen: Andriëtta Christine Wesselina (1855-?), Hugo (1857-1936)
. Savonds bij v[an] d[e] Berg gesoupeerd met v[an] OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
.

maandag 10 januari 1848

Reeds vroeg naar de jongen Grieth[uijsen]Griethuijsen, Willem Theodorus van (1824-1886) (?)
Zou dit zijn Willem Theodorus van Griethuijsen (1824-1886), in die tijd pred. in Bunnik; zoon van Willem Huijbert van Griethuijsen, predikant, en Catharina Elisabeth de Haan Hugenholtz? Of zijn broer, ook predikant, J.M.? (Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 2 , p. 227).
Abraham noemt hem "den jongen Griethuijzen".
om hem te verzoeken Woensdagavond te komen; dien dag op mijne kamer gewerkt; savonds de Jaarlijksche krans bij BerkhoutNanning Berkhout (1784-1854)
Nanning Berkhout was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 7 maart 1784 te Maarssen, Utrecht
Overleden: donderdag 2 november 1854 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Woudenberg (vanaf 1806), Predikant te Velsen (vanaf 1808), Predikant te Sneek (vanaf 1817), Predikant te Leiden (vanaf 1823)
Ouders: Victor Jacobus Berkhout (±1746-1824), Margaretha Jacoba Trupell (1758-1845)
Echtgenote: Marie Antonia Hubrecht (gehuwd 7 maart 1811)
Kinderen: Paul Hendrik (1824-1872)
, bij wien wij regt fideel savonds bleven eten.

dinsdag 11 januari 1848

Heden werd Romelia BreukelmanRomelia Pompeja Johanna Breukelman (1826-1859)
Waarschijnlijk betreft dit deze Romelia Pompeja Johanna Breukelman. Abraham noemt haar "Romelia".
Woonplaats: Rotterdam.

pictureGeboren: vrijdag 29 december 1826 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 19 januari 1859 te Rotterdam, Zuid-Holland
Ouders: Johan Bertram Breukelman (1779-1854), Grietje van der Tuuk (1793-1879)
door MarkusMarcus Breukelman (1821-1902)
Abraham noemt hem ook "Markus".
pictureGeboren: dinsdag 20 maart 1821 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 19 april 1902 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Makelaar, Lid der firma M. & W.C. Breukelman
Ouders: Johan Bertram Breukelman (1779-1854), Grietje van der Tuuk (1793-1879)
Echtgenote: Magdalena Nortier (gehuwd 20 mei 1857)
en AnnaJohanna Antoinetta Romelia Breukelman (1825-1902)
Abraham noemt haar "Anna".
Woonplaats: Rotterdam.

pictureGeboren: zondag 20 november 1825 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zondag 20 april 1902 te Rotterdam, Zuid-Holland
Ouders: Johan Bertram Breukelman (1779-1854), Grietje van der Tuuk (1793-1879)
Echtgenoot: Adriaan Pieter van Stolk (gehuwd 21 april 1852)
Kinderen: Anna Joanna (1853-?)
gehaald. Zij bleven dien gansche dag bij ons. Savonds soupeerde bij ons GriethuijsenJan Gijsbert van Griethuijsen (1807-1889)
Een collega van Abraham uit Zutphen. Zijn naam wordt verschillend geschreven en getranscribeerd (ook "Griethuysen" en "Griethuijzen").
pictureGeboren: donderdag 20 augustus 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zondag 7 juli 1889 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Predikant te Zalk (vanaf 1831), Predikant te Sneek (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1839 tot augustus 1872), Emeritus (1872)
Ouders: Otto Jacobus van Griethuijsen, Marie Alijda Waller
Echtgenote: Martha Johanna Luchtmans (gehuwd 23 juni 1831)
en v[an] Gennip.

woensdag 12 januari 1848

Gewerkt. Savonds gekerkt bij v[an] d[e] BroekBroek, Jan Jacob van den (?)
Er was een Jan Jacob van den Broek, geboren Den Haag, gehuwd met Johanna Carp op 23.01.1851, predikant te Leiden.
; daarna krans bij FangmanHerman Fangman (1793-1879)
Predikant in Leiden, en collega van Abraham.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Hoorn, Noord-Holland
Overleden: zondag 17 augustus 1879 te Oosterbeek, Gelderland
Beroep: Predikant bij de Ned. Herv. Kerk, Predikant in de Gereformeerde Gemeente te Hemmen (vanaf 1817 tot 1821), Predikant te Edam (vanaf 1821 tot 1822), Predikant te Schiedam (vanaf 1822 tot 1831), Predikant te Middelburg (vanaf 1831 tot 1833), Predikant te Leiden (vanaf 1833 tot 1867), Leraar bij de Hervormde Gemeente (1834)
Ouders: Hendrik Fangman (-1816), Ytje Ham (±1761-1829)
Echtgenotes: Petronella Alida van Assendelft (gehuwd 11 juli 1817), Willemina Noorduijn (gehuwd 16 april 1829), Aegidia Cornelia Gillissen (gehuwd 24 april 1850)
Kinderen: Leendert (1834-1896)
.

donderdag 13 januari 1848

Gewerkt. 'S middags visites.
Annechien bedlegerig en de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
meest allen aan de griep.

vrijdag 14 januari 1848

Gewerkt. 'S middags visites. Savonds bij v[an] OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
.
Annechien bedlegerig en de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
meest allen aan de griep.

zaterdag 15 januari 1848

Een preek gezocht; visites gemaakt.
Annechien bedlegerig en de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
meest allen aan de griep.

zondag 16 januari 1848

Savonds gepreekt over Eph. 5:14. Daarna een aangename avond doorgebragt met het lezen van brieven uit Zutphen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 087