vorige

9 oktober 1843 - 12 oktober 1843


forward
Dagboek scan

maandag 9 oktober 1843

KoosJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
gehad. Deze bragt het berigt, dat wij niet heden maar morgen kransje hadden. Dit was voor mij eene heele misrekening. Smorgens naar BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
. smiddags WerkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
; daarna Leesgezelschap hetwelk naar wensch afliep.

dinsdag 10 oktober 1843

Smorgens te 10 uur ging ik op wandeling naar Hellum, waar wij een alleraangenaamst Kransje hadden. Te 3 uur moest ik echter vertrekken om ook nog Kransje te hebben te Sappemeer. Het weder was schoon, zoodat ik met plaizier wandelde. Bij Ida ging ik onderweg even aan. Ook bij B. Leugs. Onze discoursenWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
bij Feenstra waren interesſWoord voor woordenlijst
Lange s
De ſ (lange s) is een alternatieve schrijfwijze die in het verleden wel voor de kleine letter s gebruikt werd. Tot begin 19e eeuw werd meestal een lange s geschreven, behalve aan het einde van een woord (of deel van een samengesteld woord, zoals in losmaken), waar men de 'korte' of 'ronde' s gebruikte.
Het gebruik van de lange s was aan het begin van de 19e eeuw vrijwel in onbruik geraakt. Abraham gebruikt hier nog steeds de 'ſ' ofwel 'lange s'; maar het was dus ook toen al een vrij ouderwetse schrijfwijze.
In deze transcriptie wordt de 'lange s' niet consequent gebruikt, daar moet nog eens een beslissing over genomen worden. Het is authentiek en zoals Abraham het schreef, maar vermindert misschien ook de leesbaarheid en vergt extra werk om voorgaande transcripties hierop te controleren en aan te passen.
Zie Wikipedia voor meer informatie.
ant over J[ezus]. den Vertegenwoordiger der Menschheid; in hoeverre ook den zondige? Te 12 uur eerst kwam ik thuis; maar was niet zeer vermoeid.

woensdag 11 oktober 1843

Dezen gehelen dag op de studeerkamer gezeten en tamelijk veel aan mijn verhandeling gewerkt, ook niet uitgeweest; behalve bij HekmanHiltjo Lamberts Hekman (1778-1846)
Een collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: donderdag 19 maart 1778 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 27 april 1846 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Zijlvest, Kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk in Noordbroek, Landgebruiker (1818), Landbouwer (1830)
Ouders: Lambert Jacobs Hekman (-<1812), Margaretha Aapkes (-<1812)
Echtgenotes: Ettjen Remkes Huisman (gehuwd 27 mei 1812), Lammechien Edzes Kolk (gehuwd 15 mei 1827)
savonds met RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
.

donderdag 12 oktober 1843

Smorgens gewerkt. Bij de begraafnis van EttjeEttje Harms Brouwer (1815-1843)
Haar officiële (getrouwde) naam lijkt "Smit" te zijn, maar Abraham schrijft het meestal als "Smid".
pictureGeboren: maandag 10 april 1815 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: zondag 8 oktober 1843 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Dienstmeid (1838), Arbeidster (1843)
Ouders: Harm Jans Brouwer (±1777-?), Anna Wildriks Zuidema
Echtgenoot: Jan Geerts Smit (gehuwd 29 november 1838)
Kinderen: Geert Jans (1839-1839), Geert (1840-?), Harm (1842-?)
geweest. De meid van Hamster v[an] de Koorngast zou heden begraven worden binnen 24 uren na den dood. Ik heb gepoogd dit schandaal te verhinderen, hetwelk ook gelukt is. Dien namiddag Konings dochter bezocht en A. Bos ten einde eens te hooren of er ook berigt van Gieterveen was. Savonds thuis gewerkt.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Mirjam Jochemsen
Scan nummer: 045