vorige

1 januari 1871 - 29 januari 1871


forward
Dagboek scan

zondag 1 januari 1871


1871


O[oster] K[erk]Leiden, Oosterkerk
. Met opgewektheid gepreekt van Jos.[usa] 1. Wees sterk en heb goede moed. Waarlijk dit mogen wij elkaar bij de donkere vooruitzigten in de toekomst wel toeroepen. Wij hadden hedenavond WeijmarBarend Jan Weijmar (1804-1881)
Barend Jan Weijmar is de zoon van Barend Jan Weijmar (1765-1832) en Jacoba Margaretha de Jong (oftewel "mevrouw Munting"). Na het overlijden van Barend Jan Weijmar is Jacoba hertrouwd met Willem Nicolaas Munting. Zowel Jacobus Marinus als zijn moeder Jacoba Margaretha zullen zijn naam aangenomen hebben, en voeren dus ook als achternaam "Munting".
pictureGeboren: donderdag 15 november 1804 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 14 september 1881 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Barend Jan Weijmar (±1765-1823), Petronella Hillegonda de Jong (±1775-1810)
en KuenenAbraham Kuenen (1828-1891)
Kuenen zou kunnen zijn: Abraham Kuenen (1828-1891), die in 1852 buitengewoon hoogleraar theologie werd in Leiden en in 1855 gewoon hoogleraar. In 1855 huwde hij met Wiepke Muurling (1833-1883), dochter van de Groningse hoogleraar W. Muurling.
Zijn moeder Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876) was een zuster van Abrahams moeder.

pictureGeboren: dinsdag 16 september 1828 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: donderdag 10 december 1891 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands protestants theoloog, Hoogleeraar
Ouders: Johannes Petrus Kuenen (1789-1843), Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876)
Echtgenote: Wiepkje Muurling (gehuwd 2 augustus 1855)
Kinderen: Catharina Susanna Maria (1863-1940), Ida Maria (1864-1901), Johannes Petrus (1866-1922), Wilhelmina (1868-1938), Everdina Suzanna (1870-1920), Willem Abraham (1873-1951), Wiepkje Sytzske Christina (1874-1955)
bij ons. Het is erg vriezend weder.

zondag 8 januari 1871

gepreekt bij de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
en het GarnisoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
. Ps 14b Winterpreek.

maandag 9 januari 1871 tot zaterdag 14 januari 1871

De berigten van den oorlogWoord voor woordenlijst
Frans-Duitse of Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871)
De Frans-Duitse of Frans-Pruisische Oorlog die begon op 19 juli 1870 en duurde tot 10 mei 1871 werd gevoerd tussen Frankrijk en de Duitse staten, geleid door Pruisen.
Frankrijk was beducht geraakt voor de snel groeiende Pruisisch-Duitse macht. Tot 1870 was Frankrijk de dominante natie op het vasteland in Europa. Maar nu werd die dominante positie bedreigd door Pruisen, onder leiding van kanselier Bismarck.
Deze oorlog heeft tot een overwinning van Pruisen en zijn bondgenoten en de oprichting van het Duitse Keizerrijk geleid.
Bron: www.wikipedia.nl.
blijven steeds treurig. De arme legers lijden vreesselijk door de koude. Uit Zutphen kregen wij de tijding van 't overlijden van Cateau WijnaendtsCatharina Adriana Johanna Wijnaendts (1806-1871)
Catharina was een zuster van Cornelis Johannes Wijnaendts (1801-1876). Abraham noemt haar "Cato" of "Cateau".
Cornelis Johannes was een Nederlands Hervormd collega van Abraham uit Warnsveld.

pictureGeboren: vrijdag 22 augustus 1806 te Overschie, Rotterdam, Zuid-Holland
Overleden: donderdag 5 januari 1871 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Willem Wijnaendts (1757-1839), Catharina Johanna Groen van Prinsterer (1772-1838)
. Het verlies van deze trouwe vriendin gaat ons zeer ter harte.

zondag 15 januari 1871

M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
v Doel van J[ezus] vergelding Hebr[eeën]

maandag 16 januari 1871 tot zaterdag 21 januari 1871

[Deze tekst staat aan de rechterkant geschreven, en betreft de periode van de tweede helft Januari 1871]
Een allesbehalve opwekkende tijd. De oorlogstoestandWoord voor woordenlijst
Frans-Duitse of Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871)
De Frans-Duitse of Frans-Pruisische Oorlog die begon op 19 juli 1870 en duurde tot 10 mei 1871 werd gevoerd tussen Frankrijk en de Duitse staten, geleid door Pruisen.
Frankrijk was beducht geraakt voor de snel groeiende Pruisisch-Duitse macht. Tot 1870 was Frankrijk de dominante natie op het vasteland in Europa. Maar nu werd die dominante positie bedreigd door Pruisen, onder leiding van kanselier Bismarck.
Deze oorlog heeft tot een overwinning van Pruisen en zijn bondgenoten en de oprichting van het Duitse Keizerrijk geleid.
Bron: www.wikipedia.nl.
is drukkend. Gelukkig eenige vooruitzigten op Vrede. Onze jongetjes Rochemond hebben helaas vakantie om een hardnekkige hoest. De pokziekteWoord voor woordenlijst
Ziekte - Pokken
Pokken
begint zich ook hier uit te breiden. MoederRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
houdt zich gelukkig nogal goed en van de afweezige Zoonen zijn de berigten voldoende.

zondag 22 januari 1871

M[are] K[erk]Leiden, Marekerk
a Verzoekingen geschieden

woensdag 25 januari 1871

w[oensdag] a[vond] ?

zondag 29 januari 1871

Vrijbeurt GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree
Mieke Wiegers
Scan nummer: 141