vorige

30 juni 1851 - 13 juli 1851


forward
Dagboek scan

maandag 30 juni 1851

Vele bezoeken ontvangen, ook nog naar van OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
die morgen op reis gaat.

dinsdag 1 juli 1851

Smorgens vroeg met mijn jongens"De jongens" van Abraham.
"De jongens" van Abraham (algemeen)
gewandeld en v OordtJohan Frederik van Oordt (1794-1852)
Hoogleraar en grondlegger van de Groninger School. In Leiden volgde hij L. Suringar op in 1839 tot 1852.
pictureGeboren: zondag 23 november 1794 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 december 1852 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hoogleraar
Ouders: Jan Willem van Oordt, Maria Louisa Gobius
Echtgenote: Henriette Jacoba Bakker (gehuwd 10 oktober 1823)
nog gegroet.

woensdag 2 juli 1851

De gemeente begint zich sterk te verklaren vóór mijn blijven alhierWoord voor woordenlijst
Beroeping groningen
Referenties naar de nominatie en beroeping van Abraham te Groningen in Juni 1851. Abraham bedankte hiervoor.
. Krans bij FangmanHerman Fangman (1793-1879)
Predikant in Leiden, en collega van Abraham.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Hoorn, Noord-Holland
Overleden: zondag 17 augustus 1879 te Oosterbeek, Gelderland
Beroep: Predikant bij de Ned. Herv. Kerk, Predikant in de Gereformeerde Gemeente te Hemmen (vanaf 1817 tot 1821), Predikant te Edam (vanaf 1821 tot 1822), Predikant te Schiedam (vanaf 1822 tot 1831), Predikant te Middelburg (vanaf 1831 tot 1833), Predikant te Leiden (vanaf 1833 tot 1867), Leraar bij de Hervormde Gemeente (1834)
Ouders: Hendrik Fangman (-1816), Ytje Ham (±1761-1829)
Echtgenotes: Petronella Alida van Assendelft (gehuwd 11 juli 1817), Willemina Noorduijn (gehuwd 16 april 1829), Aegidia Cornelia Gillissen (gehuwd 24 april 1850)
Kinderen: Leendert (1834-1896)
. De collega's toonen ook veel belangstelling

zaterdag 5 juli 1851

Ik krijg veele aangenaame bezoeken en brieven. Heden morgen H[ooglandse]K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
; De mensch overdenkt Zijn weg, hetzelfde bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
. Het bezoeken en brieven ontvangen duurt voort en meer en meer hel ik over tot de overtuiging dat ik mijn post hier niet verlaten magWoord voor woordenlijst
Beroeping groningen
Referenties naar de nominatie en beroeping van Abraham te Groningen in Juni 1851. Abraham bedankte hiervoor.
.

woensdag 9 juli 1851

Smorgens naar Arnhem vertrokken naar de afschaffingsvergadering, bij H. Sannes wierp ik het anker uit. Smiddags aangenaam gedineerd en Savonds op Ruimzigt doorgebragt, zooveel mogelijk de gemoederen voor sandren daags prae- (...)

donderdag 10 juli 1851

pareerde. De uitslag heden was niet ongunstig, zoodat ik tamelijk tevreden naar Amsterdam ging en aldaar RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
in de N ST Herberg[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
vond. Het weder was echter zeer ongunstig en het stormde geweldig.

vrijdag 11 juli 1851

Gelukkig bedaarde het in dien nacht en ik bragt haar gerust naar de Lemmersche boot die te 7 uren vertrok. Daarop keerde ik huiswaarts, geheel besloten om te blijven. Waarvan ik naar Groningen berigt stuurdeWoord voor woordenlijst
Beroeping groningen
Referenties naar de nominatie en beroeping van Abraham te Groningen in Juni 1851. Abraham bedankte hiervoor.
en Smiddags bekendmaking deed in de KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
. Regt hartelijk en ongemeend was de blijdschap aller broederen.

zaterdag 12 juli 1851

Heden veel drukte gehad met beantwoording van brieven en mij gepraepareerd voor morgen.

zondag 13 juli 1851

Savonds gepreekt Phil. 1.8,9[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
, met groote opgewektheid. Savonds vele bezoeken ontvangen. De blijdschap is allerwege groot en ik gevoel mij nu ook regt verlangd en kalm. Onderscheiden geschenken werden mij toegezonden.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 107