vorige

9 december 1878 - 31 december 1878


forward
Dagboek scan

donderdag 12 december 1878

Ik moest heden naar s[Graven]Hage's-Gravenhage (Den Haag)
ten einde een verzoek van TheodoorTheodoor Rutgers van der Loeff (1846-1917)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Theodoor".
pictureGeboren: vrijdag 21 augustus 1846 te Zutphen, Gelderland
Overleden: maandag 3 september 1917 te Paterswolde, Drenthe
Beroep: Eerste Luitenant der Infanterie, Burgemeester van Zuid-Laren
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Aleida Gesina Offerhaus (gehuwd 17 december 1885)
te ondersteunen om bij de Jagers en Grenadiers geplaatst te worden. Ik heb dit bij Van HasſeltSjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881)
Sjoerd Folkert van Hasselt was de echtgenoot van Dorothea Lydia Louisa van der Loeff. Dorothea was een zuster van Abraham.
Abraham schrijft zijn naam vaak met een zgn. "lange s": "van Hasſelt".
Woonplaats: Sneek, 's-Gravenhage.

pictureGeboren: woensdag 1 februari 1809 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 6 maart 1881 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Wommels / Hijdaart (vanaf 1834), Nederlands Hervormd predikant te Zuidwolde (vanaf 1839), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1842 tot 1859), Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk (vanaf 1859 tot 1880)
Ouders: Barthold Theodorus Wilhelmus van Hasselt (1770-1840), Baukje Rypperda (1780-1845)
Echtgenote: Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (gehuwd 28 januari 1836)
Kinderen: Baukjen (1836-1894), Sara Elisabeth (1838-1902), Barthold Theodoor Wilhelm (1839-1889), Abraham Johannes Theodorus (1841-1841), Johanna Dorothea Rebekka (1842-1843), Johanna Dorothea Rebekka (1844-1872), Abraham (1846-1898), Marcus Anne (1848-1848), Geertruida Catharina Maria (1849-1928), Marcus Anne (1850-1852), Jakob Adriaan Karel (1852-1917), Jakoba Adriana (1854-1940), Margaretha Wijnanda (1855-1855), Willem Anne Eliza (1857-1864)
aanbevolen, bezocht overigens de Zusters"De zusters" van Abraham.
"De zusters" van Abraham (algemeen)
en Roorda van E[?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en keerde tegen de middagmaaltijd weer huiswaarts. Hoezeer was ik verrast MarcusMarkus Rutgers van der Loeff (1847-1897)
Een zoon van Abraham. Formeel wordt zijn naam met een "k" geschreven (bijv. in zijn geboorte-akte), maar het komt ook vaak met een "c" voor (bijv. in zijn overlijdens-advertentie). Abraham gebruikt het allebei door elkaar, soms zelfs op dezelfde dag!
pictureGeboren: maandag 9 augustus 1847 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: zondag 31 oktober 1897 te Amsterdam, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor, dirig. off. van Gez. Kon. Marine
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
te ontwaaren aan het Station. Hij was juist van 't N[oorder]diep (met de Konrad) gekomen. Gelukkig had de zeereis hem reeds veel goed gedaan. Wij hebben hem met open armen in ons huis opgenomen.

donderdag 19 december 1878

Wederom naar s[Graven]Hage's-Gravenhage (Den Haag)
om met den rentmeester van Pr[ins] HendrikPrins Hendrik, Rentmeester
De rentmeester van Willem Frederik Hendrik (1820-1879), prins der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau.
te spreken. Voorts bijgewoond de Alg[emene] Vergadering der N[oord] PoolexpeditieWoord voor woordenlijst
Noordpoolexpeditie
Noordpoolexpeditie: blijkbaar had Abraham tijd om zich ook hiermee bezig te houden.
en nam de gelegenheid waar mijn min gunstige opinie daarvan openlijk uit te spreken. Het weder is over 't geheel ongunstig.

woensdag 25 december 1878

1e KerstdagWoord voor woordenlijst
Kerst
Kerstmis.
Soms schrijft Abraham het ook zonder "t", bijv. "Kersfeest" op 23 December 1843. Zie ook de DBNL, waar "kersfeest" is opgenomen als spelling van 1864 voor "kerstfeest".
. Stillekens en huisselijk de kerstdagen gevierd. WeijmarBarend Jan Weijmar (1804-1881)
Barend Jan Weijmar is de zoon van Barend Jan Weijmar (1765-1832) en Jacoba Margaretha de Jong (oftewel "mevrouw Munting"). Na het overlijden van Barend Jan Weijmar is Jacoba hertrouwd met Willem Nicolaas Munting. Zowel Jacobus Marinus als zijn moeder Jacoba Margaretha zullen zijn naam aangenomen hebben, en voeren dus ook als achternaam "Munting".
pictureGeboren: donderdag 15 november 1804 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: woensdag 14 september 1881 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Barend Jan Weijmar (±1765-1823), Petronella Hillegonda de Jong (±1775-1810)
was een dien avonden bij ons.

donderdag 26 december 1878 tot maandag 30 december 1878

In deze week ook een bezoek gebracht aan den Beeldhouwer van HoveHove, van (te Parijs?)
Van Hove (te Parijs?). Hij maakte het borstbeeld van Prins Hendrik, dat aan de Zeevaartschool hangt.
en het met hem over het bewuste BorstbeeldWoord voor woordenlijst
Buste prinshendrik zeevaartschool
De buste van Prins Hendrik de Zeevaarder, bij de Zeevaartschool in Leiden.
De realisering hiervan (en vooral de kosten) hebben Abraham een tijd lang behoorlijk bezig gehouden.

Buste prinshendrik zeevaartschool
van Pr[ins] H[endrik]Willem Frederik Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879)
Prins Hendrik had een lange carrière in de marine en werd daarom ook wel (Hendrik) de Zeevaarder genoemd.
Abraham had met name met hem te maken vanwege de Zeevaartschool in Leiden. Een buste van Prins Hendrik is nog steeds boven de ingang van het pand van de (voormalige) zeevaartschool aanwezig.
Zie nl.wikipedia.org voor meer informatie.

pictureGeboren: dinsdag 13 juni 1820 te Baarn, Utrecht (Paleis Soestdijk)
Overleden: maandag 13 januari 1879 te Kasteel Walderfange, Luxemburg
Ouders: Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (1792-1849), Anna Paulowna van Rusland (1795-1865)
Echtgenotes: Amalia van Saksen-Weimar-Eisenach (gehuwd 19 mei 1853), Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruisen (gehuwd 24 augustus 1878)
eens geworden.

dinsdag 31 december 1878

Al weder de laatste dag des jaars. Veel zeer veel goeds hebben we ontvangen en genoten en met goede moed treden 1879 in.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 163,164