vorige

18 december 1843 - 24 december 1843


forward
Dagboek scan

maandag 18 december 1843

Koos OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
gehad en HemmoHemmes of Hemmo
Onduidelijk wie dit is.
. 'Snamiddags werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
; savonds voor 't eerst bijbellezing gehad met eenige jongelui tot hun en mijn groot genoegen. 'Savonds bij E. HamsterEgbert Remts Hamster (1785-1851)
pictureGeboren: donderdag 2 juni 1785 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: vrijdag 10 januari 1851 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Landbouwer
Ouders: Remt Egberts Hamster (±1751-1819), Aaffien Harms Buitenman (1761-1833)
Echtgenote: Geessien Entes Takens (gehuwd 29 juni 1815)
Kinderen: Remt (1817-?), Ento (1818-1890), Harm Egberts (1821-1843)
.

dinsdag 19 december 1843

Heden kransje te Schildwolde. Het weder was schoon en ik wandelde welgemoed heen. Wij waren regt plezierig bij elkander. Savonds te 5 uur kwam PieterPieter Spandau (1807-1878)
In een brief aan zijn ouders van 23 juni 1833 verwijst Abraham naar de bruiloft van Pieter en ida (zie Uit het dagboek etc. door Manta Rutgers van der Loeff, maart 1987). Pieter was predikant, waarschijnlijk een studiegenoot van Abraham I.
pictureGeboren: maandag 23 maart 1807 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Overleden: woensdag 6 november 1878 te Finsterwolde, Groningen
Beroep: Predikant
Ouders: Hajo Albert Spandaw, Henderica Woortman
Echtgenote: Ida Anna Geertruid Sannes (gehuwd 13 juni 1833)
Kinderen: Johanna Wilhelmina Alida Maria (1840-?)
mij halen, 't werd evenwel zeer donker. Thuis komende vond ik bij mij De DiakenenWoord voor woordenlijst
Diaken
Diaken:
(rooms-katholieke kerk): geestelijke gerangschikt direct onder een priester, die een priester helpt bij kerkdiensten
(protestantisme): persoon die gaat over de kerkelijke armenzorg.
. 'Savonds ging ik nog met mijne vrouwRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
bij E.W. Huisman, waar wij tot over 10 bleven.

woensdag 20 december 1843

Smorgens wat aan mijn stuk gewerkt. SmorgensUitleg/note over deze tekst
Dit leest alsof het een vergissing is; bedoelde Abraham hier "smiddags"?
BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
bij mij gehad. Savonds weer gewerkt.

donderdag 21 december 1843

Gewerkt, 'smorgens bij CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
een visite gemaakt, die echter na[ar] [??]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
de Beerta was; gekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
. Sm[iddags] op 't gemeentehuis, om over het N[ieuw]J[aars]loopenWoord voor woordenlijst
Nieuwjaarsloopen
Nieuwjaarsloopen: Tot het begin van de twintigste eeuw was het druk aan de deur op Nieuwjaarsdag. 1 januari was een dag van nieuwjaarslopen: familie, vrienden, zakenrelaties, armen en jongeren gingen langs de deur om elkaar het beste te wensen en, in het geval van de laatste twee, giften in ontvangst te nemen.
Bron: nos.nl.
te spreken. Thuis komende vond ik J. Boelema bij mij. Savonds gekatechizeerd; Annemie FolkersmaAnna Maria Folkersma (1827-1898)
Waarschijnlijk betreft dit deze Anna Maria Folkersma, een nichtje van Abraham I.
pictureGeboren: donderdag 22 maart 1827 te Franekeradeel, Friesland
Overleden: woensdag 19 januari 1898 te Utrecht, Utrecht
Ouders: Johannes Folkersma (1801-1882), Suzanna Maria van der Loeff (1804-1828)
Echtgenoot: Jan Daniël van der Plaats (gehuwd 18 mei 1853)
kwam uit de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
om bij ons de vacantie door te brengen. Zij moest ons dezen avond van Groningen vertellen.

vrijdag 22 december 1843

GekatechizeerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
en zoo wat begonnen mij te praepareeren voor de feestdagen.

zaterdag 23 december 1843

Dezen geheelen dag gewerkt voor het kersfeestWoord voor woordenlijst
Kerst
Kerstmis.
Soms schrijft Abraham het ook zonder "t", bijv. "Kersfeest" op 23 December 1843. Zie ook de DBNL, waar "kersfeest" is opgenomen als spelling van 1864 voor "kerstfeest".
.

zondag 24 december 1843

Gepreekt tot voorbereiding tweemaal. Savonds weer gewerkt voor 'sanderendaags.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Mirjam Jochemsen
Scan nummer: 047