vorige

11 juli 1849 - 16 juli 1849


forward
Dagboek scan

woensdag 11 juli 1849

Mij gepreapareerd voor vanavond. Gepreekt over Simeons heengaan in vrede 296. Daarna ringsvergaderingWoord voor woordenlijst
Ringvergadering
Ring-vergadering: vergadering van predikanten in een ring; d.i. in de Ned.Herv.Kerk een onderdeel van een classis bestaande uit de vereniging van de predikantsplaatsen van een aantal bijeengelegen gemeenten of van één grote gemeente.
bij Ds. BerkhoutNanning Berkhout (1784-1854)
Nanning Berkhout was een collega van Abraham in Leiden.
pictureGeboren: zondag 7 maart 1784 te Maarssen, Utrecht
Overleden: donderdag 2 november 1854 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Woudenberg (vanaf 1806), Predikant te Velsen (vanaf 1808), Predikant te Sneek (vanaf 1817), Predikant te Leiden (vanaf 1823)
Ouders: Victor Jacobus Berkhout (±1746-1824), Margaretha Jacoba Trupell (1758-1845)
Echtgenote: Marie Antonia Hubrecht (gehuwd 7 maart 1811)
Kinderen: Paul Hendrik (1824-1872)
.

donderdag 12 juli 1849

Gewerkt aan een preek over 1 Cor[inthieërs] 13. Smiddags gekatechezeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en zieken bezocht.

vrijdag 13 juli 1849

Gewerkt aan een preek over Jac[ob] 4:13. Zieken bezocht. Het is hier zeer treurig gesteld. De CholeraWoord voor woordenlijst
Ziekte - Cholera
Cholera: een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is ernstige diarree en uitdroging.
Zie wikipedia voor meer informatie.
woedt hevig en de bevolking is zwaar gedrukt. Onwillekeurig deelt men in de zwaarmoedige gemoedsstemming. Smiddags naar buiten gewandeld.

zaterdag 14 juli 1849

Mij voorbereid voor morgen, dien dag ook nog eenige malen uitgeweest.

zondag 15 juli 1849

Met veel opgewektheid gepreekt over Manasses bekeering 242. Daarna eens bij StufkensStuffken, Jan Hendrik (1801-1881) (?)
Mogelijk bedoelt Abraham: Jan Hendrik Stuffken (1801-1881), theol.dr. en sinds 1846 hoogl.filosofie te Leiden.
geweest wiens vrouw in hoogst bedenkelijke toestand verkeert. Savonds gekerkt in de M[are]K[erk]Leiden, Marekerk
waar Molenkamp preekte. Savonds de familie Pluigers[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
bij ons gehad. Snachts te 3 ¼ uur werden wij gebeld door familie van onze meid Johanna, wier Vader door de ziekteWoord voor woordenlijst
Ziekte - Cholera
Cholera: een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Vibrio cholerae. Het belangrijkste kenmerk van de ziekte is ernstige diarree en uitdroging.
Zie wikipedia voor meer informatie.
was aangetast. Dit gaf natuurlijk eenige ontsteltenis.

maandag 16 juli 1849

Gewerkt aan het corrigeeren eener proef. Smiddags aangenaam verrast door de komst van Sannes van der Pekel, die dezen dag bij ons doorbragt. Wij bezigtigden de MuseumsLeiden, Museum (algemeen)
. Toen hij savonds per treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
vertrok, ging ik met KuijpersJan Fredrik Kuyper (1801-1882)
Jan Frederik Kuyper was een collega van Abraham in Leiden. Zijn oudste zoon Abraham was een Nederlands theoloog, predikant, staatsman en journalist, en was Minister-President en Minister van Binnenlandse Zaken van 1901-1905.
pictureGeboren: woensdag 20 mei 1801 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: donderdag 7 december 1882 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Hoogmade (vanaf 1828), Predikant te Geervliet (vanaf 1830), Predikant te Vlaardingen (vanaf 1834), Predikant te Middelburg (vanaf 1841), Predikant te Leiden (vanaf 1849), Emeritaat (vanaf 1868)
Ouders: Abram Kuyper, Anna Elisabet Baurin
Echtgenote: Henriette Huber (gehuwd 16 juli 1828)
Kinderen: Henriette Johanna Frederika (1836-1887), Abraham (1837-1920), Louise Susanne (1842-1851)
naar de Vergadering der Afd[eling]Woord voor woordenlijst
Afdeling der armen
Vergadering der "Afdeling tot Heil der Armen"
3 die echter wegens slechte opkomst der leden niet gehouden werd. Ik ging daarna met KuijpersJan Fredrik Kuyper (1801-1882)
Jan Frederik Kuyper was een collega van Abraham in Leiden. Zijn oudste zoon Abraham was een Nederlands theoloog, predikant, staatsman en journalist, en was Minister-President en Minister van Binnenlandse Zaken van 1901-1905.
pictureGeboren: woensdag 20 mei 1801 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: donderdag 7 december 1882 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Hoogmade (vanaf 1828), Predikant te Geervliet (vanaf 1830), Predikant te Vlaardingen (vanaf 1834), Predikant te Middelburg (vanaf 1841), Predikant te Leiden (vanaf 1849), Emeritaat (vanaf 1868)
Ouders: Abram Kuyper, Anna Elisabet Baurin
Echtgenote: Henriette Huber (gehuwd 16 juli 1828)
Kinderen: Henriette Johanna Frederika (1836-1887), Abraham (1837-1920), Louise Susanne (1842-1851)
zieken bezoeken. Savonds KatechezatieWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. daarna bij Leemans gesoupeerd.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 098