vorige

14 april 1851 - 27 april 1851


forward
Dagboek scan

maandag 14 april 1851

Huisbezoek gedaan.

dinsdag 15 april 1851 tot zaterdag 19 april 1851

Niets bijzonders voorgevallen.

zondag 20 april 1851

1 P[aas]dagWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".

Naar Delft om voor den oude Scholten te preken. Ik preekte met veel opgewektheid over het wederzien na den dood. Bij Rijswijk dronk ik thee en ontmoette v Haagen.

maandag 21 april 1851

2 P[aas]dagWoord voor woordenlijst
Paschen
Pasen. Abraham schrijft het ook wel als "Paschen".

Emmausgangers 1e-90 P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk
voorm[iddag]. Smiddags gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
. Savonds met KuijsKuijs
Een inwonend huisgenoot van Abraham in Leiden. Jarig op 1 juli.
gerepeteerd.

dinsdag 22 april 1851

KuijsKuijs
Een inwonend huisgenoot van Abraham in Leiden. Jarig op 1 juli.
vertrok heden morgen naar 'sHage's-Gravenhage (Den Haag)
. Wij waren enigszins in spanning, doch werden zeer verblijd, toen hij smiddags terug Kwam als candidaat. Dit is een van de aangenaamste dagen mijns levens.

woensdag 23 april 1851

Heden middag Krans bij VerweijAbraham Verwey (1793-?)
Abraham Verweij was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 24 maart 1793 te Deventer, Overijssel
Overleden: Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: President der synode, Predikant bij de Hervormde Gemeente te Zwammerdam (vanaf 1816 tot 1820), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leidschendam (vanaf 1820 tot 1822), Predikant bij de Hervormde Gemeente te Leiden (vanaf 1822 tot 1852)
Ouders: Berend Verwey, Willemke van Schooten
Echtgenote: Johanna Proper (gehuwd 23 april 1817)
. Wij keerden met rijtuig terug.

donderdag 24 april 1851

Mijne katechezatiesWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
heden weer hervat.

vrijdag 25 april 1851 en zaterdag 26 april 1851

Niets bijzonders voorgevallen. Vergadering gehad tot het heil der gevang[enen].

zondag 27 april 1851

Met de kinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
naar Alfen geweest en daar gepreekt. Ch[ristus] hoop der [xx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
Smiddags P[ieters]K[erk]Leiden, Pieterskerk


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 107