vorige

15 juni 1863 - 16 juni 1863


forward
Dagboek scan

maandag 15 juni 1863

'Sanderen daags was 't weder vrij goed en maakte Dresden ook beteren indruk op ons. Wij wandelden reeds vroeg uit, bezigtigden de R[ooms]C[atholieke] kerk en gingen over de oude Elbebrug naar de Neustadt om de fraaie tuin van 't Japansche paleis in ogenschouw te nemen. Van daar ging het over de Spoorwegbrug naar de Oude stad terug, terwijl wij enpassent in de Ostra allee het Museeale Etablisement van den Heer Kaufman met belangstelling bezochten. Na het diner spazierden wij naar de een uur van Dresden gelegen Waldeslöschen vanwaar een schoon gezicht op de stad. Met de OmnibusWoord voor woordenlijst
Omnibus
Omnibus (Latijn voor: voor allen), ookwel: paardenbus, is een wagen voor openbaar vervoer binnen een stad of dorp. Hij rijdt op een gewoon wegdek, dus niet op rails, en wordt voortgetrokken door een of meer paarden. Hij volgt een vaste route en rijdt op vastgestelde tijden.
Bron: nl.wikipedia.org.

Omnibus
geretourneerd, zochten wij met beter succes dan gisteren, ons genoegen weer op de Brülsche Terrassen. De groote toeloop van Dresdenaren uit allerlei stand, die daar de avonden komen doorbrengen, geven een tamelijk goed denkbeeld van het eigenzinnig Volksleven, vrolijk, matig, fideel.

dinsdag 16 juni 1863

Het weder was zeer schoon en wij bezigden den voormiddag tot het bezoek van het dus genoemde Grüne Gewölbe, dat in 8 zalen een schat van kostbaarheden en rariteiten bevat, die op een waarde van 70 millioen geschat worden en die op een treurige wijze van de weelde der Sachsische Koningen getuigen. Vervolgens bezigtigden wij in der Zwingen de 9 zalen der Rüstkammer -zeer interessant-. Op de terugtogt naar't logement haalden wij onze brieven van 't postkantoor en lazen ze op ons gemak onder een glaasje Maiwein in de Italiaeenische Hänchen. Na de table-d'hote eene wandeling gedaan naar de Grosse Garten en de nieuw aangelegde dierentuin en daarna in de Opera De Robert le Diable. Werd meesterlijk gegeven. Vermoeid door al wat wij dien dag gezien hadden, gingen wij al vroeg naar bed.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 129