vorige

7 december 1855 - 23 december 1855


forward
Dagboek scan

vrijdag 7 december 1855

Veel drukte en moeyelijkheid gehad met de kanonnenbootWoord voor woordenlijst
Kanonnenboot
Kanonnenboot.
, die moeyelijk de bruggen passeren kon. Evenwel zal het toch wel lukken.

zaterdag 8 december 1855

Onze vergadering van voorloopige admissie gehouden. Ik kreeg helaas weder een steenpuistWoord voor woordenlijst
Ziekte - Steenpuist
Steenpuist
op de heup, die nog veel pijn veroorzaakte en (...)

zondag 9 december 1855

vooral heden in het preeken zeer hinderde. Ik preekte M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
gedenkt aan Uwer Schepper. Hetzelfde voor de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
en Smiddags O[oster]K[erk]Leiden, Oosterkerk
Z VZondag 5
Zondag 5 uit de Catechismus
. Savonds had ik veel pijn, terwijl KuenenAbraham Kuenen (1828-1891)
Kuenen zou kunnen zijn: Abraham Kuenen (1828-1891), die in 1852 buitengewoon hoogleraar theologie werd in Leiden en in 1855 gewoon hoogleraar. In 1855 huwde hij met Wiepke Muurling (1833-1883), dochter van de Groningse hoogleraar W. Muurling.
Zijn moeder Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876) was een zuster van Abrahams moeder.

pictureGeboren: dinsdag 16 september 1828 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: donderdag 10 december 1891 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands protestants theoloog, Hoogleeraar
Ouders: Johannes Petrus Kuenen (1789-1843), Catharina Suzanna Maria Rutgers (1796-1876)
Echtgenote: Wiepkje Muurling (gehuwd 2 augustus 1855)
Kinderen: Catharina Susanna Maria (1863-1940), Ida Maria (1864-1901), Johannes Petrus (1866-1922), Wilhelmina (1868-1938), Everdina Suzanna (1870-1920), Willem Abraham (1873-1951), Wiepkje Sytzske Christina (1874-1955)
, CrisjeChristina Margaretha Weijmar (1816-1873)
Christina (of "Chrisje" zoals Abraham haar noemt) is de dochter van Barend Jan Weijmar en Jacoba Margaretha de Jong (oftewel "mevrouw Munting"). Na het overlijden van Barend Jan Weijmar is Jacoba hertrouwd met Willem Nicolaas Munting. Zowel Christina Margaretha als haar moeder Jacoba Margaretha zullen zijn naam aangenomen hebben, en voeren dus ook als achternaam "Munting".
pictureGeboren: woensdag 19 juni 1816 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: vrijdag 4 april 1873 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Barend Jan Weijmar (±1765-1823), Jacoba Margaretha de Jong (1783-1853)
, Loud en Knoppert bij ons een boterham aten.

maandag 17 december 1855

Het werd met mijne heup niet beter, zoodat Aalbubessen[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
komen moest om te opereren. Dit liep goed af en gaf veel verligting. De tijd die ik nu toch stil in huis moet blijven, besteed ik tot de zamenstelling van het Reglement op de kweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
, dat veel studie kost. Keijser van Arnhem heeft bedankt. Ik kan mij met het beroepingswerkWoord voor woordenlijst
Beroepen/beroeping
Beroepen/beroeping: iemand vragen de verantwoordelijkheden van voorganger van een kerkelijke gemeente op zich te nemen.
Bron: nl.wiktionary.org.
niet bemoeijen; maar had (...)

vrijdag 21 december 1855

heden het groote verdriet, dat Brouwer niet eens op de nominatie staat. Er schijnt toch een vijandige partij tegen hem te ageren.

zondag 23 december 1855

Ik heb heden nog wederom moeten bezwaren, maar hoop toch in de kerstdagen mijn werk weer te kunnen oppakken, daar de herstelling van mijn been zeer voorspoedig voortgaat. Het Reglement op de kweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
is gelukkig klaar gekomen. Met 24 jongens zijn we in deze week begonnen; alles gaat aanvankelijk opperbest. Jammer maar dat het zoo bitter koud is, en de leerlingen zich op de takelzolder moeten behelpen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 119