vorige

6 mei 1883 tot 12 mei 1883


forward
Dagboek scan

zondag 6 mei 1883 tot zaterdag 12 mei 1883

Hiermede voort gegaan door persoonlijk bezoek. Gewerkt voor de KW[eek]S[chool] RapenburgWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
; adres aan de Minister enz. enz. Op donderdag HemelvaartWoord voor woordenlijst
Hemelvaart
Hemelvaart
bij HagenHermanus Gerardus Hagen (1831-1901)
Studeerde theologie te Utrecht en promoveerde daar in 1856. Hij was achtereenvolgens hervormd predikant te Piershil (1856-1859), Koog aan de Zaan (1859-1860) en Leiden (1860-1897). In Leiden waren in zijn tijd meer moderne predikanten aan het werk, maar ten tijde van zijn emeritaat in Leiden was hij de enig overgeblevene.
Hagen bekleedde in Leiden naast zijn predikantschap tal van andere maatschappelijke functies. Zo was hij onder meer voorzitter van de Maatschappij van weldadigheid, de Maatschappij van toonkunst en de Vereeniging tot bevordering van geregeld schoolbezoek. Ook was hij bestuurslid van de Maatschappij van Nederlandse letterkunde.

pictureGeboren: zondag 9 januari 1831 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 23 november 1901 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Nederduitse hervormde gemeente te Leiden
Ouders: Jan Hagen (1800-1845), Gesina Kluvers (1802-1881)
Echtgenote: Susanne Philippine Antoinette Krantz (gehuwd 25 september 1863)
gekerkt maar niet voldaan. Opstanding en hemelvaart worden meer en meer practische symbolen die op mijn verstand en gemoed geen van … [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
indruk maken. En daar kan geen levende geestesgemeenschap in den menschheid [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
[ zich] ontwikkelen. Waar Jezus van den zending zijner Geestes spreekt preekt hij altijd van zijn eigen werkzaamheid. Gij zult mij … [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
: Ik zal u geen weegen … laten [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
Ik kom weder tot U nederdaling der geesten is een persoonlijk werk. Macht der godsdienst, den wetenschap; macht van het geld maakt ook den Zonde - ik begrijp niet hoe men er ook in abstracto van spreken kan. De godsdienstig wetenschappelijke mensch, de geldman de zondaar effent de macht. Zelf liefde bestaat niet en t afgetrokkene [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
't is een begrip en denkbeeld zonder subject een EhemaireWoord voor woordenlijst
Ehemaire
Iets van voorbijgaande aard
!
Dinsdag 8 Mei een begraafenis van MeijerLambertus Cornelis Meijer (1807-1883)
pictureGeboren: zaterdag 27 juni 1807 te Oosterhout, Noord-Brabant
Overleden: donderdag 3 mei 1883 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Hontenisse (vanaf 1829 tot 1873)
Ouders: Albert Cornelis Meijer, Berendina Margaretha Barkman (±1774-1809)
Echtgenotes: Johanna Catharina Dilman (gehuwd 28 juni 1830), Wilhelmina Adriana du Pon (gehuwd 11 juli 1855), Jacomina Ingina van Lutsenburg (gehuwd 17 juli 1867)
bijgewoond zeer aandoenlijk. Ik bleef bij de vrouwen in het sterfhuis. Vergadering van de KW[eek]S[chool] voor ZeevaartWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
. De dag der A[lgemene] Vergadering vastgesteld op 23 mei.
SuzeSuzanna Maria Rutgers van der Loeff (1837-1917)
De oudste dochter van Abraham. Abraham noemt haar "Suze".
pictureGeboren: maandag 30 januari 1837 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 12 juli 1917 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
is gedurende deze week gaandeweg beter geworden zoodat we haar nagenoeg weer geheel in de huishoudskring terug hebben. Het weder is over 't geheel goed en de ontwikkeling in de natuur prachtig en krachtig.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: dhr. S.H.N. Zweng
Scan nummer: 195