vorige

20 juni 1842 - 24 juni 1842


forward
Dagboek scan

maandag 20 juni 1842

Het adres gecorrigeerd. Den jongen OfferhausJacob de Raadt Offerhaus (1829-1895)
De "jonge" Offerhaus was wellicht Jacob die werd geboren 1.12.1829. Wellicht heeft hij roepnaam Koos, zoals genoemd in het dagboek op 10 januari 1842. Jacob was de zoon van Leonardus Offerhaus (1806-1885).
pictureGeboren: dinsdag 1 december 1829 te Feerwerd, Winsum, Groningen
Overleden: vrijdag 1 februari 1895 te Ulrum, De Marne, Groningen
Ouders: Leonardus Offerhaus (1806-1885), Aleida Gezina de Raadt (1803-1887)
Echtgenote: Catharina Sophia Arnoldina Warmolts (gehuwd 16 juni 1856)
Kinderen: Aleida Gezina (1857-1949), Johan Jodocus (1860-1887), Leonarda (1862-1906), Henricus Rudolphus (1865-1952)
gehad. Naar G. Hommes geweest. Ik vond helaas ! dezen mijnen ouden vriend reeds overleden. Maar heb goede hoop van zijne zalige standsverwisseling. 'Smiddags nog geschreven aan de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
, 'Savonds werkhuisWoord voor woordenlijst
Werkhuis
Werkhuis: Wat/waar was dit precies?
ter zaken van het overlijden van Antje.

dinsdag 21 juni 1842

Het regende heden zoo sterk, dat ik mijne voorgenomen reis naar Broeksterhamrik moest opgeven en dus maar thuis bleef te werken StufkenStuffken, Jan Hendrik (1801-1881) (?)
Mogelijk bedoelt Abraham: Jan Hendrik Stuffken (1801-1881), theol.dr. en sinds 1846 hoogl.filosofie te Leiden.
recensie. Snamiddags beproefde ik nog op reis te gaan maar door de glibberigheid van den weg genoodzaakt terug te keren.

woensdag 22 juni 1842

Smorgens beproefde ik den tocht door 't land en kwam bij R d Boer aan, met wien ik aangename discoursenWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
had, ook betreffende het adres. Wij maakte tezamen afspraak om in het begin der volgende week zamen eens naar WagenborgenWagenborgen
Een dorp in de gemeente Delfzijl in de Nederlandse provincie Groningen.
te gaan. Van hem ging ik naar de krankeWoord voor woordenlijst
Krank
Krank: ziek
vrouw van Romeling die in een zeer treurige toestand verkeert, doch nog al in de eenvoudigheid des harten hare hoop op Gods genade verzigt. Ik bad voor en met haar. Van daar toog ik naar de weduwe Hamster, die ook krank is. Doch het denkbeeld van dood weinig ingang scheen te willen geven. Na den eten ging ik naar Zuidbroek waar ik met TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
aangename discoursWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
had over de groote zaak van het adres. Hij was regt monter en fideel.

donderdag 23 juni 1842

Weder druk gewerkt aan De Recensie die mij veel werk geeft Savonds gecatechiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
er waren vrij wat meisjes en ik deed mijn werk met genoegen.

vrijdag 24 juni 1842

Heden morgen gewerkt aan eene preek, die ik vroeger al begonnen had. Daarna gecatechiseerdWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
bij Meerten en Dr CannegieterHendrik Cannegieter (1816-1845)
pictureGeboren: donderdag 30 mei 1816 te Garrelsweer, Loppersum, Groningen
Overleden: zaterdag 15 november 1845 te Noordbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Medicinae Doctor te Noordbroek
Ouders: Hendrik Gerrit Cannegieter (±1790-1859), Tjeerdina Cannegieter (1794-1844)
Echtgenote: Foskea Cornelia Corstius (gehuwd 24 september 1840)
Kinderen: Hendrik Gerrit (1843-?)
geweest. Smiddags bij de Dames Gockinga thee gedronken met wie ik de uitnemendste gelegenheid had om naar aanleiding van het adres eens ernstig te Spreken over de gewigtigste waarheden der Evang. Ik vond geopende en belangstellende harten en keerde wel voldaan huiswaarts om te catechiserenWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
, er waren slechts weinig jongelingen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: Leo Muller
Scan nummer: 028