vorige

4 januari 1841


forward
Dagboek scan

maandag 4 januari 1841

Na een paar bezoeken bij armen in de buurt ging ik naar mijn doopsgezinde collega BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
. Meer en meer ondervind ik, hoeveel door de komst van dit huisgezin ons verblijf alhier in aangenaamheid gewonnen heeft! Wij spraken natuurlijk over onze preeken; bijzonder, naar aanleiding van zijne N[ieuw]j[aars] preek, over de Chr almagt door de gemeenschap met Christ. Chr is de bron, waarin woont en waarvan uitstroomt de volheid van licht, leven en kracht, ook van kracht om te heerschen over het zinnelijke. De gemeenschap met Hem heeft natuurlijk deelgenootschap aan hetgeen in Hem is tengevolge temeer daar Hij magtig en gewillig is, om de zijnen medetedeelen hetgeen hij zelf van den Vader ontvangen heeft. Geloof en liefde zijn de banden dier gemeenschap.
'S namiddags ging ik weder naar Zuidbr[oek] en vond de zaken daar niet erger maar ook niet beter. Met Abresch was er een nieuwe hulp en steun in huis gekomen. TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
scheen nog altijd onvatbaar om het gevaar te bevroeden waarin zijn vrouwLijsbert Molles Radema (1793-1841)
Lijsbert was de eerste echtgenote van Idzard Tinga (een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek).
pictureGeboren: donderdag 24 oktober 1793 te Kollum, Friesland
Overleden: maandag 11 januari 1841 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Ouders: Molle Oedses Radema, Menke Jans Blau
Echtgenoot: Idzart Tinga (gehuwd 31 juli 1812)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
verkeerde; kinderlijke blijdschap over zijne wederkeerende gezondheid is de hoofdaandoening die hem bezielt. Misschien zal deze hem in staat stellen, om een 'zwaren schok door te staan.
'S avonds had ik vergadering van ons leesgezelschap; maar had daar weinig gelegenheid om iets algemeen nuttigs te spreken; misschien vond het woord over het te vroeg verlaten van de kerk nog bij dezen of genen ingang.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 002