vorige

13 mei 1855 - 20 mei 1855


forward
Dagboek scan

zondag 13 mei 1855

Heden morgen bij Mosman gekerkt en savonds bij Meijboom, die heerlijk preekte.

maandag 14 mei 1855

Eenige visites gemaakt bij goede kennissen en vrienden.

dinsdag 15 mei 1855

Het gezelschap W[aarheid] en L[iefde]Woord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
bijgewoond, te OnderdendamOnderdendam
Onderdendam is een dorp in de gemeente Bedum, ten noorden van de stad Groningen.
bij Swaagman. Wij hoorden eene treffelijke verhandeling van Heer Spink over het eenige in J[ezus] C[hristus]. Alle vrienden waren nog even vriendelijk en de gesprekken even belangrijk als te voren.

woensdag 16 mei 1855

Mij gepraepareerd voor morgen en nog een hemelvaartWoord voor woordenlijst
Hemelvaart
Hemelvaart
preek omgewerkt.

donderdag 17 mei 1855

Met veel opgewektheid in de MartinikerkGroningen, Martini Kerk
gepreekt. Daarna met de familie naar Westerwijkerveld gereden en dien middag te zamen bij Zuster IetjeMaria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882)
Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882). In 1839 weduwe geworden, en in 1850 hertrouwd met Willem Muurling. Abraham noemt haar "Mietje" of "Ietje".
pictureGeboren: zondag 4 oktober 1812 te Hattem, Gelderland
Overleden: zondag 17 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenoten: Pieter Arnoud Dijxhoorn (gehuwd 30 mei 1838), Willem Muurling (gehuwd 7 augustus 1850)
in haar pastorij doorgebragt. Ik bleef er dien nacht (...)

vrijdag 18 mei 1855

en ging heden morgen met VerschuurJan Ernst Willem Verschuir (1827-1871)
Jan Ernst Verschuir was getrouwd met de jongste zuster van Abraham I, Margaretha Wijnanda van der Loeff (1822-1901).
Woonplaats: Westerwijkerveld, Oosterhesselen.

pictureGeboren: donderdag 4 oktober 1827 te Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 5 oktober 1871 te Oosterhesselen, Coevorden, Drenthe
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Westerwijdwerd (vanaf 1854), Nederlands Hervormd predikant te Oosterhesselen (gem. Coevorden) (vanaf 1858)
Ouders: Wolter Verschuir (1796-1856), Enna Hillegonda van Gesseler (1799-1866)
Echtgenote: Margaretha Wijnanda van der Loeff (gehuwd 12 april 1855)
het dorp eens doorwandelen. Smiddags bragten zij mij naar OnderdendamOnderdendam
Onderdendam is een dorp in de gemeente Bedum, ten noorden van de stad Groningen.
, waar ik Tjalling JansoniusTjalling Janssonius (1803-1876)
pictureGeboren: zaterdag 26 februari 1803 te Uithuizen, Eemsmond, Groningen
Overleden: maandag 21 augustus 1876 te Den Andel, Het Hogeland, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Den Andel
Ouders: Wilhelmus Janssonius (1765-1825), Helena Tresling (1767-1831)
Echtgenotes: Sara Elizabeth van der Loeff (gehuwd 27 maart 1828), Gesina Geertruid Muntinghe (gehuwd 1 april 1842)
Kinderen: Wilhelmus (1829-1893), Johanna Dorothea (1830-1909), Abraham (1833-1885), Helena (1843-?), Hijleko (1846-1897)
met zijn rijtuig bij Van Roijen vond om mij naar den AndelDen Andel
aftehalen.

zaterdag 19 mei 1855

Hier bragt ik den dag aangenaam door. Smiddags maakten wij een prettig bezoek bij P. Rutgers. Savonds praepareerde ik mij wat voor morgen (...)

zondag 20 mei 1855

en preekte heden op de plaats waar ik ook voor 27 jaar mijn eerste preek gedaan had. Ik had tot tekst Zacheus. Smiddags liet TjallingTjalling Janssonius (1803-1876)
pictureGeboren: zaterdag 26 februari 1803 te Uithuizen, Eemsmond, Groningen
Overleden: maandag 21 augustus 1876 te Den Andel, Het Hogeland, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Den Andel
Ouders: Wilhelmus Janssonius (1765-1825), Helena Tresling (1767-1831)
Echtgenotes: Sara Elizabeth van der Loeff (gehuwd 27 maart 1828), Gesina Geertruid Muntinghe (gehuwd 1 april 1842)
Kinderen: Wilhelmus (1829-1893), Johanna Dorothea (1830-1909), Abraham (1833-1885), Helena (1843-?), Hijleko (1846-1897)
mij weder naar Groningen terugbrengen, waar ik savonds PareauLodewijk Gerlach Pareau (1800-1866)
pictureGeboren: zondag 10 augustus 1800 te Deventer, Overijssel
Overleden: vrijdag 26 oktober 1866 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Nederlangbroek (vanaf 1827), Predikant bji de Hervormde Gemeente te Voorburg (vanaf 1830), Hoogleraar aan de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1831 tot 1866)
Ouders: Jean Henri Pareau, Helena Nisina Ribbius
Echtgenote: Cornelia Catharina Susanna van Staveren (gehuwd 20 november 1828)
hoorde.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 117