vorige

17 november 1841 - 18 november 1841


forward
Dagboek scan

woensdag 17 november 1841

Frisch en gezond ontwaakt zijnde ging ik te half elf naar de GrootPetrus Hofstede de Groot (1802-1886)
Theoloog, gepromoveerd in en later hoogleraar te Groningen. Hij was ook inspecteur van het onderwijs, betrokken bij de armenzorg en bij het Nederlandsch Zendeling Genootschap. Met Pareau en Van Oordt behoorde hij tevens tot de Groninger Godgeleerden.
pictureGeboren: maandag 8 februari 1802 te Leer, Oost-Friesland, Duitsland
Overleden: zondag 5 december 1886 te Groningen, Groningen
Beroep: Predikant te Ulrum (1828), Hoogleraar (1886)
Ouders: Cornelius Philippus de Groot, Anna Geertruida Hofstede
Echtgenote: Geertruida Agneta van Herwerden (gehuwd 4 juni 1828)
, om boekjes voor onze vereniging van Bijbel en ZendelinggenootschapWoord voor woordenlijst
Zendeling
Zendeling is binnen het Nederlandstalige protestantisme de benaming voor een persoon die zijn religie beroepsmatig verkondigt aan aanhangers van een andere levensovertuiging. Binnen het protestantisme gaat het vooral om protestantse christenen die het christelijk geloof verkondigen aan niet-christenen in de niet-westerse wereld. Een christelijke zendeling wordt uitgezonden door een zendingsorganisatie, een kerkgenootschap, een onafhankelijke christelijke gemeenschap of door een vriendenkring.
Bron: nl.wikipedia.org
; en 's middags in de schuitWoord voor woordenlijst
Schuit
Schuit: In de tijd van Abraham nam men regelmatig een boot/schuit, bijv. als hij naar Veendam ging.
Zo was er een "Winschoter schuit", "Veendammer schuit" enz.
waar ik met 3 leden van ons gezelschap de reis naar Zuidbroek genoegelijk volbragt. Wij spraken over eene punt uit het leerstuk der Verzoening namelijk hoe men dat van het religieuze standpunt behandelen moet. Mijne verhandeling over ιλασμοσWoord voor woordenlijst
Ilasmos (ιλασμοσ)
ιλασμοσ: Gr.: (middel tot) verzoening, zoenoffer.
is mij daardoor gebleken onvolledig te zijn en dit heeft mij eenige onrust ingeboezemd, die ik onder Gods hulp door nieuwe onderzoekingen der waarheid zal trachten te verdrijven. Bij TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
komend vond ik er BodiscoJacob Bodisco (1808-1872)
Jacob was een doopsgezinde collega van Abraham uit Noordbroek.
pictureGeboren: maandag 12 december 1808 te Haarlem, Noord-Holland
Overleden: zaterdag 14 september 1872 te Warnsveld, Zutphen, Gelderland
Beroep: Doopsgezind predikant
Ouders: Pieter Bodisco (1778-1831), Anna Kool (-1811)
Echtgenote: Maria Loos van Westerkappel (gehuwd 3 december 1835)
Kinderen: Anna (1836-1838), N.N. (1838-1838), Anna (1839-1855), Maria Clara (1841-1922), Gijsberta Maria (1843-1874), Aletta Sophia (1845-1896), Pieter (1847-1875), Jacob (1850-1918), Anna Elisabeth Engelina (1853-1854)
reeds en wij spraken weder over hetzelfde onderwerp waarvan ik vol was. 'S Avonds thuiskomende vond ik alle wel en bleef nog tot diep in de nacht lezen in Hulshof gesprekken over de voldoeningUitleg/note over deze tekst
D.i. Allard Hulshoff (1734-1795), doopsgezinde predikant die in Groningen studeerde en promoveerde.
Hij schreef Philosophische gesprekken over de voldoening (1795), waarin hij probeerde te bewijzen dat 'strafeischende gerechtigheid Gode wezenlijk eigen is, en even eeuwig en noodzakelijk als alles wat behoort tot zijn vanzelf bestaande en volmaakte natuur'.
Hij beleed ook de leer der voldoening door Christus' zoendood.
.~

donderdag 18 november 1841

Ook hedenmorgen mijn onderzoek voortgezet; ik vind nog weinig licht in de zaak. Het denkbeeld dat genade als act.[io?]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
en de daarop volgende boete der begenadigden bij God in satisfactio sane justitiae [???]Transcriptie aantekening
Twijfel of onzekerheid aangegeven in transcriptie.
wordt mij meer en meer levendig. - 'S namiddags katechizeerdeWoord voor woordenlijst
Catechizeeren
catechizeeren: godsdienstonderwijs geven (bij de protestanten).
Overigens schrijft Abraham het zowel met een 'c' ("catechizeeren") als met een 'k' ("katechizeeren").
ik voor de eerste maal met zeer veel opgewektheid. De schare v[an] meisjes was buitengemeen talrijk desgelijks 's avonds met de mannen.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 019