vorige

26 juli 1877 - 29 juli 1877


forward
Dagboek scan

donderdag 26 juli 1877

HermanHerman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906)
Abraham noemt hem "Herman".
Woonplaats: Abbenbroek, 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Gouda, Leiden.

pictureGeboren: maandag 20 november 1837 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Overleden: dinsdag 18 december 1906 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Abbenbroek (vanaf 1862 tot 1866), Predikant te Bergen op Zoom (vanaf 1866 tot 1880), Predikant te Gouda (vanaf 1880 tot 1892), Predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Leiden (vanaf 1892 tot 1902), Emeritus (vanaf 1892)
Ouders: Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854)
Echtgenotes: Helena Anna Delfos (gehuwd 14 augustus 1862), Johanna Maria Boonders (gehuwd 25 februari 1886)
Kinderen: N.N. (1863-1863), Manta Meindert (1865-1923), Louise Eleonora Helena (1867-1932), Margaretha Jacoba Amanda (1872-1940), Anna Helena (1887-1937), Suzanna Maria (1889-1965), Herman Johan (1891-1944), Johanna Hermine (1892-?)
had een huwelijksinzegening, die met groot genoegen door ons werd bijgewoond.

vrijdag 27 juli 1877

Dubbele feestdag voor Amanda, die hare meerderjarigheid bereikt heeft. Jammer, dat wij in weerwil van uiterlijke opgeruimdheid, haar toch met aandoening moesten feliciteren. Zij hield zich goed en nam zooveel mogelijk deel aan de vreugd. Gelukkig hadden wij een zonnige dag en hadden 's avonds nog vuurwerk in den tuin, waarbij Driessen en vooral de pas benoemde broeder van hem, druk assisteerden.

zaterdag 28 juli 1877

Door het mooie weder uitgelokt, deden wij voormiddags eene wandeling naar de Stalenbrug en ik nog een bezoek bij Botterman. 's Avonds woonden wij het concert bij van de Stafmuzijk 3e Regi[ment?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
in de tuin bij Laus.

zondag 29 juli 1877

Wederom bij HermanHerman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906)
Abraham noemt hem "Herman".
Woonplaats: Abbenbroek, 's-Hertogenbosch, Bergen op Zoom, Gouda, Leiden.

pictureGeboren: maandag 20 november 1837 te 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant
Overleden: dinsdag 18 december 1906 te Leiden, Zuid-Holland
Beroep: Predikant te Abbenbroek (vanaf 1862 tot 1866), Predikant te Bergen op Zoom (vanaf 1866 tot 1880), Predikant te Gouda (vanaf 1880 tot 1892), Predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Leiden (vanaf 1892 tot 1902), Emeritus (vanaf 1892)
Ouders: Manta Meijndert Schim van der Loeff (1803-1870), Jacobijna Henrietta Bellinga Swalve (1810-1854)
Echtgenotes: Helena Anna Delfos (gehuwd 14 augustus 1862), Johanna Maria Boonders (gehuwd 25 februari 1886)
Kinderen: N.N. (1863-1863), Manta Meindert (1865-1923), Louise Eleonora Helena (1867-1932), Margaretha Jacoba Amanda (1872-1940), Anna Helena (1887-1937), Suzanna Maria (1889-1965), Herman Johan (1891-1944), Johanna Hermine (1892-?)
met genoegen in de kerk geweest. Hij preekte van Gods nabijheid vooral. Daarna visite gemaakt bij de oudelui Driessen, den Gen[eraal] de Casembroot en aan het Schutterskamp, waar wij ook 's avonds het concert bijwoonden. WijnandWijnand Rutgers van der Loeff (1851-1921)
Een zoon van Abraham.
pictureGeboren: maandag 27 oktober 1851 te Leiden, Zuid-Holland
Overleden: dinsdag 18 oktober 1921 te Zandvoort, Noord-Holland
Beroep: Medicinae Doctor
Ouders: Abraham Rutgers van der Loeff (1808-1885), Romelia van der Tuuk (1813-1886)
werd dringend tot bijwoning der feesten genodigd.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Lida Zimmerman
Scan nummer: 155