vorige

14 april 1875 - 30 mei 1875


forward
Dagboek scan

zondag 18 april 1875

Gepreekt bij de GevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
. Tiberias

woensdag 21 april 1875

Alg[emene] Vergadering van de KweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
. Talrijk bezocht, ook door Prins HendrikWillem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879)
Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel (Hendrik) de Zeevaarder genoemd.
Abraham had met name met hem te maken vanwege de Zeevaartschool in Leiden. Een buste van Prins Hendrik is nog steeds boven de ingang van het pand van de (voormalige) zeevaartschool aanwezig.
Zie nl.wikipedia.org voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 13 juni 1820 te Baarn, Utrecht (Paleis Soestdijk)
Overleden: maandag 13 januari 1879 te Kasteel Walderfange, Luxemburg
Ouders: Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (1792-1849), Anna Paulowna van Rusland (1795-1865)
Echtgenotes: Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach (gehuwd 19 mei 1853), Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen (gehuwd 24 augustus 1878)
en den Minister. Ik sprak over het philantropische Karakter der Instelling. Alles liep goed af, ook de vriensch[appelijke] maaltijd.

zaterdag 24 april 1875

Gepreekt. In de vrezen in de Toekomst[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
bij de gevangenenLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
.

zondag 25 april 1875

Naar 's [Graven]Hage's-Gravenhage (Den Haag)
. Onderhoud met Prins HendrikWillem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879)
Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel (Hendrik) de Zeevaarder genoemd.
Abraham had met name met hem te maken vanwege de Zeevaartschool in Leiden. Een buste van Prins Hendrik is nog steeds boven de ingang van het pand van de (voormalige) zeevaartschool aanwezig.
Zie nl.wikipedia.org voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 13 juni 1820 te Baarn, Utrecht (Paleis Soestdijk)
Overleden: maandag 13 januari 1879 te Kasteel Walderfange, Luxemburg
Ouders: Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (1792-1849), Anna Paulowna van Rusland (1795-1865)
Echtgenotes: Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach (gehuwd 19 mei 1853), Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen (gehuwd 24 augustus 1878)
. Bij RodiHermanus Eleonardus Willem Rodi de Loo (1819-1894)
Een zwager van Abraham, getrouwd met zijn zuster Geertruida Catharina Maria (1820-1890). Abraham noemt hem "Rodi".
Woonplaats: 's-Gravenhage.

pictureGeboren: dinsdag 5 oktober 1819 te Zutphen, Gelderland
Overleden: woensdag 26 september 1894 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Kapitein bij de Generale Staf (1854), Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf (1868), Generaal majoor der artillerie (1880)
Ouders: Martinus Rodi (1790-1871), Adriana van der Wijck (1790-1868)
Echtgenote: Geertruida Catharina Maria van der Loeff (gehuwd 26 oktober 1854)
den nieuwe Minister v[an] O[orlog] EnderleinHendrik Johannes Enderlein (1821-1898)
Hendrik Johannes Enderlein was Minister van Oorlog.
Zie wikipedia voor meer informatie.

pictureGeboren: woensdag 7 maart 1821 te Alkmaar, Noord-Holland
Overleden: woensdag 28 december 1898 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Eerste Luitenant-Ingenieur (1852), Luitenant-Kolonel (1870), Minister van Oorlog (vanaf 1875 tot 1876)
Ouders: Johannes Enderlein (±1783-?), Fredrica Josephina de Kühlewein
Echtgenote: Albertina Maria Clifford Kocq van Breugel (gehuwd 14 april 1852)
ontmoet en 's avonds naar Rotterdam.

dinsdag 27 april 1875

Naar Leiden terug. 's Avonds Ministerie bij mij aan huis.

zondag 2 mei 1875

Mijn jaardag heel aangenaam en feestelijk gevierd.

zondag 9 mei 1875

10 en 11 PinksterdagenWoord voor woordenlijst
Pinksteren
Pinksteren
. Voorbereiding en avondmaalWoord voor woordenlijst
Avondmaal
Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn.
Bron: zie nl.wikipedia.org.
gevangenhuisLeiden, Gevangenhuis / Militaire Strafgevangenis
Abraham was van 1849-1876 ook werkzaam als Protestant geestelijke van het Militaire Detentiehuis te Leiden.
. In dezen weken zeev[aart]schoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
en 't gevangenhuis.

zondag 16 mei 1875

Preken gedaan in overeenstemming met het gevierde PinksterfeestWoord voor woordenlijst
Pinksteren
Pinksteren
.

maandag 17 mei 1875 tot zondag 23 mei 1875

Prot[estante] Vergadering te Haarlem voor UnitasWoord voor woordenlijst
Unitas
Unitas: wat is dit precies?
en Christelijke H[ulpbetoon]Woord voor woordenlijst
Christelijk Hulpbetoon
Christelijk Hulpbetoon: Abraham was van 1844-1878 lid van het hoofdbestuur van de protestantse vereniging Christelijk Hulpbetoon.
die naar wensch afliepen.

maandag 24 mei 1875 tot zondag 30 mei 1875

Naar Rotterdam geweest voor Jan Geezenij[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
om hem ter koopvaardij te bezorgen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 149