vorige

2 oktober 1844 - 4 oktober 1844


forward
Dagboek scan

woensdag 2 oktober 1844

Vertrek van Groningen. De wagen kwam te 6 uur. Wij namen Biene GanderheijdenWobbina Brechtina Louise Ganderheijden (1827-1891)
pictureGeboren: donderdag 20 september 1827 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 8 maart 1891 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Andreas Adriaan Ganderheijden (1780-1853), Hijleke Muntinghe (1790-1876)
onder weg op alles ging voorspoedig te Vries bezocht ik Sannes nog even en te Assen was RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
er reeds. Het weder was al slechter, zoodat we ons naauwelijks tegen regen en wind beschutten konden.
Te Smilde dronken wij koffij bij C. Fledderus en te Dieverbrug vonden wij Heppener en vrouw met de maaltijd in 't logement gereed. Te Havelte stapten wij even af bij tante Fledderus en kwamen tegen donker te Meppel. Hier logeerden wij alleruitmuntendst en werden door een aangenamen slaap versterkt tegen de reis van morgen,

donderdag 3 oktober 1844

Te 8 uur reden wij af en pleisterden een uurtje te Zwolle, waar ik BieneWobbina Brechtina Louise Ganderheijden (1827-1891)
pictureGeboren: donderdag 20 september 1827 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 8 maart 1891 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Andreas Adriaan Ganderheijden (1780-1853), Hijleke Muntinghe (1790-1876)
naar de Kostschool bragt en Doortje Jansonius met haar mede nam naar 't logement, Daarop naar Deventer en voorts naar Zutphen, waar wij wederom tegen donker aankwamen en door MietjeMietje
Refereert (afhankelijk van context) waarschijnlijk naar Maria Loos van Westerkappel (de echtgenote van Jacob Bodisco), of naar Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1812-1882) - zie ook biografische aantekeningen pag. 14/15. Later kan het ook nog refereren naar het dienstmeisje Mietje uit Leiden.
Moet nog gecontroleerd en opgeschoond worden.
en IetjeMargaretha Wijnanda van der Loeff (1822-1901)
Margaretha was de jongste zuster van Abraham I. Abraham noemt haar "Ietje".
Woonplaats: Westerwijkerveld, Oosterhesselen, 's-Gravenhage.

pictureGeboren: zondag 17 maart 1822 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: maandag 15 juli 1901 te Den Haag, Zuid-Holland
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
Echtgenoot: Jan Ernst Willem Verschuir (gehuwd 12 april 1855)
in onze nieuwe woning ontvangen werden. Die zusters hadden zich uitmuntend gehouden. Ons schip was er maandag avond reeds geweest en zij hadden alles uitgepakt en in orde. Aandoenlijk was ons de inkomst, doch de veelvuldige stof tot dankbaarheid verzachte ons de smart. Leentje KroonMagdalena Catharina van Slooten (1809-1878)
Abraham noemt haar "Leentje".
pictureGeboren: donderdag 20 juli 1809 te Wildervank, Groningen
Overleden: dinsdag 5 november 1878 te Zutphen, Gelderland
Ouders: Tammo Tammerus van Slooten, Anna Barbara Jacoba van Trojen
Echtgenoot: Joan Harmen Kroon (gehuwd 13 augustus 1834)
Kinderen: Thomas (1835-1863), Tammo Tammerus (1841-1878)
en de 4 predikanten kwamen ons terstond even zien.

vrijdag 4 oktober 1844

Smorgens ging ik terstond weer aan 't werk voor mijn intrede. Te 11 uur kwamen de collegas met de vrouwen ons verwelkomen, waarna ik met GriethuijsenJan Gijsbert van Griethuijsen (1807-1889)
Een collega van Abraham uit Zutphen. Zijn naam wordt verschillend geschreven en getranscribeerd (ook "Griethuysen" en "Griethuijzen").
pictureGeboren: donderdag 20 augustus 1807 te Voorburg, Zuid-Holland
Overleden: zondag 7 juli 1889 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Predikant te Zalk (vanaf 1831), Predikant te Sneek (vanaf 1835), Predikant te Zutphen (vanaf 1839 tot augustus 1872), Emeritus (1872)
Ouders: Otto Jacobus van Griethuijsen, Marie Alijda Waller
Echtgenote: Martha Johanna Luchtmans (gehuwd 23 juni 1831)
de kerk nog even ging zien. Snamiddags ging ik met Middendorp naar buiten teneinde de terugzending der ledige kisten te bevaderen. Savonds bij VerweijAbraham Verweij (1793-1870)
pictureGeboren: vrijdag 17 mei 1793 te Amsterdam, Noord-Holland
Overleden: dinsdag 11 oktober 1870 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Predikant
Ouders: Abraham Verweij, Aletta Sophija Verweij
Echtgenote: Johanna Carolina Maas (gehuwd 6 februari 1822)
Kinderen: Abraham (1823-1883), Gerhardina Aleida (1826-1854)
waar ik Veden ontmoette, die ik met genoegen leerde kennen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: dr. H.B. (Henk) Demoed
Scan nummer: 055