vorige

5 januari 1885 - 18 januari 1885


forward
Dagboek scan

zondag 11 januari 1885

Het weder zeer ongunstig SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
las een preek van mij - Maandag brief uit Lissabon van MarkusMarkus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
Een zoon van Abraham. Formeel wordt zijn naam met een "k" geschreven (bijv. in zijn geboorte-akte), maar het komt ook vaak met een "c" voor (bijv. in zijn overlijdens-advertentie). Abraham gebruikt het allebei door elkaar, soms zelfs op dezelfde dag!
pictureGeboren: maandag 9 augustus 1847 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 31 oktober 1897 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor, dirig. off. van Gez. Kon. Marine
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
. Driedaagschen schoonmaak van de tuinkamer. Getroffen door de Doodstijding van mijn vriend ErdbrinkGeerhard Rudolph Erdbrink (1815-1885)
pictureGeboren: donderdag 30 maart 1815 te Enkhuizen, Noord-Holland
Overleden: dinsdag 6 januari 1885 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Student in de godgeleerdheid te Leiden, Predikant te Welsum/Olst (1839), Predikant van de Hervormde Gemeente te Zutphen (1842), Emeritus (1883)
Ouders: Pierre Fredrik Erdbrink (±1785-1819), Vrouwtje van der Velden (±1774-1825)
Echtgenote: Geertruida Jacoba Ris (gehuwd 25 augustus 1839)
Kinderen: Clara Margeretha (1840-?), Petronella Frederica (1841-?), Dirk Pieter (1842-1919), Petronella Rudolphina (1844-1909), Gerard Rudolph (1845-1846), Anna Cornelia Winanda (1849-?), Diederica Rudolphina (1850-?), Hermanus Henricus (1852-1928)
. Aan de weduweGeertruida Jacoba Ris (1815-1893)
Abraham noemt haar "Koosje".
pictureGeboren: donderdag 9 maart 1815 te Enkhuizen, Noord-Holland
Overleden: donderdag 23 november 1893 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Dirk Pieter Ris (±1775-1853), Clara Margaretha van Rijneveld (±1773-1849)
Echtgenoot: Geerhard Rudolph Erdbrink (gehuwd 25 augustus 1839)
Kinderen: Clara Margeretha (1840-?), Petronella Frederica (1841-?), Dirk Pieter (1842-1919), Petronella Rudolphina (1844-1909), Gerard Rudolph (1845-1846), Anna Cornelia Winanda (1849-?), Diederica Rudolphina (1850-?), Hermanus Henricus (1852-1928)
geschreven. Vrijdag kwam BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
uit 's [Hertogen] Bosch. Voor mij bijzonder aangenaam omdat ik van[wege] het gure weder niet uitging.

zondag 18 januari 1885

Treurig bericht van het afsterven van Mevr[ouw] PrinsChristina Johanna Kluppel (1816-1885)
Echtgenote van Johannes Jacobus Prins, hoogleraar te Leiden ter uitlegging van het Nieuw Testament en in de practische theologie.
pictureGeboren: dinsdag 15 oktober 1816 te Alkmaar, Noord-Holland
Overleden: zondag 18 januari 1885 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Jan Andries Kluppel, Agatha Petronella Vonk (-1821)
Echtgenoot: Johannes Jacobus Prins (gehuwd 13 april 1842)
. Ook de prefector is krank, hoewel zonder gevaar. BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
vertrok hedenavond weer huiswaarts. Maandag even weder de KweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
bezocht en conferentie gehouden met prof[essor] TieleCornelis Petrus Tiele (1830-1902)
pictureGeboren: donderdag 16 december 1830 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 11 januari 1902 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Remonstrantsch gereformeerde gemeente te Moordrecht (vanaf 1853 tot 1856), Predikant bij de Remonstrantsch gereformeerde gemeente te Rotterdam (vanaf 1856 tot 1873), Kerkelijk hoogleraar te Leiden (vanaf 1873), Professor in de Godsgeleerdheid (1890)
Ouders: Cornelis Tiele (1794-1847), Maria Johanna van Kampen (1809-1846)
Echtgenotes: Johanna Maria Henriëtta Backer (gehuwd 13 oktober 1853), Antoinetta Sophia Ruychaver (gehuwd 28 augustus 1890)
om een verzoek tot een doopsbedieningWoord voor woordenlijst
Bediening
Bedienen: Voorzien van een van de sacramenten.
in huis. Gewerkt aan een opstel voor de eventueele inwijding der speelplaats op de Kweekschool v[oor] Z[eevaart]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: dhr. S.H.N. Zweng
Lida Zimmerman
Scan nummer: 212,213