vorige

24 augustus 1841 - 26 augustus 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 24 augustus 1841

'S morgens te 10 uur kwam hijMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
. Wij spraken zeer weinig niet meer dan noodig was tot opheldering van sommige zijner rekeningen, waarvan ik in den vorigen nacht zoo goed mogelijk een staat had opgemaakt; ook proponeerde ik hem, zijne generale volmagt maar in order te laten maken, die hij beloofd had voor zijn vertrek naar de O[ost I[ndië] te zullen afgeven. Hij stemde hierin na eenig aarzelen toe. Ik ging daarop naar den notaris OfferhausOfferhaus, notaris
Een andere Offerhaus dan Offerhaus, Leonardus (1817-?) (?)
met wien ik daaromtrent afspraak maakte tegen 's avonds 7 uur; alles kwam gelukkig in order. Daar hij plan had 's anderendaags vroeg naar Utrecht te gaan, nam hij afscheid van ons. Bij het zien van RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
was hij zeer bewogen. Met diep mededoogen zag ik hem gaan.

woensdag 25 augustus 1841

Ik bragt den voordemiddag grootendeels door met afbetaling zijnenMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
rekeningen. Ook bezigtigde ik de kunstmatig afgerigte vlooijen, waarvan ik veel gehoord had. 'S middags dronk ik met RomeliaRomelia van der Tuuk (1813-1886)
Echtgenote van Abraham I.
Abraham noemt haar Romelia, maar later in zijn leven ook "Moeder" of zelfs "mijn Wijfje".

pictureGeboren: dinsdag 13 april 1813 te Veendam, Groningen
Overleden: zondag 11 april 1886 te Leiden, Zuid-Holland
Ouders: Michael van der Tuuk (1781-1842), Ellegonda Durandina Dijck (1783-1851)
Echtgenoot: Abraham Rutgers van der Loeff (gehuwd 2 februari 1835)
Kinderen: Abraham (1835-1835), Suzanna Maria (1837-1917), Abraham (1839-1886), Michael (1840-1899), Pieter Arnoud (1842-1889), Ellegonde Durande (1844-1846), Theodoor (1846-1917), Markus (1847-1897), Manta (1848-1889), Jan Bertram (1849-1923), Ellegonda Duranda (1850-1935), Wijnand (1851-1921), Romelia (1854-1934), Johannes (1855-1889)
thee bij Oom GanderheijdenAndreas Adriaan Ganderheijden (1780-1853)
Abraham noemt hem "Oom Ganderheijden"
De oudste zus van zijn vrouw Hijleke (Anna Wilhelmina Muntinghe, 1779-1799) was de eerste echtgenote van Michael van der Tuuk (1781-1842). Michael was de vader van Romelia, de echtgenote van Abraham.

pictureGeboren: maandag 16 oktober 1780 te Zaltbommel, Gelderland
Overleden: woensdag 27 juli 1853 te Groningen, Groningen
Beroep: Griffier bij de Rechtbank van eerste aanleg te Winschoten, Griffier bij het Gerechtshof
Echtgenote: Hijleke Muntinghe (gehuwd 24 september 1819)
Kinderen: Jasper (1825-1906), Wobbina Brechtina Louise (1827-1891)
en maakte een bezoek bij Mevrouw Forsten. 'S avonds ontvingen wij een bezoek van de oude en jonge Mevrouw v[an] Hasselt.

donderdag 26 augustus 1841

Ik ging even naar MuurlingWillem Muurling (1805-1882)
Prof.dr. Willem Muurling, hoogleraar godgeleerdheid, die 7.8.1850 in 2e echt trad met Abrahams zuster Maria Catharina Jacoba van der Loeff (1805-1882).
pictureGeboren: zaterdag 27 april 1805 te Bolsward, Zuidwest-Friesland, Friesland
Overleden: zaterdag 9 december 1882 te Den Haag, Zuid-Holland
Beroep: Predikant bij de Hervormde Gemeente te Stiens (vanaf 1832), Hoogleraar aan het Rijks Athenaeum te Franeker (vanaf 1837), Hoogleraar Kritiek en exegese N.T., Practische Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Groningen (vanaf 1840 tot 1872)
Ouders: Jochem Willems Muurling (±1782-1808), Wiepkjen Siemons de Haas
Echtgenotes: Ytje Westerbaan (gehuwd 14 oktober 1832), Maria Catharina Jacoba van der Loeff (gehuwd 7 augustus 1850)
Kinderen: Wiepkje (1833-1883), Sytze Westerbaan (1835-1835), Sytze Westerbaan (1836-1876), Tjitske (1840-?)
en v[an] Ittersum, om hen met de generale volmagt van ThijsMatthias Jacobus van der Loeff (1814-1843)
Een broer van Abraham. Abraham noemt hem "Thijs".
pictureGeboren: zondag 7 augustus 1814 te Hattem, Gelderland
Overleden: woensdag 18 januari 1843 te Rotterdam, Zuid-Holland
Beroep: Medicinae Doctor te Aduard, Scheepsdokter
Ouders: Abraham Schim van der Loeff (1778-1839), Johanna Dorothea Rutgers (1779-1859)
bekend te maken. 'S middags ging ik ter kerk bij SchukkingSchukking, uit Groningen.
Schukking, uit Groningen. Het is (nog) niet duidelijk wie dit precies is.
en daarna naar den oude Heer Meijer, die nog krank was en daarom te meer met mijn bezoek ingenomen. Dit was de laatste dag van ons verblijf te Groningen. Mijn genoegen, dat ik daar anders zou gesmaakt hebben, werd mij niet weinig verbitterd door de lastige en onaangename bemoeijingen met de zaken van Thijs.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 015