Gebeurtenissen in Leeuwarden, Friesland

 • Onbekende datum  
Margaretha Jacoba van Bolhuis (1771-1824) begraven te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
 • Onbekende datum  
Anna Maria Catharina Buma (1889-1963) begraven te Weidum, Leeuwarden, Friesland.
 • Onbekende datum  
Anna Dorhout (1697-1782) begraven te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
 • Onbekende datum  
Bernardus Dorhout (1703-1789) begraven te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
 • Onbekende datum  
Daniel Dorhout (1698-1701) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Daniel Dorhout (1701-1701) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Daniel Dorhout (1702-1703) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Enoch Dorhout (1695-1744) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Maria Dorhout (1693-1709) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Martha Dorhout (1688-1710) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Pyter Tietses Dorhout (1662-1710) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Sara Dorhout (1690-1739) begraven te Leeuwarden, Friesland (Grote Kerk).
 • Onbekende datum  
Titus Dorhout (1691-1710) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Neltie Mercator (1713-1789) begraven te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
 • Onbekende datum  
Aukien Pyters (1663-1751) begraven te Leeuwarden, Friesland (Oldehoofsterkerk).
 • Onbekende datum  
Joan Quarles van Ufford (1888-1921) begraven te Weidum, Leeuwarden, Friesland.
Broer Tietses (1652-1727) en Neltie Martens (1644-1716) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Jisckje Dorhout (1686-1762) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Jisckje Dorhout (1686-1762) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1688-1710) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1688-1710) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Sara Dorhout (1690-1739) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Sara Dorhout (1690-1739) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Titus Dorhout (1691-1710) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Titus Dorhout (1691-1710) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Maria Dorhout (1693-1709) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Maria Dorhout (1693-1709) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Enoch Dorhout (1695-1744) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Enoch Dorhout (1695-1744) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Anna Dorhout (1697-1782) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Rebecca Selsma (1697-1764) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Anna Dorhout (1697-1782) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1698-1701) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1698-1701) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Ambrosius Dorhout (1700-1776) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Ambrosius Dorhout (1700-1776) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1698-1701) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1701-1701) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1701-1701) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1701-1701) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1702-1703) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1702-1703) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Daniel Dorhout (1702-1703) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Bernardus Dorhout (1703-1789) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Bernardus Dorhout (1703-1789) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Sipke Tresling (1708-1788) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Maria Dorhout (1693-1709) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Beitske Ruardi (1710-1781) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Beitske Ruardi (1710-1781) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Titus Dorhout (1691-1710) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1688-1710) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Pyter Tietses Dorhout (1662-1710) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Meves Pol (1669-1726) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Sipke Tresling (1708-1788) en Beitske Ruardi (1710-1781) getrouwd te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
Aukjen Dorhout (1732-1810) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Bottje Dorhout (1735-1808) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Marten Dorhout (1736-1737) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Marten Dorhout (1736-1737) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Petronella Couperus (1738-1805) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Tjalling Tresling (1738-1772) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Tjalling Tresling (1738-1772) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Sibbeltje Dorhout (1738-1774) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Sara Dorhout (1690-1739) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Pieter Dorhout (1741-1810) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Petertje Haakma (1744-1821) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Enoch Dorhout (1695-1744) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1745-1749) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Marten Broer Dorhout (1748-1754) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1745-1749) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1751-1811) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Aukien Pyters (1663-1751) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Ambrosius Dorhout (1753-1827) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Ambrosius Dorhout (1753-1827) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Marten Broer Dorhout (1748-1754) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Johannes Rutgers (1758-1834) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Wilhelmina Rutgers (1754-1759) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Ludovicus Rutgers (1760-1780) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Gerlacus Buma (1732-1807) en Bottje Dorhout (1735-1808) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Jisckje Dorhout (1686-1762) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Tjalling Tresling (1738-1772) en Petertje Haakma (1744-1821) getrouwd te Leeuwarden, Friesland (Grote Kerk).
Helena Tresling (1767-1831) gedoopt te Leeuwarden, Friesland (Jacobinerkerk).
Margaretha Fossea Sijpkens (1768-1805) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Theunes Haakma Tresling (1769-1828) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Theunes Haakma Tresling (1769-1828) gedoopt te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
Alegonda Edonia Sijpkens (1770-1818) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Lucas Suringar (1770-1833) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Lucas Suringar (1770-1833) gedoopt te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
Tjalling Tresling (1738-1772) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Emilia Wierdsma (1773-1819) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Emilia Wierdsma (1773-1819) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Dominicus Suringar (1774-1833) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Dominicus Suringar (1774-1833) gedoopt te Leeuwarden, Friesland (Jacobinerkerk).
Sibbeltje Dorhout (1738-1774) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Pietertje Nijeveen (±1780-1851) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Beitske Ruardi (1710-1781) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Beitske Ruardi (1710-1781) begraven te Leeuwarden, Friesland (Westerkerk).
Anna Dorhout (1697-1782) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Sipke Tresling (1708-1788) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Bernardus Dorhout (1703-1789) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Neltie Mercator (1713-1789) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Hector Livius Haersma van Vierssen (±1790-1839) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Pieter Dorhout (1741-1810) en Riemke Lammerts Kroes (1752-1824) getrouwd te Hempens, Leeuwarden, Friesland.
Froukjen Voormeulen (1792-?) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Froukjen Voormeulen (1792-?) gedoopt te Leeuwarden, Friesland.
Johanna Geertruida de Swart (1797-1828) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Aafje Johanna van Sloterdijck (1798-1877) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Johanna Radsma (1800-1847) geboren te Hempens, Leeuwarden, Friesland.
Johannes Folkersma (1801-1882) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Dominicus Suringar (1774-1833) en Anna Sophia Kratsch (1772-1811) getrouwd te Leeuwarden, Friesland (Walekerk).
Martha Kinnema van Glinstra (-1803) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Isabella Algera Fontein (1739-1803) overleden te Weidum, Leeuwarden, Friesland.
Jan Hendrik Verschuir (1735-1803) overleden te Weidum, Leeuwarden, Friesland.
Reina Ebelina van der Tuuk (1806-1865) geboren te Goutum, Leeuwarden, Friesland.
Gerlacus Buma (1732-1807) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Bottje Dorhout (1735-1808) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Aukjen Dorhout (1732-1810) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Jacobus Salverda (±1737-1810) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854) gedoopt te Leeuwarden, Friesland (Jacobinerkerk).
Pieter Dorhout (1741-1810) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Martha Dorhout (1751-1811) overleden te Leeuwarden, Friesland.
 • oktober 1812  
Dominicus Suringar (1774-1833) en Emilia Wierdsma (1773-1819) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Onno Reint Alberda van Ekenstein (1813-1887) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Albertus Jacobus Hamerster (1815-1864) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Catharina Gesina Haersma van Vierssen (1816-1898) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Annette Geertruida Kutsch (1817-1866) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Johanna Catharina Fockema (1818-1893) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Petrus Mees (1792-1856) en Neltje Dorhout (1794-1865) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Dominicus Aggaeus Hamerster (±1766-1819) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Maria Magdalena Cahais (±1750-1820) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Arius Fockema (1821-1853) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Karel Ermgardus Gerard Offerhaus (1823-1846) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Ytje Rosema (±1774-1823) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Riemke Lammerts Kroes (1752-1824) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Margaretha Jacoba van Bolhuis (1771-1824) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Jan Daniël van der Plaats (1826-1891) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Ambrosius Dorhout (1753-1827) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Hillebrand Janssonius Weits (1781-1827) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Harmen Bellinga Swalve (±1767-1829) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Willem Carel Plet (1841-1912) geboren te Leeuwarden, Friesland.
David Willem Lodewijk Offerhaus (1843-1928) geboren te Idaard, Leeuwarden, Friesland.
Hermannus Johannes Offerhaus (1845-1927) geboren te Idaard, Leeuwarden, Friesland.
Jacob Witkop (1808-1879) en Johanna Catharina Fockema (1818-1893) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Bronno Fredericus Cleveringa (1791-1846) overleden te Wirdum, Leeuwarden, Friesland.
Aafje Johanna Offerhaus (1846-1924) geboren te Idaard, Leeuwarden, Friesland.
Mindert Bokma de Boer (1847-1909) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Sara Wilhelmina Charlotte de Chalmot (1807-1848) overleden te Idaard, Leeuwarden, Friesland.
Theodora Wibbina Aria Adriani (1797-1848) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Pietertje Nijeveen (±1780-1851) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Margaretha Offerhaus (1789-1854) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Anna Magreta Cleveringa (1822-1855) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Hinke Nieuwveen (1858-1880) geboren te Grouw, Leeuwarden, Friesland.
Wibo Bernhardus Buma (1861-1945) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Nicolaus Fockema (1784-1863) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Ferdinand Marius Albarda (1870-1945) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Elisabeth Jacoba Zaaijer (1870-1914) geboren te Huizum, Leeuwarden, Friesland.
Cornelis Zaaijer (1873-1919) geboren te Huizum, Leeuwarden, Friesland.
Margaretha Fossea Offerhaus (1805-1875) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Tjabertha Johanna Engelkens (1826-1878) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Catharina Offerhaus (1800-1878) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Jeltje Stienstra (-1880) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Klaas van der Heide (1881-1962) geboren te Warga, Leeuwarden, Friesland.
Margaretha Fossea Piccardt Offerhaus (1814-1885) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Petrus Hofstede (1820-1885) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Anke Reinders van der Schaaf (-1885) overleden te Weidum, Leeuwarden, Friesland.
Anna Maria Catharina Buma (1889-1963) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Hendrik Albert van IJsselsteyn (1860-1941) en Susanna Christiena Hofstede (1865-1947) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Herman Craandijk (1897-1976) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Aaltje Reitsma (±1902-?) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Eelco Tinga (1816-1903) overleden te Huizum, Leeuwarden, Friesland.
Johannes Rombach (1916-) geboren te Leeuwarden, Friesland.
Joan Quarles van Ufford (1888-1921) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Jacob Cathalinus Adriaan Cleveringa (1889-1966) en Sijtske Kalma (1894-1962) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Jan Ober (±1904-) en Aaltje Henderika Rijpkema (±1907-) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Adrianus van der Minne (1903-1963) en Anna Maria Catharina Buma (1889-1963) getrouwd te Leeuwarden, Friesland.
Catharina Johanna Elisabeth van der Loeff (1879-1940) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Titia Meta Johanne Niemeijer (1889-1951) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Amelia Gerardina Albarda (1867-1958) overleden te Huizum, Leeuwarden, Friesland.
Felix Ferdinand Leupen (1885-1961) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Felix Ferdinand Leupen (1885-1961) gecremeerd te Leeuwarden, Friesland.
Anna Maria Catharina Buma (1889-1963) overleden te Leeuwarden, Friesland.
Grietje Siemonsma (1902-1981) overleden te Leeuwarden, Friesland.
 

Alle vragen, opmerkingen en correcties zijn welkom via het Contact formulier.