vorige

8 augustus 1877 - 9 augustus 1877


forward
Dagboek scan

woensdag 8 augustus 1877

't Viel ons haast moeijelijk afscheid te nemen van onze Vrienden, die ons zoo bij uitstek gul en lief behandeld hadden, alsof het onze eigen kinderen waren. HermanHerman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906)
Abraham noemt hem "Herman".
Woonplaats: Abbenbroek, 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Gouda, Leiden.

pictureGeboren: maandag 20 november 1837 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Overleden: dinsdag 18 december 1906 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Abbenbroek (vanaf 1862 tot 1866), Predikant te Bergen op Zoom (vanaf 1866 tot 1880), Predikant te Gouda (vanaf 1880 tot 1892), Predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Leiden (vanaf 1892 tot 1902), Emeritus (vanaf 1892)
Ouders: Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854)
Echtgenotes: Helena Anna Delfos (gehuwd 14 augustus 1862), Johanna Maria Boonders (gehuwd 25 februari 1886)
Kinderen: N.N. (1863-1863), Manta Meindert (1865-1923), Louise Eleonora Helena (1867-1932), Margaretha Jacoba Amanda (1872-1940), Anna Helena (1887-1937), Suzanna Maria (1889-1965), Herman Johan (1891-1944), Johanna Hermine (1892-?)
en de beide Heren Driessen vergezelden ons naar den treinWoord voor woordenlijst
Trein
Trein: Het is grappig om te zien wanneer Abraham begint per trein te reizen: een nieuwe uitvinding in zijn tijd! Abraham noemt het ook wel "Spoortrein".
In 1765 werd in Engeland de stoommachine uitgevonden om te gebruiken in fabrieken. In 1804 zette een Engelse uitvinder voor het eerst wielen onder de stoommachine. Dat was eigenlijk de eerste trein. In 1830 werd de eerste spoorlijn van de wereld geopend. Dat was ook in Engeland. Daarover reed de Rocket met een snelheid van 50 km. per uur.
Bron: spreekbeurten.nl

Trein
en voorts ging het naar Breda, waar wij bijtijds aankwamen om naar ons voornemen nog een flinke rijtour te maken. Eerst bezichtigden wij de stad en het fraaie kerkgebouw met zijn beroemde monumenten van de familie van Nassau en gingen toen een visite maken bij de Bordes. Van daaruit werden alle mogelijke pogingen aangewend tot verkrijging van een rijtuig. Doch ze mislukten allen, zoodat ons niets over bleef aan van de gulle uitnoodiging van de Heer Bordes gebruik te maken en daar te blijven eten. Voor henzelven was dit ook eene afleiding in de spanning, waarin zij verkeerden omtrent den uitslag van het examen hunner jongsten zoon. Ons samen zijn met die oude hartelijke Vrienden was hoogst aangenaam. De Heer de Bordes deed voor de maaltijd nog eene wandeling met ons naar 't park en bracht ons na den eten naar 't station, waar wij onze bagage afhaalden en met een wagentje naar Ginneken reden; waar Feddo de Sitter en zijne Lucie ons met open armen ontvingen.

donderdag 9 augustus 1877

Het weder was fraai genoeg om de Sitter met de kinderen uittenoodigen tot een tourtje naar 't Liesbosch, waar wij ons in de Boschwachters tuin verkwikten met een glaasje advocaat Wij amuseerden ons recht in deze prachtige streken. Na den eten nog gewandeld en een poos op het casino gezeten, waar ik tevergeefs op een bode van de Bordes wachtte en reeds voor het examen resultaat begon te vreezen. Ik maakte nog een bezoek bij vriend Bezemer.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 156