vorige

26 januari 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 26 januari 1841

En ging dus heden met A. Bos in een looikeWoord voor woordenlijst
Looike
Een looike is een bakslede, die in de winter werd gebruikt voor goederenvervoer.
. Het hart kromp mij in een toen ik het huis der Smarte binnentrad. O waarom moest mijn armen vriend ook zijn troost ontnomen worden. Gods wegen zijn donker. Hij scheen ze echter te eerbiedigen. Zijne kalme bedaardheid grenst aan het zonderlinge alsmede die zijner dochter. Misschien heeft de gewoonte des lijdens deze uitwerking op den mensch! De storm zweept de baren wel eens zoo, dat de zeespiegel glad wordt; van lieverlede begint de deining weder. O mogt het nu bedwongene gevoel naderhand maar niet met verdubbeld geweld losbarsten. ~ Behalve de stof tot droefheid, is er ook nog stof tot vrees zoowel voor het leven van zijne zoon als voor de gezondheid van TetjeTetje Tinga (1813-1893)
Tetje was de oudste dochter van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek) en Lijsbert Molles Radema.
pictureGeboren: zaterdag 25 september 1813 te Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland
Overleden: woensdag 8 februari 1893 te Groningen, Groningen
Ouders: Idzart Tinga (1790-1853), Lijsbert Molles Radema (1793-1841)
Echtgenoot: Jeremias Frederik Thiens Abresch (gehuwd 21 mei 1837)
Kinderen: Grietje (1847-1941), Cornelia Everharda (1852-1884)
. Den eersten bezocht ik. Hij was in den beginne hartstogtelijk aangedaan, doch werd kalmer hetzij door mijne toespraak, hetzij door de geaardheid zijner ziekte, die zeer hevig is en veel naar die des vaders gelijkt. Ik bezocht ook Edzes en vrouw om de laatste, die hare bevalling elken dag tegemoet ziet, wat op te beuren. Daarna ging ik nog weder naar de pastorij en stelde volgens afspraak met AdrianiJohan Markus Busch Adriani (1812-1879)
Dit is waarschijnlijk Johan Marcus Busch Adriani. Hij was medicinae doctor, geneesheer te Zuidbroek.
pictureGeboren: zondag 5 januari 1812 te Oude Pekela, Groningen
Overleden: zondag 3 augustus 1879 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor te Zuidbroek
Ouders: Marcus Jan Adriani (1771-1845), Allagonda van der Tuuk (1771-1844)
Echtgenote: Angenita Anna van Houten (gehuwd 12 augustus 1836)
Kinderen: Anne Angenite (1850-?)
TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
, voor om TetjeTetje Tinga (1813-1893)
Tetje was de oudste dochter van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek) en Lijsbert Molles Radema.
pictureGeboren: zaterdag 25 september 1813 te Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland
Overleden: woensdag 8 februari 1893 te Groningen, Groningen
Ouders: Idzart Tinga (1790-1853), Lijsbert Molles Radema (1793-1841)
Echtgenoot: Jeremias Frederik Thiens Abresch (gehuwd 21 mei 1837)
Kinderen: Grietje (1847-1941), Cornelia Everharda (1852-1884)
weer naar Sandeweer terug te zenden. Zij kan in die treurige athmospheer niet herstellen te minder daar er waarschijnlijk heimwee bij haar onderschuilt. TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
had voor dit, waarlijk voor hem wreede voorstel, weinig ooren. Laat in den middag keerde ik met een bezwaard gemoed naar N[oordbroek]Noordbroek, Groningen.
terug; mijne lieve kindertjesKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
beurden mij weer wat op. 'S middags ging ik zieken bezoeken en zat 's avonds eens rustig bij R[omelia]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
te werken aan mijn stuk voor W en LWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".


Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 004