vorige

9 november 1843 - 12 november 1843


forward
Dagboek scan

donderdag 9 november 1843

Dezen morgen mijne studeerkamer wat opgepakt, mijne preeken gerangschikt en dagboek ingeschreven. 'Smorgens kwam BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
een pijp rooken; met wien ik natuurlijk veel te praten had. Smiddags huisbezoek bij M[eerten] SijpkensSijpkens, Meerten (1784-1851)
In Meeden, een buurgemeente van Noordbroek, vervulde de boer Meerten Sijpkens (1784-1851) een centrale rol. Hij was ouderling van de Hervormde kerk, maar het lichte moderne geloof wat in de negentiende eeuw in de kerk in Meeden overheerste beviel hem niet. Op zijn boerderij werden huisbijeenkomsten georganiseerd, waarin een strenger geloof werd gepredikt. In 1836 richtte Meerten Sijpkens met elf anderen de 'Afgescheiden gemeente' op. Bij de oprichting was Hendrik de Cock aanwezig. Hij was predikant te Ulrum en grondlegger van de gereformeerde kerk. Een behoorlijk deel van de inwoners van Meeden behoort nog steeds tot de gereformeerde gezindte.
.

vrijdag 10 november 1843

Begonnen met een hervormingspreek over Eph[ese] 6:13 daarna gekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Smiddags huisbezoek gedaan bij M[eerten] Sijpkens Enne Haan, Edze Kuiper en de Haan tolmeester. 'Savonds had ik weinig lust meer tot werken.

zaterdag 11 november 1843

Heden druk aan mijn preek gewerkt; 'smorgens nog notabelen vergadering bijgewoond; smiddags en 'savonds gewerkt en gelukkig nog al bij tijds klaar gekomen.

zondag 12 november 1843

Met opgewektheid en moeite gepreekt. ƒ 8,60 gecollecteerd voor de protest[ants]e Maatschappij. Snamiddags huisbezoek gedaan bij F. Huisman en v. Delden. Savonds bij NoordingSebo Geerts Noording (1806-1868)
Sebo Noording was boekverkoper te Noordbroek.
pictureGeboren: donderdag 1 mei 1806 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: dinsdag 9 juni 1868 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Boekverkoper
Ouders: Geert Sebes Noording, Petronella Jans Meijer
Echtgenote: Johanna Kremer (gehuwd 5 juni 1841)
tot 7 uur; daarna BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
bij mij gehad.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Mirjam Jochemsen
Scan nummer: 046