vorige

9 april 1849 - 15 april 1849


forward
Dagboek scan

maandag 9 april 1849

2e PaaschdagWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".
. Ik had wat onrustig geslapen en bleef dien morgen stil thuis. Smiddags voor de armenLeiden, Armenkerk.
Aan de Lammermarkt was in 1804 een aparte Armenkerk geopend, die ook als militairenkerk dienst deed. Armen waren verplicht daar te kerken. Deze kerk heeft tot 1918 als zodanig gefungeerd ( Sleebe, Vincent, Kerk en Samenleving, p.142 in Leiden, de geschiedenis van een Hollandse stad, deel 3).
gepreekt (Emmausgangers) en daarna naar ValkenburgValkenburg
De vroegere gemeente Valkenburg is thans onderdeel van de gemeente Katwijk.
gewandeld, waar ik met veel genoegen een paar uur doorbragt eerst bij MatthesHendrik Arnoldus Matthes (1804-1887)
Waarschijnlijk is dit Hendrik Arnoldus Matthes, Nederlands Hervormd Predikant laatstelijk te Valkenburg.
Hij was de broer van Hendrik Justus Matthes (1806-1878), een vriend van Abraham I uit zijn periode in Zutphen.

pictureGeboren: dinsdag 3 april 1804 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: vrijdag 28 oktober 1887 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Valkenburg (ZH)
Ouders: Jan Carel Matthes (1775-1807), Adriana de Weille (1779-1852)
Echtgenote: Johanna Petronella de Roock (gehuwd 4 januari 1834)
Kinderen: Maria (1838-1900)
, daarna bij van Beefting en ons met rijtuig weer heen liet brengen. Dien avond waren wij bij van den Berg van Oorschot.

dinsdag 10 april 1849

Dezen morgen vroeg in den tuin geweest van t nieuwe huisLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
. Overigens gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en huisbezoek gedaan.

woensdag 11 april 1849

Gewerkt op mijn kamer en visites gedaan. 'Savonds Krans bij ItersonFrederik Hendrik Gijsbertus van Iterson (1804-1884)
Frederik Hendrik Gijsbertus van Iterson was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: maandag 9 juli 1804 te Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 25 oktober 1884 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Benthuizen (vanaf 1830), Nederlands Hervormd predikant te Thamen aan den Amstel (vanaf 1835), Nederlands Hervormd predikant te Weesp (vanaf 1837), Nederlands Hervormd predikant te Arnhem (vanaf 1839), Nederlands Hervormd predikant te Leiden (vanaf 1847 tot 1860)
Ouders: Jan Egens van Iterson (1767-1854), Justina Cornelia Muntendam (1769-1806)
Echtgenote: Aaltje Bosch (gehuwd 8 juli 1830)
Kinderen: Aalstje (1847-1926)
.

donderdag 12 april 1849

KrankenWoord voor woordenlijst
Krank
Krank: ziek
bezocht. Een tijdlang in t nieuwe huisLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
geweest en mijn boeken ingepakt. Smiddags gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

vrijdag 13 april 1849

RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
's verjaardag. Ik deed smorgens visites. Smiddags visites. 'Savonds met de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
gespeeld.

zaterdag 14 april 1849

Met Bax den ganschen dag in t n[ieuwe] huisLeiden, Oude Vest.
Abraham kocht op 13 Januari 1849 een huis aan de Oude Vest te Leiden.
de boeken in de kasten gezet, zoodat ik tamelijk vermoeid naar bed ging. ( na eerst bij Leemans geweest te zijn).

zondag 15 april 1849

Te 8 uur nog te bed liggende, kreeg ik van KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant, Predikant te Heerenberg (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1838), Predikant te Leiden (vanaf 1844 tot 1875), Emeritus Predikant (vanaf 1875)
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
Kinderen: AndriĆ«tta Christine Wesselina (1855-?), Hugo (1857-1936)
tijding dat hij niet wel geworden was. Ik had maar ene tijd om mij te kleeden en naar hem toe te gaan om vandaar naar de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
te rijden en ex improvise het A[vondmaal]Woord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
te bedienen. Ik werd tot die moeijelijke taak gesterkt en preekte Smiddags nog in den O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
met zeer veel opgewektheid. Dien avond bleef ik stil in huis en kreeg o.a. een bezoek van KuijsKuijs
Een inwonend huisgenoot van Abraham in Leiden. Jarig op 1 juli.
over wienik met Leemans gesproken had. Hij kwam mij zelf het verzoek doen of ik hem als mijn huisgenoot onder mijn vaderlijke opzigt wilde nemen. Wij hadden daartoe voorlopig reeds het besluit genomen. De belangen van ons huisgezin, uit een finantieel oogpunt, zijn het vooral die ons tot het nemen van dezen moeijelijken maatregel doen overgaan. Hierbij komt echter de hoop van dit jonge mensch die wees is en geen zelfstandigheid bezit, te behouden. Gods zegen ruste op onze poging! Hij maakt aanvankelijk een goeden indruk op ons, zoodat wij er geweiselijk[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
toe zullen overgaan.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 096