vorige

4 februari 1841 - 7 februari 1841


forward
Dagboek scan

donderdag 4 februari 1841

'S voormiddags gewerkt, 's namiddags gecatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en 's avonds geoefend. ~ maar niet zeer opgewekt mede door de koude, die vele menschen terughield.~

vrijdag 5 februari 1841

'S morgens gewerkt en gecatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. 'S middags naar Zuidbroek geweest, waar de zaken redelijk stonden.

zaterdag 6 februari 1841

Gewerkt zooveel de koude het toeliet; 's namiddags een fiksche wandeling gedaan naar de Korengarst en Br[oeder] Lammink, waar eenige halfzieken waren. Lang had ik mij reeds beschuldigd dat ik naar evenredigheid te veel zuidwaarts opliep en dan nog wel buiten de gemeente. Voor mijn predikwerk had ik dit maal niets te doen en kon dus 's avonds nog studeeren.

zondag 7 februari 1841

Eene allerbitterste koude hield het meerendeel der gemeente uit de kerk en bewoog mij zeer kort te preeken en maar éénmaal. Mogt mijn korte woord over de Chr[istelijke] barmhartigheid vele gemoederen bewegen om met wijsheid uit liefde bij te staan waar de armoede nijpt. 'S middags bezoeken gedaan bij A. Bos, wed[uwe] Huisman, Ew Huisman, J. Boelens, BurgemeesterHabbo Sibolts Hovinga (1777-1852)
Habbo Sibolts Hovinga was burgemeester van Noordbroek, totdat hij in December 1841 werd opvolgd door Wicher Pieters Middel.
pictureGedoopt: zondag 16 februari 1777 te Oostwold, Oldambt, Groningen
Overleden: maandag 15 maart 1852 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landbouwer, Landgebruiker, Burgemeester te Noordbroek (tot december 1841)
Ouders: Sibolt Habbes Hovinga, Ludewé Bruins
Echtgenote: Frauwe Bos (gehuwd 28 april 1803)
en bij BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
waar voor een groot deel met aangename en belangrijke gesprekken de avond gesleten werd. RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
was om de koude en het kind thuis gebleven; ik ging dus wat vroeger weg.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 005