vorige

11 maart 1879 - 22 maart 1879


forward
Dagboek scan

dinsdag 11 maart 1879 tot zaterdag 15 maart 1879

Tengevolge van de ziekte van Amy Kalff en het wachten op hunne goederen uit Batavia en Marseille, schijnen zij besloten te hebben voorhands nog te A[msterdam] te blijven. Wij kunnen daarin gemakkelijk berusten, omdat het weder zeer ongunstig blijft. Ook MarcusMarkus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
Een zoon van Abraham. Formeel wordt zijn naam met een "k" geschreven (bijv. in zijn geboorte-akte), maar het komt ook vaak met een "c" voor (bijv. in zijn overlijdens-advertentie). Abraham gebruikt het allebei door elkaar, soms zelfs op dezelfde dag!
pictureGeboren: maandag 9 augustus 1847 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 31 oktober 1897 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor, dirig. off. van Gez. Kon. Marine
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
is daardoor aangepakt en voelt zich minder lekker.
Veel drukte met de KweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
, langdurig debat over de busteWoord voor woordenlijst
Buste prinshendrik zeevaartschool
De buste van Prins Hendrik de Zeevaarder, bij de Zeevaartschool in Leiden.
De realisering hiervan (en vooral de kosten) hebben Abraham een tijd lang behoorlijk bezig gehouden.

Buste prinshendrik zeevaartschool
, die nu werkelijk door de Leidsche burgerij zal bekostigd worden, maar ongunstig voor eene afzonderlijke naamgeeving, moet afgezien worden. Welke inscriptie waar geplaatst! Ik voor mij ben tegen die zaak ten principale.
Het borstbeeld is genoeg om de naam van Pr[ins] H[endrik]Willem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879)
Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel (Hendrik) de Zeevaarder genoemd.
Abraham had met name met hem te maken vanwege de Zeevaartschool in Leiden. Een buste van Prins Hendrik is nog steeds boven de ingang van het pand van de (voormalige) zeevaartschool aanwezig.
Zie nl.wikipedia.org voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 13 juni 1820 te Baarn, Utrecht (Paleis Soestdijk)
Overleden: maandag 13 januari 1879 te Kasteel Walderfange, Luxemburg
Ouders: Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (1792-1849), Anna Paulowna van Rusland (1795-1865)
Echtgenotes: Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach (gehuwd 19 mei 1853), Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen (gehuwd 24 augustus 1878)
aan de Kweekschool te verbinden. 't Zou mij spijten als er meer gedaan werd. De waarde van de Kweekschool als zoodanig zou er door verkort worden. Zal ik er eene Kabinetskwestie van maken? Neen. De meerderheid moge beslissen!

zondag 16 maart 1879 tot zaterdag 22 maart 1879

Intussen is bij de Raad en Gemeente aanvraag gedaan om de besl[??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
te bewerkstelligen. Ik weet dat het over niet dan ongehoord zwaare finantieele voorwaarden zal gelukken, maar zullen ons ook dan wel in het onvermijdelijke moeten schikken. Van anderen aard zijn de haspelarijen in den KerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
. Men wil er moderne predikanten de aanneeming van lidmatenWoord voor woordenlijst
Lidmaat
Iemand die lid is van een organisatie, voornamelijk een kerk.
onmogelijk maken. Droevig verschijnsel. Dreigend voorteeken!

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 164