vorige

15 juni 1841 - 16 juni 1841


forward
Dagboek scan

dinsdag 15 juni 1841

Het weder vruchtbaar, maar regenachtig. Tegen halfnegen wandelde ik uit naar de Scheemda waar wij vergadering van W en LWoord voor woordenlijst
W in L
W in L: Waarheid in Liefde, een tijdschriftuitgave van het in 1831 opgerichte Groninger Godgeleerdheid gezelschap, later de spreekbuis van de Groninger Richting.
Abraham schrijft het ook als "W en L".
zouden hebben; door de regen viel de wandeling over de klei niet zeer gemakkelijk schoon ik het geluk had nog een eind weegs te kunnen rijden. Ik was de eerste. Kort daarop kwamen de overige vrienden, doch niet groot in getal. Wij hoorden eene voorlezing van Boon over het gebruik van 't woord genade bij Jezus en de Apostelen, en van v[an] d[e] Woude over de uitdrukking Gods toorn in 't N[ieuwe] T[estament]. Aangenaam waren onze gesprekken aan de maaltijd en op de terugreis in den wagen. Ik reed namelijk mede tot Zuidbroek en nam vandaar WitkopJacob Witkop (1808-1879)
Jacob Laurens Witkop was een collega van Abraham in Zutphen.
Hij had ook een (aangetrouwde) familie-relatie met Abraham via zijn echtgenote Johanna Catharina Fockema. Ze kenden elkaar ook al uit de Noordbroekse periode van Abraham.

pictureGeboren: vrijdag 23 december 1808 te Oude Pekela, Groningen
Overleden: vrijdag 17 oktober 1879 te Zutphen, Gelderland
Beroep: Adjunct-prediker te Anloo (vanaf januari 1836 tot 1839), Nederlands Hervormd predikant te Metslawier en Niawier (vanaf 1839 tot 1846), Nederlands Hervormd predikant te Stiens (vanaf 1846 tot 1847), Nederlands Hervormd predikant te Zutphen (vanaf 1847 tot 1879), Emeritus (vanaf 1879)
Ouders: Lourens Jurjens Witkop, Geesien Jacobs
Echtgenote: Johanna Catharina Fockema (gehuwd 10 juli 1845)
mede, die dien nacht bij mij bleef. Wij amuseerden ons regt met over oude en nieuwe militaire en Theologische dingen te spreken, en gingen natuurlijk tamelijk laat naar bed.

woensdag 16 juni 1841

Na heerlijk geslapen te hebben zetten wij den geheelen voor de middag onze discoursenWoord voor woordenlijst
Discours
Discours: 1) redevoering. 2) discussie.
voort en gingen na den eeten op marsch naar Zuidbroek, waar wij TingaIdzart Tinga (1790-1853)
Idzard was een doopsgezinde collega van Abraham uit Zuidbroek.
pictureGeboren: vrijdag 11 juni 1790 te Stavoren, Friesland
Overleden: dinsdag 20 december 1853 te Zuidbroek, Midden-Groningen, Groningen
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Buitenpost (Kollum) (vanaf 1810 tot 1815), Nederlands Hervormd predikant te Noordlaren (vanaf 1815 tot 1818), Nederlands Hervormd predikant te Bellingwolde (vanaf 1818 tot 1823), Nederlands Hervormd predikant te Sneek (vanaf 1823 tot 1824), Nederlands Hervormd predikant te Zuidbroek (vanaf 1824 tot 1853)
Ouders: Eelco Tinga, Tetjen van der Werf
Echtgenotes: Lijsbert Molles Radema (gehuwd 31 juli 1812), Grietje Molles Radema (gehuwd 14 februari 1843)
Kinderen: Tetje (1813-1893), Mollo (1814-1873), Eelco (1816-1903)
een bezoek gaven. Vervolgens naar Muntendam. Tot onze spijt was Reddingius niet thuis. Wij bezagen dus maar even kerk, tuin en pastorij en wandelden toen naar Veendam. Ik vond VaderMichael van der Tuuk (1781-1842)
De vader van Romelia, oftewel de schoonvader van Abraham.
pictureGeboren: woensdag 28 maart 1781 te Heerenveen, Friesland
Overleden: zaterdag 29 januari 1842 te Veendam, Groningen
Beroep: Advocaat en Procureur te Veendam, Lid van de Provinciale Staten van Groningen, Notaris te Veendam, Keizerlijk notaris (1813)
Ouders: Marcus van der Tuuk (1744-1814), Romkjen van Terwisga (1754-1798)
Echtgenotes: Anna Jakoba Wilhelmina Muntinghe (gehuwd 31 maart 1806), Ellegonda Durandina Dijck (gehuwd 3 april 1811)
Kinderen: Wobbina Brechtina (1806-1823), Margaretha (1812-1889), Romelia (1813-1886), Marcus (1816-1890), Johannes (1821-1883), Wobbina Brechtina (1824-1869)
wachtende op den terugkomst van den wagen. Onze blijdschap werd spoedig vervuld; de geliefden kwamen alle gezond en welvarende thuis. Veel nieuws en groetenissen van de Drenthsche familie medebrengende waarover dien geheelen avond natuurlijk veel te praten viel.

Gebruik s.v.p. het contactformulier voor vragen en opmerkingen Transcriptie: drs. E.Th.A. (Ellen) Broersen-Koster
Scan nummer: 012