vorige

20 augustus 1842 - 25 augustus 1842


forward
Dagboek scan

zaterdag 20 augustus 1842

Een preek gezocht gewerkt aan de recensie en klaar gekomen. 'Smiddags naar de vrouw van Romeling. Zij scheen mij toe in stervende toestand te verkeren, was nogal getroost en bemoedigd.

zondag 21 augustus 1842

Met opgewektheid gepreekt 'Snamiddags de kerkeraadWoord voor woordenlijst
Kerkeraad
De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.
Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken.
Een kerkenraad bestaat vaak uit de ouderlingen en diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).
Bron: wikipedia.org.
bij mij gehad op de thee. 'Savonds nog een bezoek gehad van Mietje BodiscoMaria Loos van Westerkappel (1809-1891)
Maria was de echtgenote van Jacob Bodisco (een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek). Abraham noemt haar ook wel "Mietje".
pictureGeboren: woensdag 16 augustus 1809 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 28 november 1891 te Bloemendaal, Noord-Holland
Ouders: Jacob van Westerkappel (±1773-1854), Maria Clara Sterk (±1777-1857)
Echtgenoot: Jacob Bodisco (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
wiens man naar Uithuizen te preeken was. De jonge Edzes kwam ook, met wien ik nog een belangrijk godsdienstig discoursWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
kon houden.

maandag 22 augustus 1842

Den jonge OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
bij mij gehad. Te 12 uur kwam BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
om met mij de zaak mijner Recensie af te handelen. 'Snamiddags en 'savonds corrigeerde ik daaraan zo veel mogelijk.

dinsdag 23 augustus 1842

Theol. gezelschapWoord voor woordenlijst
Theologisch gezelschap
Theologisch gezelschap
. Het was in vele opzichten een warme dag. De vrienden kwamen bij tijds en op MuurlingWillem Muurling (1805-1882)
Prof.dr. Willem Muurling, hoogleraar godgeleerdheid, die 7.8.1850 in 2e echt trad met Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1805-1882).
pictureGeboren: zaterdag 27 april 1805 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: zaterdag 9 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Stiens (vanaf 1832), Hoogleraar aan het Rijks Athenaeum te Franeker (vanaf 1837), Hoogleraar Kritiek en exegese N.T., Practische Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1840 tot 1872)
Ouders: Jochem Willems Muurling (±1782-1808), Wiepkjen Siemons de Haas
Echtgenotes: Ytje Westerbaan (gehuwd 14 oktober 1832), Maria Catharina Jacoba van der Loeff (gehuwd 7 augustus 1850)
Kinderen: Wiepkje (1833-1883), Sytze Westerbaan (1835-1835), Sytze Westerbaan (1836-1876), Tjitske (1840-?)
na allen present. Veel werd er behalve over Metslaars verhandeling over de Synode en den tegenwoordigen Kerkelijke toestand onzes Vaderlands gesproken. De stemming in Holland is niet gunstig Vriesland des te beter. De groote warmte belette ons om in de tuin veel te wandelen en te 5 uur kwam het rijtuig weder. Veel werd er ook gesproken over de beantwoording van EloutsPieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893)
Jhr. mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude was een Nederlands militair en politicus, en werd opgeleid tot officier. Tijdens de Belgische Opstand diende hij de prins van Oranje als stafofficier.
pictureGeboren: zondag 11 augustus 1805 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 4 oktober 1893 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Rechter Arrondissementsrechtbank te Den Haag (vanaf 1838), Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (vanaf 1847)
Ouders: Cornelis Theodorus Elout, Henrietta Josina van Eijberge
Echtgenotes: Elizabeth Henriëtta de Saint George (gehuwd 14 oktober 1835), Louise Wilhelmina van Loon (gehuwd 25 april 1845)
brief. Er werden goede gronden bij gebracht die mij in mijn plan aan 't wankelen brengen.

woensdag 24 augustus 1842

Eens een begin gemaakt met de beantwoording diensPieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893)
Jhr. mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude was een Nederlands militair en politicus, en werd opgeleid tot officier. Tijdens de Belgische Opstand diende hij de prins van Oranje als stafofficier.
pictureGeboren: zondag 11 augustus 1805 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 4 oktober 1893 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Rechter Arrondissementsrechtbank te Den Haag (vanaf 1838), Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (vanaf 1847)
Ouders: Cornelis Theodorus Elout, Henrietta Josina van Eijberge
Echtgenotes: Elizabeth Henriëtta de Saint George (gehuwd 14 oktober 1835), Louise Wilhelmina van Loon (gehuwd 25 april 1845)
brief, 'Snamiddags krankenWoord voor woordenlijst
Krank
Krank: ziek
bezocht 'savonds met RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
bij Hamster geweest en daarna weer geschreven aan mijn brief.

donderdag 25 augustus 1842

Niettegenstaande de groote hitte druk voortgewerkt aan een antwoord aan EloutPieter Jacob Elout van Soeterwoude (1805-1893)
Jhr. mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude was een Nederlands militair en politicus, en werd opgeleid tot officier. Tijdens de Belgische Opstand diende hij de prins van Oranje als stafofficier.
pictureGeboren: zondag 11 augustus 1805 te Den Haag, Zuid-Holland
Overleden: woensdag 4 oktober 1893 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Rechter Arrondissementsrechtbank te Den Haag (vanaf 1838), Raadsheer in het Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (vanaf 1847)
Ouders: Cornelis Theodorus Elout, Henrietta Josina van Eijberge
Echtgenotes: Elizabeth Henriëtta de Saint George (gehuwd 14 oktober 1835), Louise Wilhelmina van Loon (gehuwd 25 april 1845)
en daarmede een tamelijk eindweegs gevorderd, zoodat ik besloot wat ik had over te schrijven en ter beantwoording aan de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
te zenden.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 030