vorige

2 augustus 1846 - 5 augustus 1846


forward
Dagboek scan

zondag 2 augustus 1846

Vroegpreek gehad over Joh 12-24 het tarwengraan. Smorgens bij Boon geweest die een in vele opzigten voortreffelijke preek hield. Smiddags preekte ik Catech. Z20 met veel opgewektheid. Savonds kerkte ik nog bij den ouden Heer Schothorst en bragt overigens den avond genoegelijk bij MatthesHendrik Justus Matthes (1806-1878)
pictureGeboren: donderdag 25 september 1806 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: maandag 15 april 1878 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Rector der Latijnsche school te Zaltbommel (vanaf 1830 tot 1840), Rector van het Stedelijk Gymnasium te Zutphen (vanaf 1840)
Ouders: Jan Carel Matthes (1775-1807), Adriana de Weille (1779-1852)
Echtgenotes: Hester Elisabeth de Roock (gehuwd 24 februari 1831), IJda Sophia Munting (gehuwd 17 april 1851)
Kinderen: Willemina Cornelia (1841-?), Hendrika Arnoldina (1844-?), Magdalena Jacoba (1846-?), Hester Elisabeth (1849-?)
door.

maandag 3 augustus 1846

GekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, schoon het wegens de buitengewone hitte schier niet doenlijk was. Savonds zendelingsbiduurWoord voor woordenlijst
Zendelingsbiduur
Zendelingsbiduur: wat is dit precies?
waarbij ik eene korte rede hield den Christenpligt om het Chr[istend]om uittebreiden.

dinsdag 4 augustus 1846

Smorgens gewerkt zooveel de warmte het toeliet. Zieken bezocht. Savonds kwam de familie van 's Hertogenbosch's-Hertogenbosch
, allen welvarende. Wij hadden een druk plaizier.

woensdag 5 augustus 1846

Met MantaManta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870)
De oudste broer van Abraham.
Woonplaats: 's-Hertogenbosch

pictureGeboren: dinsdag 2 augustus 1803 te Spaarndam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 13 april 1870 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Predikant te Bolsward (tot 1821), Predikant te Brielle (vanaf 1821), Predikant te Meerkerk (vanaf 1827), Predikant te Barendrecht (vanaf 1830), Predikant en Leraar bij de Nederduitsche Gemeente te 's-Hertogenbosch (vanaf 1835)
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenotes: Alida Maria Sibilla Salverda (gehuwd 2 augustus 1827), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (gehuwd 7 mei 1835)
Kinderen: Abraham (1828-1828), Abraham (1829-1830), Abraham (1836-1870), Herman Pieter (1837-1906), Louise Eleonore (1839-1891), Catharina Suzanna Maria (1840-1907), Johan Theodoor (1841-1841), Johanna Dorothea (1842-1843), Sara Helena Elizabeth (1843-1844), Gerard Leonard (1845-1907), Johan Adriaan Theodoor (1847-1901), Jacobijna Henrietta (1850-1921), Margaretha Wijnanda (1852-1922), Henriette Amanda (1854-1929)
veel gepraat. Tegen 11 uur werden wij verrast door Folkersma die met zijn oudste zoontje TheodoorAbraham Theodoor Folkersma (1828-1893)
Zoon van Johannes Folkersma (1801-1882) en Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828), geneesheer.
Neef van Abraham, en kleinzoon van Johanna Dorothea Rutgers.

pictureGeboren: zondag 1 juni 1828 te Franekeradeel, Friesland
Overleden: donderdag 2 februari 1893 te Groningen, Groningen
Beroep: Geneesheer te Groningen
Ouders: Johannes Folkersma (1801-1882), Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828)
Echtgenote: Gepke Johanna Verschuir (gehuwd 30 oktober 1856)
Kinderen: Enna Hillegonda (1862-?)
van Arnhem kwam. Derzelf examen was echter niet gelukkig afgeloopen tot onzer allen groote spijt. Zij bleven die middag bij ons eeten. Ik ging met Manta nog even bij Jufr. Overdorp langs waar Mevr. Hendriks was. Smiddags te 5 uur naar de kerk bij GriethuijsenJan Gijsbert van Griethuijsen (1807-1889)
Een collega van Abraham uit Zutphen. Zijn naam wordt verschillend geschreven en getranscribeerd (ook "Griethuysen" en "Griethuijzen").
pictureGeboren: donderdag 20 augustus 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zondag 7 juli 1889 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Predikant te Zalk (vanaf 1831), Predikant te Sneek (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1839 tot augustus 1872), Emeritus (1872)
Ouders: Otto Jacobus van Griethuijsen, Marie Alijda Waller
Echtgenote: Martha Johanna Luchtmans (gehuwd 23 juni 1831)
. Daarna even op de Krans bij Hoffman en vervolgens eenige goede vrienden bij ons, Boon, GriethuijsenJan Gijsbert van Griethuijsen (1807-1889)
Een collega van Abraham uit Zutphen. Zijn naam wordt verschillend geschreven en getranscribeerd (ook "Griethuysen" en "Griethuijzen").
pictureGeboren: donderdag 20 augustus 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zondag 7 juli 1889 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Predikant te Zalk (vanaf 1831), Predikant te Sneek (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1839 tot augustus 1872), Emeritus (1872)
Ouders: Otto Jacobus van Griethuijsen, Marie Alijda Waller
Echtgenote: Martha Johanna Luchtmans (gehuwd 23 juni 1831)
, Steenlok, enz. Wij zaten onder het heerlijkste weder buiten en gingen eerst laat naar bed.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Mieke Wiegers
Scan nummer: 074