vorige

25 januari 1841


forward
Dagboek scan

maandag 25 januari 1841

'S morgens voor de komst van B[odisco]Jacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
een brief geschreven aan Kee Dijxhoorn, en daarna met mijn collega het dictaat van prof Muller gelezen, ten einde onze denkbeelden over het leerstuk der Verzoening te verhelderen. Wij kwamen echter niet veel verder.
'S namiddags had ik vergadering in 't werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
. Het is met die inrigting of derzelver administratie blijkbaar niet in den haak; de resultaten deugen niet, want het voordeel voor de werkgasten is evenmin geevenredigd aan de contributien, als de administratiekosten aan het geheele spinloon. Om de fout te ontdekken is er eene commissie tot bezuiniging benoemd. Daarna geweest bij de oude N[xxx] Muiden[xxx]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
een zonderling mensch, wiens karakter ik te vergeefs bestudeer; een mengsel is hij van goed en kwaad, een menschenhater en tegelijk philantroop; dit laatste mogelijk meer uit gloriezucht dan uit liefde. Van liefde tot God heb ik schier niets in hem kunnen ontdekken en hoe kan iemand zonder dat de broeder beminnen!
Thuiskomende vond ik HekmanHiltjo Lamberts Hekman (1778-1846)
Een collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: donderdag 19 maart 1778 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 27 april 1846 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Zijlvest, Kerkvoogd van de Nederlands Hervormde kerk in Noordbroek, Landgebruiker (1818), Landbouwer (1830)
Ouders: Lambert Jacobs Hekman (-<1812), Margaretha Aapkes (-<1812)
Echtgenotes: Ettjen Remkes Huisman (gehuwd 27 mei 1812), Lammechien Edzes Kolk (gehuwd 15 mei 1827)
en vrouwLammechien Edzes Kolk (1798-1871)
Lammechien was de (tweede) echtnote van Hiltjo Hekman. Hiltjo was een collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: woensdag 14 maart 1798 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 15 mei 1871 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landbouwersche
Ouders: Edzo Jans Kolk, Juitje Harms van Singel
Echtgenoot: Hiltjo Lamberts Hekman (gehuwd 15 mei 1827)
bij ons en ontving spoedig daarop de treurmare van den dood van Tinga'sIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
schoondochterEttje Huisman (1817-1841)
Ettje was de echtgenote van Mollo Tinga (een zoon van Idzard Tinga, een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek).
pictureGeboren: donderdag 17 juli 1817 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: maandag 25 januari 1841 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Ouders: Eltjo Remkes Huisman (±1788-?), Wiea Jakobs Huisman (±1791-1826)
Echtgenoot: Mollo Tinga (gehuwd 23 april 1840)
. Hevig werd ik geschokt maar moest mij bedwingen en gaf er R[omelia]Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
nog niets van te kennen. Gaarne had ik er dien avond nog heengegaan; doch luisterde naar raad (...)

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 004