vorige

22 september 1842 - 26 september 1842


forward
Dagboek scan

donderdag 22 september 1842

Reeds vroeg was ik bij de hand en wandelde met Sj. LijklamaLycklama (?)
Lycklama is een naam die in Friesland wel voorkomt, maar het is wat onduidelijk te lezen. Het is dan ook niet duidelijk wie hier bedoeld wordt.
het oude bekende bolwerk rond. Ook visite gemaakt bij WesterbaanSytze Westerbaan (±1773-1853)
Vader van Itje Westerbaan, en schoonvader van Prof.dr. Willem Muurling (hoogleraar godgeleerdheid, die later hertrouwde met een zus van Abraham).
pictureGeboren: ca. 1773 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: donderdag 24 november 1853 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Ouders: Djurre Jans Westerbaan, Wijtske Sijtzes van Hettinga
Partner(s): Tietske Feenstra
Kinderen: Ytje (1807-1848)
Bintkes Hector. Na den eeten bragt deze laatste mij naar Sneek terug, waar ik dien avond van HasseltSjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881)
Sjoerd Folkert van Hasselt was de echtgenoot van Dorothea Lydia Louisa van der Loeff. Dorothea was een zuster van Abraham.
Abraham schrijft zijn naam vaak met een zgn. "lange s": "van Hasſelt".
Woonplaats: Sneek, 's-Gravenhage.

pictureGeboren: woensdag 1 februari 1809 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 6 maart 1881 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Wommels / Hijdaart (vanaf 1834), Nederlands Hervormd predikant te Zuidwolde (vanaf 1839), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1842 tot 1859), Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk (vanaf 1859 tot 1880)
Ouders: Barthold Theodorus Wilhelmus van Hasselt (1770-1840), Baukje Rypperda (1780-1845)
Echtgenote: Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (gehuwd 28 januari 1836)
Kinderen: Baukjen (1836-1894), Sara Elisabeth (1838-1902), Barthold Theodoor Wilhelm (1839-1889), Abraham Johannes Theodorus (1841-1841), Johanna Dorothea Rebekka (1842-1843), Johanna Dorothea Rebekka (1844-1872), Abraham (1846-1898), Marcus Anne (1848-1848), Geertruida Catharina Maria (1849-1928), Marcus Anne (1850-1852), Jakob Adriaan Karel (1852-1917), Jakoba Adriana (1854-1940), Margaretha Wijnanda (1855-1855), Willem Anne Eliza (1857-1864)
met genoegen hoorde. Daarna de avond regt genoeglijk doorgebracht bij de GrootGroot, de (uit Sneek)
Nog niet bekend wie dit is. Jarig/geboren op 22 september.
wiens verjaardag het juist was.

vrijdag 23 september 1842

'Smorgens met SitterJohan Hendrik de Sitter (1813-1863)
Johan Hendrik de Sitter was gehuwd met Margaretha van der Tuuk. Margaretha is een zuster van Romelia.
Hij was rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Sneek (15 mei 1848).

pictureGeboren: maandag 22 februari 1813 te Bellingwolde, Groningen
Overleden: vrijdag 8 mei 1863 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat, Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Groningen
Ouders: Wolter Reinhold Johan de Sitter (1784-1813), Geeske Bregenbeek Borgesius (1792-1859)
Echtgenote: Margaretha van der Tuuk (gehuwd 31 juli 1834)
Kinderen: Michael (1839-1895)
eene visite gemaakt bij Bakker en Joling. 'Savonds regt Studentikoos bij Hugenius de avond doorgebracht. Eerst te half een kwamen wij thuis.

zaterdag 24 september 1842

Smorgens deed ik een visite bij de wonderlijke Ds Fokkens, die nog al zeer spraakzaam werd, daarna nog bij Jongsma geweest waar ik den Heer Amersfoort ontmoette. Smiddags deden wij eene wandeling zagen het telleuriumTranscriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
van van der Meulen en gingen bij de GrootGroot, de (uit Sneek)
Nog niet bekend wie dit is. Jarig/geboren op 22 september.
thee drinken aan wiens vrouw ik mijn preek over de H.G. voorlas.

zondag 25 september 1842

Smorgens bij Fokkens ten Kerk geweest die nog al tamelijk wel preekte; Savonds zelf gepreekt en daarna een lekker souper gehad bij SitterJohan Hendrik de Sitter (1813-1863)
Johan Hendrik de Sitter was gehuwd met Margaretha van der Tuuk. Margaretha is een zuster van Romelia.
Hij was rechter bij de Arrondissementsrechtbank te Sneek (15 mei 1848).

pictureGeboren: maandag 22 februari 1813 te Bellingwolde, Groningen
Overleden: vrijdag 8 mei 1863 te Groningen, Groningen
Beroep: Advocaat, Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Groningen
Ouders: Wolter Reinhold Johan de Sitter (1784-1813), Geeske Bregenbeek Borgesius (1792-1859)
Echtgenote: Margaretha van der Tuuk (gehuwd 31 juli 1834)
Kinderen: Michael (1839-1895)
die nog eenige vrienden genood had.

maandag 26 september 1842

Bij Jongsma ontbeten en daarna met hem en van HasseltSjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881)
Sjoerd Folkert van Hasselt was de echtgenoot van Dorothea Lydia Louisa van der Loeff. Dorothea was een zuster van Abraham.
Abraham schrijft zijn naam vaak met een zgn. "lange s": "van Hasſelt".
Woonplaats: Sneek, 's-Gravenhage.

pictureGeboren: woensdag 1 februari 1809 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 6 maart 1881 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Wommels / Hijdaart (vanaf 1834), Nederlands Hervormd predikant te Zuidwolde (vanaf 1839), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1842 tot 1859), Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk (vanaf 1859 tot 1880)
Ouders: Barthold Theodorus Wilhelmus van Hasselt (1770-1840), Baukje Rypperda (1780-1845)
Echtgenote: Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (gehuwd 28 januari 1836)
Kinderen: Baukjen (1836-1894), Sara Elisabeth (1838-1902), Barthold Theodoor Wilhelm (1839-1889), Abraham Johannes Theodorus (1841-1841), Johanna Dorothea Rebekka (1842-1843), Johanna Dorothea Rebekka (1844-1872), Abraham (1846-1898), Marcus Anne (1848-1848), Geertruida Catharina Maria (1849-1928), Marcus Anne (1850-1852), Jakob Adriaan Karel (1852-1917), Jakoba Adriana (1854-1940), Margaretha Wijnanda (1855-1855), Willem Anne Eliza (1857-1864)
op 't rijtuig naar Leeuwarden waar ik mevrouw Jongsma ontmoette en vervolgens na een en ander in L[eeuwarden] bezien te hebben eene korte visite maakte bij Ds Valk. Daarna wandelde ik over Mangum naar BeetgumBeetgum
Beetgum is een dorp in de gemeente Menaldumadeel (Fr.), ten oosten van Berlikum.
waar ik door Meijer regt hartelijk ontvangen werd. Hij moest die middag juist op kraamvisite en ik ging mede.Tegen acht uur kwam van HasseltSjoerd Folkert van Hasselt (1809-1881)
Sjoerd Folkert van Hasselt was de echtgenoot van Dorothea Lydia Louisa van der Loeff. Dorothea was een zuster van Abraham.
Abraham schrijft zijn naam vaak met een zgn. "lange s": "van Hasſelt".
Woonplaats: Sneek, 's-Gravenhage.

pictureGeboren: woensdag 1 februari 1809 te Arnhem, Gelderland
Overleden: zondag 6 maart 1881 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Wommels / Hijdaart (vanaf 1834), Nederlands Hervormd predikant te Zuidwolde (vanaf 1839), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1842 tot 1859), Secretaris van de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk (vanaf 1859 tot 1880)
Ouders: Barthold Theodorus Wilhelmus van Hasselt (1770-1840), Baukje Rypperda (1780-1845)
Echtgenote: Dorothea Lydia Louiza van der Loeff (gehuwd 28 januari 1836)
Kinderen: Baukjen (1836-1894), Sara Elisabeth (1838-1902), Barthold Theodoor Wilhelm (1839-1889), Abraham Johannes Theodorus (1841-1841), Johanna Dorothea Rebekka (1842-1843), Johanna Dorothea Rebekka (1844-1872), Abraham (1846-1898), Marcus Anne (1848-1848), Geertruida Catharina Maria (1849-1928), Marcus Anne (1850-1852), Jakob Adriaan Karel (1852-1917), Jakoba Adriana (1854-1940), Margaretha Wijnanda (1855-1855), Willem Anne Eliza (1857-1864)
daar ook en te negen uur gingen wij samen naar de pastorij om ons met een smakelijk soupertje te verkwikken.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 031