vorige

29 januari 1872 - 25 februari 1872


forward
Dagboek scan

zondag 4 februari 1872

H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
v Neemt elkander aan

zondag 11 februari 1872

H[ooglandse] K[erk]Leiden, Hooglandse Kerk
n GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.


[Deze tekst staat aan de rechterkant geschreven, en betreft de periode van Februari 1872]
Het treurig berigt van t overlijden van Mev Schommel waardoor GonneEllegonda Duranda Rutgers van der Loeff (1850-1935)
De derde dochter van Abraham. Ze kreeg dezelfde naam als haar in 1846 jong overleden zusje.
pictureGeboren: woensdag 30 oktober 1850 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 20 juli 1935 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenoot: Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff (gehuwd 4 juni 1873)
Kinderen: Johanna Maria (1874-1959), Cornelis Johannes (1881-1881), Romelia Abramina (1883-1884), Romelia Abramina (1887-1968), Louise Maria Antonia (1888-1954)
nog te A[msterdam] blijft. Ik een bezoek heb gebragt te sHage's-Gravenhage (Den Haag)
en Rotterdam. Erge ziekte van Coll[ega] SchefferWessel Scheffer (1823-1904)
Wessel Scheffer was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: woensdag 25 juni 1823 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: donderdag 9 juni 1904 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Amstelveen (vanaf 1846), Predikant te Zwaag (vanaf 1853), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Enschede (vanaf 1855), Predikant bij de Nederduitse hervormde gemeente te Leiden (vanaf 1861 tot 1890)
Ouders: Albrecht Scheffer, Engelina Mierdink
Echtgenotes: Maria Margareta Eggers (gehuwd 10 december 1846), Trijntje Brat (gehuwd 12 juli 1855), Olympia Maria Willer (gehuwd 1 juni 1864)
Kinderen: Geertruij (1847-1856), Albrecht Jilles (1849-1853), Engelina Maria Margaretha (1850-1853), Maria Wesselina (1852-1871), Engelina Maria Margaretha (1853-?), Wijntje (1857-?), Albrecht Jilles (1858-1858), Wessel George Hector (1865-1904)
gelukkig herstelbaar. Ook Coll[ega] RoggeRogge
Een collega van Abraham.
ziek.

woensdag 14 februari 1872

w[oensdag] a[vond] LT 05Lectio 05 (?)
Voetwassching (?)
[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
Gev[angenen]Leiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.

zondag 18 februari 1872

P[ieters] K[erk]Leiden, Pieterskerk
a LTLectio of Lijdenstekst
Dit zou kunnen duiden op een lectio, een lezing volgens een vast lectionarium, een vast leesrooster, waarbij per zondag aangegeven stond welke Bijbelteksten gelezen moesten worden op de zondagochtend. (onzeker)
Het zou ook een Lijdens Tekst kunnen zijn.
Gev[angenen]Leiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.

zondag 25 februari 1872

GarnizoenLeiden, Garnisoen
Abraham preekte vaak in het "garnisoen". Wat is dit?
M[are] K[erk]Leiden, Marekerk


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Corrie Rutgers van der Loeff - van Ree
Scan nummer: 142