vorige

1 januari 1885 - 4 januari 1885


forward
Dagboek scan

donderdag 1 januari 1885


1885


Dankbaar ontwaakt. Ook mochten wij die dankbaarheid tonen door een meer en meer aan God gewijd leven [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
GonneEllegonda Duranda Rutgers van der Loeff (1850-1935)
De derde dochter van Abraham. Ze kreeg dezelfde naam als haar in 1846 jong overleden zusje.
pictureGeboren: woensdag 30 oktober 1850 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 20 juli 1935 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenoot: Joannes Henricus Albertus Anthonius Kalff (gehuwd 4 juni 1873)
Kinderen: Johanna Maria (1874-1959), Cornelis Johannes (1881-1881), Romelia Abramina (1883-1884), Romelia Abramina (1887-1968), Louise Maria Antonia (1888-1954)
kwam ook onverwachts. Heerlijke ontmoeting op dezen dag! Vele vrienden en kaartjes ontvangen alsmede een brief van JanJan Bertram Rutgers van der Loeff (1849-1923)
Een zoon van Abraham. Hij noemt hem "Jan Bertram", maar ook "Jantje".
pictureGeboren: vrijdag 21 september 1849 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 26 september 1923 te Bad Oeynhausen, Westf., Duitsland
Beroep: Koopmansleerling te Kleef (bij de heer Matthias) (1867), Importeur te Soerabaja (na 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Petronella Hendrina Scholten (gehuwd 21 december 1887)
Kinderen: Jan Wilhelm Abraham (1888-1945), Jan Bertram (1890-1964)
uit Soerabaja. SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
las 'avonds een preek (…) [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
. Gedurende den tijd ter voorbereiding voor het examen op de KW[eek]S[chool] RapenburgWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
meermalen aldaar een rede [of intredes?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
gehouden

zondag 4 januari 1885

Het weder was nog te ongunstig om naar de kerk te gaan; vele bezoeken ontvangen. Ik werkte aan een proef tot inwijding van het nieuwe gebouw bij de KW[eek]S[chool] v Z[eevaart]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
. Woens- en donderdag examen op de KW[eek]S[chool] RapenburgWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
. Alles liep best af. Zes meisjes gediplomeerd. Ik moest van wege mijne zwakke stem mijn toespraak door Pleijte laten voorlezen. Zaterdag verg[adering] KW[eek]S[chool] v. Z[eevaart].

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: dhr. S.H.N. Zweng
Scan nummer: 212