vorige

13 juni 1863 - 14 juni 1863


forward
Dagboek scan

zaterdag 13 juni 1863

Na goed geslapen te hebben, begonnen wij reeds vroeg onze wandeling door de wel gebouwde stad en bezigtigden in het paleis de zoogen[aamde] Silberkammer, waar gedeeltelijk in dwazen en walgelijken overvloed allerlei oud zilver (borden, serviezen, lepels en vorken) opgestapeld ligt. Evenwel waren er ook schoone Kunstwerken in zilver en goud te zien. Sommige merkwaardigheden zooals de beker van Napoleon bij Waterloo achtergebleven. Voorts bezigtigden wij ook de Waterloo Saule enz. en kwamen te 1 uur regt voldaan in ons logement terug. Na smakelijk gegeten te hebben, gingen wij te 2½ uur op de treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
en spoorden over Brunswijk, Wolfenbuttel, Maagdenburg en Halle naar Leipzig, waar wij te 9½ uur arriveerden. De landstreek muntte meer uit door blijken van industrie, vooral beetwortel suikerfabrieken dan wel door natuurschoon. Een heer uit Hannover verschafte ons eene aangenaame conversatie.

zondag 14 juni 1863

Wij logeerden in de Stad Rom en doorwandelden na het ontbijt de stad, onder goed weder zagen wij de Standbeelden van Gilbert en Hahneman, de plaats waar PoniatowskiPoniatowski, Jozef Anton
Een Poolse maarschalk, geboren op 7 Mei 1762 te Warschau. Hij verdronk in Oktober 1813 in de Elster toen zijn paard, waarmee hij de Elster wilde oversteken, hem afwierp.
Zie wikipedia voor meer informatie.
in de Elster verdronk; verder het Pleisenburg met het Museum van pleisterbeelden en schilderijen en vertrokken te 2 uur over het Leipziger Slagveld naar Würzen, Oschatz en Riesa aan de Elbe, die wij kort daarna passeerden. De landsteek werd heuvelachtiger en boschrijker. Eens gingen wij een tunnel door van 870 voet. Te 5½ uur kwamen wij in de Neustadt te Dresden aan en lieten ons met een vigilanteWoord voor woordenlijst
Vigilante
Vigilante: een gesloten huurrijtuig voor vier personen voor vervoer in grote steden.
Abraham schrijft het ook wel als "vigilance".

Vigilante
naar het hotel Berlin brengen, waar wij uitmuntend geherbergd waren. Wij woonden dien avond nog een concert bij op de Brühlsche terrassen. Het weder was echter te guur om buiten te zitten en daarbinnen in de zaal was 't veel te vol en te warm.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 129