vorige

23 april 1878 - 6 mei 1878


forward
Dagboek scan

maandag 29 april 1878

Ernstige overwegingen betreffende de positie der KweekschoolWoord voor woordenlijst
Kweekschool voor zeevaart
Abraham richtte in 1855, samen met twee gepensioneerde zeeofficieren, de "Kweekschool voor Zeevaart" in Leiden op. De achterliggende bedoeling was om een oplossing te vinden voor het lot der verwaarloosde vagebonderende jongens in de Leidse achterbuurten.
Bron: zie Wikipedia en www.zeemanskoorrumordimare.nl.
Overigens noemt Abraham het ook wel "Kweekschool voor Marine".

Kweekschool voor zeevaart
. De Minister aarzelt of weigert de door ons gestelde Voorwaarden aanteneemen, zoodat wij tot een Kabinets-KwestieWoord voor woordenlijst
Kabinetskwestie inzake de kweekschool
In deze tijd was er een kwestie rondom de kweekschool voor zeevaart, waar Abraham zich veel mee bezig hield. Zelfs de minister (van Marine?) en het kabinet hielden zich er mee bezig.
Het is onduidelijk waar dit over gaat, moet nog eens uitgezocht worden.
gekomen zijn, waarvan aan Z[ijne] Ex[ellentie] kennis gegeven is.

donderdag 2 mei 1878

Mijn 70 jarige geboortsdag met een dankbaar gevoel gevierd. Veel belangstelling en liefdebetonen ondervonden van Vrienden en KinderenKinderen van Abraham
Kinderen van Abraham (algemeen, zonder namen te noemen).
. BramAbraham Rutgers van der Loeff (1839-1886)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Bram".
Woonplaats: 's-Heerenberg/Bommel.

pictureGeboren: maandag 15 juli 1839 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 23 september 1886 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te 's-Hertogenbosch
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Johanna Diderika Hartevelt (gehuwd 12 augustus 1864)
Kinderen: Abraham (1865-1927), Jacobus (1867-1868), N.N. (1869-1869), Bartholomeus Willem (1871-1923), Johan Diederik (1874-1945), Willem Frederik (1879-1918), Romelia (1882-1964)
en MantaManta Rutgers van der Loeff (1848-1889)
Een zoon van Abraham. Woonplaats: Leiden, Almelo.
pictureGeboren: zaterdag 26 augustus 1848 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: vrijdag 18 januari 1889 te Kerk-Avezaath, Buren, Gelderland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant, laatstelijk te Kerk-Avezaath, Predikant te Barchem (1872)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Maria Elisabeth Adriana Fockema (gehuwd 2 oktober 1872)
Kinderen: Nicolaüs (1874-1939), Abraham (1876-1962), Catharina Elisabeth (1877-1958), Manta (1881-1971), Romelia (1882-1943), Arius (1885-1969)
waren present. Ook Schim van der Loeff en B[ram] vd L[oeff] die met vrouw en een dochtertje eenige dagen bij ons logeerden. TheodoorTheodoor Rutgers van der Loeff (1846-1917)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Theodoor".
pictureGeboren: vrijdag 21 augustus 1846 te Zutphen, Gelderland
Overleden: maandag 3 september 1917 te Paterswolde, Drenthe
Beroep: Eerste Luitenant der Infanterie, Burgemeester van Zuid-Laren
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote: Aleida Gesina Offerhaus (gehuwd 17 december 1885)
kwam ook nog met verlof. Van de afwezigen goed bericht en uit Indië de tijding dat ArnoudPieter Arnoud Rutgers van der Loeff (1842-1889)
Een zoon van Abraham, hij noemt hem "Arnoud".
Woonplaats: Luik, Hengelo.

pictureGeboren: woensdag 15 juni 1842 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: donderdag 4 juli 1889 te Pekalongan, Java, Indonesië
Beroep: Suikerfabrikant te Pekalongan, Indonesië (Java), Ingenieur op de Oosterlijn (Standplaats Hengelo - Overijssel) (januari 1867)
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
alle, bijkans zeker, kans had op een Ingenieurs betrekking.

zaterdag 4 mei 1878

Een legaat van wijlen mijn Vriend GroeneveldEduard Cornelis Groeneveld (1808-1878)
Waarschijnlijk is dit Eduard Cornelis Groeneveld. Hij was een vermogend man, voormalig predikant, en woonde in Leiden. Abraham verwijst ook naar "Groeneveld’s huis". Waarschijnlijk doelt hij daarmee op het oude woonhuis van Groeneveld aan de Oude Vest 41, waar een hofje kwam voor predikantsweduwen onder de naam "Groeneveldstichting".
pictureGeboren: zaterdag 13 augustus 1808 te Noordwijk Binnen, Noordwijk, Zuid-Holland
Overleden: zaterdag 13 april 1878 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Hulppredikant in de Gereformeerde gemeente te Bussum (vanaf 1843 tot 1845), Predikant te Noordwijk aan Zee (vanaf 1845 tot 1853)
Ouders: Pieter Groeneveld, Johanna Maria Daniëls
Echtgenote: Catherine Elisabeth van Klinkenberg Dozij (gehuwd 23 augustus 1843)
voor de Kw[eek]S[chool] van Bew[aarschoolhouderessen]Woord voor woordenlijst
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen
Vanwege het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel richtte Abraham in 1867 te Leiden de "kweekschool voor bewaarschoolhouderessen" op.
Hij noemde het ook wel "Kweekschool Rapenburg".
Bron: zie Wikipedia.
dat mij veel plaizier doet. Bedankbrieven geschreven.

zondag 5 mei 1878

Een meer gunstig antwoord van de Minister zal ons op de Kabinets kwestiesWoord voor woordenlijst
Kabinetskwestie inzake de kweekschool
In deze tijd was er een kwestie rondom de kweekschool voor zeevaart, waar Abraham zich veel mee bezig hield. Zelfs de minister (van Marine?) en het kabinet hielden zich er mee bezig.
Het is onduidelijk waar dit over gaat, moet nog eens uitgezocht worden.
doen terugkeeren.

maandag 6 mei 1878

In de vergadering van Zedelijk Verbetering benoeming gedaan van de H.H de Wal en Pn Modderman en zelf met Bijl benoemd tot Afgevaardigden de 9e e[erst]k[omende] naar Amsterdam.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 160