vorige

3 februari 1885


forward
Dagboek scan

dinsdag 3 februari 1885

Natuurlijk was ook deze dag nog aan dezelfde feestvreugdeUitleg/note over deze tekst
Abraham en Romelia vierden op 2 Februari 1885 hun 50-jarig huwelijksfeest.
gewijd, daar de meeste kinderen nog bleven en de feestzaal met hare bloemversiering nog in dezelfde staat gehouden werd. Eerst van lieverlede kwam alles weer in oude normale toestand. RomeliaRomelia Rutgers van der Loeff (1854-1934)
De jongste dochter van Abraham, hij noemt haar "Romelia" maar ook soms "Romé".
Woonplaats: Brielle.

pictureGeboren: donderdag 23 maart 1854 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 3 januari 1934 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenoot: Hubert Philippus de Kanter (gehuwd 27 mei 1874)
Kinderen: Johanna Dorothea Rebecca (1876-1894), Abraham (1878-1953), Johanna Alida (1880-1946), Hubert Philippus (1881-1951), Jacobus (1882-1911), Benjamin Willem (1884-1948), Romelia Ellegonda Duranda (1886-1964), Johannes (1887-1951), Wijnand (1890-1891)
bleef die week met haar dochtertje AlidaJohanna Alida de Kanter (1880-1946)
Johanna Alida was een kleindochter van Abraham I, en dochter van zijn dochter Romelia. Hij noemt haar "Alida".
Woonplaats: Brielle.

pictureGeboren: donderdag 22 januari 1880 te Brielle / Den Briel, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 4 mei 1946 te Ermelo, Gelderland
Ouders: Hubert Philippus de Kanter (1844-1906), Romelia Rutgers van der Loeff (1854-1934)
Echtgenoot: Jan van der Bilt (gehuwd 24 mei 1927)
nog bij ons. Ik begin met beantwoording van de noodigste brieven en het bezoeken van enkele vrienden o.a. de familie HagenHermanus Gerardus Hagen (1831-1901)
Studeerde theologie te Utrecht en promoveerde daar in 1856. Hij was achtereenvolgens hervormd predikant te Piershil (1856-1859), Koog aan de Zaan (1859-1860) en Leiden (1860-1897). In Leiden waren in zijn tijd meer moderne predikanten aan het werk, maar ten tijde van zijn emeritaat in Leiden was hij de enig overgeblevene.
Hagen bekleedde in Leiden naast zijn predikantschap tal van andere maatschappelijke functies. Zo was hij onder meer voorzitter van de Maatschappij van weldadigheid, de Maatschappij van toonkunst en de Vereeniging tot bevordering van geregeld schoolbezoek. Ook was hij bestuurslid van de Maatschappij van Nederlandse letterkunde.

pictureGeboren: zondag 9 januari 1831 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 23 november 1901 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Nederduitse hervormde gemeente te Leiden
Ouders: Jan Hagen (1800-1845), Gesina Kluvers (1802-1881)
Echtgenote: Susanne Philippine Antoinette Krantz (gehuwd 25 september 1863)
, die in groote droefenis verkeerd van het verlies van den eenige broederJohannes Gerardus Hagen (±1844-1885)
Johannes was een broer van Hermanus Gerardus Hagen (een collega van Abraham I in Leiden).
pictureGeboren: ca. 1844 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: dinsdag 3 februari 1885 te Alkemade, Zuid-Holland
Beroep: Predikant
Ouders: Jan Hagen (1800-1845), Gesina Kluvers (1802-1881)
Partner(s): Maria Diederieka Tichler
. Ook ontvingen wij nog onderscheiden felicitatievisites. Zaterdag verg[adering] op de Kw[eekschool]Woord voor woordenlijst
Kweekschool
Soms heeft Abraham het over "Kweekschool" (of afgekort "KWS"). Helaas is het niet altijd duidelijk of dit gaat om de "Kweekschool voor zeevaart" of om de "Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen".
.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 213