vorige

30 september 1847 - 10 oktober 1847


forward
Dagboek scan

donderdag 30 september 1847

Gewerkt, visite gedaan bij Nederburg, savonds gekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Ook nog bij BrownAlef Brown (±1796-1856)
Alef Brown was een collega van Abraham.
pictureGeboren: ca. 1796 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 1 juni 1856 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: John Brown, Johanna Weekholt
Echtgenote: Willemina Neletta Jongeneel (gehuwd 18 februari 1825)
geweest waar ik Bodel NieenhuisNijenhuis, Johannes Tiberius Bodel (1797-1872)
De jurist Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872), bevriend met G. Groen van Prinsterer, diende het protest in tegen Abrahams benoeming. Hij was ook directeur van uitgeverij Luchtmans en een verwoed verzamelaar van cartografisch en topografisch materiaal. Zijn collectie bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Leiden.
Abraham schrijft zijn naam als "Bodel Nieenhuis".
aantrof.

vrijdag 1 oktober 1847

Gewerkt, vergeefsche poging aangewend om den Heer van Stirum te spreken over Wannerij[Wannerij?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
.

zaterdag 2 oktober 1847

Gewerkt, zeer verkouden. Smiddags met R[omelia]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
naar de hortusLeiden, Hortus Botanicus
De Hortus Botanicus aan het Rapenburg werd in 1590 opgericht.
en bij KrabbeChristiaan Krabbe (1807-1886)
Christiaan Krabbe is een collega van Abraham.
pictureGeboren: zaterdag 24 oktober 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 21 augustus 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant, Predikant te Heerenberg (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1838), Predikant te Leiden (vanaf 1844 tot 1875), Emeritus Predikant (vanaf 1875)
Ouders: Johannes Pieter Krabbe (±1768-1847), Catharina van Straalen
Echtgenotes: Agatha Clotilda Collot d’Escury (gehuwd 5 mei 1843), Maria Adriana Machteld Scholten (gehuwd 13 september 1854)
Kinderen: AndriĆ«tta Christine Wesselina (1855-?), Hugo (1857-1936)
, die zijn vaderJohannes Pieter Krabbe (±1768-1847)
De vader van Christiaan Krabbe, een collega van Abraham.
pictureGeboren: ca. 1768 te Essen, Pruissen, Duitsland
Overleden: vrijdag 1 oktober 1847 te Rijswijk, Zuid-Holland
Ouders: Johann Arnold Krabbe, Anna Christina Femesfeld
Partner(s): Catharina van Straalen
Kinderen: Christiaan (1807-1886)
verloren had. Savonds wegens verkoudheid vroeg naar bed.

zondag 3 oktober 1847

Bij VerweyAbraham Verwey (1793-?)
Abraham Verweij was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Deventer, Overijssel
Overleden: Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: President der synode, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Zwammerdam (vanaf 1816 tot 1820), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leidschendam (vanaf 1820 tot 1822), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1822 tot 1852)
Ouders: Berend Verwey, Willemke van Schooten
Echtgenote: Johanna Proper (gehuwd 23 april 1817)
gekerkt. Zeer goed was zijn preek op Leidens ontzetWoord voor woordenlijst
Leidens Ontzet
Leidens Ontzet.
Het Beleg van Leiden vond plaats van 1573 tot 1574 en eindigde in een ontzet van de stad. Het Leids ontzet of Leidens ontzet wordt jaarlijks in Leiden gevierd ter herdenking van de belegering van deze stad tijdens de Tachtigjarige Oorlog en het ontzet op 3 oktober 1574.
Zie Wikipedia voor meer informatie.
. Savonds bij v[an] Heuge, dien ik ook met genoegen hoorde. Savonds v[an d[e] PotCombertus Willem van der Pot (1813-1891)
Bestudeerde leven en werk van Basilius de Grote (Biogr.lex.deel 2, p.371).
Woonplaats: Leiden, Rotterdam.

pictureGeboren: dinsdag 28 september 1813 te Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: zondag 19 april 1891 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Remonstrantsch predikant te Haarlem (vanaf 1836 tot 1838), Remonstrantsch predikant te Leiden (vanaf 1838 tot 1853), Remonstrantsch predikant te Rotterdam (vanaf 1853 tot 1879)
Ouders: Gerrit Jz van der Pot (1775-1851), Debora Petronella Burger (1779-1867)
Echtgenote: Johanna Jacoba Heemskerk (gehuwd 26 april 1838)
bij ons.

maandag 4 oktober 1847

Gewerkt. 'Smiddags met R[omelia]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
Leyendorp omgewandeld.

dinsdag 5 oktober 1847

Gewerkt. Savonds gekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
.

woensdag 6 oktober 1847

Mij voorbereid voor savonds; gepreekt over 1 Sam 2., daarna MatthesHendrik Arnoldus Matthes (1804-1887)
Waarschijnlijk is dit Hendrik Arnoldus Matthes, Nederlands Hervormd Predikant laatstelijk te Valkenburg.
Hij was de broer van Hendrik Justus Matthes (1806-1878), een vriend van Abraham I uit zijn periode in Zutphen.

pictureGeboren: dinsdag 3 april 1804 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: vrijdag 28 oktober 1887 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Valkenburg (ZH)
Ouders: Jan Carel Matthes (1775-1807), Adriana de Weille (1779-1852)
Echtgenote: Johanna Petronella de Roock (gehuwd 4 januari 1834)
Kinderen: Maria (1838-1900)
van ValkenburgValkenburg
De vroegere gemeente Valkenburg is thans onderdeel van de gemeente Katwijk.
bij mij en ik naar de krans bij TichlerJacob Tichler (1804-1865)
Jacob Tichler was een collega van Abraham in Leiden.
In 1834 richtte hij in Leiden de Vereeniging tot heil der armen op. Hij was secretaris van het prov.kerkbestuur van Z-Holland en in 1865 nog vice-president van de algemene synode.

pictureGeboren: donderdag 4 oktober 1804 te Kampen, Overijssel
Overleden: woensdag 9 augustus 1865 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Egmond aan Zee (1828), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1837 tot 1865)
Ouders: Jacob Tichler (±1771-1848), Maria Diederika van Hijmenberg (±1783-1848)
Echtgenote: Anna Catharina Verduijn (gehuwd 6 januari 1828)
Kinderen: Maria Diederika Elisabeth Anna (1837-1838)
.

donderdag 7 oktober 1847

Mij gepraepareerd voor 'savonds en toen weder gepreekt over hetzelfde onderwerp. Vergadering van C[hristelijke] Hulp[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
.

vrijdag 8 oktober 1847

Allerlei zaken in orde gebragt voor de ophanden zijnde reis; Sm[iddags] afschaffing Vergadering.

zaterdag 9 oktober 1847

Mij voorbereid voor morgen en eenige afscheidsvisites gemaakt.

zondag 10 oktober 1847

Gepreekt P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
Lazarus N4. Smiddags H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
over de Sleutelen der h[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
. Pauline de LeeuwPaulina Elisabeth de Leeuw (1821-1851)
Pauline is de dochter van Pieter de Leeuw en Johanna Geertruida Rutgers, zuster van Abrahams moeder.
pictureGeboren: dinsdag 30 januari 1821 te Houtrijk en Polanen, Spaarnwoude, Noord-Holland
Overleden: vrijdag 3 oktober 1851 te Haarlem, Noord-Holland
Ouders: Pieter de Leeuw (1777-1852), Johanna Geertruida Rutgers (1791-1859)
savonds.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 084